Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  123/21  30.11.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА   66,685.13
 2  81-3/2022  04.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 6" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   166.73
 3  81-3699/2021  31.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 5" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   166.73
 4  135/21  31.12.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА   63,321.52
 5  163.80  31.12.2021. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 5" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   163.80
 6  30028000007937p  01.02.2022.  ЦЕНТРУМ ТРЕЈД д.о.о. БАЊА ЛУКА  БАТЕРИЈЕ ЗА АКУМУЛАТОРСКЕ ПРСКАЛИЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРИЈА   209.70
 7  4848241-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 74А - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   123.66
 8  4848242-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 123 КОД - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   101.16
 9  4848243-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ ЗА ПАРКИНГ - БАНА ДР ТОДОРА ЛАЗАРЕВИЋА ББ   96.03
 10  4848238-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАУК СЛУЖБУ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   567.17
 11  4848239-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАПЛАТНУ КУЋИЦУ КОД КАСТЕЛА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   27.82
 12  4848240-4-1221-7366452  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПАРКИНГ КУЋИЦУ НА ПАРКИНГУ ПОРЕД ХОТЕЛА ПАЛАС - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   182.82
 13  2111603198  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5ГБ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   228.15
 14  81-139/2022  19.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ВЕЛЕПРЕХРАНА"   166.73
 15  70-8/2022  04.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА "МЕДЕНО ПОЉЕ" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   163.80
 16  70-52/2022  10.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   585.00
 17  70-144/2022  19.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ВЕЛЕПРЕХРАНА"   163.80
 18  53309-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   23.18
 19  53320-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, ХИДРАНТ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   11.70
 20  53334-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНА ГАРАЖА, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   7.63
 21  60275-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ У БИТОЉСКОЈ УЛИЦИ, ПАУК СЛУЖБА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   92.88
 22  81-4/2022  04.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА "МЕДЕНО ПОЉЕ" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   166.73
 23  81-62/2022  06.01.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   579.15
 24  70-9/2022  04.01.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ЈУГ 6" ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   163.80
 25  1-601/22  19.01.2022.  CIAMBELLA EXPORT IMPORT БАЊА ЛУКА  ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ ЗА УВОЗ ХРАНИЛИЦЕ ЗА ПСЕ   953.13
 26 ОБРАЧУН НАКНАДЕ  24.01.2022.  RAIFFEISEN BANK  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-АПРИЛ/22   2,132.16
 27  22-3000-000001  31.01.2022. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ БРОЈ 11-Г-77/22 ОД 19. 01. 2022. ГОДИНЕ - ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   6,000.00
 28  22-3000-000014  02.02.2022. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ 11-Г-77/22 ОД 19. 01. 2022. ГОДИНЕ - ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   5,000.00
 29  OKONČANA SITUACIJA 3820/21  29.11.2021.
 КОЗАРАПУТЕВИ а.д.
 САНАЦИЈА КЛИЗИШТА И ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ ПРИЈЕЧАНИ - ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА   41,141.58
 30  145721-511  31.12.2021.  ЕУРО ЗНАК д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД. (ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА)   25,630.02
 31  01/2100735746  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   87,702.22
 32  01/2100735748  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   55,455.41
 33  01/2100733989  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   58,621.87
 34  21-3600-0271  28.12.2021.  УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА УТУ И ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ВОДОВОДА МРЕЖЕ НА ГРАДСКОМ И СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ У ПРОЈЕКТНОМ ЦИКЛУСУ ,,ВОДА 3"   53,235.00
 35  301/21  30.12.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   217,573.77
 36  320/21  30.12.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   77,978.12
 37  4195985-4-1121-7366523  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНИ ПУЊАЧИ ЗА АУТОМОБИЛЕ   677.53
 38  4196262-4-1121-7366471  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНИ ПУЊАЧИ ЗА АУТОМОБИЛЕ   506.40
 39  134/21  31.12.2021.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ   7,624.08
 40  343/21  31.12.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ВОДА 2 - ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   120,058.80
 41  11477/1/20  31.12.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ПРОШИРЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА   94,772.01
 42  163/2/20  31.12.2021.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ФАКТУРА - АВАНС БР.163/2/20   -18,954.40
 43  271/21  30.11.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ФАКТУРА - АВАНС БР.271/21   -15,595.61
 44  255/21  29.10.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ФАКТУРА - АВАНС БР.255/21   -43,514.76
 45  295/21  31.12.2021.  ХИДРО-КОП д.о.о.  ФАКТУРА - АВАНС БР.295/21   -24,011.77
 46  03-nm-20/22  02.02.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - VI СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   6,233.59
 47  1679/22-JN  24.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА (РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ ДЕБЕЉАЦИ)   98.00
 48  1680/22-JN  24.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА (ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА)   98.00
 49  if-00033-1-22  31.01.2022.  АУТОПРЕВОЗ а.д. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ВРИЈЕМЕ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА   1,399.32
 50  22/2022  28.01.2022.  БОЧАЦ ТУРС д.о.о.  БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ГРАЂАНА У ТОКУ НОВОГОДИШЊЕ НОЋИ   2,098.98
 51  III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 01/22  25.01.2022.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА   9,000.52
 52  usl-00007-1-22  13.01.2022.  РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗМЈЕНА И ДОПУНА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У УЛИЦИ БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋ, НАСЕЉЕ ЧЕСМА   1,755.00
 53  4844895-4-1221-7366523  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПУЊАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА   479.83
 54  4845173-4-1221-7366471  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ПУЊАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА   517.56
 55  293-12/21  31.12.2021.  СУПЕРМАРКЕТ д.о.о.  ЛИЦЕНЦА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА БЛ БAJK (NEHTBIKE)   6,971.26
 56  00064/2022  25.01.2022.  БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА НОТАР  УСЛУГЕ НОТАРА   349.25
 57  22-3600-000022  07.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ-ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц, Е, Ф, Г И Х"   4,446.00
 58  22-3600-000016  26.01.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ФИЛИПОВИЋА ПОЉЕ (30 % ПО УГОВОРУ)   760.50
 59  22-3010-000490  25.01.2022. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  АНАЛИЗА ГОТОВИХ ЈЕЛА - ЈАВНА УСТАНОВА ДОМ ПЕНЗИОНЕРА   245.00
 60  93/21  27.12.2021.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   78,735.94
Укупнo: 1,000,339.13