Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3063361-4-0622-7366540 И ДР  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за ел.енергију 54,736.63
 2  КО 1871533-4-0422-7366540-1  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -37.27
 3  КО 789979-4-0222-7366540-2  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Голуба Бабића -10.38
 4  1697634996/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Закуп за сирене. 409.50
 5  22-360-001825  04.07.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  Средства се одобравају за дезинсекцију комараца у складу са уговором. 38,902.50
 6  40665-зк-0460980-00/22  11.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Зелени картон за приколицу А64-К-859. 4.00
 7  1697353763/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ 9,114.14
 8  24695-ао-689076-00/22  13.05.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Осигурање за приколицу А64-К-859. 14.97
 9  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3063111-4-0622-7366538 И ДР  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рн.за ел.енергију-06/22 18,657.10
 10  21/2022  13.07.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ГРАДСКА ТАКСА 1,200.00
 11  ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0105  07.07.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 27,720.86
 12  ИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  30.06.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Изградња амбуланте породичне медицине у Драгочају 15,571.68
 13  АВАНСНИ РАЧУН 036/2022  30.06.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Авансни рачун 036/2022 -11,324.85
 14  001-0195  05.07.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање јавне расвјете-06/22 13,750.19
 15  КО 1871468-4-0422-7366540-1  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -278.57
 16  3323861763  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата-06/22 76.00
 17  05050001-759/22  20.06.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Средства се одобравају за трошкове санитетског обезбјеђења скупова. 300.00
 18  01/2201003099  30.06.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ПТТ услуге 44,579.10
 19  33-1001473 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Средства се одобравају за покриће трошкова енергије у простору бивше галерије Терзић 94.44
 20  16/2022  15.07.2022.  МИПЕX АУТО РС  Набавка комби возила за техничке интервенције са алатом за брзе техничке интервенције ( саобраћајне несреће ). 286,509.60
 21  01/1-288-5  30.06.2022.  ГРАДИП АД ПРЊАВОР  радови на изградњи и реконструкцији градских саобраћајница 214,768.94
 22  38-в/22  19.05.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Урбанистичко-технички услови за изградњу јавне саобраћајнице огранак Улице Новака Певашевићаи пратећа инфраструктуре у Бања Луци 1,111.50
 23  3923860597  30.06.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 228.15
 24  2423866422  30.06.2022.  МТЕЛ АД  претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 193.05
 25  58-ви/22  08.07.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Услуге стручног надзора -реконструкција пјешачке зоне ИИИ фаза 1,496.55
 26  ИФ-95/22  04.07.2022.  ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда елабората за регулацију саобраћаја током изградње саобраћајнице у насељу Туњице 994.50
 27  33-31924 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Утрошена топлотна енергија у Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 28 ст. 21 за мај 2022. године 108.71
 28  3053/002/22  30.06.2022.  МТЕЛ АД  провизија за смс паркинг 8,270.36
 29  29402-4-0622-4101003  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - Ул. Крагујевачких и краљевачких жртава бр. 98 785.89
 30  074/2022  01.07.2022.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОО  Редовно одржавање семафора на подручју града Бања Луке 7,985.25
 31  179/22  04.07.2022.  ГИМ-ТЕСТ ДОО БАЊАЛУКА  Извјештај о инжињерскогеолошким и геомеханичким испитивањима тла у насељу Мотике 2,995.20
 32  3069596-4-0622-7366515  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Барловци-06/22 2.96
 33  3063046-4-0622-7366471  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије за пуњење електричних возила 634.28
 34  3062775-4-0622-7366523  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије за пуњење електричних возила 475.22
 35  3062441-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Милана Цвијетића 33-06/22 281.51
 36  3062438-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Косте Јарића 12-06/22 206.62
 37  РАЧУН ЗА АВАНС БР 6  15.07.2022.  ЗИБЛ АД  КОМУНАЛНА НАКНАДА-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -50,000.00
 38  3067810-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. бр. 99 у Б.В.Ж. Мишића бр. 33 84.12
 39  33-1001496 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 112.83
 40  465/22  13.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика у цјеновником јгп и приг.превоз путника (субвенције)-јули 2022.год. 18,383.58
 41  233/22  30.06.2022.  САС ДОО ПРИБОЈ  трошкови техничког прегледа возила 977.61
 42  25115-4-0522-4100521-1 књижна обавијест  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест Симе Пандуровића 119 -516.95
 43  1696427520/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Пренос података-06/22 3,201.59
 44  6231/рс5025мву/22  07.07.2022.  МТЕЛ АД  Телефон мобилни ЗТЕ 1.00
 45  6241/рс5025мву/22  07.07.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 1.00
 46  иф-03227-01-22  08.07.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  услуга за штампани материјал 882.77
 47  30312-4-0622-4100521 и др рекапитулација  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација-06/22 57,879.78
 48  3062433-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Змај Огњеног Вука 9-06/22 289.33
 49  3062435-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Змај Огњеног Вука 218-06/22 140.50
 50  3062444-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Јеврејска 28-06/22 21.58
 51  3062436-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Београдска 13-06/22 291.15
 52  33-1000191 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за испоручену топлотну енергију 212.54
 53  13/22  13.07.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  Текуће инв. одржавање за 07/2022 73 м2 29.20
 54  464/22  13.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика у цјенама за јгп и приг.превоз путника (субвенције)-јули 2022.год. 20,200.00
 55  33-1000566 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 354.55
 56  33-1000190 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 163.76
 57  33-1001266 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 15.21
 58  33-1001127 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 407.64
 59  33-1000836 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за испоручену топлотну енергију 201.39
 60  33-1000749 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 112.24
 61  иф-00765-1-22  05.07.2022.  ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА  услуге сервиса штампача 157.95
 62  иф-01512-1-22  29.06.2022.  ДУОЛИФТ ДОО  редовно одрхжавање лифта 272.31
 63  129/22  12.07.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Цјеновник возних карата у јгп и приг.превоз путника (субвенција)-јули 2022 9,847.80
 64  818/22-02с  07.07.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  трошкови одржавања возила 106.52
 65  820/22-02с  07.07.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  трошкови одржавања возила 205.92
 66  33-1001612 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 174.74
 67  33-1001852 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 27.45
 68  33-1002493 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 103.12
 69  33-1001486 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 11.11
 70  3174-13005/22-2  11.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Службени гласници 480.00
 71  16442-4-0422-5100779  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак струје пословни простор Парк Петар Кочић 5.85
 72  17996-4-0422-4101003  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец април 2022 године - ПП у улици Крагујевачких и краљевачких жртава број 98 611.76
 73  3165-4-0122-5100779  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак струје Пословни простор у парку Петар Кочић 2,618.72
 74  14207/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава 52.00
 75  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 30299-4-0622-4101765 И ДР  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација за 06/22 8,032.53
 76  33-1001491 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 205.98
 77  625  08.07.2022.  ГРАФОТЕX ДОО БАЊА ЛУКА  услуга израде печата 31.47
 78  53309-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 24.90
 79  1696346775/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за јун 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад). 581.05
 80  3  14.07.2022.  ЗИБЛ АД  КОМУНАЛНА НАКНАДА -УМАЊЕЊЕ 50,000.00
 81  3062437-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Дубичка 90-06/22 393.31
 82  819/22-02с  07.07.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  трошкови одржавања возила 441.73
 83  3062434-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Змај Огњеног Вука 15-06/22 218.77
 84  3062432-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Тузланска бб-06/22 268.03
 85  122  23.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенаца 50.00
 86  115/22  30.06.2022.  ЛУКАЈИЋ-ТРАВЕЛ&ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуга превоза путника,инвалидних лица 6,982.70
 87  30990-4-0622-5100779  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простор у парку Петар Кочић-06/22 654.83
 88  19614-4-0422-5100779  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак струје пословни простор Парк Петар Кочић 1,789.23
 89  0923839073  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата НЕТ:Л за јуни 2022. 46.80
 90  361/2022  14.07.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Разлика за сјеновник за јгп и приг. превоз путника (субвенције) 32,437.20
 91  362/2022  14.07.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Услуге превоза у јгп и приг.превоз (субвенције)-јули 2022.год. 19,104.66
 92  60275-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 77.57
 93  53334-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 6.23
 94  1696384669/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за јун 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад). 1,754.92
 95  1696371735/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за јун 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада). 5,274.79
 96  ИФ-00243-1-22  13.07.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Разлика у цјеновнику за јгп и приг.превоз путника (субвенције)-јули 2022.год. 31,288.09
 97  3067059-4-0622-7366465  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица код Медицинске електронике -рачун за струју 24.53
 98  иф-00132-1-22  12.07.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Разлика у цјеновнику за јгп и приг.превоз путника (субвенције)-јули 2022.год. 18,850.00
 99  14018-4-0322-5100779  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак струје пословни простор Парк Петар Кочић 1,746.08
 100  33-1000010 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Утрошена топлотна енергија у пословном простору у Алеји Светог Саве бр. 16 за мај 2022. године 333.18
 101  373/22  12.07.2022.  МЕТАГО ДОО  Услуга сервиса и замјена (кука ВW Транспортер,7-пински модул+ел. инсталација) 702.00
 102  9260-4-0222-5100779  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак струје Пословни простор Парк Петар Кочић 1,768.56
 103  12359-4-0322-4101003  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец март 2022 године - ПП у Улици Крагујевачких и краљевачких жртава број 98 650.18
 104  24321-4-0522-4101003  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за утрошену електричну енергију у Ул. Крагујевачких и краљевачких жртава бр. 98 за мај 2022. године 1,366.11
 105  2575524-4-0522-7366641  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за утрошену електричну енергију - Амбуланта Љубачево за мај 2022. године 2.91
 106  417/22  28.06.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Ванлинијски превоз на релацији Бања Лука-Тузла-Бања Лука 995.00
 107  4  01.07.2022.  ЗИБЛ АД  УТУ за изградњу пута у насељу Куљани 3,500.00
 108  2015  07.07.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  набавка средстава за одржавање хигијене 789.75
 109  10/22  14.06.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  ЗЕВ Алеја Светог Саве бр. 16 - Текуће инвестиционо одржавање 73 м2 за јун 2022. године 29.20
 110  241/РФ/2022  03.06.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА  испорука штампе 464.80
 111  2573522-4-0522-7366478  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за утрошену електричну енергију - МЗ Петрићевац, пословни простор 2 у Ул. Бранислава Нушића бр. 19 код, за мај 2022. године 22.30
 112  2573523-4-0522-7366478  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за утрошену електричну енергију - МЗ Петрићевац, пословни простор 1 у Ул. Бранислава Нушића бр. 19 код, за мај 2022. године 21.96
 113  347  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 58 за мај 2022. године 16.00
 114  352  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 63 за мај 2022. године 16.00
 115  70  31.05.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  ЗЕВ Манастира Грачаница 1 - Трошкови инвестиционог одржавања-гаража за мај 2022. године 12.00
 116  69  31.05.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  ЗЕВ Манастира Грачаница 1 - Трошкови инвестиционог одржавања-гаража за мај 2022. године 11.00
 117  6/22  29.06.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  одржавање ЗЕВ-а 47.60
 118  357  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан бр. 68 за мај 2022. године 16.00
 119  356  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 67 за мај 2022. године 16.00
 120  350  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 61 за мај 2022. године 16.00
 121  293  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 4 за мај 2022. године 16.40
 122  299  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 10 за мај 2022. године 14.00
 123  298  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 9 за мај 2022. године 15.20
 124  07/2022  05.07.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  трошкови одржавања зев 36.40
 125  253012 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница-видовданска бб 29.25
 126  253007 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница бул.живојина мишића 29.25
 127  ПРЕДРАЧУН 253020  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница Младена Стојановића бб 29.25
 128  ПРЕДРАЧУН 253010  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница Младена Стојановића бб 29.25
 129  ПРЕДРАЧУН 253014  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница булевар српске војске бб 29.25
 130  ПРЕДРАЧУН 253001  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница булевар Српске Војске бб 29.25
 131  252979 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код рк.боска трећа од хотела палас 29.25
 132  253011 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у булевару цара душана бб 29.25
 133  253002 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште,трећа од хотела палас 29.25
 134  252979 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште прва од хотела палас 29.25
 135  253029 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  војводе пере креце бб надстрешница 29.25
 136  253013 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Видовданска бб надстрешница 29.25
 137  ПРЕДРАЧУН 252986  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница Рајка Боснића бб 29.25
 138  81-1975/2022  13.07.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Трошкови објаве Јавног позива за додјелу субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину, у дневним новинама "Глас Српске" 2,223.00
 139  253000 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  краља петра 1. крарађорђевића бл.пословни 29.25
 140  252975 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код рк.боска друга од хотела палас 29.25
 141  252990 предрачун  15.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код народне скупштине рс. 29.25
 142  253018 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у бул.цара душана бр.4-6 29.25
 143  ПРЕДРАЧУН 252982  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у Скендера Куленовића бб на аутобуским стајалиштима 29.25
 144  ПРЕДРАЧУН 252976  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Младена Стојановића бб надстрешницана аутобуским стајалиштима 29.25
 145  ПРЕДРАЧУН 252980  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница на аутобуским стајалиштима Булевар Цара Лазара 29.25
 146  ПРЕДРАЧУН 253015  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у Јована Рашковића бб 29.25
 147  2-4845/2022  15.07.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње горива 8,039.69
 148  ПРЕДРАЧУН 252996  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница у Церска бб 29.25
 149  ПРЕДРАЧУН 252978  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница Рајка Боснића бб 29.25
 150  1697058929/2  30.06.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ 2,748.35
 151  55  31.05.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  ЗЕВ Бронзани мајдан бб - Трошкови инвестиционог одржавања - пословни простор за мај 2022. године 50.88
 152  359  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања стан бр. 70 за мај 2022. године 16.00
 153  98  31.05.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЦИЦА 8 БАЊА ЛУКА  ЗЕВ Јована Јанчића 8 - Трошкови одржавања стубишта, књиговодственх услуга и инвестиционог одржавања - стан 5 за мај 2022. године 12.76
 154  ПРЕДРАЧУН 252993  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница младена стојановића бб 29.25
 155  ПРЕДРАЧУН 253008  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница ђеде кецмановића бб на аутобуским стајалиштима 29.25
 156  ПРЕДРАЧУН 252992  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница 29.25
 157  355  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 66 за мај 2022. године 16.40
 158  296  31.05.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  ЗЕВ Палих бораца 13 - Трошкови инвестиционог одржавања - стан број 7 за мај 2022. године 15.20
 159  ПРЕДРАЧУН 252999  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница Церска бб 29.25
 160  ПРЕДРАЧУН 252972  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница Др Ђеде Кецмановића бб 29.25
 161  3067801-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. бр. 134 у Ул. Саве Љубоје бр. 2 21.58
 162  253017 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  видовданска бб надстршница 29.25
 163  253006 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС   надстрешница бул.живојина мишића бб 29.25
 164  РНОСТ-427002  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одржавње ЗЕВ-а 39.00
 165  РНОСТ-427005  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 166  ПРЕДРАЧУН 253005  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  патре бб надстрешница на аутобуским стајалиштима 29.25
 167  ПРЕДРАЧУН 252983  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница на аутобускум стајалиштима 29.25
 168  280/рф/2022  05.07.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА  испорука штампе 507.53
 169  6/2022  24.06.2022.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  одржавање зева 36.00
 170  3-635/10/2022  12.07.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови горива 7,141.68
 171  8/2022  24.06.2022.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  одржавање зева 36.00
 172  ПРЕДРАЧУН 252981  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Булевар цара Лазара бб надстрешница на аутобуским стајалиштима 29.25
 173  252989 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште друга од хотела Палас Краља Петра 1. Карађорђевића 29.25
 174  252971 предрачун  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код рк.боска прва од хотела палас 29.25
 175  3067804-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - Јавно склониште Пећина 2.92
 176  3067803-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - п.п. 160 у Ул Калемегданска бр. 7 11.75
 177  1160199-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за воду за 06/2022 п.п. у Ул. Марије Бурсаћ 1-5 1.40
 178  3068075-4-0622-7366468  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 195.15
 179  3067317-4-0622-7366478  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - МЗ Петрићевац п.п. бр. 2 21.71
 180  3067318-4-0622-7366478  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - МЗ Петрићевац п.п. бр. 1 24.23
 181  3069304-4-0622-7366641  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - Амбуланта Љубачево 2.91
 182  3062431-4-7366406  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - И куљанска бб 21.57
 183  660/22  01.07.2022.  ГРАФИX СП ТАТИЦ ЗЛАТАН БАЊА ЛУКА  Израда плочица са бројевима и натписима 440.97
 184  1955  04.07.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  набавка средства за одрзавање хигијене 2,126.70
 185  06/22  24.06.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЗИВОЈИНА МИСИЦА 19  одржавање зева 44.80
 186  74  31.05.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  ЗЕВ Цара Лазара 22-24-26 - Трошкови књиговодствених услуга и инвестиционог одржавања за мај 2022. године 35.40
 187  РНОСТ-427003  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 188  РНОСТ-427004  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 189  РНОСТ-427006  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 190  РНОСТ-427007  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 191  33-1001237 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Утрошак топлотне енергије 90.15
 192  10/2022  24.06.2022.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  одржавање зева 36.00
 193  4/2022  24.06.2022.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  одржавање зева 36.00
 194  2/2022  24.06.2022.  ЗЕВ ВОЈИСЛАВА ЂЕДЕ КЕЦМАНОВИЋА 1  одржавање зева 36.00
 195  119  20.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Аранжирање парка Петар Кочић поводом фестивала цвијећа 5,925.00
Укупно: 1,030,989.43