Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  22-360-001012  29.10.2022.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ АД  услуга прања и чишћења ватрогфасних заштитних униформи и осталог 39.79
 2  22-3600-000323  28.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Измјена УТУ и гл.пројекта за изградњу ОШ "Ада" са спортском двораном. 6,903.00
 3  22-3600-000316  27.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Технички преглед објекта дјечијег вртића "Невен" 585.00
 4  2022-в001-53-000021  31.10.2022.  МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА Трошкови закупа сале за вјенчања 3,861.00
 5  928-1585/2022  13.10.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО набавка горива 6,642.32
 6  33-3600-000322  28.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Израда УТУ са идејним пројектом за изградњу дјечијег игралишта и теретане у природи к.ч.2761 к.о.Бања Лука 8 1,755.00
 7  94/22  08.09.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 258.40
 8  86/22  29.08.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 56.50
 9  84/22  27.08.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 146.00
 10  81/22  08.08.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 79.40
 11  77/22  15.07.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 85.30
 12  74/22  12.07.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 246.75
 13  ИФ-00169/1-22  30.09.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  Одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју града Бања Лука -09/22 9,898.67
 14  73/22  08.07.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 138.75
 15  75/22  14.07.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 29.20
 16  69/22  01.07.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 312.70
 17  68/22  27.06.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 87.20
 18  63/22  20.06.2022.  КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 146.00
 19  1703  30.06.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда сагласности на пројекат за изг.секундарне водоводне мреже ул.Ненада Костића 134.55
 20  154/22 xxв привремена ситуација  17.10.2022.  ХИДРО-КОП ДОО  Вода 1-25.привремена ситуација 438,421.56
 21  блк-10341  12.10.2022.  ДЕЛОИТТЕ  Пројекат ФОПИП - за израду поцетног извјестаја 45,079.47
 22  22-300-001141  21.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  опрема и текућине за сл возила 425.65
 23  22-362-000088  19.07.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  угоститељске услуге 498.20
 24  иф-01187-1-22  25.10.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  одржавање копир апарата 1,594.71
 25  22-300-001103  13.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 384.70
 26  22-300-001091  11.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 384.70
 27  22-300-001101  13.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 192.35
 28  9/22-пм1  29.09.2022.  ХЕАЛТХY МЕДИА ДОО  пансионски оброк 50.00
 29  22-353-000707  12.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за слвозила 384.70
 30  иф-01186-1-22  25.10.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервисирање копир апарата 1,250.73
 31  516-1525/2022  11.10.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  трошкови набавке течности АД БЛУЕ за потребе ватрогасне јединице 234.99
 32  22-367р-000141  25.10.2022.  ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС  Рачун - Рад Комисје за издавање сагласности за постављање водомјерног шахта и пролаза водоводне цијеви - Пискавица Доња и Бабићи 292.50
 33  203/22  25.10.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови авионске карте 850.00
 34  002-4762  20.10.2022.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  тракате завјесе 246.98
 35  201/22  18.10.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  трошкови смјештаја 646.00
 36  2022-1-0020650  17.10.2022.  ЦРЕАМ СП  ресторанске услуге 2,039.00
 37  22-300-001166  19.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 431.50
 38  22-300-001159  19.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 97.34
 39  22-300-001157  19.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 127.76
 40  25557/22-јн  24.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Обавјештење о објави огласа јавне набавке за реконструкцију локалних и некатегорисаних путева 98.00
 41  1-1672/2022  13.09.2022.  ХОТЕЛ ВИДОВИЋ  услуге ресторана 5,544.00
 42  22-300-001100  13.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  гуме за сл возила 192.35
 43  2.1.-с-1129/22  01.10.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 493.00
 44  иф-02532-1-22  21.10.2022.  ДУОЛИФТ ДОО  редовни мјесечни прегледи лифта и платформе 272.31
 45  22-300-001206  21.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 168.95
 46  22-300-001184  20.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 431.50
 47  22-353-000740  20.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 384.70
 48  22-300-001145  18.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 192.35
 49  202/22  21.10.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови авионске карте 2,460.00
 50  22-353-000727  18.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 215.75
 51  22-353-000741  20.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 192.35
 52  22-353-000738  20.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 384.70
 53  22-353-000728  18.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме за сл возила 384.70
 54  2816/2022  31.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ПЛАТНИ ПРОМЕТ 30.00
 55  113/2022  02.11.2022.  ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОО  Одржавање саобраћаја на подручју града Бањалука 8,488.35
 56  02-201/22  02.11.2022.  ЗАММ МЕДИА ЦОНСУЛТИНГ САРАЈЕВО  КОТИЗАЦИЈА 772.20
 57  2022-м100-53-002108  14.10.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  услуге смјештаја 2,975.00
 58  22-301-000793  11.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  гуме засл возила 384.70
 59  2-7948/2022  31.10.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА ГОРИВА 3,210.62
 60  82/22  31.05.2022.  ЛУКАЈИЋ-ТРАВЕЛ&ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  услуге превоза путника,инвалидних лица 7,294.08
 61  22-360-002906  04.11.2022.  ЕКО БЕЛ ДОО ЛАКТАСИ  Систематска дератизација 38,824.50
 62  4845491-4-0922-7366540  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Вељка Петровића бб-09/22 21.57
 63  26703/22-ЈН  31.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  трошкови објаве у службеном листу за јавну набавку 98.00
 64  25681/22-јн  24.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава набавке - миграција инфраструктуре на ДАТА центар екстерног партнера 98.00
 65  14/2022  18.10.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  уклањање графита са потпорног зида 2,907.00
 66  3001358/21-9  01.11.2022.  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД  премија осигурања 915.00
 67  407/рф/2022  01.11.2022.  ИДПД ДИСТРИБУЦИЈА ДОО  редовна штампа 504.80
 68  вф-000552/20  27.10.2022.  ДЕРМАЛ Р ДОО КОТОР ВАРОС  набавка радних ципела за припаднике ПТВСЈ 11,115.00
 69  115/22  21.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА  Поклони 202.50
 70  1392/22  17.10.2022.  АГС 71 ДОО  набавка - термометар 791.95
 71  30001000375116  14.10.2022.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА  отпремница-Центрум 10,818.13
 72  14042/22-ЈН  27.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Средства се одобравају за трошкове објављивања јавне набавке за уџбенике у "Службеном листу БиХ" 98.00
 73  97/2022  03.10.2022.  ГЕОИНФО ДОО  Рачун за услуге ГИЦОРС за период од 04.10.2022. до 04.10.2023. године 819.00
 74  581/Р  06.07.2019.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  такса 71.42
 75  858/Р  11.11.2019.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  боравишна такса 214.26
 76  217  17.10.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Борик. 50.00
 77  01058/1  08.11.2022.  ВАМАЛ ГРУПА ДОО  НАБАВКА АКУМУЛАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ 234.99
 78  31/2022  03.11.2022.  КУЛА МОНТ ДОО  Поправка крова производне хале у ПЗ Рамици 9,710.49
 79  096/22  31.10.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА закуп пословног простора за 10/2022 346.32
 80  2780/2022  27.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ПЛАТНИ ПРОМЕТ-ХОВ 503.00
 81  230/2022  24.10.2022.  ТОСЦАНА ДОО ИЗВОРИ И НАПАЈАЊА БАЊА ЛУКА  Сервисирање УПС уређаја, замјена батерија 280.80
 82  68463-ИМ-031018-00/22  07.11.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  трошкови осигурања за регистрацију чамца 94.50
 83  2773/2022  27.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ПЛАТНИ ПРОМЕТ-ХОВ 692.00
 84  00103  01.11.2022.  ПРИВРЕДНА ШТАМПА ДОО САРАЈЕВО  ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА ЗИПС 500.00
 85  иф-22-0647  31.10.2022.  ОРКА ДОО САРАЈЕВО  Одржавање ЕДМWС система за период 01.10.-31.10.2022. 585.00
 86  1801/22  31.10.2022.  ТРИОН ТЕЛ ДОО  Трион БИЗ 100 100/50 за октобар 2022. 100.00
 87  76-357/2022  31.10.2022.  ЕУРО БЛИЦ  ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКАТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ВОДА 2 И ВОДА 3 5,850.00
 88  1-4151/22  28.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Филтрирање електронске поште за октобар 2022. године 321.75
 89  д-54/2022  25.10.2022.  ИСТРАЦОМ ДОО  Фактура по уговору 4787/22 7,015.32
 90  226 бг 530  31.10.2022.  ГЕОИНОВА  Одржавање ГИС система за октобар 2022. године 1,053.00
 91  40-2100-2022-1738  07.11.2022.  МАРКЕТАУТО ДОО  сервис возила к82-а-098 402.03
 92  71  28.10.2022.  СИЕЦОМ ДОО  Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.10.-15.11.2022. 585.00
 93  усл-00291-1-22  04.11.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Надзор на наставку изградње пута у насељу Пријечани 891.04
 94  1-4146/22  28.10.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за октобар 2022. године. 2,433.60
 95  109  31.10.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  Рачун за X 2022. - Бронзани Мајдан бб, пословни простор 50.88
 96  10  31.10.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  Рачун за X 2022. - гаража бр. 7 и 10 А 4.40
 97  5459384-4-1022-7366510  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - МЗ Пискавица, барака 27.77
 98  трд1031/22-003  31.10.2022.  БОМ ИМПЕКС ДОО БАЊА ЛУКА  Со за путеве 412,019.17
 99  26365/22-јн  31.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање санација пјешачке пасареле на западном транзиту код мотела Камел 98.00
 100  40-1100-2022-2064  03.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  ПОПРАВАК ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Е53-М-306 1,489.28
 101  43-11/2022  01.11.2022.  МЕГА ЦОМПУТЕР ЕНГИНЕЕРИНГ  Услуга одржавања софтвера за писарницу и припадајућих модула за период новембар 2022 - јануар 2023. 1,321.82
 102  68460-ИМ-031017-00/22  07.11.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  трошкови осигурања за регистрацију чамца 94.50
УКУПНО: 1,073,861.77