Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  22-3000-000169  01.09.2022.  ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС  Послови противградне застите у 2022. години 5,000.00
 2  088/2022  02.09.2022.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ  Одржавање семафора на подручју града Бања Лука 10,436.40
 3  19924/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Предмет уговора-Хигијеничарска служба и рад прихватилишта за напуштене животиње 98.00
 4  71  08.08.2022.  СИМКЕ ДОО ЧЕЛИНАЦ  Постављање комуналне опреме-кошеви 7,020.00
 5  1/295  02.09.2022.  ТЕЛЕВИЗИЈА К3  Емитовање 7,254.00
 6  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 304/22  30.08.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Окончана ситуација-постављање и монтажа бине око букалишта Коч.збор 9,042.46
 7  22-3600-000264  01.09.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  ИЗМЈЕНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛ. ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА И ИЗГРДЊУ ТОРЊА 6,990.75
 8  19807/22-ЈН  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Предмет уговора-уређење обале уз ријеку Врбас у насељу Српске Топлице 98.00
 9  19345/22-ЈН  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Предмет уговора-сложени захвати његе стабала 98.00
 10  7С-86/2022  06.09.2022.  НИСКОГРАДЊА ЛАКТАШИ  Инвестиционо одржавање Улице од Змијања Рајка 69,983.55
 11  88  31.08.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  Трошкови инвестиционог одржавања за ВИИИ 2022. - п.п. Бронзани Мајдан 50.88
 12  15/22  01.08.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  трошкови одржавања простора 47.60
 13  76  31.07.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  трошкови одржавања простора 37.76
 14  ФАКТУРА АВАНС 48/2/20  31.05.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -41,454.44
 15  136/22 авансна фактура  29.07.2022.  ХИДРО КОП  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -43,297.56
 16  XВИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 87/22  30.06.2022.  ХИДРО КОП  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 298,897.35
 17  ФАКТУРА АВАНС 127/22  30.06.2022.  ХИДРО КОП  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -59,779.45
 18  XИВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 5229/1/20  30.06.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 69,658.96
 19  XВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 4205/1/20  31.05.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 207,272.19
 20  08/2022  05.08.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  трошкови одржавања простора 36.40
 21  324/22  31.08.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  7.пр.сит. од 31.08.2022. 16,344.32
 22  73/22  31.08.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  окончана ситуација 26,544.26
 23  90164974  31.08.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ САРАЈЕВО ДД  Наплата реализ. усл. мПаркинг за 07/22 7.70
 24  90164975  31.08.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ САРАЈЕВО ДД  Наплата реализ. усл. мПаркинг за 07/22 202.45
 25  62676-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 29.66
 26  аванс 68/2/20  30.06.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 -13,931.80
 27  2022-022-009 предрачун  09.09.2022.  ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ ДОО  ЕДУКАЦИЈА - Сандра Станић 258.17
 28  107/22  29.07.2022.  ХИДРО КОП  ПРОЈЕКАТ ВОДА 2 216,487.78
 29  2-6248/2022  31.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА Набавка горива 1,150.00
 30  22-Ф520-000484  31.08.2022.  ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА  Исплата првог ануитета за набавку уџбеника за ученике основних школа. 1,574,861.99
 31  60818-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 22.82
 32  60861-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9,255.68
 33  61532-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
 34  62276-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 4.57
 35  62505-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 22.82
 36  62522-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 4.57
 37  61976-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
 38  61731-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
 39  22-3000-0040  15.08.2022.  Т&А АУТО ДОО ВИСОКО  Набавка контејнера за отпад 32,175.00
 40  мж1-08/09/2022 предрачун  08.09.2022.  БАЊА ВРУЦИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЦ  КОНГРЕС - смјештај - Бојана рогић и Дијана Попадић 408.80
 41  62714-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 2.28
 42  61966-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 57.04
 43  61939-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 106.71
 44  62274-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 11.41
 45  61533-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
 46  62360-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 59.32
 47  иф-00127-1-22  31.07.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  3.прив.ситуација 11,159.58
 48  60006-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 401.48
 49  60477-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 868.31
 50  60604-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 2.28
 51  60649-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 77.81
 52  50643-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
 53  62476-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 18.25
 54  33-1000749 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 111.38
 55  33-1000836 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 199.87
 56  33-1001127 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 438.47
 57  33-1001266 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 10.46
 58  33-1000191 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 244.69
 59  60636-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - Ал.Св. Саве 16 1.40
 60  1-3026/22  30.08.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за август 2022. године. 2,433.60
 61  1-2992/22  29.08.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Контрола интернет саобраћаја за август 2022. 567.45
 62  1382/22  31.08.2022.  ТРИОН ТЕЛ ДОО  Трион БИЗ 100 100/50 за август 2022. 100.00
 63  22-3010-007817  31.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  Стручно мишљење о хигијенској исправности узорака воде за пиће, намирница и ПО. 450.00
 64  3660181-4-7366454  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  порошња ел енергије 135.82
 65  1-3031/22  30.08.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Филтрирање електронске поште за август 2022. године 321.75
 66  60580-2021-11  30.11.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за XИ 2021. - Хајдук Вељка 70 1.40
 67  33-1001491 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 204.41
 68  33-1001496 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 112.10
 69  33-1001612 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 173.41
 70  ИФ-00413-1-22  06.09.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ, ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА Веза Рн.бр. 14-017-1728/2022 10.00
 71  33-1002493 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 102.65
 72  33-1000190 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 162.52
 73  33-1000566 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 351.87
 74  ИФ-22-0504  31.08.2022.  ОРКА ДОО САРАЈЕВО  Одржавање ЕДМWС система за период 01.08.-31.08.2022. 585.00
 75  58  31.08.2022.  СИЕЦОМ ДОО  Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.08.-15.09.2022. 585.00
 76  4259686-4-0822-7366641  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Амбуланта Љубачево 2.90
 77  66  30.06.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  Трошкови инвестиционог одржавања - пословни простор 50.88
 78  3210/2022  03.09.2022.  ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ДОО ДОБОЈ  ПРЕГЛЕД И ПУЊЕЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА 2,547.09
 79  33-1001115 7/2022  31.07.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови гријања 79.02
 80  62264-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови потрошње воде 6.85
 81  22-3010-007715  26.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  Институт за јавно здравство. Контрола о хигијенској исправности узорака воде за пиће, намирница и ПО. 300.00
 82  22-3010-007756  29.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  Стручно мишљење о хигијенској испавности узорака воде за пиће, намирница и ПО. 1,800.00
 83  165 БГ 467  31.08.2022.  ГЕОИНОВА  Одржавање ГИС система за август 2022. 1,053.00
 84  ИФ-00045-8-22  05.08.2022.  ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО  Монтажа и контрукција коша 5,031.00
 85  1067  26.08.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  повремени послови 156.31
 86  3001358/21-10  01.09.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  осигурање 915.00
 87  20905/22-ЈН  05.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава јавне набавке у службеном листу 98.00
 88  30402000417262  29.08.2022.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА  текуће одржавање 594.08
 89  0142  06.09.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева по ВИ привременој ситуацији 3,377.65
 90  рност-427850/22/01874411  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови одржавања простора 42.50
 91  06011001-978/22  31.07.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  дезинсекција 182.52
 92  252  31.07.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  трошкови одржавања простора 33.49
 93  01-2200744100  31.07.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови за комуналне услуге 561.56
 94  4424621431  31.08.2022.  МТЕЛ АД  интернет у ватрогаасном возилу-платформа бронто скај лифт 23.15
 95  3324618266  31.08.2022.  МТЕЛ АД  инрернет за сеизмолошки акцелеограф 23.40
 96  6824643151  31.08.2022.  МТЕЛ АД  интернет у одсјеку цз 19.00
 97  60/22  09.09.2022.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  Троскови израде стандардних плоца за категорисане угоститељске објекте 458.64
 98  4024642255  31.08.2022.  МТЕЛ АД  интернет у ватрогасном возилу- ватрогасне љестве 26.14
 99  002-3668  17.08.2022.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  текуће одржавање 868.56
 100  ИФ-00883-1-22  15.08.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуге сервиса 599.04
 101  ИФ-00884-1-22  15.08.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуга сервиса 599.04
 102  ИФ-00882-1-22  15.08.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуга сервиса 140.40
 103  01/2200744128  31.07.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови за комуналне услуге 1,265.83
 104  01/2200744406  31.07.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови одржавања простора 1,082.91
 105  01-08/22  16.08.2022.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  трошкови одржавања простора 118.80
 106  01-06/22  30.06.2022.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  трошкови одржавања простора 118.80
 107  рност-427848/22/01874411  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови одржавања простора 42.50
 108  рност-427849/22/01874411  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови одржавања простора 42.50
 109  278  31.07.2022.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  трошкови одржавања простора 28.54
 110  223  31.07.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  трошкови одржавања простора 59.60
 111  20442/22-ЈН  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава-Реконструкција локалних и некатегорисаних путева 98.00
 112  4254066-4-0822-7366530  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак електричне енергије за семафоре 3,023.95
 113  8/22  23.08.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  трошкови одржавања простора 44.80
 114  094/22  02.09.2022.  ФЛЕX ИНВЕСТ  ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У КУЉАНИМА 40,596.58
 115  2688/22  31.08.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 16,415.17
 116  2705/22  31.08.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 111,469.30
 117  28-08/2022  11.08.2022.  МЕГА ЦОМПУТЕР ЕНГИНЕЕРИНГ  Услуга одржавања софтвера за писарницу и припадајућих модула за период август-октобар 2022. 3,024.75
 118  62634-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 6.23
 119  62619-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 9.34
 120  62032-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 12.44
 121  61949-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 11.41
 122  61427-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  тршкови потрошње воде 6.23
 123  13  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТРОТОАРА У СРПСКИМ ТОЛИЦАМА АНЕКС 1 УГ-12-2304/21 2,457.00
 124  8  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Израда пројектне документације за изградњу водовода на подручју Града Бања Лука 8,642.86
 125  6624650653  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 33.20
 126  6024615735  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 19.19
 127  3924615742  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 19.19
 128  5124615738  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 19.19
 129  8124615728  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 32.11
 130  7224615731  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 36.47
 131  9624615723  31.08.2022.  МТЕЛ АД  троскови птт услуга 19.31
 132  12  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  АВАНС ЗА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ уРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА САНАЦИЈУ КУЋЕ ШЕРАНИЋ АНЕКС 1 УГ. 12-Г-3188/20 7,020.00
 133  14  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Аванс за израду гл.пројекта водоснадбијевања засеока Шешићи Ожеговићи, Кајкути и Кесеровићи 6,552.00
 134  62073-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 1,717.94
 135  62072-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 84.03
 136  62068-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 3.11
 137  60420-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови потрошње воде 40.46
 138  22-3600-000247  23.08.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Пројекат санације фонтане у парку Петар Кочић 2,258.10
 139  15  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Аванс за израду измјене плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно Врело"у дијелу подсистема Бронзани Мајдан 3,510.00
 140  11  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање аванса за израду Регулационог плана "Антена" 5,967.00
 141  10  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање аванса за израду Регулационог плана за простор између пута Б.Лука - Градишка и улице Д.С. Лазаревића 2,340.00
 142  9  15.09.2022.  ЗИБЛ АД  Плаћање аванса за израду Регулационог плана "Ада Дебељаци 1" 2,340.00
Укупно: 2,671,604.09