Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  60580-2021-02  28.02.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ИИ 2021. - Хајдук Вељка 70 1.40
2  60580-2021-03  31.03.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ИИИ 2021. - Хајдук Вељка 70 1.40
3  7366540 књижна обавијест-корекција камате  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  утр.електричне енергије -0.02
4  7366540 књижна обавијест-корекција камате  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  утр.електричне енергије -0.06
5  62264-2022-06  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9.12
6  61196-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 9.83
7  161633-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 18.67
8  60566-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 43.57
9  62686-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
10  60669-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
11  1279925-4-0322-7366540-1  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Патријарха Макарија Соколовића 0-06/22 -7.69
12  467/22  01.09.2022.  СИНТАГМА ДОО  Рачун за изведене радове у пословном простору по Уговору бр. 11-Г-186/22 од 26.01.2022. 5,679.18
13  0143  07.09.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева по окончаној ситуацији 9,827.04
14  в привремена ситуација  02.09.2022.  ТЕКТОН  5.пр.сит. 55,587.34
15  047/2022 авансни рачун  02.09.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У ДРАГОЧАЈУ -22,234.94
16  в привремена ситуација хкпц-до-250/22  06.09.2022.  ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  ПРОЈЕКАТ ВОД А2 НАДЗОР 66,635.91
17  авансни рачун 75-47/2022  14.09.2022.  НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ  реконструкција Прве Куљанске улице у Куљанима 371,857.36
18  4252873-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Младена Ољаче-08/22 276.74
19  4252872-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Марка ЛИповца 119-08/22 239.19
20  4252871-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Косте Јарића-08/22 201.43
21  4252870-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Дубичка-08/22 189.45
22  4252869-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Београдска 13-08/22 292.19
23  4252868-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 218-08/22 140.29
24  4252879-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Трг Крајине-08/22 675.44
25  4252867-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 15-08/22 221.32
26  4252866-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 9-08/22 296.53
27  4252865-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Тузланска-08/22 399.62
28  4259702-4-0822-7366517  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Стојановићи-08/22 94.03
29  4253841-4-082207366540  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација 08/22 63,451.00
30  4253717-4-0822-7366538  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација-08/22 23,088.80
31  4252875-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  шумадијска 08/22 177.23
32  4252874-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Милана Цвијетића 33-08/22 268.52
33  1283991-4-0322-7366532  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - Симе Матавуља 10 27.18
34  794219-4-0222-7366532  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - Симе Матавуља 10 27.17
35  116225-4-0122-7366532  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - Симе Матавуља 10 27.17
36  4849778-4-1221-7366532  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИИ 2021. - Симе Матавуља 10 27.17
37  4200902-4-1121-7366532  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2021. - Симе Матавуља 10 27.17
38  3581549-4-1021-7366532  31.10.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2021. - Симе Матавуља 10 27.17
39  4253213-4-0822-7366523  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пуњач електричних возила 642.79
40  2573726-4-0522-7366532  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Симе Матавуља 10 54.24
41  1875515-4-0422-7366532  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - Симе Матавуља 10 21.66
42  22-300-0051  08.09.2022.  ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  По проведеном поступку јавне набавке за Дом омладине 7,011.70
43  3067521-4-0622-7366532  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - Симе Матавуља 10 22.13
44  4257731-4-0822-7366528  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Узрошак енергије-пумпна станица Мотике 2 ,канализација 21.91
45  41468-4-0822-4100521  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација-08/22 65,503.81
46  4255044-4-0822-7366527  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица-08/22 27.27
47  20725/22-ЈН  05.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор-Изградња дјечијег игралишта на Коч.вијенцу 98.00
48  4257965-4-0822-7366526  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Самоуслужна праоница за кућне љубимце-08/22 25.76
49  258304  09.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности - Рајка Боснића 13 29.25
50  рекапитулација 41456-4-0822-4101765 и др  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна-08/22 8,506.54
51  33-10000108/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - Ал. Св. Саве 16 333.18
52  33-319248/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - Краља Алфонса XИИИ бр. 38 ст. 21 107.54
53  33-171988/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - Рајка Боснића бр. 13 ст. 3 83.37
54  3661603-4-0722-7366480  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 40.66
55  3658680-4-0722-7366466  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.58
56  3657064-4-0722-7366470  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 474.91
57  3655408-4-0722-7366453  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 524.43
58  ПРЕДРАЧУН 256964  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Скидање/постављање пломбе на мјерном мјесту (по мјерном уређају) - стан бр. 8 14.04
59  3661581-4-0722-7366495  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.86
60  3658270-4-0722-7366415  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 32.77
61  3661656-4-0722-7366410  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 35.54
62  3661632-4-0722-7366409  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергие 23.94
63  19402/22-ЈН  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор-Одржавање ком.опреме ЛОТ 1 98.00
64  19287/22  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор-набавка контејнера и канти ЛОТ1 и ЛОТ 2 98.00
65  2524621017  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата НЕТ:Л за август 2022. 46.80
66  КО 1877290-4-0422-7366495-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије -4.36
67  КО 3069292-4-0622-7366480-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 19.07
68  3661668-4-0722-7366494  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови ел енергије 28.70
69  3657658-4-0722-7366493  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 32.73
70  3656949-4-0722-7366492  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 45.64
71  КО 3069270-4-0622-7366495-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије -10.66
72  КО 2575490-4-0522-7366495-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије -10.51
73  3660396-4-0722-7366468  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 201.25
74  КО 2575512-4-0522-7366480-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије -77.72
75  20080/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња асекундарног крака Горња Пискавица Шешићи Вуксани 98.00
76  20411/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор-Набавка контејнера и канти ЛОТ1 и ЛОТ2 98.00
77  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -5.71
78  258300  09.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности - Равногорска 5 стан бр. 35 29.25
79  1707516739/2  31.08.2022.  МТЕЛ АД  закуп линија за сирене 409.50
80  258298  09.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности - стан Радоја Домановића 25 29.25
81  4257695-4-0822-7366529  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Узрошак енергије-пумпна станица ПС 1 ,канализација 38.21
82  274/0201  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  сагласност на пројекат Црно Врело подсистем Бронзани Мајдан 134.55
83  23  08.09.2022.  ХИДРОПОИНТ  Главни пројекат у МЗ Драгочај, примарни цјевовод са подсистема Пријаковци 6,961.50
84  ФАМ-225-0/22  05.09.2022.  БИСЦОММЕРЦЕ Д.О.О. БАЊА ЛУКА.  канцеларијска опрема 284.60
85  3660131-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 76.50
86  3660130-ч4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 46.58
87  3660121-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 29.07
88  3660129-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.81
89  3660128-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 127.94
90  16  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  ОБРАДА ПОДАТАКА/ ТРАЈНА РЕНТА 7,020.00
91  3658157-4-0722-7527653  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.39
92  77/21  19.09.2022.  СТАРС АНД МОРЕ  Организовање музицког програма у оквиру манифестације Велики поцетак 22 - исплата износа од 47.333,06 КМ 177,953.13
93  11/21  19.09.2022.  СТАРС АНД МОРЕ  Организовање музицког програма у оквиру манифестације велики поцека 22 - авансна фактура -130,619.53
94  19  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  ПРУЖАЊЕ ОПЕРАТИВНЕ ПОМОЋИ НА ПОСЛОВИМА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ 7,020.00
95  аванс 21  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  Анализа обрацунате и наплацене ком.накнаде од самосталних предузетника у 21. и 22. години 5,997.64
96  АВАНС 20  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  аванс за услуге по основу уговора бр. 11-Г-4392/22 7,020.00
97  5-37/2022  21.09.2022.  УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА И ЕКОНОМИСТА ЕРК  КОТИЗАЦИЈА СЕМИНАР 180.00
98  01-09/2022  09.09.2022.  ГЛАМОУР СП БОРИС БУЛИЋ  Шатор, сто и столице-Коч.збор 11,524.50
99  3660127-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 110.84
100  3661652-4-0722-7366506  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.69
101  3659639-4-0722-7366478  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 109.37
102  3659909-4-0722-7366474  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 84.43
103  33-1001473 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Средства се одобравају за трошкове енергије у простору бивше галерије "Терзић" 92.73
104  3661133-4-0722-7366472  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 72.58
105  3661462-4-0722-7366486  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.61
106  3661637-4-0722-7366485  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 27.15
107  3661634-4-0722-7366484  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 33.76
108  3661559-4-0722-7366483  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.58
109  3661663-4-0722-7366411  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 71.84
110  3661648-4-0722-7366490  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 37.42
111  3654947-4-0722-7366481  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 188.41
112  3661587-4-0722-7366488  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 35.15
113  3656895-4-0722-7366487  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња еел енергије 49.69
114  3656046-4-0722-7366479  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 26.12
115  3658677-4-0722-7366519  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 45.82
116  3661548-4-0722-7366514  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.57
117  3661664-4-0722-7366512  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 29.13
118  3661667-4-0722-7366509  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потршња ел енергије 35.46
119  3661669-4-0722-7366513  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.82
120  3661557-4-0722-7366520  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.97
121  3659642-4-0722-7366521  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 23.11
122  3657470-4-0722-7366482  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енегије 37.77
123  3661043-4-0722-7366407  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 24.98
124  3660482-4-0722-7366476  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 26.37
125  3661463-4-0722-7366408  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 42.62
126  3661642-4-0722-7366475  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 68.92
127  3661661-4-0722-7366508  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 28.69
128  3661665-4-0722-7366507  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.62
129  3662841-4-0722-7366537  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 102.05
130  3658348-4-0722-7366531  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 46.50
131  3659718-4-0722-7503640  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 23.68
132  3656166-4-0722-7366489  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 37.90
133  3661614-4-0722-7366491  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 25.86
134  3657163-4-0722-7366467  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 26.21
135  3656052-4-0722-7366499  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 90.56
136  3658726-4-0722-7366498  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 34.01
137  3661546-4-0722-7366497  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 57.13
138  3661646-4-0722-7366496  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 23.52
139  3660376-4-0722-7366535  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 374.56
140  3661654-4-0722-7366518  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.77
141  3661461-4-0722-7366504  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 43.64
142  3661635-4-0722-7366503  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња еле енергије 26.14
143  3661662-4-0722-7366502  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 60.62
144  3660109-4-0722-7366501  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 268.10
145  3656058-4-0722-7366500  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 43.55
146  3654298-4-0722-7538170  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 53.45
147  36917-4-0722-4101660  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 1,642.21
148  36846-4-0722-4101374  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови ел енергије 7,635.97
149  36848-4-0722-4101379  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови ел енергије 9,145.79
150  17  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  Аванс за услуге израде УТУ за реконструкцију раскрснице улице Книнска и Булевар Цара Душана 6,996.60
151  18  20.09.2022.  ЗИБЛ АД  плаћање првог дијела накнаде за израду идејног рјешења фасада " Стара чаршија" 6,318.00
152  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 297/22  29.08.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Грађење Ђурић ,Извођење радува на санацији клизишта Понир-окончана ситуација 106,730.12
153  382-22  26.08.2022.  РАДИКС ТИМ ДОО  Јавна набавка прања И полирања подних облога И прање стаклено фасадних стијенки И тракастих завјеса у Дому омладине 9,407.97
154  01/2201004377  31.08.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ Отпрема поште 26,218.80
155  1001511960 предрачун  06.09.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  КОНГРЕС 370.00
156  82/22  31.08.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  достава питке воде по уговору 10,108.80
157  01-Ф-5.030.740 И ДР  14.09.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  осигурање имовине од пожара 3,212.00
158  131/2022  07.09.2022.  АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА  Ревизија главног пројекти изградње главне саобрацајнице 456.30
159  1001511959 предрачун  06.09.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  КОНГРЕС 370.00
160  8/22  01.09.2022.  ЕЦО ВОX ДОО БАЊА ЛУКА  Сервисирање покретних еколошких wц кабина-08/22 13,689.00
161  4253215-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Подземни ходник ТЦ делта-08/22 130.62
162  4252882-4-0822-7366540  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Ивана Горана Ковачића-08/22 2.90
163  68  31.08.2022.  ГРАДИП АД ПРЊАВОР  Радови на изградњи и реконструкцији градских саобраћајница-наставак реконструкције пјешачке зоне ИИИ фаза реализације 179,218.92
164  2699/22  31.08.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Извођење радова на реконструкцији локалног пута Буквалек-Доња Кола-Дедић Локва-Суботица И фаза 208,097.37
165  81/2022  31.08.2022.  АУТОПРАОНА АДА СП АДИС ЏИН  прање сл. возила за август '22 331.00
166  21/22  01.09.2022.  СТУДИО РОГИЋ Набавка украсних материјала поводом градских манифестација 350.00
167  62597-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар српске војске бб-08/22 1.05
168  61101-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  алеја светог Саве 20.01
169  7216/2/20  31.08.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и локалним путевима на подручју града Бања Лука 18,873.21
170  9/22  01.09.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  Рн.за 08/22 5,913.53
171  51970  12.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови изласка комисије - искључење - п.п. бр. 190 - Ал. Св. Саве бр.16 35.10
172  22-360-002393  14.09.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  Средства се одобравају у складу са Уговором за дезинсекцију комараца 38,902.50
173  8724642207  31.08.2022.  МТЕЛ АД  претпла за ТД XЛ 5ГБ 232.11
174  5724647843  31.08.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 193.05
175  4110/002/22  31.08.2022.  МТЕЛ АД  провизија за СМС маркетинг Град Бања Лука 8,573.91
176  6224642280  31.08.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 10.20
177  22-3000-002256  12.09.2022.  ИНФОЦОМ РАЦУНАРИ БАЊА ЛУКА  Таблети - 4 комада 1,116.00
178  81-2477/2022  05.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Троскови објаве јавног позива-средње сколе 611.33
179  3006072-77-8005102/22  16.08.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  премија осигурања 245.59
180  8105-1515/2022  12.08.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка дизела за потребе ПТВСЈ 15,017.56
181  3062607-4-0622-7366481  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 165.56
182  61133-2022-04  30.04.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ИВ 2022. - слободан п.п. Јеврејска 28 56.01
183  1024643332  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Претплата-08/22 77.87
184  1707371233/2  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за август 2022. 578.10
185  1705387018/2  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за август 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада). 5,257.44
186  1707512186/2  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за август 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад). 1,749.15
187  10-1030  15.09.2022.  ДЕЛТА ПЦ БАЊА ЛУКА  Свичеви (6 комада); Патцх каблови 5м (20 комада) 278.90
188  1-3132/22  02.09.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  плаћање паркинга СМС-ом 7,987.73
189  727/22  15.08.2022.  ГРАФОТЕX ДОО БАЊА ЛУКА  штамбиљ 55x30мм 28.62
190  10/2022  24.08.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  уклањање графита 4,862.00
191  8  05.09.2022.  ЗИБЛ АД  Главни пројекат за изградњу крака у улици Богдана Жерајића 410.67
192  101-51-828/2022  13.09.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију нове приколице 70.00
193  6430011689/2022  31.08.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  премјештање и депоновање возила 3,007.50
194  4256434-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  паркинг возила паук служба Битољска 121.28
195  4256436-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплата кућица за паркинг Тодора Лазаревића бб 24.50
196  4256437-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  паркинг наплатна кућаца (хотел Палас) Краља Петра И Карадјордјевића 58 68.27
197  4256438-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  кућица за наплату паркинга код Кастела ,Тржничка 21.57
198  4256439-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна паркинг кућица ,М.Стојановића 123 22.05
199  7  06.09.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање дијела накнаде за израду Регулационог плана "Српске топлице 1" 1,000.00
200  ИФ-00067-1-22  31.08.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  2.пр.сит. за изградњу водовода у насељу Горње Мотике 45,436.80
201  61133-2022-03  31.03.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ИИИ 2022. - слободан п.п. Јеврејска 28 56.01
202  2-6053/2022  31.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта инфтни деривати за сл. возила 8,008.33
203  83/22  02.09.2022.  САФЕ&ЕАСY  Услуга превоза - јавна набавка "Средства за потребе трошкова деложације" 400.00
204  10-193  07.09.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  Јавна набавка ГПС геодетског инструмента - по уговору бр. 11-Г-4052/22 од 05.09.2022. 7,008.30
205  01-80/22  12.09.2022.  СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА  Постављање итисона у Дому омладине. 6,793.72
206  20228/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава обавјештења о додјели уговора - Редовно одржавање посл. простора, станова и гаража... 98.00
207  20193/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Санација сале за борилачке вјештине 98.00
208  1122-8838/22  01.09.2022.  АТОС БАНК АД  троскови банкарских услуга 10.00
209  32-08/2022  31.08.2022.  АДДИКО БАНК АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 373.80
210  07-214143 275641/2022  01.09.2022.  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  троскови банкарских услуга 351.20
211  ПРЕДРАЧУН 256897  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
212  ПРЕДРАЧУН 256686  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
213  ПРЕДРАЧУН 256990  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
214  ПРЕДРАЧУН 256687  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
215  62471-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Санска к-07/22 4.21
216  8075969749-31-08-22  01.09.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 10.20
217  ПРЕДРАЧУН 256653  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
218  ПРЕДРАЧУН 256652  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
219  ПРЕДРАЧУН 256688  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
220  ПРЕДРАЧУН 256689  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
221  ПРЕДРАЧУН 256971  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
222  ПРЕДРАЧУН 256899  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
223  ПРЕДРАЧУН 256919  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
224  ПРЕДРАЧУН 256921  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
225  ПРЕДРАЧУН 256989  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
226  ПРЕДРАЧУН АВАНС 7950/22  16.09.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Извођење радова на реконструкцији улице Краља Александра И Карађорђевића у Мотикама -предрачун,авансно плаћање 482,768.18
227  20079/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Реконструкција објкета на стадиону ФК Напријед 98.00
228  57449-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  1.Крај.Корпуса-07/22 11.41
229  62664-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Вождовачка 30-07/22 49.80
230  62667-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Др.Младена Стојановића-07/22 3.11
231  62036-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Ивана Горана Ковачића-07/22 113.73
232  61983-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића -07/22 2,144.61
233  61761-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар цара Душана-07/22 148.30
234  252759919  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 7.50
235  61240-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-07/22 978.77
236  60863-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Т.Т.Дамјановића-07/22 219.03
237  РНОСТ-424158/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за ИX 2022. 5.20
238  252759902  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 5.00
239  252723541  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 5.00
240  0000033328-31-08-22  01.09.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банакарских услуга 261.70
241  252759735  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 63.90
242  252723549  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  банкарске услуге 21.00
243  252723544  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 5.00
244  252723546  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 8.40
245  252723552  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 5.00
246  ПРЕДРАЧУН 256725  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
247  ПРЕДРАЧУН 256905  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
248  ПРЕДРАЧУН 256728  24.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
249  ПРЕДРАЧУН 256903  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
250  ПРЕДРАЧУН 256906  26.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуална стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне згрсде до 4 мјерна мјеста 45.63
251  252723556  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 387.60
252  252760080  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 5.00
253  08/2022  01.09.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА   троскови банкарских услуга 134.10
254  15/22  25.08.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Рачун за ВИИИ 2022. - Ал. Св. Саве 18 30.40
255  57  30.04.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за ИВ 2022. - п.п.бр. 185 а 35.40
256  62598-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар српске војске-07/22 217.97
257  62338-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-07/22 36.51
258  62337-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-07/22 1,115.66
259  РНОСТ-427004  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
260  08/2022  01.09.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 83.90
261  08/2022  01.09.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  троскови банкарских услуга 23.50
262  18/2022  09.08.2022.  ЗЕВ РАВНОГОРСКА 1 3 5  Рачун за В, ВИ и ВИИ 2022. - Равногорска 5, ст. бр. 35/ИИ сп. 21.00
263  74/22  31.08.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ПРИВРЕМЕНИХ И ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 140,638.82
264  13/22  26.07.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Рачун за ВИИ 2022. - Ал. Св. Саве 18 30.40
265  12/22  28.06.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 18  Рачун за ВИ 2022. - Ал. Св. Саве 18 30.40
266  21703/22-јн  12.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Подршка пројектима за јачање енергетске фикасности-санација фасада 98.00
267  3659031-4-0722-7366545  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 22.20
268  3659031-4-0722-7366545-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Книжна обавијест по рачуну за ВИИ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 2.11
269  3066706-4-0622-7366545  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 44.41
270  3066706-4-0622-7366545-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест по рачуну за ВИ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 -21.81
271  2572904-4-0522-7366545  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 21.64
272  85109444 ко-корекција камате  30.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - корекција камате - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 -0.35
273  2572904-4-0522-7366545-1 ко  30.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест по рачуну за В 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 0.81
274  1874688-4-0422-7366545  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 37.73
275  1874688-4-0422-7366545-1 ко  30.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест по рачуну за ИВ 2022. - п.п. у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 -15.50
276  62664-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Вождовачка 30-08/22 80.92
277  62598-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар српске војске бб-08/22 56.86
278  62337-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-08/22 764.31
279  62375-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Млађе Ћусића-Дракулић-08/22 3.16
280  62041-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Краља Петра 1.Крађоређевића-08/22 4.57
281  61983-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-08/22 447.18
282  62675-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Купрешка-08/22 28.02
283  62485-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Народног хероја Милана Тепића-08/22 3.11
284  62036-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Иван Горан Ковачић бб-08/22 57.92
285  57449-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  1.Крај.Корпуса 33-08/22 29.66
286  62667-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Др.Младена Стојановића-08/22 143.16
287  00821/01  12.09.2022.  ВАМАЛ ГРУПА ДОО  нбавка акумулатора 218.67
288  61761-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Булевар Цара Душана-08/22 118.64
289  61240-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића бб-08/22 449.45
290  60863-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Т.Т.дамјановића-08/22 196.21
291  62338-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Бана Милосављевића-08/22 34.23
Укупно: 2,167,087.45