Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  249733267  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 480.80
2  40-1100-2022-1326  29.07.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила М15-Т-373 1,607.58
3  249741809  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 10.80
4  249733259  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 8.40
5  111/2022  21.07.2022.  АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА  Ревизија пројектне документације-Главног пројекта за наставак изградње саобраћајнице но центра насеља пријечани у Бањалуци 1,000.00
6  3197/1/20  30.04.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  14.привремена ситуација 67,404.30
7  ФАКТУРА АВАНС 95/22  31.05.2022.  ХИДРО КОП  Сторно аванс -52,683.22
8  149 бг 452  27.07.2022.  ГЕОИНОВА  Одржавање ГИС система за јул 2022. 1,053.00
9  071/22  31.07.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА ЗАКУП ПРОСТОРА 346.32
10  2230  29.07.2022.  КЕЦКОМ ДОО  копир папир А4 7,960.96
11  8624257861  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 30.27
12  33-1000871 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ул. Јеврејска бр. 28 261.13
13  22-300-2035  08.08.2022.  ТРУЦК СХОП  трошкови замјене разбијених дијелова на ватрогасном возилу 99.00
14  33-31924 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ул. Краља Алфонса XИИИ бр. 38, ст. бр. 21 108.39
15  410/22  28.07.2022.  МЕТАГО ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА М17-О-009 702.00
16  929/22-02с  02.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  одржавање сл. возила 241.02
17  2022-в001-53-000016  31.07.2022.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВЈЕНЧАЊА 7,488.00
18  139  12.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ВИЈЕНАЦ ПОГИНУЛИ БОРЦИ 50.00
19  55511010404537  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОУР-ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА 144.74
20  3655116-4-0722-7366523  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пуњач електричних возила 605.89
21  3-693/10/2022  04.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати за сл. возила 3,239.73
22  33-1000726 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - пословни простор у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 19.22
23  33-1000010 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ал. Св. Саве бр. 16 335.78
24  33-17198 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ул. Рајка Боснића бр. 13, ст. бр. 3 85.49
25  249733262  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕН ЈЕ РАЧУНА ЗА 07/22 19.80
26  249733264  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 5.00
27  33-1001237 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИ 2022. - Ул. Саве Љубоје бр. 2 86.97
28  249733255  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 5.00
29  249742478  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 5.00
30  249741799  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ ЗА РАЧУНА 07/22 5.00
31  249741642  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 57.70
32  249733257  31.07.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА ЗА 07/22 5.10
33  40-1100-2022-1362  02.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила Т95-А-559 1,041.30
34  17784/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Поништење јавне набавке редовно одржавање пословних простора 98.00
35  2004  30.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Сагласност на пројекат за изг.водовода Вилуси МЗ Павићи-Бањица циклус, вода 3 134.55
36  2-5254/2022  31.07.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати за сл возила 5,799.42
37  2-5478/2022  31.07.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати з а слвозила 120.01
38  01-об/22  29.07.2022.  ПРОГРЕС-ГРАДЊА Д.О.О.  трошкови прикључка на водоводну и канализациону мрежу магацина цз на раковачким барама 15,771.04
39  01-68/22  18.07.2022.  СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА  канцеларијски етисони 1,813.83
40  03-нм-365/22  21.07.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 20,106.86
41  РНОСТ-424156/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. 5.20
42  22-3600-000198  24.06.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Израда УТУ-изградња дј.игралишта МЗ Драгојачај итд 5,850.00
43  31/2022  01.08.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних површина и сузбијање амброзије за 07/22 4,909.32
44  928/22-02с  02.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  одржавање сл. возила 258.57
45  фактура аванс 37/2/20  30.04.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Аванс -1,958.76
46  иф-00834-1-22  27.07.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуга сервиса 297.18
47  2210  27.07.2022.  КЕЦКОМ ДОО  папир за хигијене 789.75
48  XВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 73/22  31.05.2022.  ХИДРО КОП  15.привремена ситуација 263,416.08
49  2012  30.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  израда сагласности на пројекат измјену дјела главног пројекта саобраћајнице у насељу Пријечани 134.55
50  001-0210  27.07.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  набавка и уградња климе са потребном ел.инсталацијом на Ватрогасном дому у бања луци 1,058.85
51  001-0209  27.07.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  набавка и уградња чесме на ватрогасном дому у бања луци 251.55
52  40-1100-2022-1324  29.07.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис ватрогасног возила О79-А-552 1,023.74
53  3001358/21-9  01.08.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  премија осигурања 915.00
54  иф-00853-1-22  29.07.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуге сервиса 840.06
55  1904/2022  27.07.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 653.00
56  1-2504/22  28.07.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  картица за чишћење зебра 1,994.85
57  33-1001473 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Расходи по основу утрошка енергије у простору бивше "Галерије Терзић". 451.83
58  77  31.07.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. пословни простор 50.88
59  1-2503/22  28.07.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  картица за зебру- штапач ИД картица 5,489.64
60  иф-01791-1-22  29.07.2022.  ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА  редован мјесечни преглед 272.31
61  7  01.08.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. 4.40
62  3658355-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  паркинг возила-паук служба 131.72
63  3658357-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна паркинг кућица на паркингу поред Паласа 59.95
64  3584/002/22  31.07.2022.  МТЕЛ АД  провизија за смс мпаркинг 7,685.26
65  3628352-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица за паркинг др.Бана Тодора Лазаревића бб 23.44
66  3658353-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна паркинг кућица М.Стојновића 123 21.89
67  3658354-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица Карадјордјева 74 А 53.89
68  22-3600-000821  05.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЗАСТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС  редован технички преглед лифтова 339.30
69  030622  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за ВИ 2022. за гаражу бр. 3 10.00
70  030422  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за ИВ 2022. за гаражу бр. 3 10.00
71  070622  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за ВИ 2022. за гаражу бр. 7 9.00
72  070422  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за ИВ 2022. за гаражу бр. 7 9.00
73  141  13.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Поклон за посјету делегације 40.00
74  5/2022  21.07.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  фарбање стубова код хотела Палас (15 стубова) 1,275.00
75  60  29.07.2022.  ГРАДИП АД ПРЊАВОР  Радови на изградњи реконструкције градских саобраћајница "Наставак реконструкције пјешачке зоне - ИИИ фаза реализације" 155,148.84
76  00672/01  05.08.2022.  ВАМАЛ ГРУПА ДОО   акумулатора за потребе ватрогасне јединице 622.75
77  22-339-002401  22.07.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  набавка гуме 655.20
78  030522  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за В 2022. за гаражу бр. 3 10.00
79  070522  09.08.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Трошкови одржавања за В 2022. за гаражу бр. 7 9.00
80  3658356-4-0722-7366452  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  куићица за наплату паркинга код Кастела 22.25
81  22-300-000936  29.07.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 74.88
82  1284283-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - Раднички универзитет, Ул. Грчка бр. 4 6,374.18
83  22-339-001751  23.05.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 78.62
84  22-339-001777  25.05.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 74.88
85  116510-4-0122-7366436  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - п.п. бр. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 55.67
86  794510-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - Пословни простор бр. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 23.65
87  794514-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - Пословни простор у Ул. Грчка бр. 4 132.81
88  794498-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - Раднички универзитет, Ул. Грчка бр. 4 27.62
89  3660134-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Раднички универзитет, Грчка бр. 4 83.00
90  3660124-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Јавно склониште "Пећина" 2.93
91  794497-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 27.88
92  1284269-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 132.73
93  1284286-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - Пословни простор у Ул. Грчка бр. 4 114.00
94  116516-4-0122-7366436  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - Раднички универзитет, Ул. Грчка бр. 4 27.52
95  3581860-4-1021-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2021. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 28.01
96  3660117-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. на Бањ Брду 23.44
97  3660116-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Симе Матавуља бр. 4 А 37.88
98  3660114-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 74, Петра Рађеновића бр. 27 70.95
99  3660126-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. Грчка бр. 4 59.15
 100  3660125-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 160, Калемегданска бр. 7 11.79
 101  22-360-000694  30.07.2022.  ЗАНАТСТВО АД  прање и пеглање за потребе ватрогасне јединице 44.76
 102  22-339-001767  24.05.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 74.88
 103  22-340-000027  22.04.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  набавка гума 730.08
 104  4850064-4-1221-7366436  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИИ 2021. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 27.49
 105  4201212-4-7366436  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2021. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 27.93
 106  3660115-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Централна гаража бр. 1, Кордунашка бр. 10 22.68
 107  3581862-4-1021-7366436  31.10.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2021. - п.п. бр. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 45.40
 108  4201211-4-1121-7366436  30.11.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИ 2021. - п.п. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 58.88
 109  116524-4-0122-7366436  31.01.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за И 2022. - п.п. бр. 74, Ул. Петра Рађеновића бр. 27 27.72
 110  3660132-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 99, НУБЛ, Б. В. Ж. Мишића бр. 33 88.36
 111  3660120-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 134, Саве Љубоје бр. 2 21.57
 112  3660118-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Јавно склониште - Архив РС, Симе Матавуља бр. 10 код 22.26
 113  3659638-4-0722-7366478  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 2 21.74
 114  3654763-4-0722-7366406  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - И куљанска бб 514.94
 115  3658826-4-0722-7366577  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 21.76
 116  3661615-4-0722-7366641  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Амбуланта Љубачево 2.92
 117  3659637-4-0722-7366478  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1 21.73
 118  предрачун бр мм3 09/08/2022  09.08.2022.  БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ  СЕМИНАР 234.40
 119  22-300-000499  23.04.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 74.88
 120  22-339-000342  09.02.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  моонтажа теретних гума 35.10
 121  22-339-001760  23.05.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  монтажа и баланс гума 74.88
 122  40-1100-2022-1390  05.08.2022.  ИВЕЦЦО ДОО  сервис возила ватрогасног ј42-а-075 1,861.47
 123  4850074-4-1221-7366436  31.12.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за XИИ 2021. - п.п. бр. 160, Ул. Калемегданска бр. 7 55.58
 124  фа-51-0/22  15.08.2022.  МАЦРО МЕДИА  медијска промоција за поступање становништва у случају елементарних непогода 3,164.85
 125  иф-00059-1-22  30.07.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  1.пр.ситуација-изг.водовода у насљеу Горње Мотике са резервоара Клупе 141,278.30
 126  КО 7366577  03.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - корекција камате 3/2022 - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -0.01
 127  16627/22-јн  27.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  обавјест о реконструкцији улице Краља Александра И Карађорђевића у Мотикама 98.00
 128  1464026-4-7366577-1 књижна обавијес  31.07.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -16.15
 129  116014-4-0421-7366577-1 ко  31.07.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -16.15
 130  22-3000-000144  01.08.2022.  ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС  Послови противградне застите 5,000.00
 131  60636-2022-06  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. - Алеја Светог Саве бр. 16 1.40
 132  40-1100-2022-1401  08.08.2022.  ИВЕЦЦО ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС АТЕГО Е02-К-007 1,684.79
 133  15947/22-јн  27.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Обавјест о додјели уговора за реконструкцију Прве куљанске улице 98.00
 134  1560/22  31.05.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Модернизација градских макадемских саобраћајница ,окончана ситуација 90,781.61
 135  20/2022  04.08.2022.  МИПЕX АУТО РС  трошкови сервиса Хазмат возила и сервис ЦАФС система на анавалном возилу, по уговору 18,954.00
 136  5424222596  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /07 19.19
 137  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 01-07-СК/22  21.07.2022.  НЕXЕН ДОО  Окончана ситуација 22,579.83
 138  6324222593  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /07 19.19
 139  7524222589  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /07 41.72
 140  РНОСТ-427003  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 141  130/22  12.07.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Услуге превоза ученика из хранитељских породица-јуни 2022.год. 864.80
 142  48953-ао-695709-00/22  10.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  осигурање за регистрацију м96-е-897 149.09
 143  6009/1/20  31.07.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  одржавање градских макадамских саобраћајница 49,699.56
 144  1/2022  17.07.2022.  АУТО ИГЊИЋ  ТРОШКОВИ ИЗНАЈМЉИВААЊА ПРИКОЛИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 80.00
 145  yф 01/2214000393  31.07.2022.  СЕЦТОР СЕЦУРИТY ДОО БАЊА ЛУКА ОБЕЗБЕЈЂЕЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА 1,123.20
 146  17205/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Троскови објаве обавјестења о набавци 98.00
 147  ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0125  09.08.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 59,550.19
 148  81-2034/2022  20.07.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА ОБЈАВА 7,020.00
 149  РНОСТ-427002  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одржавње ЗЕВ-а 39.00
 150  101-51-742/2022  09.08.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију м96-е-897 65.33
 151  3655388-4-0722-7366471  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије за пуњач за ел. возила - јули 2022.год. 1,135.93
 152  40-1100-2022-1417  09.08.2022.  ИВЕЦЦО ДОО  сервис возила МЕРЦЕДЕС АТЕГО Е57-О-471 1,735.10
 153  4224222600  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /07 19.90
 154  0224222581  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /07 19.19
 155  8424222586  31.07.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОН /07 30.11
 156  ко корекција камате 85117095  31.07.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - корекција камате В 2021. - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -0.01
 157  ко -корекција камате 85117095  31.07.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест- корекција камате ИВ 2021. - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -0.18
 158  0122  04.08.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 19,312.64
 159  48850-ао-695707-00/22  10.08.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  осигурање за регистрацију е53-м-306 146.39
 160  787254-4-0521-7366577-1 ко  31.07.2021.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест - Ул. Ђуре Ђаковића бр. 20 -18.09
 161  РНОСТ 424157/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за ВИИИ 2022. 5.20
 162  22-362-000082  31.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 185.00
Укупно: 975,079.59