Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  40/22  14.11.2022.  АДВОКАТ ОСТОЈА КРЕМЕНОВИЋ  трошкови адвоката по жалби на јавну набавку 614.25
 2  31/22  09.11.2022.  СТУДИО РОГИЋ  услуге декорације 300.00
 3  40-1100-2022-2170  17.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила ивецо даилy 65ц17 рег.ознака а50-о-843 682.05
 4  40-1100-2022-2150  15.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила ивецо еуроцарго 180е26 рег ознака к15-е-952 1,615.17
 5  28715/22-јн  21.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава јавне набавке 98.00
 6  2022-в001-53-000023  30.11.2022.  МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Трошкови закупа сале за вјенчања 3,744.00
 7  01-117/22  22.11.2022.  СИНТЕЛОН ЛУX СТР БАЊА ЛУКА  ИТИСОН 807.87
 8  3368  17.11.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  ХИГИЈЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 831.86
 9  10041/22  31.10.2022.  МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД  Реконструкција улице Краља Александра И Карађорђевића у насељу Мотике,Бања Лука 202,450.20
 10  136/2/20  31.10.2022.  МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД  Затварање аванса за реконструкцију улице Краља Александра И Карађорђевића у насељу Мотике,Бања Лука -40,490.04
 11  1-8018/2022  04.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  Семинар континуиране едукације - КПЕ Ђукић Зденка, Станић Сандра 140.00
 12  146/22  10.11.2022.  ДИС $ А ДОО  РЕГЛАЖА 40.00
 13  рекапитулација 554384-4-1022-4100521 и др  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација ЈР-10/22 87,473.27
 14  ПРВА ПРИВРЕМЕНА СИТ  10.11.2022.  ЕГИЋ КОП  Извођење радова на изградњи секундарног крака водовод Шешићи-Вуксани 32,009.09
 15  31/22  14.11.2022.  ТЕЛЕВИЗИЈА СИМИЋ  ТВ услуге 936.00
 16  3156  01.11.2022.  КЕЦКОМ ДОО  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 8,035.20
 17  рекапитулација 5453272-4-1022-7366538 и др  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рекапитулација ЈР-10/22 31,864.41
 18  рекапитулација 5453608-4-1022-7366540 и др  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  рекапитулација ЈР за 10/22 88,894.34
 19  27592/22-ЈН  14.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава јавне набавке 98.00
 20  1438/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 76.64
 21  1439/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 241.02
 22  1440/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 826.94
 23  149/22  15.11.2022.  ДИС $ А ДОО  МОНТАЖА ГУМА 36.00
 24  1437/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 317.66
 25  1441/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 241.02
 26  1442/22-02с  11.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  СЕРВИС 241.20
 27  11/22  30.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  11/2022 47.60
 28  5457840-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 28.11
 29  01/22  24.11.2022.  ЦОНФИНРА ЦОНСУЛТИНГ  Уплат котизације за семинар 300.00
 30  01/2200766043  31.10.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 10/2022 43,248.39
 31  339/22 и привремена сит  28.11.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Изградња дјечијег игралишта у насељу Шарговац 60,907.20
 32  22-300-000009  24.11.2022.  МУН ДОО  плаћање израде палката, каталога и позивница за изложбу 7,020.00
 33  4256435-4-0822-7366452  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  наплатна кућица Краља петра И Карадјордјевића 74А 40.97
 34  62264-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 18.25
 35  11/22  29.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  11/2022 44.80
 36  70-722/2022  24.11.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за новембар 2022. године 315.90
 37  1-8410/2022  18.11.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  Котизација за семинар за буџетске кориснике 450.00
 38  104/22  30.11.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  закуп пос. простора за 11/22 346.32
 39  4849024-4-0922-7366452  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица ,Краља Петра Карадјордјевића 74 А 47.76
 40  1874004-4-0422-7366452-1  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица ул. Краља Петра И Карадјордјевића 74 А -51.71
 41  524887  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица паркинг -0.04
 42  1393/22  24.11.2022.  ЕТНО СЕЛО СТАНИСИЦ  Конзумација хране и пића 206.00
 43  1282470-4-0322-7366452-1  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица Краља Петра И Кардјордјевића 74А -68.36
 44  2743  27.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Израда прикључка на водоводну мрежу пословног објекта у Ул. Илинданска бб у Мотикама 703.53
 45  22-353-000953  24.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  сервис 313.15
 46  3006072-77-8005102-5/22  01.12.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  осигурање 245.59
 47  2-8609/2022  30.11.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  гориво 6,981.03
 48  2-8514/2022  15.11.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  Гориво 3,318.10
 49  1464/22-02с  14.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  метлице брисача 62.52
 50  1463/22-02с  14.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  метлице брисача 62.52
 51  1520/22-02с  23.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис 298.63
 52  1521/22-02с  23.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис 681.31
 53  1517/22-02с  23.11.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  сервис 270.56
 54  усл-00308-1-22  28.11.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Главни пројекат за изградњу планиране саобраћајнице између улица Булевар српске војске и Олимпијских побједника 6,435.00
 55  002-5121  15.11.2022.  МЕГА СТИЛ БАЊА ЛУКА  тракасте завјесе 698.96
 56  229/22  25.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  авио карте 4,854.00
 57  226/22  23.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  авио карте 636.00
 58  1074072  05.12.2022.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО  Котизација - семинар - Радомир Вулин 181.35
 59  4258190-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Петра Рађеновића 27 22.96
 60  2-8190/2022  15.11.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  гориво 389,536.00
 61  101-51-1068/2022  30.11.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију возила Е21-М-207 54.83
 62  73020-ао-707859-00/22  01.12.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е21-М-207 376.30
 63  73038-ао-707860-00/22  01.12.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ К15-Е-952 147.29
 64  иф-01268-1-22  17.11.2022.  ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА  сервис , поправка 650.52
 65  иф-01302-1-22  25.11.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  сервис 395.46
 66  22-360-001140  30.11.2022.  ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ АД  трошкови прања и пеглања постељине и униформи за ватрогасну јединицу 78.48
 67  101-51-1066/2022  30.11.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију ватрогасног возила к15-е-952 99.16
 68  иф-00325-1-22  31.10.2022.  ААП ЕЛЕЦТРОНИЦ  Јавна набавка "Надоградња видео надзора на новопостављеном степеништу и крову Дома омладине" 4,602.78
 69  12/2022  30.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за XИИ 2022. - п. п. бр. 108 5.20
 70  10/22  30.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за X 2022. - п. п. бр. 108 5.20
 71  сп/22/11/354.0  16.11.2022.  лаw деб  Сингле фее фор ацтинг ас Енглисх Процесс Агент - Грант Агреемент 22/9/2022- ЕБРД 2,535.87
 72  5457883-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Јавно склониште Центар 1, у Ул. Симе Шолаје бр. 1 28.14
 73  5452611-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. у Ул. Јеврејска бр. 28 27.28
 74  11/2022  30.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за XИ 2022. - п. п. бр. 108 5.20
 75  02.06-2-32487/22  09.11.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  накнада за мјесечно вођење рачуна 60.00
 76  02.06.2-32487-1/22  09.11.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  накнада за мјесечно вођење рачуна 16.77
 77  2-101-22-10747  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 78  2-101-22-10744  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 79  2-101-22-10750  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 80  2-101-22-10735  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 81  038-198-1/22  14.11.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 50.00
 82  иф-02854-1-22  30.11.2022.  ДУОЛИФТ ДОО  редован преглед лифта 272.31
 83  10/2022 блки-о-б  31.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  Трошкови платног промета за 27.10.2022. 10.80
 84  109  15.11.2022.  ПРОФИНГ Д.О.О.  трошкови закупа сателита 4,675.32
 85  иф-02861-1-22  30.11.2022.  ДУО ЛИФТ БАЊА ЛУКА  сервис лифта 1,711.59
 86  10/2022-блки-о-ц  31.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  Трошкови платног промета 25.10.2022. 48.40
 87  2-101-22-10738  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 88  2-101-22-10741  24.10.2022.  МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 89  1042-1585/2022  07.11.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка лож уља за потребе олимпијског базена 29,944.98
 90  11526-1515-2022  07.11.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка горива за ватрогасну јединицу 13,955.76
 91  81-3180/2022  17.11.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава јавног позива 611.33
 92  159/22  22.11.2022.  ДИС $ А ДОО  реглажа 40.00
 93  2022-м100-53-002491  23.11.2022.  ХОТЕЛ БОСНА АД  смјештај 1,992.00
 94  594  01.12.2022.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ШТАМПЕ 3,556.80
 95  10-276  29.11.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  набавка високотлачног модула за гашење пожара 52,240.50
 96  02.06-2-32487-2/22  09.11.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  накнада за мјесечно вођење рачуна 5.00
 97  КК0112234  21.09.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  Материјал за поклоне 400.95
 98  2011/22  30.11.2022.  ТРИОН ТЕЛ ДОО  Трион БИЗ 100 100/50 - интернет за Кастел, за новембар 2022. 100.00
 99  1-4736/22  29.11.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун зарада за новемббар 2022. године. 2,433.60
 100  1-4741/22  29.11.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Филтрирање електронске поште за новембар 2022. године 321.75
 101  1-4723/22  29.11.2022.  ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА  Контрола интернет саобраћаја за новембар 2022. 585.00
 102  0176/22  29.11.2022.  ТЕХНОСИНТ ДОО ЛАКТАСИ  Уговор са инвеститиорима 1,500.00
 103  146/22  23.11.2022.  КРАЈИСКА КУЋА  Поклон делегација Бар 218.40
 104  9000247731  18.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за ЕЕС 29.25
 105  1-р-1711/11  24.11.2022.  ТЕМПО ГРАДЊА ДОО Поклони 401.00
 106  49  06.10.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  уредјаји на контролу плаћања паркирања 9,711.00
 107  202/22  30.11.2022.  РАКИЋ АДВИСОРY  Саветовање при сачињавању жалбе првостепеном органу УИО- по Уговору о пружању услуга од 23.11.2022. 4,212.00
 108  1-р-1710/22  24.11.2022.  ТЕМПО ГРАДЊА ДОО Поклони 671.00
 109  усл-00304-1-22  23.11.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда УТУ и идејног пројекта спортског игралишта у улици Рајка Боснића, МЗ Старчевица 2,340.00
 110  иф-00367-1-22  15.09.2022.  ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА РС БАЊА ЛУКА  блок образац - 275.00
 111  2200518  28.11.2022.  РЕФОТ БХ ДОО БАЊА ЛУКА Сервис фотографске опреме 940.00
 112  452/2022  16.11.2022.  РАДИС ДОО ИСТОЦНО САРАЈЕВО  Израда УТУ са стручним мишљењем за изградњу канализационе мреже у граду БЛ 65.93
 113  453/2022  16.11.2022.  РАДИС ДОО ИСТОЦНО САРАЈЕВО  Израда УТУ са стручним мишљењем за изградњу водоводне мреже у Граду БЛ 1,605.32
 114  55  24.10.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  превентивно и периодично одржавање перкомата 999.95
 115  17/2022  24.11.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  уклањање графита 68.00
 116  22-3010-101954  24.11.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  Стручно мишљење о хигијенској исправности узорака 190.00
 117  061/2022 авански рачун  28.11.2022.  ТЕКТОН  Сторно аванса по 7.привременој ситуацији- Изградња амбуланте породичне медицине у Драгочају -16,649.84
 118  10394/рс5025мву/22  07.11.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице 5.85
 119  16092/рс5025мву  05.12.2022.  МТЕЛ АД  КУПОВИНА ТЕЛЕФОНА 2.00
 120  1754-22  02.12.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ - ОПУ 2274/2022 415.35
 121  1751-22  02.12.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ- ОПУ 2271/2022 391.95
 122  1753-22  02.11.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ: ОПУ - 2272/2022 415.35
 123  1752-22  02.12.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЦ  НОТАРСКЕ УСЛУГЕ; ОПУ 2273/2022 391.95
 124  1149-1585/2022  24.11.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  трошкови набавке лож уља за олимпијски базен 29,987.33
 125  02/22  02.12.2022.  ЗЕВ РАЈКА БОСНИЋА 13  Трошкови одржавања за период од В до XИИ 2022. 78.40
 126  окончана сит  29.11.2022.  ПРОГРЕС-ГРАДЊА Д.О.О.  Окончана ситуација - Извођење радова на прикључку ОФК "Слобода" Пискавица на водоводну мрежу по уговору бр. 11-Г-5131/22 6,701.98
 127  10395/рс5025мву/22  07.11.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 1.00
 128  10393/рс5025мву/22  07.11.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице 5.85
 129  54  21.10.2022.  ИНТЕЛЛТРАФФИЦ ДОО  превентивно и периодично одржавање паркомата 999.95
 130  0177/22  29.11.2022.  ТЕХНОСИНТ ДОО ЛАКТАСИ  Уговор са инвеститорима 938.50
 131  22-3010-010698  16.11.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  узорковање у Институту 140.00
 132  6470018609/2022  01.10.2022.  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  Ндзор и управљање јавном расвјетом за мјесеце 07-09/2022 8,043.75
 133  40/22  18.11.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних сатова у граду Бл за мјесес 10/22 526.50
 134  иф-00193-1-22  31.10.2022.  ВАЛЕК ЦОММЕРЦЕ ДОО  6.привремена ситуација-одржавање фонтана, јавних чесми и тушева 10,003.73
 135  256 бг 560  30.11.2022.  ГЕОИНОВА  Одржавање ГИС система за новембар 2022. године 1,053.00
 136  5151/002/22  31.10.2022.  МТЕЛ АД  провизија за СМС 8,863.02
 137  вии привремена сит  28.11.2022.  ТЕКТОН  Извођење радова на изградњи амбуланте породичне медицине у Драгочају-7.привремена ситуација 41,493.15
 138  2026049376  30.11.2022.  МТЕЛ  М ТЕЛ - >МОБИЛНИ ТЕЛ НОВ 2022 10,629.51
 139  008/22  15.11.2022.  ЕН МЕДИА ЕНА ФИЛИПОВИЋ СП ПРОМОТИВНИ ВИДЕО БАЊА ЛУКА 3,000.00
 140  01/2201004922  02.11.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  батерије за паркинг -апарате 894.56
 141  01/2201004927  02.11.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  батерије за паркинг апарате 1,151.28
Укупно: 1,205,112.09