Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  151/2021  31.12.2021.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   10,072.53
 2  05050001-1731/21  31.12.2021.  ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СКУПОВА   2,300.00
 3  1/22  03.01.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.   11,369.14
 4 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 1/21  30.12.2021.  ECO VOX д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГЕ ЗАКУПА И СЕРВИСИРАЊА ПОКРЕТНИХ ЕКОЛОШКИХ ТОАЛЕТ КАБИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА   10,132.20
 5  2611574840  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.19
 6  8011580933  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ   22.23
 7  6211603249  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ   8.19
 8  9711604272  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 9  1111609280  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.00
 10  0511574847  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.19
 11  1711574843  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.19
 12  4711574833  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   47.17
 13  3811574836  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   29.21
 14  6211574828  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.34
 15  01/2101006453  31.12.2021.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ОБИЧНЕ ПИСМОНОСНЕ ПОШИЉКЕ   17,626.25
 16  0511609282  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.00
 17  0811609281  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА   19.00
 18  4046/21  24.12.2021.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ЗАШТИТА ОД ПЛАВЉЕЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА МИШИН ХАН   3,629.34
 19  81650-4-1121-5100779  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01.11 - 30.11.2021. ГОДИНЕ - ПП У ПАРКУ ПЕТАР КОЧИЋ   2,119.32
 20  157/21  30.12.2021.  УНИЈАТ-М д.о.о. ПРИЈЕДОР  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ГОРЊИ ЛУСИЋИ   38,767.37
 21  if-02783-1-21  29.12.2021.  ДУОЛИФТ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА НА ТРГУ КРАЈИНЕ   1,365.39
 22  01-f-5.030.740,5.030.741,4.030.742  28.12.2021.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ   3,216.43
 23  3001358/21-2  28.12.2021.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДА   915.00
 24  132/21  31.12.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ   540,047.43
 25  01/2100733988  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ   140,854.43
 26  04/2022  12.01.2022.  TAMARIS COMPANY” д.о.о. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ   159,830.06
 27  002/22  04.01.2022.  АЛДЕМО ТУРС д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СУ НАМИЈЕЊЕНА ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 28  СТОРНО АВАНСНА ФАКТУРА 01/21  31.12.2021.  STARS AND MORE  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА НОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА - ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ У ЦИЉУ ТУРИСТИЧКЕ ПРОМОЦИЈЕ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ И ПРИВЛАЧЕЊА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ТУРИСТА   80,000.00
 29  01/2100733990  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈЕ   19,508.70
 30  136/21  29.12.2021.  „МИРКОВИЋ-ГЕОАСТОР” д.о.о.  ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ОБЈЕКТА   234.00
 31  135/21  29.12.2021.  „МИРКОВИЋ-ГЕОАСТОР” д.о.о.  КОНТРОЛА ТЕМЕЉА ОБЈЕКТА СА ЗАПИСНИКОМ   234.00
 32  134/21  29.12.2021.  „МИРКОВИЋ-ГЕОАСТОР” д.о.о.  КОНТРОЛА ТЕМЕЉА ОБЈЕКТА СА ЗАПИСНИКОМ   234.00
 33  137/21  29.12.2021.  „МИРКОВИЋ-ГЕОАСТОР” д.о.о.  ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ОБЈЕКТА   234.00
 34  2  19.01.2022.  ЗИБЛ а.д.  АВАНС   60,000.00
 35  81-3589/2021  23.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ" НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 36  81-3590/2021  23.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПАПРИКОВАЦ- ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈЕ Ц,Е, Ф, Г И Х ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 37  81-3591/2021  23.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   175.50
 38  70-4574/2021  15.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   163.80
 39  70-4578/2021  15.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   163.80
 40  70-4576/2021  15.11.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЦЕНТАР АЛЕЈА"   163.80
 41  70-4575/2021  15.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 7"   163.80
 42  25396/21-jn  27.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАСИ   98.00
 43  70-4651/2021  21.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   380.25
 44  70-4684/2021  23.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 45  70-4683/2021  23.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПАПРИКОВАЦ- ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈЕ Ц, Е, Ф, Г И Х ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 46  81-3355/2021  01.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ" НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 47  81-3357/2021  01.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 48  81-3521/2021  15.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ   166.73
 49  81-3533/2021  16.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О ОДРЖАВАЊУ СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЛИВНИЦА"   333.45
 50  81-3534/2021  16.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О ОДРЖАВАЊУ СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ДРАКУЛИЋ"   333.45
 51  70-4392/2021  01.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 52  70-4393/2021  01.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 53  70-4471/2021  08.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 5" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 54  81-3496/2021  13.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 55  81-3524/2021  15.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У НОВАКОВИЋИМА   175.50
 56  81-3525/2021  15.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О РЕВИЗИЈИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПОЈ ИСТОЧНОГ И ЗАПАДНОГ ТРАНЗИТА УЛИЦОМ ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА   166.73
 57  81-3523/2021  15.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 7"   166.73
 58  81-3522/2021  15.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЦЕНТАР АЛЕЈА"   166.73
 59  70-4671/2021  22.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОДЈЕЛИ НАГРАДА ЗА ВИДИКОВАЦ   163.80
 60  70-4682/2021  23.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 61  04/21-539  11.10.2021.  ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БИХ  НАБАВКА СТАНДАРДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   979.70
 62  81-3457/2021  08.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 5" НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 63  70-4524/2021  13.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ" НА ЈАВНИ УВИД   163.80
Укупнo: 1,109,118.05