Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  22031/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Исправка обавјештења 52.00
 2  09/2022  03.10.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 18.00
 3  2859  03.10.2022.  КЕЦКОМ ДОО  фотокопир папир А4 4,960.96
 4  23789/22-јн  03.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава за набавку рачунарске опреме 98.00
 5  2625012347  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ ПАВИЋИ 19.19
 6  41870-4-0822-4101660  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 1,593.36
 7  09/2022  03.10.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 83.80
 8  0166  03.10.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 49,218.39
 9  09/22  03.10.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 175.00
 10  102/22  30.09.2022.  ДИС $ А ДОО  вулканизерске услуге 40.00
 11  ИФ-00078-1-22  30.09.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  Окончана ситуација за изградњу водовода у насељу Горње Мотике са резервоара Клупе 15,713.66
 12  86/2022  30.09.2022.  АУТОПРАОНА АДА СП АДИС ЏИН  прање возила 364.50
 13   и привремена сит  30.09.2022.  ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА  1.привремена ситуација-извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже Талићи, Телићи, Станивуковићи и Полићи 117,397.20
 14  280/2022  31.08.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п. 191 93.53
 15  2-6892/2022  30.09.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати за сл. возила 7,226.08
 16  04-р-843/22  06.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ Изводи из матичне књиге рођених 9,475.00
 17  3-897/10/2022  28.09.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати за сл. возила 3,130.92
 18  190  21.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  вијенац 50.00
 19  100/22  28.09.2022.  ДИС $ А ДОО  вулканизерска услугаза сл. возило К38А489 20.00
 20  88/22  30.09.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  допрема питке воде 421.20
 21  2858  03.10.2022.  КЕЦКОМ ДОО  хигијенски материјал 952.97
 22  038-169-2/22  03.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 50.00
 23  6925017991  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА ВАТРОГАСНУ ПЛАТФОРМУ БРОНТО 22.23
 24  6525038621  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА ВАТРОГАСНЕ ЉЕСТВЕ 16.99
 25  1710626009/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ЗАКУП ПАРИЦА ЗА СИРЕНЕ 409.50
 26  6825014855  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ИНТЕРНЕТ ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕОГРАФ 23.40
 27  2625046879  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН-САВЈЕТНИЦА В.А. ЗА 09/22 35.51
 28  6825012333  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ РЕКАВИЦЕ2 ЗА 09/22 20.20
 29  4725012340  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ ЉУБАЧЕВО ЗА 09/22 25.82
 30  5625012337  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ АГИНО СЕЛО ЗА 09/22 34.04
 31  1425012351  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ КМЕЋАНИ ЗА 09/22 19.19
 32  3525012344  30.09.2022.  МТЕЛ АД  МЗ ШИМИЋИ ЗА 09/22 19.19
 33  4850269-4-0922-7366529  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије ПС 1 41.95
 34  565-22  19.09.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЦ  Нотарске услуге за ОПУ 800 326.20
 35  4850305-4-0922-7366528  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије ПС Мотике 2 21.57
 36  102/2022  13.10.2022.  ЛАКО ДО ДОНАЦИЈА ЋУПРИЈА  КОТИЗАЦИЈА СЕМИНАР ХОТЕЛ ПАЛИСАД 1,247.82
 37  4850762-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Симе Матавуља 10 код, јавно склониште 22.22
 38  2935  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  сагласност на пројекат за изградњу водовода у подручју Доња Кола вод.систем Бањица 134.55
 39  авансни рачун бр 24  11.10.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА УСЛУГЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ -37,193.20
 40  авансни рачун бр 22  05.10.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА УСЛУГЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ -60,000.00
 41  авансни рачун бр 23  05.10.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ -50,000.00
 42  3387  11.10.2022.  ЗИБЛ АД  УСЛУГЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ 147,193.20
 43  4850779-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. у Ул. Грчка 4 94.87
 44  4850780-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Раднички универзитет 21.60
 45  4850775-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. 99 у Б.В.Ж. Мишића 33 - НУБЛ 80.21
 46  20/22  10.10.2022.  ТЕХПРО ДОО  ТРОШКОВИ ВЕЛИКОГ СЕРВИСА ИЗОЛАЦИОНИХ АПАРАТА И ГАСНИХ ДЕТЕКТОРА МСА, ПО УГОВОРУ 46,566.00
 47  КИФ-АВ-22-00093  29.09.2022.  СYС ЦОМПАНY  АВАНСНА ФАКТУРА 830.70
 48  22-300-0059  03.10.2022.  ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  Комуникација и управљање јавном расвјетом на сеоском подручју на територији Града Бања Лука 07-08-09/22 2,434.96
 49  382/РФ/2022  30.09.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА  новине 213.40
 50  10867/22  30.09.2022.  ЛИБУСОФТ ДОО ЗАГРЕБ  САВЕТОВАЊЕ ПРОЧЕЛНИКА ЈЛП 72.76
 51  135/22 окончана ситуација  30.09.2022.  ХИДРО КОП  Окончана ситуација 7,014.15
 52  103-ИX/22  22.09.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Пројекат за изградњу тротоара у Улици Ивана Горана Ковачића 3,217.50
 53  900-22-00185  05.10.2022.  СYС ЦОМПАНY  СЕМИНАР 830.70
 54  скиф-ав-22-00092-сторно авансног рачуна  05.10.2022.  СYС ЦОМПАНY  АВАНС -830.70
 55  64  30.09.2022.  СИЕЦОМ ДОО  Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.09.2022.-15.10.2022. (4/12) 585.00
 56  8474/1/20 окончана ситуација  30.09.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Радови на обиљежавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и ликалним путевима на подручју града Бања Лука 7,557.56
 57  22-360-000383  15.09.2022.  ГЛОБАЛ ГПС ДОО  Услуга одржавања ГПС система 228.15
 58  22-360-000342  15.08.2022.  ГЛОБАЛ ГПС ДОО  Услуга одржавања ГПС система 450.45
 59  22-360-000300  21.07.2022.  ГЛОБАЛ ГПС ДОО  Услуга одржавања ГПС система 450.45
 60  33-1001115 8/2022  31.08.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 77.76
 61  50/22  30.09.2022.  ЕГИЋ КОП  1.привремена ситуација 64,665.60
 62  098/2022  01.10.2022.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ  Одржавање семафора на подручју града Бања Лука 12,121.20
 63  368/22 виии привремена ситуација  30.09.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  8.привремена ситуација 13,201.11
 64  33-1000836 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 200.58
 65  33-1001115 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 75.58
 66  33-1001127 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 407.22
 67  33-1002493 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 102.71
 68  33-1000566 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 353.13
 69  33-1000749 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 111.79
 70  4846661-4-0922-7366530 -рекапитулација  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за семафоре 2,611.93
 71  107/22-и привремена ситуација  30.09.2022.  МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО  1.привремена ситуација 40,461.65
 72  36322-4-0722-4100521-1 ко  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Алеја Светог Саве-07/22 књижна обавијест -535.22
 73  33-1000190 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 163.10
 74  33-1001612 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 174.04
 75  33-1001496 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 109.36
 76  33-1001491 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за гријање 205.15
 77  24343/22-јн  07.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање-инвестиционо одржавање мостова 98.00
 78  1710806951/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за септембар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 256 кб/с (4 комада) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 192 кб/с (15 комада). 5,257.44
 79  1711352819/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за септембар 2022. 578.10
 80  1710833034/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за септембар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад) 1,749.15
 81  3525017582  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата НЕТ:Л за септембар 2022. 46.80
 82  4850288-4-0922-7366478  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - МЗ Петрићевац п.п. 2 21.60
 83  4850760-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. 134 у Ул. Саве Љубоје 2 21.57
 84  4852245-4-0822-7366641  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Амбуланта Љубачево 2.90
 85  47561-4-0922-4100521-рекапитулација  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација рачуна за 09/22 73,432.25
 86  4850763-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. 160 у Ул. Калемегданска 7 9.53
 87  4850765-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Симе Матавуља 4 А 13.18
 88  4850764-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - централна гаража бр. 1 у Ул. Кордунашка 10 21.37
 89  4852290-4-0922-7366510  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. у бараци МЗ Пискавица 22.36
 90  4850768-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п. на Бањ брду 758.61
 91  4850776-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Јавно склониште "Пећина" 2.90
 92  193/22  11.10.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Услуга превоза ученика из хранитељских породица за мјесец октобар 2022 год 1,146.84
 93  168/22  12.09.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Услуга превоза ученика из хранитељских породица за мјесец септембар 2022 год 1,091.25
 94  145722-319  05.10.2022.  ЕУРО ЗНАК ДОО БАЊА ЛУКА  Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на улицама и ликалним путевима на подручју града Бања Лука 59,618.37
 95  4847644-4-0822-7366527  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица-09/22 21.57
 96  9/22  28.09.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  трошкови зев-а 47.60
 97  255  20.09.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  трошкови зев-а 59.60
 98  10/2022  05.10.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  трошкови зев-а 36.40
 99  33-1481 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ИX 2022. - слободан стан у Ул. Радоја Домановића бр. 25 54.44
 100  2-5879/2022  15.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  антифриз 4.00
 101  иф-00537-1-22  23.09.2022.  БИОЦОНЦЕПТ ДОО  испорука пелета 1,691.20
 102  4259629-4-0822-7366520  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 25.66
 103  4256755-4-0822-7366519  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 46.46
 104  4259725-4-0822-7366518  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.81
 105  4259620-4-0822-7366514  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  тошкови за енергију 21.61
 106  4259740-4-0822-7366513  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.86
 107  4259717-4-0822-7366496  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергју 23.72
 108  4259618-4-0822-7366497  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 35.25
 109  4259653-4-0822-7366495  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.79
 110  4259739-4-0822-7366494  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 28.72
 111  4255745-4-0822-7366493  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 37.79
 112  4255039-4-0822-7366492  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 44.12
 113  4259685-4-0822-7366491  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 26.87
 114  4850537-4-0922-7366526  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Самоуслужна праоница за кућне љубимце-09/22 25.59
 115  4845825-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Подземни ходник код ТЦ Делта-09/22 130.60
 116  08/2022  23.09.2022.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XИИИ 31  трошкови зев-а 41.80
 117  09/2022  23.09.2022.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XИИИ 31  трошкови зев-а 41.80
 118  4259735-4-0822-7366512  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 29.18
 119  4257793-4-0822-7503640  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 24.36
 120  4260917-4-0822-7366537  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 93.34
 121  4258449-4-0822-7366535  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 388.55
 122  4256430-4-0822-7366531  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 47.22
 123  4257717-4-0822-7366521  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.97
 124  4259533-4-0822-7366504  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 53.37
 125  4259706-4-0822-7366503  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 25.69
 126  4259733-4-0822-7366502  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 51.64
 127  4258184-4-0822-7366501  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 295.11
 128  4254151-4-0822-7366500  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 41.28
 129  4254145-4-0822-7366499  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 74.74
 130  4256352-4-0822-7366415  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 35.14
 131  4259734-4-0822-7366411  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 26.23
 132  4256804-4-0822-7366498  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трокови за ел енергију 39.40
 133  4259738-4-0822-7366509  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 36.03
 134  4259732-4-0822-7366508  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 34.06
 135  4259736-4-0822-7366507  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.63
 136  4255136-4-0822-7366470  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 598.91
 137  4258469-4-0822-7366468  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 217.77
 138  4255252-4-0822-7366467  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 34.81
 139  4256758-4-0822-7366466  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.61
 140  4253503-4-0822-7366453  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 260.71
 141  4254292-4-0822-7366416  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 105.96
 142  4253047-4-0822-7366481  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 136.73
 143  4259674-4-0822-7366480  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 33.70
 144  4254139-4-0822-7366479  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 25.35
 145  4258555-4-0822-7366476  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 34.49
 146  4259713-4-0822-7366475  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 70.11
 147  4259205-4-0822-7366472  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 70.89
 148  4254985-4-0822-7366487  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 46.07
 149  4259534-4-0822-7366486  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.76
 150  4259708-4-0822-7366485  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 31.04
 151  4259705-4-0822-7366484  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 27.91
 152  4259631-4-0822-7366483  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за е енергију 21.61
 153  4255558-4-0822-7366482  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 60.45
 154  ПРЕДРАЧУН 1070027  20.10.2022.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО  СЕМИНАР ЈАВНЕ НАБАВКЕ 489.65
 155  4258198-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 96.27
 156  4258199-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 28.87
 157  4258205-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.81
 158  4258207-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 26.72
 159  4258208-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 118.53
 160  4259719-4-0822-7366490  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 44.92
 161  4254259-4-0822-7366489  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 41.52
 162  4259659-4-0822-7366488  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 31.81
 163  4259535-4-0822-7366408  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трокови за ел енергију 25.10
 164  4259115-4-0822-7366407  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 41.98
 165  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 7С-103/2022  18.10.2022.  НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ  Реконструкција 1. куљанске улице (1.прив.ситуација) 196,258.57
 166  4259727-4-0822-7366410  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 38.15
 167  4259703-4-0822-7366409  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  трошкови за ел енергију 21.86
 168  2022-м100-53-002034  02.10.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештаја 930.00
 169  216  25.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Вијенац 50.00
 170  2022-м100-53-002033  06.10.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге кухиње 1,316.00
 171  4845489-4-0922-7366530  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Рамићи 2.90
 172  ИФ-00344-1-22  12.10.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Средства се одобравају за трошкове мјесечних карата ромских средњошколаца. 60.00
 173  470  06.10.2022.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  услуга штампе и дизајна за површине великих формата 6,755.58
 174  47147-4-0922-5100640  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утросена електрицна енергија у ПЗ Рамици 224.06
Укупно: 774,084.19