Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  10041-С-1-2209  30.09.2022.  ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ ДОО  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ-СМЈЕШТАЈ 1,032.68
 2  3308/22  31.10.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Наставак изградње саобраћајнице у насељу Пријечани 84,361.18
 3  313/22  28.10.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Окончана ситуација-Изградња дјечијег игралишта у насељу Булевар 53,948.13
 4  124/22  28.10.2022.  ФЛЕX ИНВЕСТ  Извођење радова на изградњи дјечијег игралишта у наслеју Трла-Мочила Бања Лука. 22,806.46
 5  АВАНСНИ РАЧУН 01-А-4353/22  14.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  СУДСКИ И МАЛИ ОГЛАСИ -23.40
 6  139/22 xиx привремена ситуација  30.09.2022.  ХИДРО-КОП ДОО  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 305,586.33
 7  01-Р-2676/22  14.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  СУДСКИ И МАЛИ ОГЛАСИ 23.40
 8  02-фкн/22  31.10.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА ДОО  2.привремена ситуација-реконструкција објекта на стадиону ФК Напријед 58,311.82
 9  794269-4-0222-7366526  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  УТРОШАК ЕЛ.ЕН.-САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА 56.45
 10  22/10-031  31.10.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  СТОРНО АВАНСА, ОШ АДА -48,581.82
 11  597/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  ОПУ-755/2022 442.26
 12  592/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  ОПУ-750/2022 471.51
 13  0001255/2022  30.09.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1531/2022 380.84
 14  0001257/2022  30.09.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1527/2022 449.87
 15  0001258/2022  30.09.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1533/2022 465.66
 16  0001256/2022  10.11.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1532/2022 380.84
 17  595/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-753/2022 530.01
 18  596/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-754/2022 471.51
 19  593/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  Нотарске услуге,ОПУ-751/2022 442.26
 20  594/22  30.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-752/2022 471.51
 21  203-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-231/2022 381.42
 22  205-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге ОПУ-233/2022 381.42
 23  201-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-229/2022 397.21
 24  206-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге; ОПУ-234/2022 381.42
 25  202-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге: ОПУ-230/2022 381.42
 26  204-22  03.10.2022.  НОТАР МАРИНА КРЕМЕНОВИЋ  Нотарске услуге: РН. бр. 204-22; ОПУ-232/2022 Марина Кременовић 381.42
 27  588-22  29.09.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-840/2022 359.54
 28  1428-22  29.09.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ- 1818/2022 368.55
 29  1427-22  29.09.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ- 1819/2022 397.80
 30  2193-22  30.09.2022.  НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ- 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788 2,474.55
 31  0001253/2022  30.09.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1529/2022 410.09
 32  0001254/2022  30.09.2022.  НОТАР БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1530/2022 410.09
 33  1725412669  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ/10 МЗ ЉУБАЧЕВО 26.62
 34  3825412662  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ/ 10 МЗ РЕКАВИЦЕ 23.46
 35  589-22  30.09.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ- 841/2022 366.56
 36  9325412676  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /10 МЗ ПАВИЋИ 19.19
 37  8925446886  31.10.2022.  МТЕЛ АД  МОБИЛНИ ТЕЛ/ 10 ВАЛЕНТИНА АНИЧИЋ 43.51
 38  22/10-131 иии привремена сит  31.10.2022.  ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЦ  ИЗГРАДЊА ОШ АДА 242,909.07
 39  2625412666  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /10 МЗ АГИНО СЕЛО 41.55
 40  0525413673  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ /10 МЗ ШИМИЋИ 19.19
 41  8125412680  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ /10 МЗ КМЕЧАНИ 19.19
 42  001-0228  10.08.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун-001-0228 Прилог рачуна ушао кроз број куфа 8258/22 30,969.90
 43  5457375-4-1022-7366529  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за 10/22 43.22
 44  2699/22 окончана ситуација  27.10.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  извођење радова на реконструкцији локалног пута Буквалек - Доња Кола - Дедић Локва- Суботица - И фаза 2,250.63
 45  19622/22-јн  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ОБЈАВА-ПОНИШТЕЊЕ ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА 98.00
 46  1715785653/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛ/ 10/2022 2,961.12
 47  001-0306  08.11.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  редовно одржавање на сеоском подручју 9,640.80
 48  038-189-2/22  07.11.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 50.00
 49  161633-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 21.78
 50  22-3600-000321  28.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОД ОШ "СВЕТИ САВА" 3,188.25
 51  4846754-4-0922-7366499  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 71.90
 52  4849391-4-0922-7366498  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 52.57
 53  4847639-4-0922-7366492  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 43.11
 54  1279/22-02с  18.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила 221 М 773 77.10
 55  258466053  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 567.60
 56  4851037-4-0922-7366468  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 198.00
 57  4849345-4-0922-7366466  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.74
 58  4846900-4-0922-7366416  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 96.73
 59  4848940-4-0922-7366415  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 30.12
 60  4852293-4-0922-7366411  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 62.51
 61  1276/22-02с  18.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила А79К987 2,595.86
 62  1277/22-02с  18.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила Ј30М494 516.32
 63  4848151-4-0922-7366482  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 23.21
 64  4845656-4-0922-7366481  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 152.60
 65  4852212-4-0922-7366495  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.94
 66  4852298-4-0922-7366494  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 28.60
 67  4846867-4-0922-7366489  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 51.50
 68  4848337-4-0922-7366493  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 50.87
 69  4852093-4-0922-7366486  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 30.62
 70  4852267-4-0922-7366485  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 33.99
 71  4852264-4-0922-7366484  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 50.91
 72  4847850-4-0922-7366467  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 34.01
 73  4852190-4-0922-7366483  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.75
 74  4852286-4-0922-7366410  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 40.61
 75  4852262-4-0922-7366409  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 31.38
 76  4852094-4-0922-7366408  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 39.26
 77  4851675-4-0922-7366407  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 27.13
 78  4852218-4-0922-7366488  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 44.97
 79  4847585-4-0922-7366487  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 42.82
 80  1280/22-02с  18.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила 720 Т 977 226.51
 81  224/22  31.10.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ 5,311.80
 82  1278/22-02с  18.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила 374 Ј 625 695.13
 83  90166794  28.10.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  Наплата паркинга за 09/22 6.70
 84  90166795  28.10.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  Наплата паркинга за 09/22 192.95
 85  81-3029/2022  31.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Троскови објави јавног позив 611.33
 86  1-4132/22  28.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Контрола интернет саобраћаја за октобар 2022. 585.00
 87  1225/22-02с  07.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила Ј30М492 26.21
 88  1215/22-02с  04.10.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис возила А43О923 16.56
 89  258466041  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 5.00
 90  258466043  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 5.10
 91  191/22  31.10.2022.  ЛУКАЈИЦ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуге превоза путника,инвалидних лица 7,565.44
 92  258469170  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 81.20
 93  258469337  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 5.00
 94  258469351  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 7.40
 95  258466047  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 26.90
 96  258466045  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 5.00
 97  26140/22-јн  31.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ОБЈАВА У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ 98.00
 98  258466049  31.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 5.00
 99  1002007933  15.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  НОВОСТИ У РАЧУНОВОДСТВУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - СТАНИШИЋ САЊА 150.00
 100  286/22 предрачун  17.11.2022.  ЕТНО СЕЛО СТАНИСИЦ  СМЕШТАЈ -САЊА СТАНИШИЋ / ВУКИЦА ПЕЈКОВИЋ 410.00
 101  4851765-4-0922-7366472  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 165.25
 102  4847737-4-0922-7366470  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 439.23
 103  4852233-4-0922-7366480  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 45.02
 104  4846748-4-0922-7366479  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 26.32
 105  4851121-4-0922-7366476  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 42.56
 106  4852272-4-0922-7366475  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 75.40
 107  4852092-4-0922-7366504  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 58.80
 108  4852265-4-0922-7366503  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 59.12
 109  4852292-4-0922-7366502  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 67.63
 110  4852244-4-0922-7366491  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 24.29
 111  4852278-4-0922-7366490  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 63.79
 112  4850365-4-0922-7503640  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 25.66
 113  4852299-4-0922-7366513  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.99
 114  4852294-4-0922-7366512  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 41.32
 115  4852297-4-0922-7366509  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 79.06
 116  4852276-4-0922-7366496  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 27.91
 117  4852291-4-0922-7366508  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 59.45
 118  4852295-4-0922-7366507  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.74
 119  4849018-4-0922-7366531  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 49.45
 120  4850291-4-0922-7366521  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 41.16
 121  4852188-4-0922-7366520  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 31.16
 122  4850755-4-0922-7366501  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 284.97
 123  366/22  21.10.2022.  ТЕСЛА БАР&РОММС  смјештај 2,880.00
 124  4853480-4-0922-7366537  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 22.38
 125  017/22  14.11.2022.  ЦОНФИНРА ЦОНСУЛТИНГ  УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАР 300.00
 126  1714284254/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ - 10/22 9,363.74
 127  4852284-4-0922-7366518  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.94
 128  4852179-4-0922-7366514  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 21.74
 129  262254 предрачун  21.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључак ТЦ БОРИК ТЦ 6-СУПЕРМАРКЕТ 662.85
 130  1002007523 предрачун  17.11.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  НОВОСТИ У РАЧУНОВОДСТВУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - ЂУКИЋ ЗДЕНКА 150.00
 131  1002006021  17.11.2022.  САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  НОВОСТИ У РАЧУНОВОДСТВУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - СТАНИЋ САНДРА 150.00
 132  предрачун бр 1002010783  15.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  НОВОСТИ У РАЧУНОВОДСТВУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - ПЕЈАКОВИЋ-СТОЈИЋ ВУКИЦА 150.00
 133  112/22  31.10.2022.  МКР КРЕМЕНОВИЋ  ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА КОЧИЋЕВОМ ВИЈЕНЦУ 77,428.85
 134  предрачун бр 1002006604  10.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  корисник - Лолић Мира 225.00
 135  предрачун 255/22  11.11.2022.  ЕТНО СЕЛО СТАНИСИЦ  Смештај - Бојана Рогић/ Мира Лолић 410.00
 136  предрачун бр 1002011959  09.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  Корисник - Рогић Бојана 225.00
 137  5453794-4-1022-7366530 рекапитулација  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за октобар 2022 2,298.35
 138  220/22  08.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  АВИОНСКА КАРТА 773.00
 139  219/22  07.10.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  смјештај 1,123.00
 140  9525417881  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Мјесечна претплата НЕТ:Л за октобар 2022. 46.80
 141  5457410-4-1022-7366528  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за мјесец октобар 2022 27.57
 142  1714904233/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  закуп парица за сирене 418.47
 143  6225448253  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за ГПС геодетски инструмент за X 2022. 19.00
 144  рекапитулација 54372-4-1022-4101765  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 13,334.79
 145  5457392-4-1022-7366478  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 2 27.24
 146  5457393-4-1022-7366478  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1 27.87
 147  1715832711/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Рачун за октобар 2022: Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 30 Мб/с (1 комад) / Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 2 Мб/с (1 комад). 1,749.15
 148  1714871670/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за октобар 2022. 578.10
 149  421/22  31.10.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ 14,586.39
 150  214/22  02.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  СМЈЕШТАЈ 1,239.00
 151  215/22  02.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  смјештај 669.00
 152  49/2022  01.11.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 16,991.91
 153  50/2022  01.11.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 39,850.20
 154  218/22  03.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  аранжмани 440.00
 155  200/22  17.10.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  АВИОНСКЕ КАРТЕ 1,180.00
 156  4850286-4-0922-7366478  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - МЗ Петрићевац, пословни простор 1 62.79
 157  341/22  01.11.2022.  ПЛАН ДОО  Стручни надзор на реконструкцији улице Тешана Подруговића и изградње тротоара 6,493.50
 158  ии привремена сит  31.10.2022.  ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ БИСТРИЦА, ЗАСЕОЦИ ТАЛИЋИ, ТЕЛИЋИ, СТАНИВУКОВИЋИ И ПОЛИЋИ 143,775.45
 159  иф-00086-1-22  31.10.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА МЗ ГОРЊА ПИСКАВИЦА, КРАК ДОЛОВИ 171,710.36
 160  иф-00087-1-22  31.10.2022.  ХГО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО  НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ ГОРЊЕ МОТИКЕ СА РЕЗЕРВОАРА КЛУПЕ 37,459.32
 161  112-x/22  10.10.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Пета привремена ситуација за обављање услуга стручног надзора-наставак реконструкције пјешачке зоне ИИИ фаза реализације 2,064.78
Укупно: 1,353,249.25