Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  21-360-000463  20.12.2021. "ГЛОБАЛ ГПС" д.о.о. Услуга санитетског праћења возила - новембар 2021. године   561.60
 2  49/21  21.12.2021. "ВИП ЕЛЕКТРО" БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова 11/21   526.50
 3  217/1/3  24.12.2021. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" БАЊА ЛУКА Мјерење аерозагађења 12/21   2.960.10
 4  502/21  27.12.2021. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" д.о.о. Извођење радова санације клизишта у ул. Краља Александра I Карађорђевића   76.689.06
 5  III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 10430/1/20  30.11.2021. "МГ МИНД" д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и локалним путевима на подручју града -  (III Прив. Ситуација)   17.689.50
 6  22-0100-000009  11.01.2022. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС ПЦР ТЕСТ   210.00
 7  21-3000-000247  24.12.2021. "ГЕОПУТ" БАЊА ЛУКА Услуга израде техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице на локацији "Јелшинград" (I фаза), уговор број 12-Г-3364/21   6.832.80
8  124/21  30.11.2021. "ЕКО ЕУРО ТИМ" д.о.о. БАЊА ЛУКА Уређење водотока, регулисаних и нерегулисаних потока на подручју града   99. 520.18
9  01/2100731618  30.11.2021. ЧИСТОЋА а.д. БАЊА ЛУКА  Јавна хигијена 11/21   148.042.91
Укупно: 352.516.79