Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  rnost-420534/22  15.04.2022. ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115 ЗЕВ   11.00
 2  rnost-420511/22/01874411  15.05.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у, ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г.   42.50
 3  rnost-416473/22  22.12.2021.  ЗЕВ УЛ. ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  ЗЕВ   5.20
 4  62321-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   11.70
 5  020/2022  07.04.2022.  ТЕКТОН д.o.o. БАЊА ЛУКА  АВАНС ЗА ИЗГРАДЊУ АМБУЛАНТЕ У ДРАГОЧАЈУ   182,813.76
 6  026/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 205-Т-232   210.50
 7  034/22  04.02.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА А79-К-987   23.40
 8  025/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА А79-К-987   12.50
 9  033/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 867-А-615   35.10
 10  024/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 867-А-615   95.00
 11  032/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА О36-Т-772   23.40
 12  036/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 145-А-676   327.60
 13  023/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА О36-Т-772   4.00
 14  032/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА Т15-А-665   23.40
 15  031/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 837-Ј-426   234.00
 16  021/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 837-Ј-426   301.00
 17  030/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА К94-А-395   23.40
 18  039/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 374-Ј-625   117.00
 19  030/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 374-Ј-625   283.00
 20  038/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА М17-О-009   117.00
 21  029/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА М17-О-009   7.00
 22  037/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА А79-К-987   5.85
 23  028/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА А79-К-987   7.50
 24  042/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 205-Т-233   105.30
 25  033/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 205-Т-233   413.00
 26  041/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 720-Т-977   93.60
 27  032/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 720-Т-977   153.00
 28  040/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 145-А-676   70.20
 29  031/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 145А-676   45.00
 30  055/22  26.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА Е04-Ј-722   257.40
 31  041/22  26.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА Е04-Ј-722   52.00
 32  054/22  26.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 498-М-933   70.20
 33  040/22  26.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 498-М-933   40.00
 34  034/22  26.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 205-Т-232   40.00
 35  035/22  04.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 205-Т-232   58.50
 36  027/22  05.03.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА 145-А-676   228.00
 37  6445/22-jn  28.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА У НАСЕЉУ ТРАПИСТИ   98.00
 38  1671256451/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 30МБ/С И 2 МБ/С - ДЕЦЕМБАР 2021.   1,749.15
 39  IF-00006-1-22  22.03.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  УКЛАЊАЊЕ ОДРОЊЕНОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ РИЈЕЧНОГ КОРИТА РИЈЕКЕ ДРАГОЧАЈ, ТЕ ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ. ОБРАЧУН ПО М3. ФАКТУРА БР. ИФ-00006-1-22   4,097.34
 40  IF-00004-1-22  25.03.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  УКЛАЊАЊЕ И ОДВОЗ ШЛЕПЕРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ОД РЕБРОВЦА ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ РАМИЋИ. ТЕ ПРЕБАЦИВАЊЕ ИСТЕ ШЛЕПЕ ОД ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ РАМИЋИ ДО УЛИЦЕ ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА БАЊА ЛУКА. ПАУШАЛНО. БР. ФАКТУРЕ: ИФ-00004-1-22   819.00
 41  IF-00002-1-22  28.03.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  УКЛАЊАНЕ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ТИПА, УКЛАЊАЊЕ СТАБАЛА ВОЋА, ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА, ТЕ ОДВОЗ НА ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ. БРОЈ ФАКТУРЕ ИФ-00002-1-22   4,640.22
 42  1549/002/22  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА, РАЧУН 1549/002/22   9,400.52
 43  22-360-000255  30.03.2022.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ АД  ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ОДИЈЕЛА   90.20
 44  243701  07.04.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПЛОМБИРАЊЕ ОСИГУРАЧА   17.55
 45  01/2200367180  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА. ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2300/22. ФАКТУРА БРОЈ. 01/2200367180   520.73
 46  61  05.04.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ЦВЈЕТНИ ВИЈЕНАЦ   50.00
 47  306/22  06.04.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о БАЊА ЛУКА  ШТАМБИЉ 30X60ММ   28.62
 48  if-00392-1-22  04.04.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИСИРАЊЕ КОПИР АПАРАТА КАНОН ИР 8295   187.20
 49  if-00390-1-22  04.04.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИСИРСЊЕ КОПИР АПАРАТА КАНОН ИРА 8595   187.20
 50  04-r-316/22  07.04.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ   3,300.00
 51  01/2200367186  06.04.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2145/22. ФАКТУРА БР. 01/2200367186   520.73
 52  01/2200367185  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2146/2022. ФАКТУРА БР. 01-2200367185   921.29
 53  01/2200367184  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2201/22; ФАКТУРА БР. 01-2200367184   460.64
 54  01/2200367183  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2200/22; ФАКТУРА БРОЈ. 01/2200367183   380.53
 55  01/2200367182  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2140/22; ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367182   260.36
 56  01/2200367181  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА- БАЊА ЛУКА. ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2143/22. ФАКТУРА БР. 01/2200367181   520.73
 57  022/22  04.04.2022.  АУТО-СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА  СЕРВИС ВОЗИЛА Т15-А-665   50.00
 58  01/2200367192  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2097/22 24.03.2022.; ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367192   420.59
 59  01/2200367191  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА; ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2139/2022 25.03.2022; ФАКТУРА БР. 01/2200367191   220.31
 60  01/2200367190  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА- БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2141/2022, ФАКТУРА БР: 01/2200367190   200.28
 61  01/2200367189  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2142/2022, ФАКТУРА БРОЈ: 01/2200367189   120.17
 62  01/2200367187  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА БАЊА ЛУКА, ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-2144/2022. ФАКТУРА БР. 01/2200367187   180.25
 63  04-R-322/22  08.04.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  МАТИЧНА КЊИГА   400.00
 64  III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  23.03.2022.  HKP CONSULTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ - НАДЗОР ПРОЈЕКАТ ВОДА 1 И 2   62,631.35
 65  235/22-02s  15.03.2022.  ЛАДА АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА  СЕРВИС СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА   125.19
 66  01/2200367193  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА-БАЊА ЛУКА; ПОЗИВ НА СЛУЖБЕНУ ЗАБИЉЕШКУ: 08-370-1799/22. ФАКТУРА БР. 01-2200367193   260.36
 67  81-797/2022  31.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА ОГЛАСА О ДОДЈЕЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈП ЗА ПРОДАЈУ КОКИЦА И ЗАБАВНЕ РАДЊЕ У ПАРКУ МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ   611.33
 68  15653-zk-0460282-00/22  01.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А64-К-858   4.00
 69  2022-m100-53-000606  31.03.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ   1,088.30
 70  15644-ao-676693-00/22  01.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А64-К-858   14.98
 71  15628-ao-676692-00/22  01.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е57-О-471   150.89
 72  15631-zk-0460281-00/22  01.04.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е57-О-471   4.00
 73  2022-m100-53-000642  01.04.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА   258.40
 74  if-01717-01-22  05.04.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ   19.89
 75  81-803/2022  31.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШИРОКЕ РИЈЕКЕ И МОТЕЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 76  81-802/2022  31.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДВА ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ШАРГОВАЦ 1   333.45
 77  81-801/2022  31.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ДВА ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 2   333.45
 78  33  31.03.2022. ЗЕВ БРОНЗАНДИ МАЈДАН  ЗЕВ ЗА 03/2022   50.88
 79  if-00005-1-22  31.03.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  УКЛАЊАЊЕ ДВИЈЕ ЖАРДИЊЕРЕ СА ДИЈЕЛА ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У УЛИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА ББ, ТЕ ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ   234.00
 80  00414/2022  05.04.2022.  ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ НОТАР  ОПУ 555/2022 НОТАР ЈЕЛЕНА БУЛАТОВИЋ   29.25
 81  9022715980  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ/03   10,904.63
 82  2565/rs5025mvu/22  23.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 83  2945/rs5025mvu/22  01.04.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦЕ (2 КОМАДА)   2.00
 84  2138/rs5025mvu/22  10.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 85  70-1043/2022  31.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ШИРОКЕ РИЈЕКЕ И МОТЕЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 86  4850065-4-1221-7366436-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  К.О. УТРОШКА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАНУАР '22   -378.26
 87  01-0121-110645028  31.12.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТА   4.03
 88  01-1220-110645028  30.11.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТА   1.90
 89  01-0221-110645028  31.01.2022.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН КАМАТА   15.56
 90  1582/rs5025mvu/22  23.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 91  1580/rs5025mvu/22  23.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН АЛКАТЕЛ   1.00
 92  1581/rs5025mvu/22  23.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   5.85
 93  if-00003-1-22  31.03.2022.  ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП  УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈЕ КОД ТЦ ДЕЛТА, УТОВАР И ОДВОЗ ЗЕМЉЕ И ОСТАЛОГ ШУТА НА ДЕПОНИЈУ, ТЕ ЗАВРШНО РАВНАЊЕ ТЕРЕНА   25,272.00
 94  8612319198  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА НЕТ:Л ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   46.80
 95  1679598061/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ - 512 КБ/С ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   578.10
 96  2022-m100-53-000489  17.03.2022.  ХОТЕЛ БОСНА а.д.  УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА   185.20
 97  1285805-4-0322-7366641  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЕ 3/22 ЉУБАЧЕВО   2.90
 98  1282738-4-0322-7366430  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЕ 3/22 ПП25   27.38
 99 ПРЕДРАЧУН 243657  07.04.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ УКЉУЧЕЊА   46.80
 100  1285849-4-0322-7366511  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  АФ   27.62
 101  030/2022  05.04.2022. НТВ д.о.о.  ЗАКУП ПО УГОВОРУ ЗА РАДИО-ВЕЗУ, ШИБОВИ   772.20
 102  27/22  31.03.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ (IV ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   16,923.80
 103  28/22  31.03.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ (IV ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   8,007.28
 104  03-nm-184/22  04.04.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОТ 1 (I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   182,603.26
 105  97/22  23.03.2022.  ПЛАН д.о.о.  РЕВИЗИЈА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ТУЊИЦАМА (ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋИМА РАДИС, ВОЛВО, ИТД.)   877.50
 106  1-614/22  25.02.2022.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   2,193.75
 107  2109/22  28.02.2022.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА РЕГИСТАР НЕКРЕТНИНА, ЗАКУПНИНЕ И ОСНОВНА СРЕДСТВА   1,828.40
 108  2727/rs5025mvu/22  28.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИЈА ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ (WI-FI)   5,947.12
 109  2134/22  28.02.2022.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЗАКУПНИНЕ, РЕГ.НЕКРЕТНИНА И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1,828.40
 110  033/2022  04.04.2022. ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊE ЛУКE - МАРТ 2022. ГОД.   10,111.14
 111  15/2022  04.04.2022.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  САДЊА САДНИЦА У ДРВОРЕДИМА, ПАРКОВИМА И НАСЕЉИМА   20,621.25
 112  14/2022  04.04.2022.  ТАМАРИС КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 03/22   64,712.70
 113  920/22  31.03.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА (I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   191,962.54
 114  47/rs5025vkv/22  28.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ИНСТАЛАЦИЈА, КОНФИГУРАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД (СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИЈА ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ)   604.89
 115  22-300-000082  18.03.2022.  COMPUTING SISTEMS д.о.о. БАЊА ЛУКА  ESET ENDPOINT SECURITY (B5) -
 - ОБНОВА 1 ГОДИНА
  198.20
 116  112393-4-0421-7366406-1 књижна обавијест  30.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ, МЗ МЕЈДАН   -8.89
 117  2425560-4-0821-7366619-1 књижна обавијест  30.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР 83   -19.70
 118  145721-1  30.12.2020. ЕУРО ЗНАК  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   2,526.15
 119  1-597/22  25.02.2022.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   567.45
 120  18/22  16.03.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА РИЈЕКА, РЕГУЛИСАНИХ И НЕРЕГУЛИСАНИХ ПОТОКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА   35,181.90
 121  IF-01861-01-22  12.04.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   572.13
 122  1-975/22  30.03.2022.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   567.45
 123  yf 01/2214000114  31.03.2022.  SECTOR SECURITY д.о.о. БАЊА ЛУКА АНГАЖОВАЊЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ   1,673.10
Укупно: 869,681.40