Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  62596-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   8.25
 2  62676-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   19.65
 3  62625-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   11.70
 4  60420-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   65.82
 5  60424-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   46.50
 6  60513-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   5.85
 7  60566-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   42.80
 8  60565-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 9  60631-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   2.57
 10  62069-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   5.85
 11  62068-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   4.51
 12  62032-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   13.14
 13  62030-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   11.70
 14  62029-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   2.57
 15  62028-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   8.80
 16  50643-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 17  54715-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.70
 18  61196-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   16.98
 19  61949-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   14.04
 20  61865-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 21  61689-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   10.74
 22  61748-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   165.67
 23  61939-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   103.66
 24  61966-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   10.52
 25  62619-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   42.83
 26  62635-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   11.70
 27  62634-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   23.18
 28  62073-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   173.54
 29  60649-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   71.20
 30  60818-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   17.26
 31  60861-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   2,240.04
 32  61532-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   4.51
 33  61533-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   7.63
 34  62360-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   46.33
 35  62276-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   11.70
 36  62275-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА   ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 37  62274-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   366.44
 38  62024-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   4.33
 39  62072-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   82.32
 40  62686-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   48.79
 41  62396-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 42  60604-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   3.68
 43  60550-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 44  60477-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   790.13
 45  60006-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   360.64
 46  62624-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 47  62522-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 48  62477-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   11.77
 49  61427-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   4.51
 50  62685-2021-12  17.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   636.98
 51  22-362-000002  22.01.2022.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   114.50
 52  4850076-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   27.52
 53  21-362-000094  08.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 54  61976-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.60
 55  61731-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   1.40
 56  01/22  20.01.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА 12/21   526.50
 57  21-362-000093  31.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,871.60
 58  21-362-000092  31.12.2021.  АКВАНА д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   2,271.60
 59  161633-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ 12/21   31.36
 60  2448-4-0122-4100521 и др. рекапитулација  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ   97,799.55
 61  017/22  03.02.2022.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   60.00
 62  22-3600-000021  07.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ (70% ПО УГОВОРУ)   4,095.00
 63  112004-4-0122-7366540 и др. рекапитулација  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР   80,718.68
 64  2435-4-0122-4101765 и др. рекапитулација  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР   15,497.65
 65  118073-4-0122-7366517  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР   153.97
 66  118307-4-0122-7366515  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР   2.96
 67  114694-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР: 114694-4-0122-7366452, НАПЛАТНА КУЋИЦА ЗА ПАРКИНГ - БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ   57.25
 68  99  31.12.2021.  СИЕКОМ д.о.о.  ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ГУБЛ (РАТА 12 ОД 12)   585.00
 69  01/2201000490  31.01.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ  ДОСТАВА ОБИЧНИХ ПИСМОНОСНИХ ПОШИЉАКА   12,227.95
 70  if027656/21  11.02.2022. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ПОЛИСА ОСИГУРАЊА   83.20
 71  472/2022  10.02.2022.  ЗЛАТНО ЗРНО с.п.  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   229.23
 72  IF-21-0711  29.12.2021.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.   585.00
 73  22-360-000057  29.01.2022. ЗАНАТСТВО а.д.  ТРОШКОВИ ПРАЊА ВАТРОГАСНИХ УНИФОРМИ   207.91
 74  84/22  31.01.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ШТАМБИЉА 30X60 ММ   28.62
 75  1-215/22  27.01.2022. ЛАНАКО БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   567.45
 76  4850179-4-1221-7366640  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ 12/21.   27.20
 77  if-22-0026  31.01.2022.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ EDMWS СИСТЕМА ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   585.00
 78  005/2022  02.02.2022. ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   9,118.98
 79  1-232/22  27.01.2022. ЛАНАКО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ.   2,193.75
 80  111793-4-0122-7366538 и др. рекапитулација  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЈР   32,302.34
 81  22-3600-000023  07.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  ИЗРАДА УТУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДИЈЕЛА СУБОТИЧКЕ УЛИЦЕ   5,850.00
 82  0911970153  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22.   10,971.14
 83  64/rf/2022  02.02.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ДИСТРИБУЦИЈА ШТАМПЕ   410.77
 84  245/2021  31.07.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 07. 2021-31. 07. 2021. ПП 191   93.53
 85  280/2021  31.08.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 08. 2021-31. 08. 2021. ПП 191   93.53
 86  315/2021  30.09.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 09. 2021-30. 09. 2021. ПП 191   93.53
 87  350/2021  31.10.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 10. 2021-31. 10. 2021. ПП 191   93.53
 88  385/2021  30.11.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 11. 2021-30. 11. 2021. ПП 191   93.53
 89  30402000311322  18.01.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАБАВКЕ БРАВА И ОКОВА   127.11
 90  bl760/21  31.12.2021.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА   3,540.00
 91  27/rf/20222  05.01.2022.  ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ШТАМПЕ   443.09
 92  70/2021  28.02.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 02. 2021-28. 02. 2021. ПП 191   93.53
 93  210/2021  30.06.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 06. 2021-30. 06. 2021. ПП 191   93.53
 94  105/2021  31.03.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 03. 2021-31. 03. 2021. ПП 191   93.53
 95  140/2021  30.04.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 04. 2021-30. 04. 2021. ПП 191   93.53
 96  175/2021  31.05.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20, ЗА ПЕРИОД 01. 05. 2021-31. 05. 2021. ПП 191   93.53
 97  4850180-4-1221-7366640  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ 12/21   155.10
 98  2022-v001-53-000001  31.01.2022.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА У 01/20222   1,755.00
 99  usl-00018-1-22  03.02.2022.  РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СА РЕВИЗИЈОМ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВ. СТЕПЕНИШТА И ЛИФТА УЗ ОБЈЕКАТ ДОМА ОМЛАДИНЕ   6,903.00
 100  16/22  22.01.2022.  ББ ПРИНТ БАЊА ЛУКА ИЗРАДА КОСТИМА И ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА   6,961.50
 101  009/22  24.01.2022.  ТОЛЕДО УНИОН БАЊА ЛУКА НАБАВКА ПОКЛОНА   614.25
 102  30001000299177  24.01.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УКРАСИ ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ   6,451.88
 103  2531/22-jn  31.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА (НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ ПРИЈЕЧАНИ)   98.00
 104  2414/22-jn  31.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАЗ ЗА ЈН - ИЗГРАДЊА АМБУЛАНТЕ У ДРАГОЧАЈУ   98.00
 105  3611945021  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА СЕИЗМОЛОШКИ АКЦЕЛЕРОГРАФ   23.40
 106  0611970445  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО   27.32
 107  8911948366  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА ЗА ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО   22.23
 108  8/22  21.01.2022.  КРАЈИШКА КУЋА  ПОКЛОНИ - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   217.20
 109  420/2021  31.12.2021.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  РАЧУН ЗА ЗЕВ У УЛИЦИ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 20, ПП БРОЈ 191   93.53
 110  323  27.12.2021.  КНЕЖЕВИЋ ПО КНЕЖЕВИЋ АЛЕКСАНДАР И КНЕЖЕВИЋ ПРЕДРАГ  ТРОШКОВИ МЕХАНИЧАРСКИХ УСЛУГА   30.00
 111  177/1/3  31.10.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА 10/21   3,732.30
 112  1814/21-02s  27.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА   383.17
 113  1792/21-02s  23.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА   228.15
 114  1791/21-02s  23.12.2021.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА   323.50
 115  62675-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КУПРЕШКА   13.84
 116  61761-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И ЧЕСМА, БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   5.85
 117  61489-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, КНИНСКА ББ   11.70
 118  81-228/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "МЕДЕНО ПОЉЕ"   166.73
 119  2788-4-0122-4101301  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР: 2788-4-0122-4101301 АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ГРАДА АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   702.67
 120  112241-4-0122-7366530 и др. рекапитуалција  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ ЗА ЈАНУАР 2022.   1,878.47
 121  61488-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) -ГОЛУБА БАБИЋА   7.72
 122  61394-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
 123  61371-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
 124  61349-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
 125  62485-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - МИЛАНА ТЕПИЋА   13.84
 126  62675-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КУПРЕШКА   1.40
 127  4011942336  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ КМЕЋАНИ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   19.19
 128  5211942332  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ПАВИЋИ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   19.19
 129  8211942322  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ АГИНО СЕЛО - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   25.35
 130  7311942325  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ЉУБАЧЕВО - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   40.99
 131  9711942317  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ РЕКАВИЦЕ 2 - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   19.49
 132  61231-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ) -ФРАНЦА ШУБЕРТА   1.40
 133  61101-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈА) - АЛЕЈА СВ. САВЕ   14.03
 134  62041-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
 135  62375-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ДРАКУЛИЋ   1.40
 136  62471-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СПОМЕН-ЧЕСМА - ЛАУШ   1.40
 137 предрачун 22-0100-000104  16.02.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  ПСР ТЕСТ   210.00
 138  81-231/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА И ЉЕВЧАНСКЕ   166.73
 139  014/22  27.01.2022.  „АЛДЕМО ТУРС” д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ПО УГОВОРУ   12,968.01
 140  61835-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА НА СПОРТСКОМ ИГРАЛИШТУ - САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 141  61983-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 142  62041-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
 143  if-00036-1-22  28.01.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ д.о.о.  СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   11,687.01
 144  33-1001473 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   91.29
 145  6111942329  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ ШИМИЋИ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   19.19
 146  if-00007-1-22  28.01.2022. РАЛЕ ТУРС д.о.о БАЊА ЛУКА  СУБВЕНЦИЈА НАКНАДА ПО УГОВОРУ   15,780.89
 147  21/2022  28.01.2022.  БОЧАЦ ТУРС д.о.о.  СУБВЕНЦИЈА ПО УГОВОРУ   34,529.48
 148  70-288/2022  31.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 2" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   163.80
 149  70-287/2022  31.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА И ЉЕВЧАНСКЕ   168.80
 150  70-286-2022  31.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 6"   163.80
 151  53309-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР. : 53309-2022-01, ЈАВНЕ ГАРАЖЕ ГРАД БAЊА ЛУКА, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   35.63
 152  2172/22-jn  31.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 153  81-232/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 6"   166.73
 154  12902/21  31.12.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ - ДОГРАДЊА АПЛИКАЦИЈЕ   2,379.85
 155  62338-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ -ПАРКИЋ   8.25
 156  62490-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - СОЛУНСКА   1.40
 157  62597-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ НАВОДЊАВАЊЕ -БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 158  62598-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ - БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   5.85
 159  61761-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И ЧЕСМА, БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   5.85
 160  61835-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА НА СПОРТСКОМ ИГРАЛИШТУ - САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 161  62620-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 162  61240-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   3.68
 163  60863-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ТУШЕВИ И ЧЕСМА - Т. Т. ДАМЈАНОВИЋА   21.94
 164  62033-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ -ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР   11.70
 165  62036-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ, И. Г. КОВАЧИЋА   5.85
 166  62337-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ПАРКИЋ   5.85
 167  61983-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 168  62664-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ВОЖДОВАЧКА   1.40
 169  62667-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА   1.40
 170  60863-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ТУШЕВИ И ЧЕСМА, Т. Т. ДАМЈАНОВИЋА   1.40
 171  61210-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   1.40
 172  61489-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, КНИНСКА ББ   11.70
 173  62033-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ -ЗАНАТСКИ   11.70
 174  62036-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, И. Г. КОВАЧИЋА   5.85
 175  62337-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ -ПАРКИЋ   5.85
 176  62338-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ -ПАРКИЋ   1.40
 177  62490-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - СОЛУНСКА   1.40
 178  61231-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ) -ФРАНЦА ШУБЕРТА   1.40
 179  61349-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   2.45
 180  61371-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
 181  61394-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
 182  61488-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) -ГОЛУБА БАБИЋА   3.51
 183  81-230/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "НОВА ВАРОШ"   166.73
 184  81-227/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 2" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   166.73
 185  62375-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ДРАКУЛИЋ   1.40
 186  114698-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР: 114698-4-0122-7366452 КУЋИЦА ЗА НАПЛАТУ ПАРКИНГА КОД КАСТЕЛА/НЕП ТРЖНИЧКА   27.82
 187  62664-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ВОЖДОВАЧКА   1.40
 188  81-229/2022  31.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х"   166.73
 189  1697-4-0122-4101605  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР.: 1697-4-0122-4101605 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, ГРАД БАЊА ЛУКА ВИДОВДАНСКА   483.61
 190  114693-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР.: 114693-4-0122-7366452, ПАРКИНГ-КУЋИЦА МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123   95.09
 191  62471-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - НАРОДНОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА   2.45
 192  114697-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР.: 114697-4-0122-7366452, ПАРКИНГ-КУЋИЦА НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 58   160.48
 193  62598-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ - БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   5.85
 194  62597-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ НАВОДЊАВАЊЕ -БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 195  53320-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР.: 53320-2022-01, ЈАВНЕ ГАРАЖЕ - ХИДРАНТ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   11.70
 196  53334-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ БР. 53334-2022-01, ЈАВНЕ ГАРАЖЕ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ   7.63
 197  70-338/2022  07.02.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   163.80
 198  62485-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ ТОАЛЕТ - НАРОДНОГ ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА   10.74
 199  879/22  31.01.2022.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.42
 200  62620-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 201  61101-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈА) - АЛЕЈА СВ. САВЕ   8.77
 202  12627/21  31.12.2021.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГ. НЕКР. / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ / МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.42
 203  62319-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН 1/22 - РАМИЋИ ББ   11.70
 204  62320-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ВОДА 1/22 - РАМИЋИ ББ   1.40
 205  62321-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ВОДА 1/22 - РАМИЋИ ББ   11.70
 206  116276-4-0122-7366526  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ   32.01
 207  8611971453  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА У ОДСЈЕКУ ЦЗ   19.00
 208  4611976381  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ПО УГОВОРУ ЗА 01/22   14.71
 209  43119763382  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ПО УГОВОРУ -РУГГИП ЗА 01/22   14.71
 210  4011976383  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ПО УГОВОРУ -РУГГИП ЗА 01/22   14.71
 211  118101-4-0122-7366511  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН 1/22 ЕЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   27.42
 212  03/22  09.02.2022.  ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1Ф БАЊА ЛУКА  ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1Ф ЗА 1, 2. И 3. МЈЕСЕЦ 2022. Г.   39.00
 213  5011971659  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА   76.62
 214  116503-4-0122-7366437  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ДЕПОНИЈА РАМИЋИ   71.60
 215  01/2022-blki-o-c  31.01.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ а.д.  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 01/22   48.40
 216  115754-4-0122-7366465  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ ВУКА КАРАЏИЋА 1   30.97
 217  114696-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР.: 114696-4-0122-7366452, ПАРКИНГ ВОЗИЛА - ПАУК СЛУЖБА БИТОЉСКА, БАЊА ЛУКА   1,016.46
 218  114695-4-0122-7366452  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ БР.: 114695-4-0122-7366452, НАПЛАТНА КУЋИЦА/ НЕП КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74А   110.50
 219  17/2021  31.12.2021.  „ПИРО-ТЕХНИК” д.о.о. БРЧКО  НОВОГОДИШЊИ ВАТРОМЕТ 12/21   7,020.00
 220  81-300/2022  07.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   166.73
 221  2988/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О ПОКРЕНУТОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   98.00
 222  1674883283/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С - ЈАНУАР 2022.   582.44
 223  60580-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ВОДА - 1/22 - ХАЈДУК ВЕЉКА 70   1.40
 224  61840-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН 1/22 - САВЕ ЉУБОЈЕ 2   1.40
 225  1160195-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ВОДА 1/22 - КРАЉА ПЕТРА П. КАРАЂОРЂЕВИЋА 87   5.85
 226  01-f-5.030.740,5.030.741,5.030.742  17.01.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ   3,212.00
 227  2022-M100-53-000065  14.01.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   609.40
 228  2022-M100-53-000085  20.01.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  ХОТЕЛСКА УСЛУГА   52.00
 229  2022-M100-53-000060  13.01.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  ХОТЕЛСКА УСЛУГА   457.80
 230  1674858162/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - ЈАНУАР 2022.   5,296.87
 231  133-7/22  28.01.2022.  EB INTERNATIONALE PREVING  ИЗРАДА ПРИЛОГА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ ЈЕЛШИНГРАДА   877.50
 232  1674852113/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - ЈАНУАР 2022.   1,762.26
 233  352/22  31.01.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ   11,539.67
 234  3001358/21-3  01.02.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА   915.00
 235  01/2100734030  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА (ЂУБРЕ) 12/21   1,265.83
 236  2022-m100-53-000005  02.01.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  ТРОШКОВИ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА   1,017.10
 237  671/rs5025mvu/22  27.01.2022.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС  СИМ КАРТИЦА   5.85
 238  60789-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ДЕЦЕМБАР 2021. Г. - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   2.70
 239  01/2100734316  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА (ЂУБРЕ)   1,082.91
 240  78176-AO-667028-00/21 K64-M-055  30.12.2021.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА   317.85
 241  01/2100734001  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОДВОЗА СМЕЋА (ЂУБРЕ)   561.56
 242  02/22  31.01.2022.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10  ЗЕВ - 1/22 - ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 10   45.20
 243  70-333/2022  05.02.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ОТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА ЗА РЈЕШЕЊА ПАРКА   163.80
 244  IF027656  26.01.2022. „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. БАЊА ЛУКА   ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА   83.20
 245  04-R-36/22  27.01.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   18,449.99
 246  1676719982/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   2,406.49
 247  60580-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021., БАРАКА У УЛИЦИ ХАЈДУК ВЕЉКА 70   1.40
 248  2511970471  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  БИКЕБЛ (М4349781), ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1, ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ   70.20
 249  620-1515/2022  24.01.2022. ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о.  НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   24,899.94
 250  1676413893/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЗ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА 01/22   7,817.91
 251  5111947926  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л - ЈАНУАР 2022.   46.80
 252  62634-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА - 11/21 - ПЕТРИЋЕВАЦ - ВАКЦИНАЛНИ ПУНКТ   38.75
 253  22-360-000038  19.01.2022.  ГЛОБАЛ ГПС д.о.о.  УСЛУГА САТЕЛИТСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА   720.72
 254  12818/rs5025mvu/21  15.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТЕЛЕФОН АЛКАТЕЛ+КАРТИЦА   1.00
 255  13351/rs5025mvu/21  30.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА X2   2.00
 256  1675217362/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА СИРЕНЕ   409.50
 257  81-333/2022  10.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ ОГЛАС   611.33
 258  62635-2021-11  30.11.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА 11/21- ВАКЦИНАЛНИ ПУНКТ   11.70
 259  61840-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021, ПП 134 У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ 2   1.40
 260  1160195-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021, ПП У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 87   5.85
 261  62319-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021, РАМИЋИ УПРАВНА ЗГРАДА   11.70
 262  62320-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021, АМБУЛАНТА У РАМИЋИМА   1.40
 263  62321-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДОВОД ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021, АМБУЛАНТА У ДРАГОЧАЈУ   11.70
 264  01-0821-110394788  31.08.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПЕРИОДУ 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.50
 265  01-0921-110394788  30.09.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 08. 2021- 31. 08. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.49
 266  01-1021-110394788  31.10.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.48
 267  01-1121-110394788  30.11.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПЕРИОДУ 01. 10. 2021- 31. 10. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.49
 268  01-1219-110394788  31.12.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   27.21
 269  01-1119-110394788  30.11.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   27.17
 270  01-0920-110394788  30.09.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   22.11
 271  01-0421-110394788 обрачун камате  30.04.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПЕРИОДУ 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.53
 272  01-0521-110394788 обрчаун камате  31.05.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПЕРИОДУ 01. 04. 2021-30. 04. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.51
 273  01-0721-110394788  31.07.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ПЕРИОДУ 01. 06. 2021-30. 06. 2021. ГОДИНЕ - МЗ ПИСКАВИЦА   0.48
274  136/21  31.12.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА   19,885.32
275  7S-12/2022  15.02.2022.  НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА   47,320.18
276  01-0619-110500788  30.06.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   0.00
277  01-0918-110500788  30.09.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   5.47
278  01-1018-110500788  31.10.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   5.41
279  01-1118-110500788  30.11.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   5.52
280  33-17198 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ТОПЛАНУ ЗА ПЕРИОД 01. 12 - 31. 12. 2021. СТАН БРОЈ 3 У УЛИЦИ РАЈКА БОСНИЋА 13   84.74
281  33-1001115 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА 12/21   400.41
282  3076-21  30.12.2021.  НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО  ОПУ: 4711/2021, 4711/2021, 4705/2021, 4705/2021, 4705/2021, 4705/2021, 4706/2021, 4706/2021, 4707/2021, 4707/2021, 4708/2021, 4708, 4709/2021, 4709/2021, 4710/2021, 4710/2021, РН. БР.3076/2021 БР. ПРЕДМЕТА 14-017-2589/2021   2,468.12
283  01-0518-110500788  31.05.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   6.87
284  01-0618-110500788  30.06.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   7.05
285  01-0718-110500788  31.07.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   6.95
286  01-0818-110500788  31.08.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   6.15
287  90000224940  18.02.2022.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ УКЉУЧЕЊА ДД РАМII / ЖУТА З\ГРАДА   46.80
288  33-1000191 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА 12/21   1,101.97
289  01-1218-110500788  31.12.2018.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2018 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   5.46
290  01-0119-110500788  31.01.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   3.29
291  01-0219-110500788  28.02.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   3.31
292  01-0319-110500788  31.03.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   3.13
293  01-0419-11055788  30.04.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   3.12
294  01-0519-110500788  31.05.2019.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2019 - АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ДОЊА КОЛА   3.11
Укупнo: 571,527.17