Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  7366478 књижна обавијест  24.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ - КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ   -1.68
 2  01/2201001664  31.03.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ ПТТ ТРОШКОВИ   25,932.90
 3  22-3600-000067  31.03.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ДИЈЕЛА НАКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР   2,895.75
 4  70-179/2022  28.03.2022.  МЕДИЈА ПРО ПРИЈЕДОР  ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОТРАЖИВАЊА ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   315.90
 5  2/2022  31.03.2022.  СИЕКОМ д.о.о.  ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕФОНИ   3,588.52
 6  70-114/2022  28.02.2022.  МЕДИЈА ПРО ПРИЈЕДОР  ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОМОЋНЕ КЊИГЕ ПОТРАЖИВАЊА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   315.90
 7  1683603829/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.   МЗ ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 03/22   10,966.88
 8  01/2200371087  07.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2336/22 ОД 31. 03. 2022, ФАКТУРА БР. 01/2200371087   460.64
 9  01/2200371086  07.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-2334/22, ФАКТУРА БР. 01/2200371086   460.64
 10  01/2200371085  07.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-2333/2022 ОД 31. 03. 2022, ФАКТУРА БР. 01/2200371085   660.92
 11  01/2200371084  07.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2332/22 ОД 31. 03. 2022, ФАКТУРА БР. 01/2200371084   460.64
 12  01/2200367210  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-1894/2022 ОД 17. 03. 2022, ФАКТУРА БР. 01/2200367210   660.92
 13  01/2200367517  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-1893/22 ОД 17. 03. 2022, БРОЈ ФАКТУРЕ: 01/2200367517   1,101.54
 14  012200369104  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-1965/2022 ОД 22. 03. 2022, ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200369104   620.87
 15  01/2200369213  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2013/2022. ОД 23. 03. 2022, ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200369213   841.18
 16  01/2200369212  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2011/2022, ФАКТУРА БР. 01/2200369212   380.53
 17  01/2200366436  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ФЕБРУАР 2022. ГОД.)   20,236.32
 18  012200367205  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-1895/2022. ФАКТУРА БР. 01/2200367205   40.06
 19  01/2200367207  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БРОЈ: 08-370-2107/2022 ОД 25. 03. 2022. ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367207   180.25
 20  01/2200367208  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2014/2022 ОД 23. 03. 2022, ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367208   2,404.34
 21  01/2200367209  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2147/22. ФАКТУРА БР: 01/2200367209   80.11
 22  if-00391-1-22  04.04.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИСИРАЊЕ КОПИР АПАРАТА   1,120.86
 23  01/2200369215  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2301/22 ОД 30.03.2022. ФАКТУРА БР. 01/2200369215   320.45
 24  01/2200369214  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2302/22 ОД 30. 03. 2022. ФАКТУРА БР: 01/2200369214   100.14
 25  if-22-0153  31.03.2022.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ ЕDMWS СИСТЕМА ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   132.10
 26  012200367206  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2096/2022 ОД 23. 03. 2022. ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367206   500.70
 27  90/22 III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  28.03.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - III СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   9,406.80
 28 ПРЕДРАЧУН 01-R-235/22  15.04.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ОБЈАВА ИЗВЈЕШТАЈА   512.46
 29  8099-4-0222-5100640  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ БАЊАЛУКА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2022.   1,874.33
 30  BA2200215-50  15.04.2022.  PARAGRAF LEX BA д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРАВНЕ БАЗЕ  „PARAGRAF LEX BA.”   1,099.80
 31 КО КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ 7366540  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ   -0.14
 32  КО КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ 7366540  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - КОРЕКЦИЈА КАМАТЕ   -0.43
 33  KO 4745480-4-1221-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -0.37
 34  KO 4845595-4-1221-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -154.07
 35  KO 4845631-4-1221-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -480.29
 36  KO 111915-4-0122-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -263.00
 37  29/22  08.04.2022. КРАЈИШКА КУЋА  ПОКЛОНИ ЗА ДЕЛЕГАЦИЈЕ   208.44
 38  003-12/21  07.04.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   159,896.86
 39  256-20/20  08.03.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 1 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   157,686.16
 40  13310-4-0322-4101765-рекапитулација  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   13,334.56
 41  9722688656  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ АГИНО СЕЛО - 03/22   48.66
 42  8822688659  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ ЉУБАЧЕВО - 03/22   43.49
 43  1522688651  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ РЕКАВИЦЕ 2   21.28
 44  12/22  31.01.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 1 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   84,737.64
 45 АВАНСНА ФАКТУРА 37/22  28.02.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   -33,662.50
 46  11/22  31.01.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   103,665.44
 47  87-4/22  02.04.2022.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о.  СЕМИНАР ОБУКА/ЈАВНА НАБАВКА   139.23
 48  KO 112068-4-0122-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -177.90
 49  KO 112154-4-0122-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -23.81
 50  KO 112165-4-0122-7366540-1  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КО - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   -173.28
 51  авансна фактура 22/22  31.01.2022. ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   -20,733.09
 52  6722688666  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ ПАВИЋИ - 03/22   19.19
 53  5522688670  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ КМЕЋАНИ ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ - 03/22   19.19
 54  7622688663  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ ШИМИЋИ - 03/22   19.19
 55  1279797-4-0322-7366540 i dr  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   72,339.64
 56  1285821-4-0322-7366517  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈР СТОЈАНОВИЋИ   128.45
 57  607  31.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  МИШЉЕЊЕ НА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОД. МРЕЖЕ У ПОТКОЗАРСКИМ НАСЕЉИМА ВЕРИЋИ   113.49
 58  001-0096  07.04.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊA ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ МАРТ 2022. ГРАД   21,814.07
 59  01/2200366466  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   10,737.09
 60  1683564706/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПАРИЦА ЗА СИРЕНЕ   410.48
 61  27/22  31.03.2022. УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР   150.00
 62  01/2200366897  22.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - МАРТ 2022.   7,654.14
 63  37/22  31.03.2022. УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  КОТИЗАЦИЈА   150.00
 64  72/1/5/2022  05.04.2022.   ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА РЕВИЗИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У УЛИЦИ БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋ У БАЊОЈ ЛУЦИ   2,691.00
 65  608  31.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  МИШЉЕЊЕ НА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОД. ПОДСИСТЕМА СЛАВИЋКА, РЕГ.ВОДОВОД ЦРНО ВРЕЛО   113.49
 66  59/22  04.04.2022.  MAJESTIC д.о.о.  СМЈЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА У ХОТЕЛУ   593.67
 67  58/22  04.04.2022.  MAJESTIC д.о.о.  СМЈЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА У ХОТЕЛУ   438.81
 68  1683725811/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 03/22   2,481.38
 69  16/22  19.04.2022. ЕКОНОМСКИ ФОРУМ  КОТИЗАЦИЈА/ФОРУМ   1,275.30
 70  836/2022  31.03.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ХОВ ЗА 03/22   250.00
 71  36/22  31.03.2022. УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР   200.00
 72  1922694599  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ BRONTO SKYLIFT   22.23
 73  9022716271  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ ,,ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ ИЗ 2018"   19.46
 74  4122691326  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 75  9322717240  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 76  4/22  01.04.2022. ВЕТ ЦЕНТАР  УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ - РН МАРТ МЈЕСЕЦ 2022. ГОДИНА   19,361.75
Укупно: 692,828.07