Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  1589/22  30.09.2022.  ТРИОН ТЕЛ ДОО  Трион БИЗ 100 - интернет за септембар 2022. 100.00
 2  2.1.-С-1025/22  07.09.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 173.00
 3  1-3557/22  28.09.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Филтрирање електронске поште за септембар 2022. године 321.75
 4  569/22  20.09.2022.  НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ  Нотарске услуге по ОПУ 720/22 425.88
 5  ИФ-00437-1-22  22.09.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  Набавка података из финаснијских извјестаја пословних субјеката који послују на подруцју града Бањалука 20,018.70
 6  198  25.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Залужани. 50.00
 7  124/22 XXВИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  31.08.2022.  ХИДРО КОП  18.прив.ситуација-вода 2 347,798.31
 8  ФАКТУРА АВАНС 146/22  31.08.2022.  ХИДРО КОП  Сторно аванс-вода 2 -108,089.08
 9  2022-в001-53-000018  30.09.2022.  МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Трошкови закупа сале за вјенчања 2,808.00
 10  176  04.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање Вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Кола. 50.00
 11  199  25.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Пискавица. 50.00
 12  197  25.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима НОР-а из МЗ Пискавица. 50.00
 13  90/22 и привремена сит  30.09.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  1.привремена ситација 42,883.50
 14  ИФ-22-0574  30.09.2022.  ОРКА ДОО САРАЈЕВО  Одржавање ЕДМWС система за септембар 2022. године 585.00
 15  21-362-000021  30.04.2021.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА 04/2021 154.00
 16  21-362-000015  28.02.2021.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 291.60
 17  21-362-000018  31.03.2021.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА 03/2021 321.20
 18  2-7084/2022  30.09.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА Набавка горива 2,960.15
 19  204  03.10.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ПОЛАГАЊЕ ЛОВОРОВОГ ВИЈЕНЦА НАРОДНОМ ХЕРОЈУ МИЛАНУ ТЕПИЋУ. 20.00
 20  200  25.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање Вијенца погинулим борцима из МЗ лазарево. 50.00
 21  2420  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Сагласност на пројекат водовода у МЗ Бистрица према ОШ Мирослав Антић, ЛОТ 1 134.55
 22  2022-М100-53-001707  27.08.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештаја 216.80
 23  1-3536/22  28.09.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Контрола интернет саобраћаја за септембар 2022. 567.45
 24  1-3552/22  28.09.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за септембар 2022. године. 2,433.60
 25  9153/РС502МВУ/22  29.09.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице 5.85
 26  8884/РС5025МВУ/22  22.09.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 1.00
 27  193  21.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенаца погинулим припадницима Полицијске управе и погинулим борцима ВРС из МЗ Агино село. 100.00
 28  192  18.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенцапогинулим борцима 16. Крајишке моторизоване бригаде. 50.00
 29  200 БГ 502  29.09.2022.  ГЕОИНОВА  Одржавање ГИС система за септембар 2022. 1,053.00
 30  187  17.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање Вијенца погинулим борцима ВРС 2. Крајишке пјешадијске бригаде. 50.00
 31  2418  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда сагласности на пројекат за изградњу водовода Кадина вода-Грабовица вод.система Бањица у пројектном циклусу вода 3 134.55
 32  2419  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда сагласности на пројекат за изградњу вод.система Црно врело подсистем Бронзани Мајдан, резервоар Пашина Громила 134.55
 33  02.06-2-28293-1/22  09.09.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ДЕВИЗНОГ ПЛАЋАЊА 33.25
 34  22-353-000605  13.09.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за акумулатор 97.34
 35  2022-м100-53-001788  07.09.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге кухиња 3,375.01
 36  524/р  31.08.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  закуп ресторана и услуге 2,087.00
 37  2022-М100-53-001709  28.08.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештаја 421.61
 38  523/р  31.08.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  услуге смјештаја 392.50
 39  545/Р  07.09.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  услуге смјештаја 442.50
 40  554/Р  13.09.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  услуге смјештаја 304.00
 41  1-1676/2022  14.09.2022.  ХОТЕЛ ВИДОВИЋ  хотелски смјештај 250.20
 42  41050-4-0822-5100640  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Троскови електрицне енергије утросене у пословној зони Рамици 89.42
 43  168/22  13.09.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  хотелски смјештај 378.00
 44  517/Р  27.08.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  услуге смјештаја 1,416.00
 45  2.1.-С-981/22  26.08.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 949.30
 46  61231-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Франца Шуберта-08/22 2.81
 47  57449-2021-02  28.02.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког корпуса-02/21 1.40
 48  61231-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Франца Шуберта бб-07/22 4.21
 49  61371-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Трг палих бораца-07/22 15.97
 50  61488-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Голуба Бабића бб-07/22 9.48
 51  57449-2020-05  31.05.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-05/20 24.22
 52  61488-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Голуба Бабића-08/22 10.54
 53  61371-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Трг палих бораца-08/22 15.97
 54  22032/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња фекалне канализација за потребе вртића у Врбањи 98.00
 55  22437/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Поништење пружање оперативне помоћи на пословима комуналне накнаде 98.00
 56  57449-2021-10  31.10.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-11/21 17.37
 57  57449-2021-05  31.05.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-05/21 44.75
 58  57449-2021-04  30.04.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-04/21 1.40
 59  57449-2021-03  31.03.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-03/21 1.40
 60  57449-2022-02  28.02.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-02/22 1.40
 61  57449-2022-01  31.01.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Копруса-01/22 8.25
 62  70-3454/2022  12.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана за уређење обала Врбаса 163.80
 63  57449-2020-12  31.12.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Карајишког корпуса 33-12/20 1.40
 64  57449-2020-11  30.11.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког корпуса-11/20 1.40
 65  21892/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Чишћење и одвоз отпада са јавних површина,прање саобраћајних површина 98.00
 66  57449-2020-03  31.03.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-03/20 26.49
 67  57449-2020-02  29.02.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-02/20 17.37
 68  57449-2021-12  31.12.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-12/21 10.52
 69  57449-2021-11  30.11.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-11/21 1.40
 70  33-31924 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ИX 2022. - К. Алфонса XИИИ 38 ст. 21 107.48
 71  33-17198 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ИX 2022. - Рајка Боснића 13 ст. 3 83.03
 72  81-2600/2022  14.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт Регулационог плана "Лауш 4" изложен на јавни увид први пут 166.73
 73  70-3455/2022  12.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана "Ада Дебељаци 2" 163.80
 74  70-3488/2022  14.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је нацрт Регулационог плана "Лауш 4" изложен на јавни увид први пут 163.00
 75  33-10014739/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови енергије за простор галерије Терзић. 90.32
 76  57449-2020-06  30.06.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-06/20 33.34
 77  90165943  31.08.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  наплата услуге паркинга 13.80
 78  33-1001237 9/2022  30.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ИX 2022. - п.п. у Ул. Саве Љубоје 2 86.42
 79  57449-2020-10  31.10.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-10/20 40.18
 80  57449-2021-06  30.06.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-06/21 97.23
 81  57449-2021-09  30.09.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-09/21 10.52
 82  57449-2021-08  31.08.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-08/21 21.94
 83  57449-2021-07  31.07.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-07/21 21.94
 84  81-2562/2022  12.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана "Ада Дбељаци 2" 166.73
 85  81-2563/2022  12.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана за уређење обала Врбаса 166.73
 86  57449-2020-04  30.04.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-04/20 33.34
 87  90165944  31.08.2022.  БХ ТЕЛЕЦОМ ДД  наплата услуге паркинга 187.65
 88  22913/22-јн  27.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава -РеконструкцијеПрве куљанске улице у Куљанима 98.00
 89  23099/22-јн  27.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Бистрица, засоеци Талићи, Телићи, Станивуковићи и Полићи 98.00
 90  57449-2020-08  31.08.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-08/20 19.65
 91  57449-2020-07  31.07.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-07/20 28.78
 92  57449-2020-09  30.09.2020.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-10/20 19.65
 93  57449-2021-01  31.01.2021.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса01/21 1.40
 94  19286/22-ЈН  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Набавка комуналне опреме, ЛОТ 1-ЛОТ 4 98.00
 95  01/2200756240  31.08.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 08/22 271,003.51
 96  44/2022  03.10.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јаних зелених површина, садње крчење коровишта и сузијање амброзије за 09/22 99,374.28
 97  22-3000-000194  03.10.2022.  ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС  Пословни противградне застите 5,000.00
 98  2616/2022  30.09.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ХОВ 250.00
 99  3005/22 ви привремена сит  30.09.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Извођење радова на реконструкцији саобраћајнице у Улици Тешана Подруговића 310,464.84
 100  18/22  11.08.2022.  САНА ТЕХНИКА ДОО  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 23,166.00
 101  57-д/22  23.09.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА Д.О.О.  1.привремена ситуација 61,962.36
 102  107-ИX/22  30.09.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Израда пројектне документације приступног пута за потребе индивидуалних стамбених објеката у Његошевој улици у Бања Луци 1,696.50
 103  4259731-4-0822-7366510  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - МЗ Пискавица (слободан п.п. у бараци) 22.21
 104  УСЛ-00239-1-22  22.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда 3Двизуализације и видео презентације Главног пројекта за изградњу моста у насељу Чесма на територији Града Бања Лука 5,265.00
 105  3660119-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Јавно склониште Центар 1, Симе Шолаје 1 бб 163.36
 106  и привремена ситуација  10.10.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА КОД СОКОЛСКОГ ДОМА 60,270.88
 107  3/4  01.10.2022.  САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА РС РАТА ПО УГОВОРУ 8,963.60
 108  1710274198/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ 2,906.39
 109  62845-ао-701698-00/22  12.10.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  осигурање за регистрацију возила а69-к-847 147.29
 110  62873-ао-701699-00/22  12.10.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  осигурање за регистрацију возила к60-о-913 319.65
 111  22-3000-000062  20.09.2022.  ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА  Услуга УТУ за наставак изградње саобраћајнице у улици Петра Великог у насељу Чесма 6,949.80
 112  3001358/21-9  01.10.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  премија осигурања,незгода 915.00
 113  УСЛ-00254-1-22  03.10.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  плаћање израде идејног рјешења башта отвореног типа у Улици Бана Милосављевића 7,020.00
 114  1172/22-02С  27.09.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис сл. возила К39М912 181.00
 115  22-Ф520-000705  04.10.2022.  ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА  Средстав се одобравају за набавку уџбеника за ученике основних школа. 204.00
 116  1170/22-02с  27.09.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис сл. возила 205-Т-230 1,090.93
 117  22-3000-000318  30.09.2022.  АРТИСТ Д.О.О БАЊА ЛУКА  Аудио опрема за одржавање ПРЕС конференција 783.00
 118  43/2022  03.10.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелелних површина, садње крчење коровишта и сузбијање амброзије-09/22 4,738.50
 119  ИФ-02318-1-22  30.09.2022.  ДУОЛИФТ ДОО  редован преглед лифта 272.31
 120  1163/22-02с  21.09.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис сл. возила 221М774 337.53
 121  1877369-4-0422-7366510  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Плаћање ЕЕ за мјесец април 2022 године - МЗ Пискавица 21.57
 122  2575569-4-0522-7366510  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - МЗ Пискавица (слободан п.п. у бараци) 21.61
 123  3069349-4-0622-7366510  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - МЗ Пискавица (слободан п.п. у бараци) 21.79
 124  60636-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за ИX 2022. - Ал.Св.Саве 16, слободан п.п.бр.190 36.51
 125  99  30.09.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  Рачун за ИX 2022. - пословни простор 50.88
 126  01/2201004860  30.09.2022.  ПОШТЕ СРПСКЕ ОТПРЕМА ПОШТЕ 11,462.68
 127  ИФ-01114-1-22  30.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  услуга сервиса 599.04
 128  42/2022  03.10.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина за 09/22 8,753.94
 129  107-0991/2022  24.08.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН ПРОВИЗИЈЕ 8,423.76
 130  22-3200-006824  30.09.2022.  МЕДИАМАРКЕТ  Рачунар Цоре и5 (24 комада) 6,120.00
 131  22-3010-008923  30.09.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  хигијенска исправност узорака хране 295.00
 132  20280/22-јн  29.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  оглс јавне набавке 98.00
 133  1711171010/2  30.09.2022.  МТЕЛ АД  ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ/09 11,833.16
 134  101-51-953/2022  11.10.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију возила а96-к-847 99.16
Укупно: 1,250,137.74