Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  ии привремена сит  25.11.2022.  ТЕКТОН  2.пр.ситуација-Извођење радов Н реконструкцији спортских терена код Соколског дома у Бања Луци 58,707.22
 2  59/2022  06.12.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина, садње крчење коровишта и сузбијање амброзије за 11/22 4,132.40
 3  62/2022  06.12.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина, садње, крчење коровишта и сузбијање амброзије за 11/22 7,874.10
 4  61/2022  06.12.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина, садње крчење коровишта и сузбијање амброзије за 11/22 30,045.60
 5  60/2022  06.12.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина, садње крчење коровишта и сузбијање амброзије за 11/22 22,047.48
 6  4258796-4-0822-7366447  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 23.80
 7  4851359-4-0922-7366447  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 22.22
 8  5458457-4-1022-7366447  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 28.06
 9  1284888-40322-7366447  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 28.23
 10  2574614-4-0522-7366447  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 23.41
 11  3068404-4-0622-7366447  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - п.п.бр. 190, Ал. Св. Саве бр. 16 23.50
 12  окончана сит  30.11.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Обављање услуга хитних интервенција на објектима за одводњу и одрзавање објеката за одводњу на подручју Града Бања Лука 6,805.18
 13  4836/2  22.09.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 03-04-05-06-04/22 371,234.88
 14  5452614-4-1022-7366540  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Вртић Врбања 64.30
 15  62745-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Српске Топлице -10/22 181.11
 16  1758/2022 предрачун  29.11.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Објављивање тужбе у јавним новинама 50.31
 17  3655408-4-0722-7366453-1 књижно одобрење  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест 31.08.2022 књ.обав:3655408-4-0722-7366453-1 краља Алфонса XИИИ 11 -268.21
 18  62274-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 41.06
 19  324/22  01.12.2022.  ЛУКАЈИЋ-ТРАВЕЛ&ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуге превоза путника 6,988.41
 20  323/22  30.11.2022.  ЛУКАЈИЦ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуге превоза инвалидних лица 6,797.18
 21  18/2022  24.11.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  Исцртавање паркинг мјестq 16,000.00
 22  62360-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 25.09
 23  4846113-4-0922-7366453  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  09/22 886.96
 24  иф-22-0722  30.11.2022.  ОРКА ДОО САРАЈЕВО  Одржавање ЕДМWС система за период 01.11.-30.11.2022. 585.00
 25  50643-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 3.11
 26  60424-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 49.80
 27  60420-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 84.03
 28  62619-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 9.34
 29  62072-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 62.24
 30  60566-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 49.80
 31  60631-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 3.11
 32  62686-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 6.23
 33  52/22  08.12.2022.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА  Котизација за семинар - Далиборка Јовановић 300.00
 34  466/22 окончана ситуација  30.11.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Окончана ситуација 40,825.00
 35  10-11/22  22.11.2022.  ШУМА ПЛАН  Израда Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју града Бањалука за период од 01.01.2021. године до 31.12.2030. године 223,938.00
 36  60477-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 809.17
 37  60604-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 2.28
 38  60006-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 379.70
 39  61939-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 131.97
 40  61966-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 13.96
 41  28545/22-јн  21.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Реконструкција саобраћајнице са изградњом тротоара 98.00
 42  124/2022  02.12.2022.  ИМ ФИРЕ СЕЦУРИТY ДОО  сервис ватрогасних апарата 6,318.00
 43  62068-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 3.11
 44  61427-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 6.23
 45  61689-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 9.34
 46  62073-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 280.10
 47  61949-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 9.12
 48  61532-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 15.56
 49  61533-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 6.23
 50  161633-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 34.23
 51  60649-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 124.49
 52  62032-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 15.56
 53  60636-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2022. - Ал. Св. Саве 16 1.40
 54  16/2022  07.12.2022.  АРБОРИСТ БЛ  Пружање услуга сложених захвата његе стабала и дедрохирургије за 11/22 14,980.00
 55  УСЛ-00221-1-22  14.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда документације за израду огранка улице Српских устаника у Бањалуци 5,265.00
 56  119/22 и привремена сит  25.11.2022.  УНИЈАТ М ДОО  Изградња дјечијег игралишта у насељу Драгочај-1.пр.сит. 60,463.76
 57  122/22 ии привремена  25.11.2022.  МКР КРЕМЕНОВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА  Изводјење радова на реконструкцији гардских саобраћајница (приступни пут до пословних објеката на Туњицама-Волво и Радис) ЛОТ1. 2 привремена ситуација 90,134.10
 58  28855/22-јн  21.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Обезбјеђење услуга преноса података од камера до Центра 98.00
 59  3569  11.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Прикључење новоизведеног цјевовода у засеоку Бркићи-Спасенићи МЗ Борковићи 327.06
 60  27803/22-ЈН  14.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Пројектовање и коснтруктивна санација објекта "Кућа Милановић" у БЛ кључ у руке 98.00
 61  ПРВА ПРИВРЕМЕНА СИТ  10.11.2022.  ЕГИЋ КОП  1.привремена ситуација за изведене радова на изградњи водовода са бустер станицом Лукајићи-Тркуље, подсистем Звијезда 108,009.39
 62  01-206/22 xив привремена ситуација  23.11.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  14.привремена ситуација-извођење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш 78,625.13
 63  062/2022 авансни рачун  23.11.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Авансна ситуација за извођење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш -31,450.05
 64  208/22  30.11.2022.  ХИДРО КОП  Предокончана ситуација-Вода 1 243,243.80
 65  34/22  28.11.2022.  СТУДИО РОГИЋ  услуге декорације 300.00
 66  9603/1/20 и пр сит  31.10.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  1 привремена ситуација обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и локалним путевима на подручју града Бањалука у 2022.години 25,465.29
 67  55039-4-1022-5100779  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простору у парку Петар Кочић-10/22 190.15
 68  118  30.11.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  11/2022 37.76
 69  01-126/2022  08.11.2022.  СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА  фаворит- 400м 776.80
 70  22-300-006350  30.11.2022.  ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО  хигијена 2,020.53
 71  86/22  08.12.2022.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  Израда плоца за категорисане угоститељске објекте смјестајног типа 589.68
 72  29513/22-јн  30.11.2022.  СЛУЗБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО  објава за јавну набавку у службеном листу 98.00
 73  предрачун 264587  17.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Аутобуска надстрешница у ул. Цара Лазара бб 0.00
 74  9000247640  17.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Надстрешница у улици Цара Лазара бб 593.65
 75  001-0333  05.12.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју за 11/22 4,679.99
 76  231/22  01.12.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Мјесечне карте за ученике припаднике ромске националне мањине 60.00
 77  61196-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 8.43
 78  62714-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 4.57
 79  62676-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 6.85
 80  60861-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 1,412.94
 81  62596-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 6.85
 82  62476-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 27.38
 83  90167946  30.11.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  наплата услуге паркинга 8.10
 84  12/2022  05.12.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ Ж.МИШИЋА 25  троскови зева 36.40
 85  11  08.12.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Рачун за XИ 2022. - гаража бр. 7 и 10 А 4.40
 86  217/22  02.12.2022.  РАКИЋ АДВИСОРY  Саветовање по уговору о пружању услуга од 23.11.2022. 234.00
 87  04-Р-1012/22  29.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  Образци и изводи из матичних књига 9,774.99
 88  фр-002-3387/22  30.11.2022.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  Микробилолшко испитивање 145.08
 89  03/2022  30.11.2022.  БРАНЕ ЈАНКОВИЋ  Уговор са инвеститорима 37,967.00
 90  у22-0576  30.11.2022.  ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање мрежне опреме за октобар 2022. 575.25
 91  90167947  30.11.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  наплата услуге паринга 214.25
 92  у22-0577  30.11.2022.  ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање мрежне опреме за новембар 2022. 575.25
 93  фр-021-0068/22  02.12.2022.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  Нешкодљиво уништење лешева животиња (дивље домаће животиње ) 234.00
 94  4033422112  30.11.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  11/2022 7.50
 95  5017153112  30.11.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  11/2022 7.50
 96  5034294112  30.11.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  11/2022 7.50
 97  606  07.12.2022.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  билборд , транспарент, прес зид, ситy лигхт 4,352.40
 98  п2678/22  09.12.2022.  РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС РЕЦ САРАЈЕВО  Годишња претплата Портал РЕЦко "Радни односи РС" за 2023 300.00
 99  5949612-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 32.82
 100  5949614-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 131.82
 101  62522-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 2.28
 102  62505-2022-11  30.11.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  11/2022 18.25
 103  3505  01.12.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  хигијенска средства 1,628.38
 104  3465  29.11.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  папир и регистратори 3,765.96
 105  5949621-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 114.43
 106  5949623-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 86.30
 107  5949624-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 28.35
 108  5949625-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 28.35
 109  5949630-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 124.06
 110  5949631-4-1122-7366436  30.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  11/2022 27.17
Укупно: 1,472,441.25