Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  2012342500  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д. ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 2  8312341509  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ   35.08
 3  1112316313  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 4  33-1001237 2/2022  28.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  2/22 САВЕ ЉУБОЈЕ 2   429.43
 5  8075969749-28-02-22  01.03.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА 02/22   8.00
 6  0000033328-28-02-22  01.03.2022.  НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ЗА 02/22   186.00
 7  33-1000871 2/2022  28.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  2/22 БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19   1,274.27
 8  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602132  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 9  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602135  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 10  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602137  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   8.40
 11  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602142  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   20.00
 12  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602144  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 13  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234602153  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   702.50
 14 ПОРЕСКА ФАКТУРА 234655136  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 15  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234654454  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   6.60
 16  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234654421  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 17  ПОРЕСКА ФАКТУРА 234654158  28.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   45.30
 18  23/22 BF 2280  01.03.2022.  LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY  УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА, ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА (ИН ТАXИ) - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   6,996.60
 19  02-214143, 275641/2022  02.03.2022.  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 02/22   194.60
 20  8/2022  01.03.2022.  МФ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   5.00
 21  33-1000191 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  1/22, КРАЉА АЛФОНСА XIII 1, СТАН БР. 2   997.25
 22  33-1001115 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  1/22, БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19   361.42
 23  33-1001237 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  1/22, САВЕ ЉУБОЈЕ 2   431.81
 24  02/2022  01.03.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   14.00
 25  02/2022  01.03.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   416.20
 26  02/2022  01.03.2022.  УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА ЗА 02/22   77.80
 27  019/2022  02.03.2022.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   9,383.40
 28  60/2022  28.02.2022.  АДИКО БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 02/22   0.20
 29  1122-5402/22  01.03.2022.  „СБЕРБАНК” а.д.  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА 02/22   13.00
 30  0406/otpr.0345  28.02.2022.  ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   38,596.31
 31  20-8/22  01.03.2022.  ДАССТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА
 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ИНВЕНТАРА ЗА ВАТРОГАСНЕ ДОМОВЕ ЦЕНТАР И ЛАЗАРЕВО   17,491.50
 32  796080-4-0222-7366510  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЕ 2/22 ПИСКАВИЦА   27.37
 33  796079-4-0222-7366511  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  2/22 ПИСКАВИЦА   27.58
 34  60580-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА 2/22 ХАЈДУК ВЕЉКА 70   1.40
 35  2  07.03.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  ЗЕВ 2/22   4.40
 36 ПОРЕСКА ФАКТУРА ИФ-184/2022  15.02.2022.  НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА  ПОТВРДА/ФЕБРУАР   10.00
 37  05/22  01.03.2022.  ГС ИЗГРАДЊА БАЊА ЛУКА  ПО УГОВОРУ БРОЈ 11 -Г-648/22 ОД 28. 02. 2022. Г.   865.80
 38  61840-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  2/22 САВЕ ЉУБОЈЕ 2   1.40
 39 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 61/22  09.03.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТАЗА У НОВОПЛАНИРАНОМ ПАРКУ У УЛ. ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА   7,016.49
 40  33  04.02.2022.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА НАБАВКА СВЈЕТЛЕЋЕГ ПОРТАЛА   6,435.00
 41  62337-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ -ПАРКИЋ   5.85
 42  62033-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 43  62036-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - И. Г. КОВАЧИЋА   5.85
 44  60863-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ТУШЕВИ И ЧЕСМА - Т. Т. ДАМЈАНОВИЋА   1.40
 45  61240-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1.40
 46  61983-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 47  61761-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И ЧЕСМА - БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   5.85
 48  61835-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА НА СПОРТСКОМ ИГРАЛИШТУ - САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 49  2/22  28.02.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФЕБРУАР 2022.   47.60
 50  4412347730  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ   193.05
 51  03/2022  02.03.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАНУАР 2022.   36.40
 52  126/RF/2022  02.03.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПРЕТПЛАТА ЗА ШТАМПУ   444.87
 53  IF-01162-01-22  04.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КОРИЧЕЊЕ КЊИГА   505.80
 54  01/2201000961  28.02.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ   16,948.50
 55  8612341217  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА 02/22   11,487.69
 56  VIII ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  09.03.2022. ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СД У НАСЕЉУ ЛАУШ   95,718.59
 57  3912341459  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  М:ТЕЛ ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТДXЛ 5ГБ   228.15
 58  0512341535  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  М:ТЕЛ ТОТАЛ ДАТА XЛ15 ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ - БИКЕБЛ   70.20
 59  60669-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЈАНУАР 2022.   8.25
 60  01/2200366355  07.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА ПО ПОЗИВУ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-1330/2022, ОД 28. 2. 2022. ГОДИНЕ   3,404.77
 61  01/2200366354  07.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА   УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА ПО ПОЗИВУ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370/2022, ОД 24. 2. 2022. ГОДИНЕ   3,204.49
 62  01/2200366356  07.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА   УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА ПО ПОЗИВУ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-1330/2022, ОД 25. 2. 2022. ГОДИНЕ   801.12
 63  01/2200366357  07.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА ПО ПОЗИВУ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-1292/2022, ОД 1. 3. 2022. ГОДИНЕ   1,001.40
 64  01/2200366360  07.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА - БАЊА ЛУКА ПО ПОЗИВУ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ БР. 08-370-1485/2022, ОД 4. 3. 2022.ГОД.   1,602.24
 65  4794/22-JN  07.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - ПОНИШТЕЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА У НАСЕЉУ ТРАПИСТИ   98.00
 66  04-r-246/22  14.03.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ ОБЈАВА   4,925.00
 67  001-0030  07.02.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈР   29,548.06
 68  1366/rs5025mvu/22  16.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕФОН МОБИЛНИ И СИМ КАРТИЦА   120.00
 69  002-0551  26.02.2022.  МЕГАСТИЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УГРАДЊА ЗАВЈЕСА И ВЕНЕЦИЈАНЕРА   129.81
 70  140/22-02s  22.02.2022.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОПРАВАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА 720 Т 977   371.48
 71  17/2022  25.02.2022.  СТАКЛАР ДИЈАМАНТ” МИШО ПАШАЛИЋ СП  УГРАДЊА СТАКЛА 6ММ   180.00
 72  2/22  01.03.2022.  ЕКО ВОКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗАКУП И СЕРВИСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ТОАЛЕТ КАБИНА   7,651.80
 73  65  01.03.2022.  ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАБАВКА ПП АПАРАТА   1,813.50
 74  предрачун 0021/22  16.03.2022. АПИФ БАЊА ЛУКА  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ   175.50
 75  2.1-s-140/22  07.02.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ   1,340.40
 76  30402000329029  09.03.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВОДОМАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ   2,730.83
 77  01-f-5.030.740  14.03.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА   3,212.00
 78  05/2022  14.03.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  3/22   29.20
 79  if-01295-01-22  11.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   2,074.41
 80  05/2022  11.03.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  3/22   4.40
 81 предрачун 01-R-167/22  18.03.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА - КОНКУРСИ   1,712.88
 82  001-0031  07.02.2022.  ABC SOLUTIONS д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈР НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ   4,409.43
 83  IF-01240-01-22  08.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГИК   5,946.31
Укупно: 294,372.79