Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om
 1  9000228800  12.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  EE izgradnja PP Cerska 6 (Djeca svjetlosti) 1,262.53
 2  21/22  11.04.2022.  PROGRESGRADNJA DOO  Izvođenje radova na unutrašnjoj hidro mreži Mozaik prijateljstva 6,807.06
 3  161/22  31.05.2022.  ADVOKAT DEJAN RAKIC SARAJEVO  PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA 2,340.00
 4  196-5/22  27.05.2022.  EVROPA KOMUNIKACIJE  DRUGI JAHORINSKI DANI JAVNIH NABAVKI - SABINA SARAJLIĆ 315.90
 5  193/22  13.05.2022.  UDRUŽENJE VODOVODI RS ISTOČNO SARAJEVO  KOTIZACIJA SEMINAR - JAHORINA 400.00
 6  2022/712  17.05.2022.  TERMAG HOTEL JAHORINA  SMEŠTAJ SEMINAR - JAHORINA 728.48
 7  22/22  16.05.2022.  UDRUŽENJE SUDIJA RS  KOTIZACIJA SEMNAR - ETNO SELO STANIŠIĆI 320.00
 8  05/2022  05.05.2022.  ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 25  ZEV APRIL'22 36.40
 9  144  30.04.2022.  ZEV JOSIFA PANCICA 4  ZEV APRIL'22 33.49
 10  127  30.04.2022.  ZEV SIME ŠOLAJE 5  ZEV APRIL'22 59.60
 11  01/2200373744  30.04.2022.  ČISTOĆA AD  KOMUNALNI OTPAD ZA APRIL'22 561.56
 12  01/2200374055  30.04.2022.  ČISTOĆA AD  KOMUNALNI OTPAD ZA APRIL '22 1,082.91
 13  01/2200373773  30.04.2022.  ČISTOĆA AD  KOMUNALNI OTPAD ZA MART'22 1,265.83
 14  43  30.04.2022.  ZEV BRONZANI MAJDAN BB  ZEV APRIL '22 37.76
 15  09/22  10.05.2022.  ZEV POTKOZARJE  ZEV APRIL'22 47.60
 16  1567  24.05.2022.  KECKOM DOO BANJA LUKA  higijeski meterijal 1,116.18
 17  10842/22-jn  23.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  oglas za javnu nabavku 98.00
 18  40-1100-2022-899  31.05.2022.  EUROMODUS DOO  Troškovi servisa vatrogasnog vozila A50-O-843. 4,105.17
 19  1 22/05-014  25.05.2022.  GEOFON AD TESLIC  tekuće održavanje vatro sistema 2,141.10
 20  40-1100-2022-898  31.05.2022.  EUROMODUS DOO  Troškovi servisa vatrogasnog vozila A62-O-836. 3,997.88
 21  40-1100-2022-897  31.05.2022.  EUROMODUS DOO  Troškovi servisa vatrogasnog vozila J92-A-395. 735.93
 22  2022-v001-53-000010  31.05.2022.  MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS BANJA LUKA Naknada za troškove vjenčanja 2,340.00
 23  04-171- predračun  27.05.2022.  NOVA NIKAEVENT DOO  Stručno usavršavanje - Budvanski dani 1,585.04
 24  2  01.06.2022.  ZIBL AD  Izrada UTU i Stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju spomen obilježja žrtvama ustaškog terora i izmještanje postojećeg spomen obilježja u Potkozarju. 936.00
 25  22-360-000460  31.05.2022.  HEMIJSKE ČISTIONICE AD  Pranje i čišćenje specijalnih vatrogasnih odijela. 195.00
 26  if-00009-04-22  30.04.2022.  ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 23  ZEV APRIL'22 64.48
 27  if-00009-03-22  31.03.2022.  ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 23  ZEV APRIL'22 64.48
 28  5017153042  30.04.2022.  RTRS JP BANJA LUKA  RTV TAKSA 7.50
 29  4033422042  30.04.2022.  RTRS JP BANJA LUKA  RTV TAKSA 7.50
 30  5034294042  30.04.2022.  RTRS JP BANJA LUKA  RTV TAKSA 7.50
 31  rnost-420513/22/01874411  15.07.2022.  ZEV KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 113 I 115  TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE U ZEV -ZA MJESEC JUN 2022 42.50
 32  ppp-2470/22/03  18.03.2022.  MZ KARANOVAC  komunalna naknada mz karanovac 14.30
 33  ppp-1415/22/03  18.03.2022.  MZ KARANOVAC  komunalna naknada mz karanovac 14.30
 34  04/22  20.04.2022.  ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 19  ZEV APRIL'22 44.80
 35  6/2022  28.01.2022.  ZEV UL TINA UJEVIĆA 3  TROŠKOVI ODRZAVANJA ZEV 39.00
 36  ppp-360/22/03  18.03.2022.  MZ KARANOVAC  komunalna naknada mz karanovac 14.30
 37  990-pf-2022-000145  28.05.2022.  RDT SWISSLION DOO-PJ SL PANORAMA HOTEL troškovi smještaja 742.50
 38  04-248 predračun  07.06.2022.  NOVA NIKAEVENT DOO  BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI 2,372.70
 39  22-3000-000091  01.06.2022.  PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS  Poslovi protivgradne zastite sesta rata 5,000.00
 40  1-3819/2022  23.05.2022.  SAVEZ RACUNOVOĐA I REVIZORA RS  SEMINAR-BUDZETSKI KORISNICI 1,040.00
 41  90161858  31.03.2022.  BH TELECOM DD  Uplata računa za 04/22 5% napla.realiza. za mPark za 04/22-POSTPA;BH Telecom d.d. Sarajevo 194.34
 42  90161857  31.03.2022.  BH TELECOM DD  Uplata računa za 04/22 5% napla.realiza. za mPark za 04/22-PREPAI Faktura broj:90161857 7.37
 43  10849/22-jn  23.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH Račun broj: 10849/22 -JN Objava ugovora o održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica 98.00
 44  1876410-4-0422-7366447  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP u Aleji Svetog Save broj 180 23.11
 45  115/21  01.08.2021.  GEOASTOR DOO BANJA LUKA  IZRADA GEODETSKE PODLOGE ZA PLANIRANU LOKACIJU "GRADSKOG PARKA" 4,797.00
 46  10507/22-JN  16.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Oglašavanje javne nabavke - Redovno održavanje poslovnih prostora stanova i garaža 98.00
 47  1875811-4-0422--7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP broj 160 u ulici Kalemegdanska broj 7 11.65
 48  9220/22-jn  04.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN 98.00
 49  1875795-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP broj 74 22.97
 50  1875799-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP broj 99 u ulci Bulevar Živojina Mišića broj 33 74.47
 51  1875802-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec mart 2022 godine - Javno sklonište Pećina 2.90
 52  1875803-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP broj 134 u Ulici Save Ljuboje broj 2 1.94
 53  1875806-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - Garaže u Ulici Sime Matavulja broj 4A 40.47
 54  1875810-4-0422-7366436  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - Garaža broj 1 u ulici Kordunaška broj 10 21.87
 55  1875313-4-0422-7366478  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - MZ Petrićevac PP broj 1 28.32
 56  33-31924 4/2022  30.04.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec april 2022 godine - Stan u ulici Kralja Alfonsa 13 broj 38 stan 21 107.64
 57  33-1001237 4/2022  30.04.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec mart 2022 godine - PP 134 u ulici Save Ljuboje broj 2 181.35
 58  1689998941/2  30.04.2022.  MTEL AD  Račun za april 2022: Pretplata za iznajmljenu liniju - brzina prenosa 256 kb/s (4 komada) / Pretplata za iznajmljenu liniju - brzina prenosa 2 Mb/s (1 komad) / Pretplata za iznajmljenu liniju - brzina prenosa 192 kb/s (15 komada). 5,257.44
 59  1874482-4-0422-7366577  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - PP Ulici Đure Đakovića broj 20 21.58
 60  1877324-4-0422-7366641  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - Ambulanta Ljubačevo 2.90
 61  850639-1000010 3/2022  31.03.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec mart 2022 godine - PP Aleja Svetog Save broj 16 1,463.78
 62  850639-1000010 4/2022  30.04.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec april 2022 godine - PP u Ulici Aleja Svetog Save broj 16 700.23
 63  10947/22-jn  23.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLSASA ZA JN 98.00
 64  1132  25.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  SAGLASNOST ZA PROJEKAT ZA IZGRADNJU VOD.SISTEMA CRNO VRELO PODSISTEM ZVIJEZDA 134.55
 65  3645/rs5025mvu/22  21.04.2022.  MTEL AD  SIM kartica 1.00
 66  4420/rs5025mvu/22  19.05.2022.  MTEL AD  Zamjena SIM kartice 5.85
 67  3646/rs5025mvu/22  21.04.2022.  MTEL AD  Zamjena SIM kartice 2.00
 68  9959/22-JN  09.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Sredstva se odobravaju za troškove usluge objavljivanja oglasa u "Službenom listu BiH" 98.00
 69  33-1001237 3/2022  31.03.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec april 2022 godine - PP 134 u ulici Save Ljuboje broj 2 379.16
 70  33-1000871 3/2022  31.03.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec mart 2022 godine - PP u Jevrejskoj broj 28 1,139.72
 71  33-31924 3/2022  31.03.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Plaćanje Ekotoplani za mjesec mart 2022 godine - Stan u ulici Kralja Alfonsa 13 broj 38 stan 21 107.64
 72  1284279-4-0322-7366436  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec mart 2022 godine - PP broj 134 u Ulici Save Ljuboje broj 2 27.17
 73  1284277-4-0322-7366436  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec mart 2022 godine - PP broj 160 Kalemegdanska ulica broj 7 13.52
 74  1284272-4-0322-7366436  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec mart 2022 godine - Garaže u Ulici Sime Matavulja broj 4A 50.12
 75  1284270-4-0322-7366436  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec april 2022 godine - Javno sklonište Pećina 2.90
 76  1282954-4-0322-7366577  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Plaćanje EE za mjesec mart 2022 godine - PP u Ulici Đure Đakovića broj 20 27.17
 77  808-22  30.05.2022.  NOTAR DR DRAGICA RISTIC  notarske usluge OPU 1027-2022 tarifni broj 3 356.85
 78  if-00009-kt-22  01.06.2022.  VETERINARSKA KOMORA RS BANJA LUKA  KOTIZACIJA-SEMINAR 90.00
 79  11727/22-jn  30.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Obavještenje o dodjeli ugovora-nabavka računarske opreme 98.00
 80  30660-zk-0460324-00/22  02.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zeleni karton za vozilo A62-O-836. 4.00
 81  145722-106  06.05.2022.  EURO ZNAK DOO BANJA LUKA  postavljanje i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije na ulicama i lokalnim putevima na području grada Banja Luka 26,651.09
 82  30659-ao-689231-00/22  02.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Osiguranje za registraciju vozila A62-O-836 147.29
 83  8788/22-jn  25.04.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN 98.00
 84  38/22  30.04.2022.  EKO EURO TIM DOO BANJA LUKA  3 privemena situacija-uklanjanje otpada 77,446.89
 85  000068  31.05.2022.  IT EXPERT DOO Edukacija za razvoj liderskog potencijala 2,106.00
 86  KO 4198639-4-1121-7333277-1  31.03.2022.  MH ELEKTROPRIVREDA  el energija za mart'22 -15.37
 87  101-51-338/2022  01.06.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila A62-O-836. 99.16
 88  1279182-4-0322-7366523  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak električne energije za punjač električnih vozila 453.07
 89  1279455-4-0322-7366471  31.03.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak električne energije za punjač električnoh vozila 577.66
 90  81-1467/2022  30.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja da je donesena Odluka o reviziji Regulacionog plana radne zone "Kumsale blok AB C" u Banjaluci 166.73
 91  70-2051/2022  02.06.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  Plaćanje obavještenja o dodjeli nagrada za spomen kompleks 163.80
 92  1282271-4-0322-7527653  31.03.2022.  MH ELEKTROPRIVREDA  el. energija mart'22 33.84
 93  70-1860/2022  26.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  Plaćanje obavještenja da je donesena Odluka o reviziji Regulacionog plana "Tvornice opekarskih proizvoda" u Banjaluci 163.80
 94  81-1412/2022  26.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja da je donesena Odluka o reviziji Regulacionog plana "Tvornice opekarskih proizvoda" u Banjaluci 166.73
 95  407/22  26.05.2022.  ETNO SELO STANISICI DOO  KOTIZACIJA-SEMINAR 320.00
 96  22-339-001895  03.06.2022.  AUTOCENTAR MERKUR DOO BANJA LUKA  Zamjena i montaža teretnih guma. 1,310.40
 97  11076/22-jn  23.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN 52.00
 98  70-1806/2022  23.05.2022.  NEZAVISNE NOVINE DOO  Plaćanje obavještenja da je donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana "Livnica" 163.80
 99  81-1377/2022  23.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja da je donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana "Livnica" 166.73
 100  2022/1-20-216-92  26.05.2022.  ETNO SELO STANISICI DOO  KOTIZACIJA-SEMINAR 380.00
 101  10949/22-jn  23.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN 98.00
 102  04-r-504/22  01.06.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU Izvodi iz matične knjige umrlih, rođenih 7,099.99
 103  000067  31.05.2022.  IT EXPERT DOO Edukacija za razvoj liderskog potencijala 2,106.00
 104  81-1354/2022  20.05.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje obavještenja o održavanju javne rasprave o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana "Veleprehrana" 333.45
 105  2425775-4-0821-7333277  31.08.2021.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija avgust '21 22.45
 106  1875583-4-0422-7366474  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 147.72
 107  1877361-4-0422-7366506  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 21.77
 108  39/22  30.04.2022.  EKO EURO TIM DOO BANJA LUKA  2 privremena situacija-uređenje vodotokova 60,908.27
 109  19270-4-0422-4101379  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 9,922.11
 110  16463-4-0422-4101374  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 5.85
 111  19340-4-0422-4101660  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 1,164.52
 112  62598-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANA I NAVODNJAVANJE-BULEVAR SRPSKE VOJSKE 30.54
 113  62338-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE ČESMANAVODNJAVANJE-PARKIĆ 9.12
 114  62036-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE FONTANA I SISTEM ZA NAVODNJAVANJE -I.G.KOVAČIĆA 24.22
 115  62471-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE SPOMEN ČESMA-LAUŠ 1.05
 116  62485-2022-04  30.04.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  UTROŠAK VODE JAVNI WC-N.H. MILANA TEPIĆA 9.34
 117  10187/22-JN  16.05.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  OBJAVA OGLASA ZA JN 98.00
 118  19268-4-0422-4101374  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 482.41
 119  1877360-4-0422-7366505  30.04.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  el energija april '22 21.77
Ukupno: 251,074.46