Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  123/2022  22.08.2022.  АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА  УТУ и Главни пројекат за изградњу тротоара у Омладинској улици 4,695.21
 2  27/22  23.08.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  Одрзавање јавних сатова за 07/22 526.50
 3  ко 2022/4  29.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -2.82
 4  ко 1279932-4-0322-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -290.40
 5  ко 1871299-4-0422-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -153.12
 6  ко 2569657-4-0522-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -182.13
 7  КО 3063579-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -10.95
 8  КО 3063550-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -192.11
 9  КО 3063561-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест -258.21
 10  ко 418704  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -0.23
 11  ко 105321-4-0421-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест 63.20
 12  ко 783981-4-0521-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест 65.51
 13  ко 1460748-4-0621-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест 63.02
 14  КО 2569704-4-0522-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -177.13
 15  КО 3063330-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -182.13
 16  КО 3063407-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -384.23
 17  КО 3063423-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -80.31
 18  КО 3063512-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -117.57
 19  КО 3063516-4-0622-7366540-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -387.69
 20  УСЛ-00200-1-22  19.08.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Измјена урбанистичко-техничких услова за наставак изградње саобраћајнице до центра насеља Пријечани 5,499.00
 21  37185-4-0722-5100779  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простор у парку Петар Кочић-07/22 216.01
 22  718/22  15.08.2022.  ДЕП-ОТ ДОО БАЊА ЛУКА  Неупотребљива роба из трговачких и др предузећа. 14.04
 23  25928-4-0522-5100779  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простор у парку Петар Кочић-05/22 1,070.37
 24  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3063628-4-0622-7366530 И ДР  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије за семафоре за јули 2022 1,165.41
 25  ИФ-00393-1-22  30.08.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ ; Веза рн. бр. 14-017-1933/2022 Износ; 10 км 10.00
 26  ИФ-00392-1-22  30.08.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ, Веза бр. рн. 14-017-1933/2022 Износ 10 км 10.00
 27  170  15.08.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Вијенац 50.00
 28  178/1/3/2022  31.07.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  Мјере аерозагадјења 07/22 3,732.30
 29  ПРЕДРАЧУН 256342  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕЦ за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
 30  ПРЕДРАЧУН 256317  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕЦ за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
 31  ПРЕДРАЧУН 256341  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕЦ за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
 32  ПРЕДРАЧУН 256343  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕЦ за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
 33  ПРЕДРАЧУН 256321  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Енергетска сагласност 45.63
 34  ПРЕДРАЧУН 256311  22.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕЦ за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
 35  080/22  31.08.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  закуп пословног простора за 08/2022 346.32
 36  КК0120250  30.08.2022.  СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА  Набавка материјала за украшавање 1,128.60
 37  22-360-000800  31.08.2022.  ЗАНАТСТВО АД  прање униформи за потребе ПТВСЈ 59.68
 38  01-Р-2487/22  30.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  Објава конкурас 1,670.76
 39  50601-4-1020-4101765  31.10.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-10/22 2,172.13
 40  45439-4-0920-4101765  30.09.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-09/20 1,406.99
 41  41330-4-0820-4101765  31.08.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-08/22 1,419.90
 42  36201-4-0820-4101765  31.08.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-07/22 1,437.89
 43  36200-4-0820-4101765  31.08.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-06/20 1,379.23
 44  36199-4-0820-4101765  31.08.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-05/22 1,085.87
 45  69/22  31.08.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА ИИ привремена ситуација 84,891.88
 46  ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 2307/22  31.07.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 40,749.41
 47  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2308/22  31.07.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 83,451.96
 48  60441-4-1220-4101765  31.12.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Карадјордјевица-12/20 1,973.30
 49  56769-4-1120-4101765  30.11.2020.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Краља Петра И Крадјордјевица-11/20 2,577.23
 50  предрачун 2022-012-009  06.09.2022.  ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ ДОО  СЕМИНАР-СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 1,032.68
 51  36092-4-0722-5100640  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утросена електрицна енергија у ПЗ Рамици 128.82
 52  17849/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Плаћање објављивања конкурса за израду идејног рјешења привремених умјетничких интервенција у јавном простору у службеном лицусту БиХ 98.00
 53  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 10-40  31.08.2022.  ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ  Пр.сит.бр.14/22-С 167,776.70
 54  22-300-001009  02.09.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  ГУМЕ ЗА РАДНУ МАШИНУ-БАГЕР , К83-О-457 4,065.75
 55  95-ВИИИ/22  29.08.2022.  ФАБРУМ СОЛУТИОНС ДОО  Израда главног пројекта за реконструкцију улице Александра И карађорђевића 6,786.00
 56  05050001-1037/22  30.08.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Трошкови санитетског обезбјеђења скупова. 600.00
 57  05050001-1038/22  30.08.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Трошкови санитетског обезбјеђења скупова 3,671.00
 58  7  01.09.2022.  ЗИБЛ АД  израда пројекта за постављање антенског стуба за потребе узбуњивања и обавјештавања 2,515.50
 59  70-242/2022  29.08.2022.  МИЛТЕX  набавка комплет радних униформи за припаднике птвсј 101,417.94
 60  предрачун 000166  23.08.2022.  УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БИХ  ЧЛАНАРИНА 160.00
 61  1924641971  31.08.2022.  МТЕЛ АД  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 11,395.82
 62  22-360-000161  11.07.2022.  АТЛАНТИК ББ ДОО Израда монографије 14,040.00
 63  520-22  25.08.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЦ  нотарске услуге по ОПУ 739/2022 320.00
 64  29/22  31.08.2022.  АРХИТЕК СТУДИО ДОО  Израда и постављање информативних табли на тврђави Кастел у оквиру реализације пројекта "Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама-Фортитуде 8,018.00
 65  267/22  01.09.2022.  ПЛАН ДОО  Израда главног пројекта за изградњу пута у насељу Мотике 6,786.00
 66  30/22  02.09.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  трошкови набавке разводног ормара за агрегат 4,084.47
 67  ПРЕДРАЧУН 257972  07.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Градилишни прикључак-Траписти 689.49
 68  81-2452/2022  01.09.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава конкурса за ученичке стипендије. 611.33
 69  бл325/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 1,632.00
 70  бл286/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 640.00
 71  бл296/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 160.00
 72  бл292/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 96.00
 73  бл291/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 256.00
 74  бл290/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 75  бл289/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 76  бл288/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 352.00
 77  бл287/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 288.00
 78  бл299/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 640.00
 79  бл298/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 512.00
 80  бл297/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 512.00
 81  бл295/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 82  бл294/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 576.00
 83  бл293/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 128.00
 84  бл308/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 576.00
 85  бл304/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 576.00
 86  бл303/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 608.00
 87  бл302/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 736.00
 88  бл301/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 768.00
 89  бл300/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 1,056.00
 90  бл309/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 896.00
 91  бл327/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 1,728.00
 92  бл 326/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 128.00
 93  бл308/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 768.00
 94  бл307/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 416.00
 95  бл306/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 96  бл315/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 768.00
 97  бл314/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 98  бл313/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 99  бл312/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 224.00
 100  бл311/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 192.00
 101  бл310/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 102  бл348/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 256.00
 103  бл347/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 104  бл346/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 128.00
 105  бл345/22  27.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 106  бл317/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 480.00
 107  бл316/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 108  бр333/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 320.00
 109  бл332/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 110  бр331/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 192.00
 111  бр328/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 864.00
 112  бл350/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 320.00
 113  бл349/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 96.00
 114  бл343/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 1,088.00
 115  бл342/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 352.00
 116  бл341/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 800.00
 117  бл336/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  систематски преглед спортиста са лабараторијом 672.00
 118  бл335/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 704.00
 119  бл334/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 704.00
 120  БЛ322/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 121  БЛ321/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 256.00
 122  БЛ320/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 32.00
 123  БЛ319/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 128.00
 124  БЛ318/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 125  бл344/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста. 224.00
 126  16686/22-јн  27.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  Трошкови објаве јавних набавки у Службеном листу БиХ. 98.00
 127  437/22  29.08.2022.  МИГ ЕЛЕКТРО МРКОЊИЦ ГРАД  Изнајмљивање опреме за обезбјеђивање ел.енергије за одржавање Коч.збора 9,945.00
 128  бл-540/22  06.09.2022.  ЦИАК ТРУЦК  набавка уља за потребе птвсј 114.66
 129  БЛ324/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 1,024.00
 130  БЛ323/22  29.07.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста 64.00
 131  207-125  18.07.2022.  ГМП ЕНТЕРИЈЕРИ  Ротирајућа фотеља 7,004.00
 132  37/2022  02.09.2022.  ТАМАРИС ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Одржавање јавних зелених површина и сузбијање амброзије за 08/22 175,301.83
 133  9000135018  12.03.2019.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА  Електроенергетска сагласност - пословни простор у Улици Равногорска 5 368.42
 134  9000212366  30.08.2021.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА  Такса за израду документа електроенергетске сагласности - п.п. у Ул. Крфска 84 29.25
УКУПНО: 792,389.13