Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  789063-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   230.56
 2  789068-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   348.71
 3  789064-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   300.68
 4  789060-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   409.80
 5  789069-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   173.89
 6  789067-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   285.12
 7  789061-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   235.56
 8  789066-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   210.19
 9  1476383  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ПОЛИСА ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА   203.32
 10  1476382  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ПОЛИСА ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА   203.32
 11  III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БР. 11  28.02.2022.  ГРАДИП а.д. ПРЊАВОР  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА - ДАЈАК ПРИСТАНИШТЕ III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   93,158.49
 12  70-676/2022  03.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ШАРГОВАЦ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 13  70-677/2022  03.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ У БАЊОЈ ЛУЦИ   93.60
 14  81-514/2022  03.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ДРАКУЛИЋ”   166.73
 15  789065-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   521.04
 16  789394-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК   111.68
 17   РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 790119-4-0222-7366540 I DR
 28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   86,537.99
 18  РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 789888-4-0222-7366538 I DR
 28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   27,546.55
 19  81-478/2022  28.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА У БАЊОЈ ЛУЦИ   333.45
 20  81-488/2022  01.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 21  FA-134-0/21  18.02.2021.  БАТЕРИЈСКИ УЛОШЦИ  БАТЕРИЈСКИ УЛОШЦИ   160.00
 22  1476384  11.05.2021.  ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА  ПОЛИСА ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА   203.32
 23  5112319630  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОЈ ПЛАТФОРМИ BRONTO SKYLIFT   22.23
 24  789070-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   414.60
 25  789062-4-0222-7366524  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   422.67
 26  8112342706  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА   76.00
 27  1812313627  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   33.62
 28  2712313624  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   34.02
 29  9412313634  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   19.19
 30  8212313638  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   23.55
 31  0612313631  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   19.19
 32  4170/22-jn  28.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ   98.00
 33  4324/22-jn  28.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   98.00
 34  9000224839  17.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КОРИШТЕЊЕ СИСТЕМА МТК   6,565.10
 35  2  18.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ХИДРОТЕХНИКУ ХИДРОПОИНТ д.о.о.  ИЗРАДА ГП ВОДОВОДА У ЗАСЕОКУ БРКИЋИ -СПАСЕНИЋИ   3,159.00
 36  1679317244/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   2,583.30
 37  70-635/2022  01.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 38  hkpc-do-057/22  01.02.2022.  ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАДЗОР НАД ПРОШИРЕЊЕМ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ПИТКЕ ВОДЕ И МРЕЖЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ФАЗА II   95,640.38
 39  1680865987/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   9,739.50
 40  81-520/2022  03.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ШАРГОВАЦ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 41  81-513/2022  03.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ИСПРАВКЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НОВАКОВИЋИ ЗАПАД НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 42  1681134352/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ИНТЕРНЕТ 02-2022   1,749.15
 43  1681190880/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ИНТЕРНЕТ 02-2022   5,257.44
 44  61-22  15.02.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЋ  ТРОШКОВИ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-77/22   334.62
 45  62-22  15.02.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЋ  ТРОШКОВИ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-79/22   343.98
 46  63-22  28.02.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЋ  ТРОШКОВИ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-80/22   346.91
 47  796051-4-0222-7366517  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   137.42
 48  01/2200233592  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 01/22   119,830.91
 49  РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 8543-4-0222-4101765 I DR
 28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   12,965.74
 50  РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 8556-4-0222-4100521 I DR
 28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   79,633.31
 51  1679390830/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПАРИЦА ЗА СИРЕНЕ   409.50
 52  4212313619  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 02/22   35.86
 53  01.02.2022-28.02.2022  08.03.2022. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ДЕВИЗНОГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 02/22   144.43
 54  02.06-2-6669-2/22  08.03.2022. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ЗА 02/22   15.00
 55  70-718/2022  08.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШИРОКЕ РИЈЕКЕ И МОТЕЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 56  02.06-2-6669-2/22  08.03.2022. „НЛБ БАНКА” а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 57  53309-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР. 53309-2022-02   16.96
 58  53334-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР. 53334-2022-02   4.51
 59  53320-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР. 53320-2022-02   11.70
 60  25/2022  09.03.2022.  СТАКЛАР ДИЈАМАНТ” МИШО ПАШАЛИЋ СП  УГРАДЊА СТАКЛА 3ММ   51.00
 61  796035-4-0222-7366641  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ЉУБАЧЕВО   2.92
 62  789071-4-0222-7366530  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 РАМИЋИ   36.31
 63  794511-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПЕЋИНА ЈС   2.94
 64  794515-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2/22   27.57
 65  794517-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СИМЕ МАТАВУЉА 4   34.66
 66  6430010551/2022  28.02.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  МУП - НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА ВОЗИЛА, ЗА ПЕРИОД ОД 01. 02. ДО 28. 02. 2022. ГОДИНЕ   3,070.00
 67  if-00251-1-22  08.03.2022.  БИОКОНЦЕПТ д.о.о.  ПЕЛЕТ 15/1   1,691.20
 68  60275-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР.: 60275-2022-02   42.68
 69  1160195-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  2/22 КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87   5.85
 70  792697-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, РАЧУН БР.: 792697-4-0222-7366452   110.79
 71  792698-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”, РАЧУН БР.: 792698-4-0222-7366452   117.24
 72  789666-4-0222-7366471  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ   567.90
 73  789392-4-0222-7366523  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ПУЊАЧ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА   492.72
 74  70-757/2022  11.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ КРАЈЊЕГ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА   292.50
 75  792699-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”, РАЧУН БР. 792699-4-0222-7366452   583.66
 76  792694-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”, РАЧУН БР. 792694-4-0222-7366452   27.82
 77  792695-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”, РАЧУН БР.: 792695-4-0222-7366452   79.32
 78  792696-4-0222-7366452  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”, РАЧУН БР. 792696-4-0222-7366452   71.38
 79 ПРЕДРАЧУН 18/RS5025VKV/22  10.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ИНСТАЛАЦИЈА, КОНФИГУРАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД (СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ)   604.89
 80  if-00236-1-22  04.03.2022.  БИОКОНЦЕПТ д.о.о.  ПЕЛЕТ 15/1   5,073.61
 81  005-02-2022  10.02.2022. БЛУМ д.о.о.  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО- НАДЗОРА   5,139.14
 82  389  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА У НАСЕЉУ ЧЕСМА (ФАЗА 1)   134.55
 83  01-14/22  21.02.2022. СТР СИНТЕЛОН ЛУКС БАЊА ЛУКА  ЗАМЈЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ИТИСОНА   3,023.28
 84  3/22  02.03.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ   15,939.97
 85  145722-47  03.03.2022.  ЕУРО ЗНАК д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   16,405.34
 86  14/22  28.02.2022.  „ДИС&A” д.о.о.  ВУЛКАНИЗЕРСКИ РАДОВИ ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА   57.00
 87  41/22  24.02.2022.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о.  1. ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА - ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. БР 164/4 К.О. БАЊАЛУКА 5, У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА (БОРАЧКЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ АДА)   36,029.29
 88  2022-v001-53-000002  28.02.2022.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У 02/2022   1,989.00
 89  53/22  28.02.2022.  „ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ” д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   22,059.18
 90 ПРЕДРАЧУН 2045/RS5025MVU/22  15.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ОПРЕМА ЗА БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ   5,947.12
 91  001-0051  07.03.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ УСЛУГЕ   5,673.35
 92  30402000327124  04.03.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГРИЈАЧ ЗА ТА ПЕЋ   138.88
 93  7826-4-0222-4101605  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БРОЈ: 7826-4-0222-4101605   493.48
 94  8890-4-0222-4101301  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БРОЈ: 8890-4-0222-4101301   632.39
 95  USL-00037-1-22  08.03.2022.  „РУТИНГ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ДИЈЕЛА НАКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6   2,334.15
 96  254/22  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА - ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022. ГОД. III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ1)   64,629.63
 97  70-675/2022  03.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   163.80
 98  001-0049  07.03.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ УСЛУГЕ   12,018.59
 99  001-0050  07.03.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКЕ УСЛУГЕ   14,206.14
 100  4721/22-JN  07.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ЗА ЈН   98.00
 101  01-a-896/22  28.02.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  СУДСКИ И МАЛИ ОГЛАСИ   -23.40
 102  famp3-7-0/22  03.03.2022. ЗЕУС д.о.о. БАЊА ЛУКА  БОШ ОПРЕМА   0.00
 103  90159132  28.02.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  ФАКТУРА БР. 90159132, БХ ТЕЛЕКОМ д.д. САРАЈЕВО   184.67
 104  22-360l-000012  24.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ПО УГОВОРУ БРОЈ 11-Г-306/22   1,614.60
 105  9000224419  11.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА САГЛАСНОСТ БРОЈ РАЧУНА 9000224419   64.35
 106  АВАНСНИ РАЧУН 01-A-424/22  08.02.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  КУЦАНИ ТЕКСТ   23.40
 107  07/22  14.03.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА 02/22   526.50
 108  01-R-537/22  28.02.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   23.40
 109  bl-950/21  27.10.2021.  „CIAK-TRUCK” д.о.о.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ УЉА И МАЗИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   33.04
 110  81-629/2022  14.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБOРНЕ КОМИСИЈЕ   611.33
 111  bl-1066/21  03.12.2021.  „CIAK-TRUCK” д.о.о.  ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА И ДРУГО ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   929.59
 112  bl-179/22  17.03.2022.  „CIAK-TRUCK” д.о.о.  АКУМУЛАТОР ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   109.98
 113  036/22  10.03.2022.  АЛДЕМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ   60.00
 114  45  09.03.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  АРАНЖМАН МАШНА   3,510.00
 115  1060-002/2022  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА, РАЧУН БР. 1060/002/22   8,313.20
 116  90159131  28.02.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5 % НАПЛАТЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА 01/22, БР. ФАКТУРЕ: 90159131, БХ ТЕЛЕКОМ д.д. САРАЈЕВО   12.29
 117  if-01350-01-22  15.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   1,532.70
 118  792963-4-0222-7366430  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   75.57
 119  794502-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 СИМЕ МАТАВУЉА 10   27.85
 120  FI-18779/21  19.05.2021.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ   120.00
 121  70-826/2022  17.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА   163.80
 122  70-126/2022  14.03.2022.  ЕУРО БЛИЦ  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА   243.65
 123  81-559/2022  08.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШИРОКЕ РИЈЕКЕ И МОТЕЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 124  if-00117-1-22  17.03.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ/ПРЕПИС   175.50
 125  2-1612/2022  15.03.2022. СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАФТНИ ДЕРИВАТИ ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА   5,746.40
 126  200/22  07.03.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА СЛУЖБЕНИХ ПЕЧАТА Р35   28.62
 127  141  28.02.2022. ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 128  136  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 129  134  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 130  131  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 131  107  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗА 02/2022 СТАН БР. 34   16.00
 132  133  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   12.00
 133  98  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   16.00
 134  13828-ao-676637-00/22  23.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е75-Т-413   147.29
 135  13840-zk-0460276-00/22  23.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е75-Т-413   4.00
 136  101-51-177/2022  22.03.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А25-Т-582   99.16
 137  101-51-176/2022  22.03.2022.  „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е75-Т-413   99.16
 138  00  22.03.2022.  TOURISME & CONGRES TOURS LOIRE VALLEY  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   387.27
 139  2187-13005/22  07.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА   480.00
 140  04/22  28.02.2022.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  2/22 ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   45.20
 141  13805-zk-0460274-00/22  23.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А25-Т-582   4.00
 142  13781-ao-676636-00/22  23.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А25-Т-582   147.29
 143  143  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 144  27  28.02.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  2/22   11.00
 145  77  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.40
 146  82  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   15.20
 147  794501-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ТОБЛ   113.10
 148  29  28.02.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  2/22   12.76
 149  28  28.02.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  2/22   12.00
 150  34  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  2/22   12.28
 151  48  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  2/22   12.28
 152  80  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   15.20
 153  83  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   14.00
 154  140  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.00
 155  139  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  2/22   16.40
 156  141  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   14.00
 157  83  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   14.00
 158  01/2200366222  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНА ХИГИЈЕНА 02/22   166,025.04
 159  09/2022  07.03.2022.  „TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, САДЊА 02/22   32,771.70
 160  1664-13005/22-1  28.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПОЛУГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА   480.00
 161  77  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   16.40
 162  82  28.02.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  2/22   16.00
Укупно: 998,130.52