Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  10-17  30.04.2022.  ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ  Извођење радова на изградњи водоводне мреже у огранку Улице Франца Шуберта. 32,765.22
2  4723833693  30.06.2022.  МТЕЛ АД  МЗ АГИНО СЕЛО 42.65
3  6022717445  31.03.2022.  МТЕЛ АД  Претплата 76.00
4  предрачун 252052  07.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључак - Шведска плажа 1,201.76
5  6223833688  30.06.2022.  МТЕЛ АД  МЗ РЕКАВИЦЕ 20.91
6  3823833696  30.06.2022.  МТЕЛ АД  МЗ ЉУБАЧЕВО 21.57
7  1723833703  30.06.2022.  МТЕЛ АД  МЗ ПАВИЋИ 19.19
8  0523833707  30.06.2022.  МТЕЛ АД  МЗ КМЕЋАНИ 20.89
9  ИФ-00207-1-22  03.06.2022.  ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РС БАЊА ЛУКА  блок обрасци 27.50
10  13530/22-ЈН  20.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Огллас 98.00
11  24814-4-0522-5100640  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Троскови утросене електрицне енергије у Пословној зони Рамици 308.16
12  2572222-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за струју паук служба Битољска 169.63
13  2572223-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за стурју - Краља Петра И Карадјордјевића 58 61.80
14  90162736  17.06.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  5% наплац.реализ. за паркинг за 05/22 207.05
15  В ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0094  26.06.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Инвестиционо одржавање градских асфалтних саобраћајница В привремена ситуација 64,084.82
16  2572224-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за стурју - наплатна кућица Тржничка 22.17
17  2572225-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за стурју - наплатна кућица за паркинг Бана Др Тодора Лазаревића бб 23.67
18  2572226-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за стурју - наплатна кућица паркинг Младена Стојановића 123 23.67
19  2455-4-0522-4101605  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за струју - наплатна паркинг кућица Видовданска 419.51
20  25564-4-0522-4101301  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за струју - наплатна паркинг кућица Алеја Светог Саве 580.85
21  39919-АО-692648-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Осигурање за возило К94-А-395. 267.78
22  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 03/2022  23.06.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Изградња теретане у природи 14,016.60
23  ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 207/22  29.06.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Извођење радова на санацији клизишта Понир 17,578.86
24  53334-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 3.11
25  39856-ЗК-0460973-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Зелени картон за возило К82-А-098. 4.00
26  39936-ЗК-0460974-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Зелени картон за возило К94-А-395. 4.00
27  39949-АО-692649-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Осигурање за возило Т95-А-559. 147.29
28  6430011085/2022  31.05.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  накнада за премјештање возила 2,407.50
29  90162735  17.06.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  5% наплац.реализац. за паркинг за 05/22 11.15
30  ИФ-00014-4-22  30.06.2022.  СС ГРОУП ДОО  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11-Г-2179/22 3,510.00
31  39852-АО-692645-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Осигурање за возило К82-А-098. 317.85
32  2572221-4-0522-7366452  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица Краља Пера И Карадјордјевића 74 А- рачун за срују 33.70
33  53309-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 18.67
34  39960-ЗК-0460975-00/22  07.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Зелени картон за возило Т95-А-559. 4.00
35  1123860671  30.06.2022.  МТЕЛ АД  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД xл 5ГБ 60.00
36  14107/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Опремање спортске дворане Лауш 98.00
37  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  07.06.2022.  УНИЈАТ М ДОО  Иуградња водовода у засеоку Бркићи-Спасенићи у МЗ Борковићи. 86,025.22
38  22-362-000049  16.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 160.00
39  22-362-000046  12.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 228.00
40  22-362-000044  28.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 75.00
41  58/22  30.04.2022.  ХИДРО КОП  Проширење дистрибутивне водоводне мреже и мреже отпадних вода - ВОДА 1 281,355.20
42  57/22  30.04.2022.  ХИДРО КОП  ВОДА 2 173,421.76
43  12951/22-ЈН  13.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Исправка 320-217/22 52.00
44  22-362-000037  28.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 248.60
45  22-362-000039  28.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 130.00
46  22-362-000043  06.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 86.00
47  ИФ-00009-06-22  30.06.2022.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  одржавање ЗЕВ-а 64.48
48  70-2492/2022  30.06.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења о отварању изложбе конкурсних радова за идејно рјешење централног спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске 163.80
49  3123836285  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Сеизмолошки акцелеограф. 23.40
50  3066022-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рачун за паркинг кућицу- М.Стојановића 123 24.84
51  3066025-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплата паркинг кућица- Краља Петра И Карадјордјевића 74 29.34
52  22-3600-0092  24.05.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Израда главног пројекта са ревизијом за уређење око објекта вртића Врбања. 1,404.00
53  67/22  30.04.2022.  ХИДРО КОП  ВОДА 2 -34,684.36
54  60669-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
55  4033422052  31.05.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  претплата РТРС 7.50
56  30629-4-0622-4101301  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплата за паркиинг кућице - Алеја Светог Саве 664.49
57  22-362-000038  28.04.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 252.00
58  22-362-000041  04.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 20.00
59  22-362-000048  11.05.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 75.00
60  ИВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 56/22  30.06.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  Уређење водотокова ријека, регулисаних и нерегулисаних потока на подручју града. 215,700.85
61  60275-2022-05  20.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун вода- Водовод 15.97
62  8923860645  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Ватрогасне љестве из 2018. године. 8.19
63  2423861572  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Интернет у Одсјеку ЦЗ. 19.00
64  22-3010-005782  04.07.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  испитивање воде - Институт за јавно здравство 109.50
65  62699-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за воду у Ул. И Куљанска бр. 156 за мај 2022. године 1.05
66  33-1000726 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Утрошена топлотна енергија у пословном простору у Ул. Марије Бурсаћ бр. 5 за мај 2022. године 19.14
67  33-1000871 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Утрошена топлотна енергија у пословном простору у Ул. Јеврејска бр. 28 за мај 2022. године 271.00
68  ко 73-5/2022  22.06.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ ПО РН 81-740/2022 -8.78
69  1323839492  30.06.2022.  МТЕЛ АД  Платформа Бронто скај лифт.- ватрогасни комби 22.23
70  3066023-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплата паркинг кућица Краља Петра И Карадјордјевића 58 56.41
71  3066027-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплата паркинг кућица - Тржница 22.17
72  3066026-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућиоца за паркинг - Бана Др. Теодора Лазаревића бб 23.23
73  3066024-4-0622-7366452  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплата паркинг киућица - Битољска 119.84
74  30/2022  05.07.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина и садња-06/22 209,809.62
75  2575560-4-0522-7366505  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња струје 21.81
76  5034294052  31.05.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  претплата РТРС 7.50
77  5017153052  31.05.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  птртплата РТРС 7.50
78  ИФ-00009-05-22  31.05.2022.  ЗЕВ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  одржавање ЗЕВ-а 64.48
79  1160199-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за воду у Ул. Марије Бурсаћ 1-5 за мај 2022. године 1.40
80  2575561-4-0522-7366506  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња струје 21.81
81  01/2200379704  31.05.2022.  ЧИСТОЋА АД  Одржавање јавне хигијене на подучји Града Бања Лука 152,869.04
82  2022-м100-53-001209  02.06.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештаја и осигурања 258.80
83  2.1.-с-627/22  27.05.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 126.00
84  22-3600-000168  03.06.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Израда главног пројекта за рехабилитацију Улице Светозара Марковића 2,304.90
85  14001/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  додјела уговора . јавна набавка 98.00
86  2-4423/2022  30.06.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафтаи нафтни деривати за сл.возила 6,177.04
87  209/22  01.07.2022.  ПЛАН ДОО  Техницки преглед изведених радова - плацање из резервисаних средстава (Будзет 2021) 2,223.00
88  753/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање сл. возила 205.92
89  752/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање сл. возила 241.02
90  755/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање сл. возила 244.41
91  756/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање л.возила 324.62
92  757/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис сл. возила 151.81
93  130  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  вијанац 50.00
94  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 04/22  28.06.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Реконструкција и санација дјечијег игралипта у ул.Марка Краљевића. 16,119.09
95  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0104  07.07.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 102,188.40
96  131  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
97  123  23.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
98  125  27.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
99  126  27.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
100  128  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
101  22-3600-000205  24.06.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Плаћање првог дијела услуге за израду измјене дијела Реглационог плана Централног подручја Града Бања Луке 2,106.00
102  101-51-663/2022  05.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  Технички преглед возила К82-А-098. 54.83
103  101-51-661/2022  05.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  Технички преглед возила Т95-А-559. 99.16
104  ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 1994/22  30.06.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 122,424.06
105  1/193  23.06.2022.  ТЕЛЕВИЗИЈА К3 936.00
106  ИР22/06-046  30.06.2022.  РОАМИНГ НЕТWОРКС  Израда пројекта успостављање система радио везе за потребе заштите и спасавања Града. 3,147.30
107  135  04.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
108  10-161  08.07.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  Услуге сервиса ватрогасних надоградњи на ватрогасним возилима. 9,594.00
109  2022-м100-53-001211  02.06.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге шанка,кухиње и сервиса 17,335.40
110  2022-м100-53-000994  17.05.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге шанка и кухиње 732.30
111  134  04.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
112  129  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  вијенац 50.00
113  133  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
114  132  28.06.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  полагање вијенаца 50.00
115  22-00437  05.07.2022.  ЦОМТРАДЕ СYСТЕМ ИНТЕГРАТИОН ДОО  Трошкови ревизије за МИЦРОСОФТ лиценце 26,263.01
116  754/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање сл. возила 257.99
117  751/22-02с  27.06.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервисирање сл. возила 241.02
118  2.1.-597/22  21.05.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 1,070.00
119  2.1.-с-618/22  25.05.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 84.50
120  51267  13.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Еко топлане - Трошкови изласка комисије - искључење - п.п. Јеврејска 28 35.10
121  2.1.-с-585/22  19.05.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 487.00
122  2022-м100-53-001061  22.05.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештајаи осигурања 421.60
123  2022-м100-53-001069  23.05.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге шанка и кухиње 141.00
124  62471-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Санска К-15-05/22 1.05
125  14543/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Чишћење и одвоз отпада са јавних површина 98.00
126  06/1.01/0101-451.3-1161940506/22  27.04.2022.  ПОРЕСКА УПРАВА РС  Порез на непокретност за пореску 2022. годину 51,845.99
127  22-3000-000036  01.06.2022.  ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА  Услуге израде Урбанистичко-техничких услова за изградњу инфраструктурних објеката на подручју које није покривено просторно-планском документацијом. 4,609.80
128  62715-2022-04  30.04.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
129  62714-2022-04  30.04.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
130  33-1000191 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  потрошња топлотне енергије 209.67
131  3062777-4-06227366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Подземни ходник ТЦ Делта Планет-06/22 129.33
132  3067905-4-0622-7366640  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц, Занатски центар-06/22 21.60
133  61714-2022-03  31.03.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 18.25
134  3069340-4-0622-7366505  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.69
135  001-0193  05.07.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју-06/22 7,525.93
136  30650-4-0622-4101379  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 9,354.70
137  62675-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Купрешка-05/22 6.23
138  161633-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 24.90
139  2022-М100-53-001326  10.06.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  Средства се одобравају за трошкове цатеринг за завршну манифестацију пројекта Фортитуде. 10,209.59
140  62715-2022-03  31.03.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
141  3067796-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 71.12
142  101-51-674/2022  08.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  Технички преглед возила А64-К-859. 50.16
143  3069341-4-0622-7366506  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 21.70
144  3062439-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Марка Липовца 119-06/22 237.19
145  3069320-4-0622-7366517  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Стојановићи-06/22 95.91
146  3067904-4-0622-7366640  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц Николе Тесле бб-06/22 30.42
147  КО 2568622-4-0522-7366524-1  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Младена Ољаче бб-06/22 -172.90
148  3062440-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета-Младена Ољаче бб-06/22 168.63
149  3067570-4-0622-7366526  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Самоуслужна праоница за кућне љубимце-06/22 22.39
150  3064614-4-0622-7366527  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица Браће Милетића бб-06/22 39.63
151  3062442-4-0622-7366524  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета-Шумадијска 11-06/22 177.56
152  3067589-4-0622-7366474  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 63.95
153  6470014565/2022  01.07.2022.  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  Управљање јавном расвјетом на тер.града Бања Лука-04-06/22 8,043.75
154  001-0194  05.07.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Инвестиционо одржавање јаве расвјете-06/22 7,320.69
155  5017153062  30.06.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
156  5034294062  30.06.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
157  4033422062  30.06.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
158  29/2022  05.07.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање зелене површине-06/22 5,344.56
159  30648-4-0622-4101374  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 6,750.46
160  01/2200380053  30.06.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови за комуналне услуге 1,265.83
161  01/2200380025  30.06.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови за комуналне услуге 561.56
162  01/2200380331  30.06.2022.  ЧИСТОЋА АД  трошкови за комуналне услуге 1,082.91
163  61101-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Алеја Светог саве бб-05/22 23.17
164  62375-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Млађе Ћусића-Дракулић бб-05/22 4.21
165  61231-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Франца Шуперта бб-05/22 2.81
166  62041-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Краља Петра И Карађорђевића бб-05/22 4.57
167  61371-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Трг палих бораца бб-05/22 9.12
168  61488-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Голуба Бабића бб-05/22 12.63
169  2574066-4-0522-7366454  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  потрошња ел енергије 104.21
170  20/22  26.06.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних сатова у граду Бања Лука-05/22 3,366.09
171  62714-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  потрошња воде 4.57
УКУПНО: 1,663,154.45