Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  45/2021  22.12.2021.  МФ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ВОЂЕЊА РАЧУНА 12/21   5.00
 2  730  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 9 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   15.20
 3  731  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 10 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   14.00
 4  725  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 4 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.40
 5  788  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 67 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 6  787  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 66 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.40
 7  784  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 63 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 8  782  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 61 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 9  779  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 58 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 10  728  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 7 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   15.20
 11  781  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 60 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   12.00
 12  789  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 68 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   16.00
 13  230  30.11.2021.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   12.76
 14  154  30.11.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР - ГАРАЖА У УЛИЦИ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ 1   12.00
 15  791  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 70 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 16  789  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 68 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13   16.00
 17  725  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 4 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   16.40
 18  730  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 9 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   16.00
 19  731  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 10 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   14.00
 20  746  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 25 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   16.00
 21  755  30.11.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - СТАН БРОЈ 34 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11   16.00
 22  223  07.12.2021.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 У ПЕРИОДУ 01. 07. 2021 - 31. 10. 2021. ГОДИНЕ   42.97
 23  153  30.11.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА НОВЕМБАР МЈЕСЕЦ - ГАРАЖА У УЛИЦИ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ   11.00
 24  121  30.11.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у /БРОНЗАНИ МАЈДАН - ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   50.88
 25  11/2021  06.12.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63   5.20
 26  10/2021  06.12.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021 - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63   5.20
 27  12/2021  06.12.2021.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021 - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63   5.20
 28  221  07.12.2021.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 У ПЕРИОДУ 01. 07. 2020 - 31. 12. 2020. ГОДИНЕ   47.33
 29  222  07.12.2021.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8 У ПЕРИОДУ 01. 01. 2021 - 30. 06. 2021. ГОДИНЕ   47.33
 30  2021010  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 7 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   5.55
 31  2021011  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 7 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   5.55
 32  2021012  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 7 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   5.55
 33  2021010  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 3 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   6.25
 34  2021011  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 3 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   6.25
 35  2021012  13.12.2021.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  РАЧУН ЗА УПЛАТУ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021 - ГАРАЖА БРОЈ 3 У УЛИЦИ СИМЕУНА ЂАКА 17   6.25
 36  3581335-4-1021-7366478  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 10/21- ВАКЦИНАЛНИ ПУНКТ   28.24
 37  3581337-4-1021-7366478  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 10/21   28.24
 38  4201219-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - ГАРАЖЕ У УЛИЦИ СИМЕ МАТАВУЉА 4А   39.42
 39  4201210-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   28.35
 40  4201215-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ЈАВНО СКЛОНИШТЕ - НОВА ВАРОШ   28.35
 41  4201216-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - ПП 134 У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ 2   27.21
 42  4201217-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СИМЕ ШОЛАЈЕ 7   65.75
 43  4201218-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021 ГОДИНЕ - ЦЕНТРАЛНА ГАРАЖА У УЛИЦИ КОРДУНАШКА 10   26.41
 44  4201205-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 98   114.31
 45  4201206-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ЈАВНО СКЛОНИШТЕ / НОВА ВАРОШ   28.35
 46  4201207-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - ЈАВНО СКЛОНИШТЕ ПЕЋИНА   2.90
 47  4198639-4-1121-7333277  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР / ХИЛАНДАРСКА 209   54.36
 48  1f-00457-02-21  23.12.2021.  SCHWAM БРДАР МИРОСЛАВ СП  ТРОШКОВИ ОБОСТРАНОГ ТАПАЦИРАЊА ВРАТА   397.80
 49  510/21  29.12.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА НА УКРШТАЊУ СА БЕОГРАДСКОМ УЛИЦОМ СА ПОДИЗАЊЕМ НИВЕЛАЦИЈЕ ПЈЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА   24,882.52
 50  1770/21-02s  21.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА   266.76
 51  2021-m100-53-002614  25.12.2021.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   92.60
 52  318/1/5  30.12.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ УВОЂЕЊА ЈЕДНОСМЈЕРНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ (ПОТЕЗ УЛ. КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА, ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА, КНИНСКА, ВИДОВДАНСКА И ПРВОГ К. КОРПУСА)   10,179.00
 53  515/21  30.12.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА - ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈП ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА   15,300.92
 54  81-3391/2021  02.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ КОНКУРС   1,000.36
 55  11-10493  03.12.2021.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 12/21   221.60
 56  11/2021  01.12.2021.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 11/21   536.10
 57  5551101010404537  30.11.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА ЗА 11/21   401.06
 58  1771/21-02s  21.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА   255.65
 59  4/22  08.02.2022.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА - VI ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ   29,787.03
 60  4850075-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.52
 61  4738859-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   46.80
 62  4850067-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   58.28
 63  4850068-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   276.11
 64  4850070-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - 01. 12 - 31. 12. 2021. Г - ЈС "ПЕЋИНА"   2.93
 65  4850071-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   29.70
 66  4850072-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   107.14
 67  4850080-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - 31. 12. 2021. ГОДИНЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 134 - САВЕ ЉУБОЈЕ 2   27.41
 68  4850081-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛ. ЕНЕРГИЈA - 01. 12 - 31. 12. 2021. Г - ГАРАЖА БР.1 КОРДУНАШКА 10   29.18
 69  4850082-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - 01. 12 - 31. 12. 2021. Г - ГАРАЖЕ СИМЕ МАТАВУЉА 4А   42.18
 70  4850084-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   98.89
 71  4849567-4-1221-7366478  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   28.52
 72  4849569-4-1221-7366478  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   330.20
 73  4849570-4-1221-7366478  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   145.48
 74  4851475-4-1221-7366408  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   134.00
 75  4851033-4-1221-7366407  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   35.46
 76  4850066-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.41
 77  4851646-4-1221-7366409  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   39.41
 78  3393/ otpr.1911  28.12.2021.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ КАНЦEЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   960.57
 79  4851670-4-1221-7366410  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   182.67
 80  4845992-4-1221-7366416  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   153.01
 81  4848153-4-1221-7366415  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   66.52
 82  4851677-4-1221-7366411  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   94.75
 83  01-1121-110645018 обрачун камате  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА НА РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 10 - 31. 10. 2021. ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   0.25
 84  01-0121-110619500  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ПП БРОЈ 1 УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 17   27.43
 85  01-1122-110619500  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА НА РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 10 - 31. 10. 2021. ПП БРОЈ 1 УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 17   0.25
 86  4848032-4-1221-7527648  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   30.76
 87  4848367-4-1221-7366431  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ПП У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 17   3.01
 88  4848513-4-1221-7366430  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ПП БРОЈ 25 У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   27.25
 89  4850133-4-1221-7366454  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   200.18
 90  4851629-4-1221-7366641  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО   3.02
 91  01-0121-110645018  31.01.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   27.67
 92  01-1221-110645018 обрачун камате  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА НА РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   0.24
 93  84979-4-1221-5100640  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ГОДИНЕ, ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   2,144.85
 94  4851440-4-1221-7366621  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   27.33
 95  4851126-4-1221-7366472  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   339.80
 96  4850355-4-1221-7366468  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   242.85
 97  4846982-4-1221-7366467  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   77.13
 98  4851656-4-1221-7366475  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   305.76
 99  4846860-4-1221-7366470  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   494.22
 100  4845194-4-1221-7366453  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   832.53
 101  4851572-4-1221-7366483  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.30
 102  4844722-4-1221-7366481  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   745.37
 103  4851617-4-1221-7366480  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   316.90
 104  4847307-4-1221-7366482  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   219.51
 105  4845833-4-1221-7366479  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   76.49
 106  4850444-4-1221-7366476  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   300.02
 107  4851651-4-1221-7366485  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   41.49
 108  4851648-4-1221-7366484  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   68.28
 109  4851474-4-1221-7366486  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   166.03
 110  4851628-4-1221-7366491  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   207.89
 111  4851662-4-1221-7366490  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   413.36
 112  4846761-4-1221-7366492  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   226.39
 113  4845958-4-1221-7366489  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   52.30
 114  4851601-4-1221-7366488  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   182.34
 115  4846706-4-1221-7366487  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   62.80
 116  4848628-4-1221-7366498  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   69.90
 117  4851559-4-1221-7366497  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   297.60
 118  4851595-4-1221-7366495  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.35
 119  4851682-4-1221-7366494  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   46.86
 120  4851660-4-1221-7366496  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   34.39
 121  4847503-4-1221-7366493  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.68
 122  4845846-4-1221-7366500  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   986.29
 123  4848581-4-1221-7366466  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   106.35
 124  167  31.12.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА ГАРАЖУ БРОЈ 12 У УЛИЦИ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 - ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   11.00
 125  168  31.12.2021.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА ГАРАЖУ БРОЈ 13 У УЛИЦИ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 - ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   12.00
 126  797  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА СТАН БРОЈ 4 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11, ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   16.40
 127  83/2022  24.01.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА - ХОВ 01/22   653.00
 128  12/2021  04.01.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 12/21   16.80
 129  383  31.12.2021. ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / СИМЕ ШОЛАЈЕ 5   59.60
 130  432  31.12.2021.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР /ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4   33.49
 131  5017153121  31.12.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТРС ТАКСА   7.50
 132  5034294121  31.12.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТРС ТАКСА   7.50
 133  4033422121  31.12.2021.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТРС ТАКСА   7.50
 134  01.12.2021-31.12.2021  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА ЗА 12/21   500.70
 135  85841-4-1221-5100779  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛ. ЕНЕРГИЈА - 01. 12 - 31. 12. 2021. - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПАРКУ ПЕТАР КОЧИЋ   2,052.82
 136  211  21.12.2021. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  НАБАВКА ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНИ ДОГАЂАЈ   40.00
 137  12/2021  04.01.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   78.30
 138  02.06-2-190-2/22  05.01.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ КАМАТЕ ЗА 12/21   5.00
 139  02.06-2-190/22  05.01.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДА КАМАТЕ ЗА 12/21   17.50
 140  229878989  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   105.00
 141  3521/2021  31.12.2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ВОЂЕЊЕ РАЧУНА - ХОВ 12/21   250.00
 142  229879700  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   5.00
 143  229870517  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   883.10
 144  229870505  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   5.10
 145  229870507  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   8.40
 146  229870511  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   46.30
 147  229870514  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   5.00
 148  12-214143  05.01.2022.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 12/21   505.50
 149  85482-4-1221-4101374  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР / ГРАДСКА УПРАВА   474.49
 150  01.11.2020-30.11.2020  30.11.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА ЗА 11/21   182.13
 151  21-s-1613/21  31.12.2021.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕСТОРАНСКА УСЛУГА   1,002.40
 152  229879808  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   13.90
 153  229870501  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   5.00
 154  253  31.12.2021.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  ПЛАЋАЊЕ ЗЕВ-а ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 5 У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8   12.76
 155  4845839-4-1221-7366499  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   323.77
 156  4851678-4-1221-7366512  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   236.01
 157  4851649-4-1221-7366503  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   157.83
 158  19/22  31.01.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ   30,380.81
 159  4848234-4-1221-7366531  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   49.90
 160  4849573-4-1221-7366521  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   122.73
 161  4851570-4-1221-7366520  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   35.50
 162  4848578-4-1221-7366519  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   361.57
 163  4851668-4-1221-7366518  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   42.05
 164  4851561-4-1221-7266514  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.30
 165  4851473-4-1221-7366504  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   202.80
 166  4851676-4-1221-7366502  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   230.16
 167  4849650-4-1221-7503640  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   80.10
 168  4850059-4-1221-7366501  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   585.24
 169  4852727-4-1221-7366537  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   68.85
 170  4850334-4-1221-7366535  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   470.90
 171  12/2021  26.01.2022.
 ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   41.80
 172  4851683-4-1221-7366513  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   28.55
 173  4851675-4-1221-7366508  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   155.97
 174  4851681-4-1221-7366509  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   136.24
 175  4851679-4-1221-7366507  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   5.59
 176  000057  31.12.2021.  АСТОРИЈА КОМПАНИ д.о.о. НОВИ ГРАД  НАБАВКА УНИФОРМИ   4,965.48
 177  4851674-4-1221-7366510  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. МЗ ПИСКАВИЦА   27.24
 178  229885523  31.12.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   7.10
 179  25395/21-JN  27.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ   52.00
 180  4849848-4-1221-7366474  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   357.76
 181  4851666-4-1221-7366506  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.24
 182  4851665-4-1221-7366505  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.31
 183  4849401-4-1221-7366477  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   50.29
 184  01-1221-110394788 oбрачун каматe  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МЗ ПИСКАВИЦА У ПЕРИОДУ 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021.   0.48
 185  21-300-001425  27.10.2021.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛО К94-А-395   599.04
 186  01-1221-110645018 - обрачун камате  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА   КАМАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ ЗА ПЕРИОД 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021.   0.24
 187  01-1221-110500788 обрачун камате  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА АМБУЛАНТУ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ПЕРИОДУ 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021.   0.23
 188  01-1221-110557879 oбрачун камате  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 128 У ПЕРИОДУ 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ   0.55
 189  2/2022  14.01.2022.  МФ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА 12/21   5.00
 190  827  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА СТАН БРОЈ 34 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11, ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   16.00
 191  861  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА СТАН БРОЈ 68 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11 ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   16.00
 192  348  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 5 ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 17   17.56
 193  132  31.12.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ - ПП БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ   50.88
 194  131  31.12.2021.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / БРОНЗАНИ МАЈДАН   37.76
 195  01/2022  05.01.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР / БУЛ. ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25   36.40
 196  25280/21-jn  27.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА   98.00
 197  802  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА СТАН БРОЈ 9 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11, ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   16.00
 198  803  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА СТАН БРОЈ 10 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 11, ЗА ДЕЦЕМБАР МЈЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ   14.00
 199  0000033328-31-12-21  01.01.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 12/21   353.20
 200  375/2021  05.01.2022.  АДИКО БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 01/22   6.80
 201  10  05.11.2021.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ СТЕВАНА ПРВОВЈЕНЧАНОГ 8, ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   4.40
 202  11  10.12.2021.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ БР.8  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ СТЕВАНА ПРВОВЈЕНЧАНОГ 8, ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   4.40
 203  05-07-21/kif  05.07.2021.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗЕВ-а У УЛИЦИ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3, ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ   4.40
 204  ПЕРИОД 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021. Г.  31.10.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН ИНО ТРОШКОВА ПЛАЋАЊА ЗА 10/2021   364.94
 205  71-507/21  29.12.2021.  В-З-ЗАШТИТА д.о.о.  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА   2,067.98
 206  1854/21-02s  30.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА   277.88
 207  8075969749-31-12-21  01.01.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 12/21   13.20
 208 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 4134/21  31.12.2021.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   44,787.55
 209  ПЕРИОД 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021. Г.  31.03.2021.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЗА ИНО.ПЛАЋАЊА 03/2021   86.06
 210  23/21  31.12.2021.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ЗЕВ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ - УЛИЦА ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   45.20
 211  632/21  31.12.2021.  САС д.о.о. ПРИБОЈ  ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА   394.31
 212  12/2021  04.01.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 12/21   381.50
 213  00110/2022  03.02.2022. ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  14-017-2589/2021   336.96
 214  1/434  22.12.2021.  ТЕЛЕВИЗИЈА К3  ЕМИТОВАЊЕ ЧЕСТИТКИ   585.00
 215  01/1-45-3  31.01.2022.
 ГРАДИП а.д. ПРЊАВОР

 ИЗГРАДЊА ДАЈАК ПРИСТАНИШТА   10,852.36
 216  35/22  31.01.2022.
 
 ПАВЛОВИЋ ТУРС
 ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ВРИЈЕМЕ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА   3,498.30
 217  1-390/22  10.02.2022. ЛАНАКО БАЊА ЛУКА  КАРТИЦА ЈЦОП 2 АЕТ - 55 КОМАДА   2,200.13
 218  109  07.02.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ   42.21
 219  00007/2022  14.02.2022. САЈАМ д.о.о.
 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПРЕГРАДНИХ ПАНЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЗ   6,891.30
 220  IF-00746-01-22  11.02.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   1,261.89
 221  IF-00748-01-22  11.02.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   1,036.54
 222  01-0122-110500788 обрачун камате  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА АМБУЛАНТА   41.59
 223  232028579  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   433.30
 224  125/22  15.02.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМБИЉ НА АУТОМАТУ 17X46   31.47
 225 књижно одобрење бр.1  02.01.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА   -4.14
 226  85484-4-1221-4101379  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / ГРАДСКА УПРАВА   9,999.51
 227  85554-4-1221-4101660  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   1,701.21
 228  YF 01/2214000059  10.02.2022.  „SECTOR SECURITY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА   567.45
 229  33-31924 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГРИЈАЊЕ 1/22 КРАЉА АЛФОНСА XIII 38, СТАН 21   108.74
 230  33-17198 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГРИЈАЊЕ 1/22, РАЈКА БОСНИЋА 13, СТАН 3   84.03
 231  02/22  14.02.2022.  ЕГИЋ КОП д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РАДОВА НА ИЗМЈЕШТАЊУ ДИЈЕЛОВА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА У ХВАРСКОЈ   9,736.94
 232  30401000238315  15.02.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГРИЈАЧ ЗА ТА ПЕЋ   59.52
 233  126/22  15.02.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМБИЉ НА АУТОМАТУ 17X46   31.47
 234  09-22  09.02.2022.  АСВ ИНЖЕЊЕРИНГ  ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ДИЈЕЛА КРОВА НА ВАТРОГАСНОМ ДОМУ У ЛАЗАРЕВУ   8,158.43
 235  01-F-5.030.740;5.030.741;5.030.742  14.02.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ОСИГУРАЊЕ ГРАДСКЕ ИМОВИНЕ   3,212.00
 236  232052662  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   59.20
 237  30402000320189  15.02.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИСПОРУКА БРАВИЦА И ОКОВА   42.50
 238  6536-ZK-0460252-00/22  14.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА К83-О-456   4.00
 239  6528-AO-673759-00/22  14.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К83-О-456   97.73
 240  6547-AO-673760-00/22  14.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К83-О-457   97.73
 241  6552-ZK-0460253-00/22  14.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА К83-О-457   4.00
 242  001-012-2019  31.12.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ДЕЦЕМБАР 2019   64.28
 243  001-011-2019  30.11.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  НОВЕМБАР 2019   64.28
 244  001-010-2019  31.10.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ОКТОБАР 2019   64.28
 245  001-009-2019  30.09.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  СЕПТЕМБАР 2019   64.28
 246  001-008-2019  31.08.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА АВГУСТ 2019. Г.   64.28
 247  001-007-2019  31.07.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЈУЛ 2019. Г.   64.28
 248  001-006-2019  30.06.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ЈУН 2019. Г.   64.28
 249  001-005-2019  31.05.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  МАЈ 2019. Г.   64.28
 250  001-004-2019  30.04.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  АПРИЛ 2019. Г.   64.28
 251  001-003-2019  31.03.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  МАРТ 2019. Г.   64.28
 252  001-002-2019  28.02.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ФЕБРУАР 2019. Г.   64.28
 253  145722-19  03.02.2022.  ЕУРО ЗНАК д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   17,085.39
 254  001-001-2019  31.01.2019.  ЗЕВ КОРДУНАШКА 22  ЈАНУАР 2019. Г.   64.28
 255  rnost-413070/21/01874411  16.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у МЗ ЦЕНТАР, ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021. ГОД.   42.50
 256  rnost-413071/21/01874411  16.07.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-У, МЗ ЦЕНТАР, ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   42.50
 257  31  12.03.2021.  AAP ELECTRONIC  ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ СКУПШТИНА   351.00
 258  RNOST-412080/21  14.05.2021.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ НОВА ВАРОШ - ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021.   39.00
 259  RNOST-412081/21  14.05.2021.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, МЗ НОВА ВАРОШ - ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР   39.00
 260  rnost-413095/21  15.12.2021.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР II   11.00
 261  rnost -413095/21  15.01.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / МЗ ЦЕНТАР II   11.00
 262  3009/2021  03.12.2021.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ / ХОВ   10.00
 263  rnost-416471/22  22.12.2021.
 ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33
 РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ, СТАН У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33   5.20
 264 ПОРЕСКА ФАКТУРА 00465  14.12.2021.
 ПРИВРЕДНА ШТАМПА д.о.о.
 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ПАКЕТ ЗИПС 2022.   500.00
 265  9000217516  03.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА НЕТИПИЗОВАНИ ПРИКЉУЧАК - ПЛАЋЕНО ПО ПРЕДРАЧУНУ   12,434.98
 266  9000217517  03.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА НЕТИПИЗОВАНИ ПРИКЉУЧАК - ПЛАЋЕНО ПО ПРЕДРАЧУНУ   16,468.55
 267  rnost-420508/22/01874411  15.02.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2022. Г.   42.50
 268  rnost-420532/22  15.02.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  РАЧУН ЗА ЗЕВ ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ, ПП У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115   11.00
 269  199  31.03.2021. ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА - МАРТ 2021.ГОД.   600.00
 270  73-11/2021 књижна обавијест  27.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ   -8.78
 271  23/r  29.01.2022. ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ХОТЕЛСКА УСЛУГА   84.67
 272  232028574  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   12.40
 273  46/2022  17.01.2022.  БАЊАЛУЧКА БЕРЗА а.д. БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ОБВЕЗНИЦАМА   9,000.00
 274  22-340-000006  01.02.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ГУМА ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА   3,952.26
 275  30402000315479  02.02.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ   777.50
 276  01-214143 i dr  01.02.2022.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА   497.10
 277  if-00259-01-22  20.01.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА   685.62
 278  02/2022  18.01.2022.  СТАКЛАР ДИЈАМАНТ ПАШАЛИЋ МИШО с.п.  УГРАДЊА СТАКЛА 6 ММ   27.00
 279  if-00258-01-22  20.01.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА   4,164.87
 280  3253-AO-673656-00/22 J37-E-259  25.01.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј37-Е-259   459.70
 281  81-165/2022  25.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   166.73
 282  if-00446-01-22  31.01.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ / ПЕРФ. ПАПИР   905.58
 283  25-23000088-22  04.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А96-К-847   2,039.79
 284  117868-4-0122-7366621  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   2.99
 285  118057-4-0122-7366641  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 1/22 - АМБУЛАНТА ЉУБАЧЕВО   2.91
 286  114822-4-0122-7366431  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - ПП КРАЉА П. П. КАРАЂОРЂЕВИЋА 17   2.91
 287 окончана ситуација  15.02.2022.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА   35,520.03
 288  25-23000109-22  10.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А25-Т-582   1,560.54
 289  25-23000110-22  10.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Ј42-А075   2,022.63
 290  4850686-4-1221-7366469  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ДЕЦЕМБАР 2021, МЗ ЦЕНТАР   27.34
 291  4850687-4-1221-7366469  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ДЕЦЕМБАР 2021. Г.   27.17
 292  3465/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 293  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 11497/1/20  31.12.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИћ ГРАД  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   28,631.90
 294  01/2022  01.02.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКАНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   78.30
 295  01/2022  01.02.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   13.80
 296  8075969749-31-01-22  03.02.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   6.70
 297  101-51-41/2022 J37E259  25.01.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј37-Е-259   65.33
 298  01/22  27.01.2022.  ДАМА СЕРВИС д.о.о.  НАБАВКА СЕГМЕНТНИХ БАРИЈЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ВАКЦИНАЛНОГ ПУНКТА   6,499.35
 299  3254-ZK-0460238-00/22 J37-E-259  25.01.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Ј37-Е-259   4.00
 300  22-362-000004  02.02.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   196.50
 301  101-51-77/2022 K83O457  11.02.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ БАГЕРА К83-О457   89.83
 302  101-51-76/2022 K83O456  11.02.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ БАГЕРА К83-О-456   89.83
 303  2704/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 304  2592/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 305  232028576  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   5.00
 306  232028567  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   5.00
 307  33-1001237 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГРИЈАЊЕ 1/22 - САВЕ ЉУБОЈЕ 2   90.60
 308  232073261  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   6.00
 309  232061234  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   8.80
 310  232060700  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   5.00
 311  008/22  27.01.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА ЗА ВОЗИЛО Т04-А-025   117.00
 312  001/22  26.01.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ЗА ВОЗИЛО Т04-А-025   262.00
 313  25-23000089-22  04.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Е02-К-007   1,482.45
 314  if-00094-1-22  31.01.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА   1,310.40
 315  if-00095-1-22  31.01.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА   70.20
 316  if-00096-1-22  31.01.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА   70.20
 317  05/2022  01.02.2022.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  САДЊА ЗЕЛЕНИЛА   43,211.61
 318  232028570  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   5.10
 319  11  31.01.2022.   ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  РАЧУН ЗЕВ-а Б. МАЈДАН - ЈАНУАР 2022. Г.   50.88
 320  19/22  11.01.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЕЧАТА   72.98
 321  26/22  13.01.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЕЧАТА   28.62
 322  4  03.01.2022.  АУТО-СЕРВИС КНЕЖЕВИЋ СП  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   20.00
 323  pf1-3-0/22  05.01.2022.  ЗЕУС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЗА ЕЛ. КОНВЕКТОР   687.00
 324  1122-2205/22  01.02.2022.  „СБЕРБАНК” а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 01/22   10.00
 325  70-16/2022  11.01.2022.  ЕУРО БЛИЦ  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   482.33
 326  01/22  10.01.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ПОТКОЗАРЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР   47.60
 327  22-3010-000507  25.01.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС PCR ТЕСТ   210.00
 328  1  04.01.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ЦВИЈЕЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНИ ДОГАЂАЈ   1,022.50
 329  684-13005/22-1  07.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ   480.00
 330  if-00031-1-22  24.01.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА   341.64
 331  if-00093-1-22  31.01.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА   187.20
 332  232028572  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 01/22   8.40
 333  i01-002-56/22-s  12.01.2022.  АУТО-КОМЕРЦ ВС БАЊА ЛУКА  ПОПРАВАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА   263.88
 334  81-108/2022  13.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   166.73
 335  81-262/2022  03.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ"   166.73
 336  81-261/2022  03.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х"   166.73
 337  81-260/2022  03.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ"   166.73
 338  861  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 68   16.00
 339  863  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 70   16.00
 340  797  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 4   16.40
 341  1593/22-jn  17.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  НАБАВКА ТРАЈНИХ МАЈКРОСОФТ ЛИЦЕНЦИ   98.00
 342  54/2022  18.01.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  УСЛУГЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА ЗА ХОВ/22   30.00
 343  859  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 66   16.40
 344  860  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 67   16.00
 345  313/22-jn  11.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОБАВЈЕШТЕЊА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 346  800  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 7   15.20
 347  802  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 9   15.20
 348  803  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 10   14.00
 349  851  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 58   16.00
 350  854  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 61   16.00
 351  856  31.12.2021.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА 13, ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, СТАН БРОЈ 63   16.00
 352  40-1100-2022-98  24.01.2022.  ЕУРОМОДУС д.о.о.  РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА   1,146.60
 353 ОБРАЧУН КАМАТE 01-0421-116925  31.03.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ О ПЛАЋАЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - МАРТ 2021. ГОДИНЕ   11.81
 354  ОБРАЧУН КАМАТE 01-0521-116925  30.04.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ - АПРИЛ 2021. ГОД.   2.18
 355  01/2022  26.01.2022.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   41.80
 356  21  01.02.2022.  АУТО-СЕРВИС КНЕЖЕВИЋ СП  МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ   96.00
 357  38/22-02s  26.01.2022.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА   235.75
 358  37/22-02s  26.01.2022.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА   301.27
 359  1960/22-JN  24.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ   98.00
 360  70-183/2022  24.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕНАЈ ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   163.80
 361  70-186/2022  25.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕНАЈ ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   163.80
 362  22-300-000055  25.01.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА И МОНТАЖА ГУМА ЗА ВОЗИЛО 864-К-672   496.08
 363  001/22  26.01.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА ЗА ВОЗИЛО Т04-А-025   46.80
 364  8997/21  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЈАВНА ХИГИЈЕНА ЗА 12/2021   23,676.10
 365  2753/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 366  348/2022  21.01.2022.  ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   244.34
 367  02.06-2-3052/22  07.02.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ - ОБРАЧУН ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ/02/22   27.50
 368  02.06-2-3052-2/22  07.02.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ - НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 369  IF-00020-1-22  21.01.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ БР. ПРЕДМЕТА 14-017-4279/2021   10.00
 370  1/22  01.02.2022.  ЕКО ВОКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП КАБИНА   7,464.60
 371  1122-129/22  04.01.2022.  „СБЕРБАНК” а.д.  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА12/21   10.00
 372  2/22  09.02.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  РАД ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ   16,232.47
 373  1532/22-jn  17.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА   98.00
 374  118102-4-0122-7366510  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1/22 - МЗ ПИСКАВИЦА   27.22
 375  22-301-000087  02.02.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ГУМА ЗА ВОЗИЛО 358-Т-846   672.19
 376  009/22  31.01.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  СТАМБЕНА ЗАДРУГА   346.32
 377  22-340-000008  03.02.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ГУМА ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО ВОДАРИЦА   3,252.60
 378  5551101010404537  31.01.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА 01/22   264.03
 379  12/22  31.01.2022.  САС д.о.о. ПРИБОЈ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНОГ ВОЗИЛА   328.98
 380  114968-4-0122-7366430  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 1/22- ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   27.22
 381  116522-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 1/22 - ЈС " ПЕЋИНА"   2.94
 382  252/22  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/22.   51,453.09
 383  253/22  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/22.   12,802.14
 384  208/2022  09.02.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ИЗВОД О СТАЊУ - ПРАВНО ЛИЦЕ   10.00
 385  116508-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - СИМЕ МАТАВУЉА 4А   30.30
 386  01/22  02.02.2022.  ТЕЛЕВИЗИЈА СИМИЋ  УСЛУГЕ ТВ СИМИЋ   936.00
 387  116525-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - САВЕ ЉУБОЈЕ 2   27.47
 388  25-23000102-22  08.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Е75-Т-413   1,469.46
 389  25-23000103-22  08.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА О59-Ј-112   1,468.29
 390  5/22  31.01.2022.  ЕЛТА МЕДИЈА ГРУПА д.о.о.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА   3,510.00
 391  6/22  31.01.2022.  ЕЛТА МЕДИЈА ГРУПА д.о.о.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА   3,510.00
 392  4850065-4-1221-7366436-1  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - ПП ГРЧКА 4   -378.26
 393  116511-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - СИМЕ МАТАВУЉА 10   46.48
 394  116515-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - СИМЕ ШОЛАЈЕ 1 - ЈС "ЦЕНТАР 1"- ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   344.92
 395  116521-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - ПП ГРЧКА 4   262.79
 396  676/r  31.12.2021.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  НОЋЕЊЕ И ОСТАЛЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   981.36
 397  3/r  04.01.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  НОЋЕЊЕ И ОСТАЛЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   1,349.37
 398  5017153012  31.01.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЈАНУАР 2022. Г.   7.50
 399  4033422012  31.01.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЈАНУАР 2022. Г.   7.50
 400  V3 VR 09201  17.02.2022.  ГАТАРИЋ д.о.о.  СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ   1,351.35
 401  5034294012  31.01.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЈАНУАР 2022. Г.   7.50
 402  622NOD  13.01.2022.  ФИНРАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕМИНАР - ОПОРЕЗИВАЊЕ ЗА 01/22   30,000.00
 403  01-R-10/22  21.01.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   758.16
 404  4848553-4-1221-7366458  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. ГОДИНЕ, БК СЛАВИЈА У УЛИЦИ БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 116   391.53
 405  13782  28.12.2021.  „МРКУЛИЋ КОМПАНИ ХОТЕЛ ХОЛИВУД” УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   176.00
 406  200-O  13.01.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ - САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА ЗА 01/22   100.00
 407  2022-m100-53-000130  27.01.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  УСЛУГА КОНЗУМАЦИЈЕ ХРАНЕ И ПИЋА   96.80
 408  1803nod  31.01.2022.  ФИНРАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕМИНАР - ОПОРЕЗИВАЊЕ   150.00
 409  01/2203000038  31.01.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ ПОШТАНСКИ ПРЕТИНАЦ   100.00
 410  01-r-136/22  31.01.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 01/22   1,804.14
 411  22-3600-000024  07.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА И ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА   4,492.80
 412  63/22-02s  03.02.2022.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС МОТОРНОГ ВОЗИЛА   255.64
 413  IF-00161-1-22  16.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА СЕРВИСА КАНОН   187.20
 414  598/2022  20.02.2022.  ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   206.56
 415  I01-002-388/22-s  14.02.2022.   АУТО КОМЕРЦ ВС БАЊА ЛУКА
 ПОПРАВАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА   211.44
 416  IF-00046-1-22  14.02.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 417  22-339-000391  17.02.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ГУМА ЗА ВОЗИЛО ИВЕКО-ВОДАРИЦА   1,731.60
 418  25-23000125-22  16.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА Т95-А-559   1,251.24
 419  25-23000126-22  16.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА М15-Т-373   1,448.94
 420  25-23000127-22  16.02.2022.  КАМ И БУС ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА Е57-О-471   1,816.41
 421  001-285  10.02.2022.  UNICOOP TRADE ТД  НАМЈЕШТАЈ ЗА ВАКЦИНАЛНИ ПУНКТ   5,300.91
 422  235/2022  14.02.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 02/22   39.00
 423  124  14.02.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ   84.42
 424  30001000304194  14.02.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ БАТЕРИЈА ЗА АКУМУЛАТОРСКЕ ПРСКАЛИЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРА   209.70
 425  IF-00160-1-22  16.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ СЕРВИСИРАЊА   1,063.53
 426  IF-00808-01-22  16.02.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ВИЗИТ КАРТИ   139.23
 427  IF-00162-1-22  16.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАМЈЕНА ПОТРОШНИХ ДИЈЕЛОВА ОПРЕМЕ   255.06
 428  4850073-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 12/21 - ПП 221 И 222 - ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1 - ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   159.92
 429  8213-kpe  30.11.2021.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  СЕМИНАР - ЕДУКАЦИЈА ЗА 11/21   240.00
 430  01-R-3654/21  03.12.2021.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  КУЦАНИ ТЕКСТ   224.64
 431  104/21  16.12.2021.  УДРУЖЕЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ ПРОЦЈЕЊИВАЧА У БИХ  КОТИЗАЦИЈА ЗА ВЕБИНАР КПЕ 2021.   190.00
 432  110/21  20.12.2021.  УДРУЖЕЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ ПРОЦЈЕЊИВАЧА У БИХ  КОТИЗАЦИЈА ЗА ВЕБИНАР КПЕ 2021.   190.00
 433  01-R-3652/21  03.12.2021.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  КУЦАНИ ТЕКСТ   1,425.06
 434  4850078-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 12/21 - СИМЕ ШОЛАЈЕ 1 - ЈС "ЦЕНТАР 1" - ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   783.83
 435  4850069-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЈУ 01. 12 - 31. 12. 2021. Г. - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ   27.41
 436  4850065-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЈУ - 01. 12 - 31. 12. 2021. Г - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ - ГРЧКА 4   878.95
 437  4850079-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЈУ 01. 12 - 31. 12. 2021. Г. - ЈАВНО СКЛОНИШТЕ - СИМЕ МАТАВУЉА 10   46.27
 438  1519FI  26.01.2022.  ФИНРАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ ЗА 2022. ГОД.   117.00
 439  1518FF  26.01.2022.  ФИНРАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА / ФИНРАР И ФИНАНСИНГ ЗА 2022. ГОД.   3,839.00
 440  4201197-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ, ГРЧКА 4   7.27
 441  4201198-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ, ГРЧКА 4   25.03
 442  4201208-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 11/21 - СИМЕ ШОЛАЈЕ 1 - ЈС "ЦЕНТАР 1"- ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   29.74
 443  4201209-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - ГАРАЖЕ У УЛИЦИ СИМЕ МАТАВУЉА 10   44.52
 444  4201202-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ - РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ, ГРЧКА 4   513.04
 445  3581842-4-1021-7366436  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ   100.52
 446  4201213-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 11/21 - ПП 221 И 222 - ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1 - ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   127.41
 447  8874-130  25.11.2021.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  СЕМИНАР - КОТИЗАЦИЈА ЗА 11/21   1,170.00
 448  1231  17.12.2021.  СРЦ СУНЦЕ д.о.о. ТРАВНИК  ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ ЗА 12/21   92.00
 449  599/21  13.12.2021.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о.  ВЛАШИЋКИ СУСРЕТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.   442.26
 450  01-0221-110394434  28.02.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ, БК СЛАВИЈА У УЛИЦИ БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 116   286.89
 451  546/21  19.11.2021.  „ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ” д.о.о.  СЕМИНАР-КИФ/КУФ ЗА 11/21   394.88
 452  191/21  10.12.2021.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  КОТИЗАЦИЈА ЗА ВЕБИНАР ЗА 12/21   150.00
 453  3581844-4-1021-7366436  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 10/21 - СИМЕ ШОЛАЈЕ 1 - ЈС "ЦЕНТАР 1"- ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   29.83
 454  3581856-4-1021-7366436  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 10/21 - ПП 221 И 222 - ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1 - ПОСЛАНО НА ПРЕФАКТУРИСАЊЕ   149.63
 455  01-r-2271/21  04.08.2021.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  РАЧУН ЗА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - ЈАВНИ КОНКУРС   638.82
 456  1232  17.12.2021.  СРЦ СУНЦЕ д.о.о. ТРАВНИК  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ ЗА 12/21   92.00
 457  4199665-4-1121-7366458  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021. ГОДИНЕ, БК СЛАВИЈА У УЛИЦИ БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 116   311.09
 458  rnost-420533/22  15.03.2022.  
 ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115
 ЗЕВ - 2/22 КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 115   11.00
 459  rnost-416472/22  22.12.2021.  ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  ЗЕВ 2/22 ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33   5.20
 460  IF-00159-1-22  16.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ КОПИР МАШИНЕ   187.20
 461  9000224762  16.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УКЉУЧЕЊЕ   46.80
 462  9000224763  16.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УКЉУЧЕЊЕ   46.80
 463  01/2200360477  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   1,082.91
 464  33-1000191 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   210.84
 465  9289  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР УЛИЦА РАКОВАЧКЕ БАРЕ ББ   5,044.00
 466  if-00009-12-21  31.12.2021.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЦЕМБАР 2О21. ГОД.   64.48
 467  11-7/2021  15.06.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ   155.76
 468  11-8/2021  15.07.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ   166.66
 469  11-9/2021  15.08.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   142.74
 470  11-10/2021  15.11.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ   198.11
 471  11-11/2021  15.12.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   163.49
 472  11-12/2021  15.01.2021.  ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   163.49
 473  33-1001266 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   1,844.09
 474  33-1001486 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   9,637.00
 475  01/2200360169  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   561.56
 476  01/2200360197  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   1,265.83
 477  33-1001491 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   206.14
 478  33-1001496 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   113.02
 479  33-1000749 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   112.31
 480  33-1000836 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   201.55
 481  33-1001127 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   407.97
 482  33-1001612 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   174.87
 483  33-1001852 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   18,329.95
 484  33-1002493 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   102.47
 485  33-1000190 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   163.91
 486  33-1000566 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ГРИЈАЊЕ ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   354.85
 487  io1-001-78/2021  29.12.2021.  GEA COMPANY  ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕМЉИШТЕ ПО УГОВОРУ СА ИНВЕСТИТОРИМА   82,188.10
Укупно: 775,130.40