Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  1972-4-0122-5100640  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   2,471.94
 2  if-01076-01-22  01.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА   13.76
 3  3001358/21-4  01.03.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 02. 12. 2021 - 02. 12. 2022. ГОДИНЕ   915.00
 4  if-00178-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА ЗА CANON IR2520   93.60
 5  if-00181-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИС ЗА CANON IR8295   187.20
 6  if-00179-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИС CANON IR2520   93.60
 7  if-00180-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ ЗА CANON АПАРАТЕ   652.86
 8  if-00182-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  СЕРВИС CANON 8595   187.20
 9  if-00183-1-22  23.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ ЗА CANON АПАРАТЕ   538.20
 10  2-1217/2022  28.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИСПОРУКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   4,425.81
 11  51  31.01.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА - ВИДОВДАНСКА 2Ж, ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА   600.00
 12  6430010417/2022  31.01.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПЕРИОД 01. 01 - 31. 01. 2022. ГОДИНЕ   2,250.00
 13  21/2021  30.12.2021.  ANIMATICA  ДИЗАЈН МОТИВА   1,450.00
 14  1-418/22  14.02.2022.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ом И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ   17,260.23
 15  mfk-00001-11-22  13.01.2022.   ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ДУГА НАБАВКА ПОКЛОНА   130.00
 16  mfk-00001-11-22  13.01.2022.   ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ДУГА НАБАВКА ПОКЛОНА   184.00
 17  30024000000103  02.02.2022.  ЦЕНТРУМ ТРЕЈД д.о.о. БАЊА ЛУКА  НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА   3,028.40
 18  02-22  16.02.2022. ГАЛЕРИЈА И АТЕЉЕ ПЕРО ГРИЂО  ДЕКОРИСАЊЕ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА   1,000.00
 19  3635/22-jn  21.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВИЈЕСТ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БИХ   98.00
 20  ПРЕДРАЧУН 241094  08.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПРИЈАВА КУПАЦА И УВОЂЕЊЕ У ЕВИДЕНЦИЈУ   46.80
 21 ПРЕДРАЧУН 01-R-130/22  08.03.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ОБЈАВА КОНКУРСА   3,945.24
 22  22-3000-000021  01.03.2022.  ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. ГРАДИШКА  ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ УГОВОРА БРОЈ 11-Г-77/22 - УСЛУГЕ ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД ГРАДИШКА (ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ)   5,000.00
 23 ПРЕДРАЧУН  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УЛ . БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 15   168.48
 24 обрачун камате 01-0221-110645028  31.01.2021.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА / ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   15.56
 25  обрачун камате 01-1220-110645028  30.11.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА / ПОСЛОВНА ЗОНА РАМИЋИ   1.90
 26 обрачун камате 01-0121-110645028  31.12.2020.  „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА  КАМАТА 01. 12. 2020 - 31. 12. 2020.   4.03
 27  ПРЕДРАЧУН 01-R-128/22  08.03.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   98.28
 28  ПРЕДРАЧУН 02-22/22  07.03.2022.  „ZAMM MEDIA CONSULTUNG” д.о.о.  УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ / СЕМИНАР   498.00
 29  ПРЕДРАЧУН 0-IMREC-1  07.03.2022.  ROYAL HOTELS & RESORT д.о.о.  УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ / СЕМИНАР   288.29
 30  7/2022  02.02.2022.  ГЕОМАКС д.о.о.  ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ   6,879.60
 31  22-3010-001563  23.02.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  УЗОРКОВАЊЕ НЕКТАР ПИВО”, ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА - МОЈ МАРКЕТ 27   169.00
 32  70-248/22  23.02.2022.  В-З-ЗАШТИТА д.о.о.  МЈЕРЕЊЕ НИВОА ВАЊСКЕ БУКЕ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ ТЕХНОСИНТ   468.00
 33  81-436/2022  23.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 2 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 34  70-523/2022  23.02.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ДРУГОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 2 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 35  81-412/2022  22.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ   333.45
 36  6  04.03.2022.  ЕЛЕКТРОКОНТАКТ  ТРОШКОВИ СЕРВИСА АГРЕГАТА   5,762.25
 37  4331/22-JN  28.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У „СЛУЖБЕНOM ЛИСТУ“ БИХ   98.00
 38  3308/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈН   98.00
 39  2-1392/2022  28.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА НАБАВКА ГОРИВА   5,500.25
 40  111642-4-0122-7366471  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ - ЈАНУАР 2022. ГОД.   425.89
 41  111367-4-0122-7366523  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУЊАЧ ЕЛ. ВОЗИЛА У УЛИЦИ ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА - ЈАНУАР 2022. ГОД.   443.12
 42  49/22  28.02.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗИМСКА СЛУЖБА III СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   8,786.11
 43  3073/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈН   98.00
 44  3062/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈН   98.00
 45  if-00124-1-21  10.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  ТОНЕР CE505X ORINK
  45.63
 46  if-00112-1-21  08.02.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.   CANON ТОНЕР C-EXV 35 КАТУН ТОНЕР C-EXV 35
  310.05
 47  231-22  23.02.2022. НОТАР - СЛАДА ИВЕЛИЋ БАЊА ЛУКА  БР. ПРЕДМЕТА 14-017-552/2022 ОПУ 217-2022 РАЧУН БР. 231-22   393.71
 48  22-3010-001465  18.02.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  PCR ТЕСТ   210.00
 49  60275-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ / ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ОБЈЕКАТ БИТОЉСКА 126   131.67
 50  3544/22-jn  21.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ИСПРАВКА ОБАВЈЕШТЕЊА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   52.00
 51  01/2022  28.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  01/22   5.20
 52  02/2022  28.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  2/22   5.20
 53  03/2022  28.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  3/22   5.20
 54  IF-00045-1-22  04.02.2022.  ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РС БАЊА ЛУКА  НАРУЏБЕ БЛОК ОБРАСЦА - ПОТВРДА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ   440.00
 55  2733/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У МЗ БИСТРИЦА   98.00
 56  2813/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   98.00
 57  8155-zk-0460259-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-851   4.00
 58  266-22  18.02.2022. НОТАР - ДАЛИБОР ПУХАЛО  УСЛУГЕ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ ПО ОПУ-670/22   521.82
 59  05-II/22  23.02.2022.  FABRUM SOLUTIONS д.о.о.  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА САНАЦИЈУ ОШТЕЋЕЊА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ У НАСЕЉУ ПОНИР; ГЕОМЕХАНИЧКИ ЕЛАБОРАТ   5,719.98
 60  11/2022  15.02.2022.   СТАКЛАР ДИЈАМАНТ ПАШАЛИЋ МИШО СП  УГРАДЊА СТАКЛА 4ММ   11.70
 61  2022-b001-53-000004  21.02.2022. ГРАДИП а.д. ПРЊАВОР  ИЗРАДА И УГРАДЊА ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЕРФОРИРАНУ ФАСАДУ   7,012.98
 62  8146-zk-0460258-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-850   4.00
 63  8191-ao-673806-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е02-К-007   150.89
 64  8197-zk-0460260-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е02-К-007   4.00
 65  152/22  22.02.2022.  ГРАФОТЕКС д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМБИЉИ 50X30   47.68
 66  bf174  23.02.2022.  ГЕОПРОМЕТ  УСЛУГЕ ПО ОБАВЉЕНИМ ГЕОДЕТСКИМ ПОСЛОВИМА (БИБИЋ РАЈКО 468/1 К.О. КУЉАНИ; БИБИЋ АНЂЕЛА К.Ч. 468/16 К.О. КУЉАНИ; ИЗРАДА СИТУАЦИОНОГ СНИМКА ДВА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА У К.О. ПЕТРИЋЕВАЦ 2 И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЛИНИЈЕ ЕКСПРО. Л-58М У УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА; К.Ч. 3331 У К.О. СТРАТИЊСКА; К.Ч. 164/4 К.О. БАЊА ЛУКА 5; ФОРМИРАЊЕ ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ НА К.Ч. 3700 У К.О. КРМИНЕ - БАЈИЋ ДУШАН; ФОРМИРАЊЕ ГРАЂ. ПАРЦЕЛЕ НА К.Ч. 890 И 893/1 И К.О. ШАРГОВАЦ - ГАГУЛА АНА; ИЗГРАДЊА МОСТА У ЧЕСМИ У К.О. БАЊА ЛУКА 6 И К.О. ЧЕСМА 2)   2,250.00
 67  1  18.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ХИДРОТЕХНИКУ ХИДРОПОИНТ  ИЗРАДА ГП ВОДОВОДА У МЗ БИСТРИЦА   3,334.50
 68  8143-ao-673803-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-850   267.78
 69  101-51-95/2022  21.02.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-851   54.83
 70  101-51-94/2022  21.02.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-850   54.83
 71  693/2022  28.02.2022. ЗЛАТНО ЗРНО СП  ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ   123.43
 72  020/22  28.02.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА ЗАКУП ЗА 02/2022   346.32
 73  22-360-000155  26.02.2022.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ АД  УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   8.32
 74  33-1001473 2/2022  28.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРОСТОР БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   443.78
 75  25-23000184-22  28.02.2022.  КАМ И БУС д.о.о.  СЕРВИС ВОЗИЛА О79-А-552   825.79
 76  25-23000185-22  28.02.2022.  КАМ И БУС д.о.о.  ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА Е53-М306   2,359.55
 77  8154-ao-673804-00/22  22.02.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ М57-А-851   267.78
 78  255/22  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   22,143.42
 79  116526-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЕ 01/22 ТОБЛ   112.44
 80  33-31924 2/2022  28.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  2/22 КРАЉА АЛФОНСА XIII 38   108.86
 81  33-17198 2/2022  28.02.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЈКА БОСНИЋА 13 2/2022   84.01
 82  70-29/2022  15.02.2022.  MILTEX  MILTEX РАЧУН:70-29/2022   25,013.30
 83  fr-002-0528/22  03.03.2022. ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ - РИБЊАК ЈАЊ. РИБА , ИНТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН   105.30
 84  21  28.02.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  2/22 МАЈДАН   37.76
 85  030322  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  3/22, ГАРАЖА БР. 3   9.00
 86  030122  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  1/22, ГАРАЖА БР.3, ОДРЖАВАЊЕ   9.00
 87  030222  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  2/22 ГАРАЖА БР.3   9.00
 88  4062/22-jn  28.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ - ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 89  22  28.02.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  МАЈДАН 2/22   50.88
 90  070322  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  3/22, ГАРАЖА БРОЈ 7   10.00
 91  070222  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  2/22, ГАРАЖА БР. 7   10.00
 92  ПРЕДРАЧУН 01-R-141/22  11.03.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   814.32
 93  256/21  31.01.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА V ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   44,257.59
 94  4850077-4-1221-7366436  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  12/22   115.54
 95 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 68  31.12.2021. ГРАДИП а.д. ПРЊАВОР  РАДОВИ НА УГРАДЊИ ЛИФТА НА ОБЈЕКТУ ДОМА ОМЛАДИНЕ   43,150.00
 96  070122  01.03.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  1/22, ГАРАЖА БРОЈ 7   10.00
Укупнo: 236,893.62