Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om
 1  189/r  11.04.2022.  HOTEL PALAS BANJA LUKA  hotelski smještaj i boravišna taksa   700.00
 2  21/2022  04.05.2022.  TAMARIS COMPANY DOO BANJA LUKA  Održavanje javnih zelenih površina i sadnja   159,660.62
 3  22/2022  04.05.2022.  TAMARIS COMPANY DOO BANJA LUKA  Održavanje javnih zelenih površina   4,571.19
 4  if-00009-1-22  25.04.2022.  GRAĐEVINARSTVO KOS SP  Uklanjanje deponije kod TC Delta, utovar i odvoz zemlje i šuta na deponiju, te ravnanje terena   3,685.50
 5  if-00010-1-22  30.04.2022.  GRAĐEVINARSTVO KOS SP  Krčenje i uklanjanje niskog rastinja, živica i drvenastog korijenja te odvoz na deponiju- Ducipolje   8,150.22
 6  2022-M100-53-000684  06.04.2022.  HOTEL BOSNA AD  restoranska usluga   86.10
 7  if-00011-1-22  30.04.2022.  GRAĐEVINARSTVO KOS SP  Rad bagera, rad vozila sa grajferom i odvoz otpadnog materijala do mjesta odlaganja   3,825.90
 8  8878/22-jn  25.04.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava ugovora u službenom glasniku,Investiciono održavanje Ulice od Zmijanja Rajka   98.00
 9  793993-4-0222-7366529  28.02.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica PS 1, kanalizacija ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb-februar 2022.god.   63.85
 10  1683969451/2  31.03.2022.  MTEL AD  PRETPLATA   3,084.17
 11  1278854-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   387.90
 12  1278849-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   530.07
 13  794031-4-0222-7366528  28.02.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica Motike2 ,kanalizacija,Kralja Aleksandra I Karađorđevića 105 KOD - Februar 2022   27.21
 14  558  29.03.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  SAGLASNOST NA PROJEKAT ZA IZG.REZERVOARA PILIPOVO BRDO PODSISTEM BRONZANI MAJDAN   134.55
 15  116037-4-0122-7366528  31.01.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica Motike 2,kanalizacija ,Kralja Aleksandra I Karađorđevića   27.22
 16  115999-4-0122-7366529  31.01.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica PS1,kanalizacija ,Kralja ALEKSANDRA I Karađorđevića   64.10
 17  03-nm -240/22  29.04.2022.  NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ   Održavanje asfaltnih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva   41,872.46
 18  4189/22-jn  28.02.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava u službenom glasniku, Investiciono održavanje Ulice od Zmijanja Rajka   98.00
 19  22-360-000170  18.04.2022.  GLOBAL GPS DOO  Satelitsko praćenje vozila,mart 2022   104.72
 20  1278850-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   431.69
 21  1278858-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS   UTROŠAK EL.ENERGIJE   457.43
 22  7686/22-JN  11.04.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava u Službenom listu o sanaciji klizišta Ponir   98.00
 23  8614/22-JN  18.04.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava u službenom glasniku,Obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije   98.00
 24  1283765-4-0322-7366529  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica PS ! , kanalizacija ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb- mart 2022.god.   47.61
 25  1283803-4-0322-7366528  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stanica MOtike 2, kanalizacija ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića 105 KOD   27.47
 26  1278851-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   304.33
 27  1278860-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   329.30
 28  1284040-4-0322-7366526  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   45.45
 29  1284265-4-0322-7366437  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   55.87
 30  1279184-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   144.52
 31  1278852-4-0322-7366524  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTROŠAK EL.ENERGIJE   335.25
 32  01-p-280/22  13.05.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU  Konkurs Upravni odbor TOBL-a   737.10
 33  2022/922245  05.05.2022.  TERMAL HOTEL JAHORINA  SLUŽBENO PUTOVANJE   728.86
 34  1000811956 predračun  04.05.2022.  FINRAR DOO BANJA LUKA  SEMINAR-FINRAR   300.00
 35  0523093985  30.04.2022.  MTEL AD  FIKSNI TELEFIONI ZA APRIL   10,798.20
 36  1000811957  05.05.2022.  FINRAR DOO BANJA LUKA  SEMINAR-FINRAR   300.00
 37  14/22  05.05.2022.  UDRUŽENJE VODOVODI RS ISTOČNO SARAJEVO  SLUŽBENO PUTOVANJE   400.00
 38  041/22  29.04.2022.  STAMBENA ZADRUGA BANJA LUKA TROŠKOVI ZAKUPA - UL. ROMANIJSKA   346.32
 39  47/22  11.05.2022.  ETNO SELO STANISICI DOO  SLUŽBNO PUTOVANJE   700.00
Ukupno: 243,857.18