Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 119 30.11.2022. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ Рачун за XИ 2022. - пословни простор 50.88
2 22/22 12.12.2022. ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16 Рачун за XИ 2022. - Ал. Св. Саве бр. 16 29.20
3 62667-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Др.Младена Стојановића-11/22 28.02
4 723/2022 14.11.2022. НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ Нотарске услуге; ОПУ-923/2022 Бр. предмета 14-017-1712/2022 439.92
5 Nov-22 01.12.2022. УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 51.50
6 61240-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића бб-11/22 235.00
7 61761-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Булевар Цара Душана-11/22 29.66
8 Jan-22 06.12.2022. ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА Изградња дјечијег игралишта у дворишту вртића у насељу Петрићевац 54,493.06
9 62598-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Булевар српске војске бб-11/22 31.60
10 57449-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат 1.Крајишког Корпуса-11/22 22.82
11 62338-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића-11/22 27.38
12 62337-2022-11 30.11.2022. ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА Објекат Бана Милосављевића бб-11/22 292.03
13 1 01.12.2022. ЗИБЛ АД Снимање терасе за потребе израде пројекта за изградњу водовода 2,310.63
14 Nov-22 01.12.2022. УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 86.30
15 Nov-22 01.12.2022. УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 11.60
16 326-22 05.12.2022. НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ Нотарске услуге; ОПУ-356/2022 411.84
17 5949620-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - ЈС "Пећина" 2.90
18 5949622-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Раднички универзитет 27.17
19 5949626-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п. на Бањ брду 112.06
20 5949627-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - ЈС у Ул. Симе Матавуља бр. 10 код 27.17
21 5949628-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - стан у Ул. Симе Матавуља бр. 4 А 9.43
22 5949629-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Централна гаража бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 26.17
23 261154750 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 5.00
24 261154748 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 5.10
25 261154745 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 5.00
26 5949616-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п бр. 134 у Ул. Саве Љубоје бр. 2 27.21
27 5949618-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п бр. 221 и 222 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1/11 163.24
28 5949619-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п бр. 99 у Б. В. Ж. Мишића бр. 33 108.47
29 5949632-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - ЈС "Центар 1" у Ул. Симе Шолаје 509.28
30 30018/22-јн 05.12.2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Објава ЈН 320-421/22 набавка рачунарске опреме 98.00
31 33-17198 11/2022 30.11.2022. ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИ 2022. - Стан бр. 3 у Ул. Рајка Боснића бр. 13 83.10
32 33-1481 11/2022 30.11.2022. ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Рачун за XИ 2022. - Стан у Ул. Радоја Домановића бр. 25 54.49
33 261197352 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 5.00
34 261195726 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 6.20
35 451/2022 30.11.2022. РАДИС ДОО ИСТОЦНО САРАЈЕВО Услуге ревизије техничке документације 1,066.84
36 5949613-4-1122-736636 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п. у Ул. Грчка бр. 4 990.95
37 5949615-4-1122-7366436 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - п.п бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 14.11
38 5945300-4-1122-7366540 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација ЈР за 11/22 76,066.75
39 58458-4-1122-4101765 рекапитулација 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС рекапитулација ЈР за 11/22 15,810.23
40 03148/22 30.11.2022. РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС РЕЦ САРАЈЕВО семинар - котизација Радни Односи у РС 465.00
41 3063359-4-0622-7366540-1 књижна обавијест 31.10.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Душана Суботића -312.76
42 4253839-4-0822-7366540-1 књижна обавијест 27.10.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Душана Суботића -312.38
43 4846471-4-0922-7366540-1 книжна обавијест 27.10.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Обј.зај.ком.потр.Душана Суботића 69.54
44 3655807-4-0722-7366540-1 књижна обавијест 27.10.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Обј.зај.ком.потр.душана Суботића-26-10/22 -312.38
45 5945570-4-1122-7366530 и др 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утр.електричне енергије за семафоре за новембар 2022 2,529.68
46 5945113-4-1122-7366538 рекапитулација 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација ЈР за 11/22 38,478.84
47 11-11730/22 01.12.2022. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 650.50
48 256 07.12.2022. УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Полагање сузе погинулим борцима ВРС из МЗ Нова Варош. 40.00
49 255 07.12.2022. УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Пријаковци. 50.00
50 5950199-4-1122-7366447 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Ал. Св. Саве бр. 16 28.21
51 5951078-4-1122-7366641 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Амбуланта Љубачево 2.90
52 5951122-4-1122-7366510 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - МЗ Пискавица, барака 27.17
53 бл713/22 30.11.2022. ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС трошкови систематског љекарског прегледа запослених у ПТВСЈ 6,430.00
54 01220/01 09.12.2022. ВАМАЛ ГРУПА ДОО ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АКУМУЛАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ 646.44
55 27674/22-ЈН 14.11.2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Изградња издигнуте пјешачке платформе у пјешачкој зони 98.00
56 5949688-4-1122-7482351 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за XИ 2022. - Краља Алфонса XИИИ бр. 11 31.07
57 947/22 3. привремена сит 15.12.2022. НИСКОГРАДЊА ДОО ЛАКТАСИ Реконструкција прве куљанске улице у Куљанима 109,569.05
58 22-Dec 02.12.2022. ВЕТ ЦЕНТАР Услуге за 11/22 13,713.69
59 1122-18296/22 01.12.2022. АТОС БАНК АД Накнада за вођење рачуна НОВ 2022 10.00
60 132/2022 02.12.2022. ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОО Редовно одржавање семафора на подручју града Бања Лука 10,307.70
61 75/77/2022 15.12.2022. НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ Умањење аванса -21,913.81
62 77 30.11.2022. СИЕЦОМ ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.11.-15.12.2022.(6/12) 585.00
63 28/22 окончана ситуација 05.12.2022. САНА ТЕХНИКА ДОО Извођење радова на кречењу Дома омладине 11,336.86
64 29-11/2022 08.12.2022. АДДИКО БАНК АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна - НОВ 2022 6.80
65 109/22 30.11.2022. ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 1.привремена ситуација 79,515.35
66 58470-4-1122-4100521 и др 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација за 11/2022 82,084.76
67 111/22 30.11.2022. ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022-2023 ИВ сеоско подручје 6,314.77
68 261154754 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 5.00
69 261154757 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 816.10
70 102/22 13.12.2022. ЕРКЕР ДОО БАЊА ЛУКА Процјена трзисне вриједности парцеле 883/1 Јелсинград 936.00
71 01/2201006238 30.11.2022. ПОШТЕ СРПСКЕ Отпрема поште 14,843.99
72 261154752 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 16.40
73 иф-01367-1-22 06.12.2022. ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА ЕЛ-02706 101.79
74 47342-4-0922-4100335-1 књижна обавијест 31.10.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Тросак електрицне енергије у Пословној зони Рамици -1,390.78
75 окончана сит 30.11.2022. ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. Окончана ситуација-изградња секундарног крака водовода у засеоку Башићи, Мирошљевићи са градске мреже из Доње Пискавице 24,508.79
76 хкпц-до-250/22 ви привремена ситуација 13.12.2022. ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА Надзор над проширењем дистрибутнивне мреже питке воде и мреже за прикупљење отпадних вода-Фаза ИИ 66,635.91
77 261195006 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 57.30
78 261195711 30.11.2022. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 5.00
79 1126023771 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ ШИМИЋИ 19.19
80 8726023778 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ КМЕЋАНИ 19.19
81 226023774 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ ПАВИЋ 19.19
82 47342-4-0922-4100335 30.09.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Тросак електрицне енергије у Пословној зони Рамици 1,390.78
83 210/22 двадесет прва привремена ситуација 30.11.2022. ХИДРО-КОП ДОО 21.привремена ситуација -вода2 221,008.06
84 8075969749-30-11-22 01.12.2022. НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 11.30
85 0000033328-30-11-22 01.12.2022. НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за вођење рачуна 134.40
86 иф-01386-1-22 13.12.2022. ДРАГИЧЕВИЋ ДОО Мрежни кабл 5м (30 комада) ; Адаптер УСБ 274.95
87 3226023764 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ АГИНО СЕЛО 32.90
88 2326023767 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ ЉУБАЧЕВО 19.67
89 4426023760 30.11.2022. МТЕЛ ЦЛЛ Претплата - МЗ Рекавица 2 24.00
90 30017/22-јн 05.12.2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Инвестиционо одржавање мостова-санација пасареле Старчевица 98.00
91 5949124-4-1122-7366529 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица, Краља Александра И Карађорђевића бб 84.35
92 5949159-4-1122-7366528 30.11.2022. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пумпна станица Мотике Краља Александра И Кара]ор]еви'а 105 27.55
93 22/11-034 стор.авансни рачун 30.11.2022. ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ Сторно дијела аванса по 4.привременој ситуацији -97,356.32
94 017-5/2022 привремена ситуација бр 4 30.11.2022. ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ Изградња објекта ОШ Ада-фаза 486,781.59
95 49-д/22 08.12.2022. ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О. Окончана ситуација-извођење радова на реконструкцији кровног покривача на борачким кућама у Шарговцу 14,036.72
96 110/22 30.11.2022. ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2022-2023 сеоско подручје 11,638.98
Укупно: 1,238,715.31