Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  62396-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 2  161633-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   25.13
 3  01-p-196/22  04.04.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА, КОНКУРС   1,333.80
 4  62703-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   27.26
 5  62704-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 6  62619-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 7  60861-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   2,330.29
 8  62275-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 9  50643-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 10  60550-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.20
 11  61748-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 12  62522-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   5.97
 13  62505-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   8.25
 14  62676-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   12.81
 15  62625-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 16  62624-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 17  61976-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.60
 18  61731-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 19  61133-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   59.83
 20  23.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТЕХ. РЈЕШЕЊЕ ПРИКЉУЧКА КАНАЛИЗАЦИЈЕ   168.48
 21  2-1805/2022  15.03.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА НАБАВКА ГОРИВА   1,220.16
 22  ek 1109-469/2022  21.03.2022.  EKAPIJA.COM БЕОГРАД  ПРЕТПЛАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПОРТАЛ ЕКАПИЈА   340.00
 23  60006-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   388.66
 24  60477-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   958.18
 25  61196-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   14.17
 26  62276-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 27  60669-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   3.68
 28  62274-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   252.37
 29  62360-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   53.18
 30  62476-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   12.81
 31  62477-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 32  62596-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   21.94
 33  61939-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   14.85
 34  62072-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   119.66
 35  62024-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   4.33
 36  61966-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   5.97
 37  60604-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   3.68
 38  60649-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   96.11
 39  60818-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   19.54
 40  62704-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 41  62703-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 42  172/22  22.03.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   30.00
 43  IF-01519-01-22  24.03.2022.  ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ   128.70
 44  61533-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   4.51
 45  61532-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   4.51
 46  62073-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   282.46
 47  6126/22-jn  21.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА   98.00
 48  if-00080-1-22  15.03.2022.  АУТОПРЕВОЗ а.д. БАЊА ЛУКА  МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ   8.72
 49  01/2200366849  22.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/2022. И ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1) - МАРТ 2022. ГОД.   12,707.96
 50  5810/22-jn  21.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   98.00
 51  5671/22-jn  21.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА: ЛОТ 1 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА -РЕХАБИЛИТАЦИЈА; ЛОТ 2 - МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА; ЛОТ 3 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ЛОТ 4 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА   98.00
 52  553-22  22.03.2022. НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО  ТРОШКОВИ ОБРАДЕ НОТАРСКЕ УСЛУГЕ ОПУ-1200/22   319.41
 53  9000227164  21.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ (МОСТ ЧЕСМА)   58.50
 54  83/22  24.03.2022. ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА У УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА - III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА   62,690.38
 55  01-09/19  08.04.2019.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   118.80
 56  01-06/20  30.06.2020.  ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   118.80
 57  6532/22-jn  28.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УГОВОР   98.00
 58  33-3010-002813  30.03.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА БРИСЕВА СА ОПРЕМЕ И РАДНИХ ПОВШИНА   210.00
 59  97/22  30.03.2022. ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО К.Ч. БР 164/4 К.О. БАЊАЛУКА 5 У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА (БОРАЧКЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ АДА)   94,388.33
 60  577/002/22  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМС МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА, РАЧУН БР. 577/002/22   6,277.11
 61  33-1000566 1/2022  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,754.09
 62  33-1000749 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   555.25
 63  33-1001127 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   2,016.80
 64  01/2200366465  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022. II ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1 ) - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   3,345.03
 65  01/2200366413  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022, I ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1) - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   16,023.74
 66  33-1001496 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   543.25
 67  33-1001612 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   864.47
 68  33-1001491 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,019.02
 69  33-1000836 1/2022  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   996.36
 70  33-1002493 1/2022  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   505.69
 71  62596-2021-06  30.06.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЈУН 2021.   238.67
 72  01/2200366894  22.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022, II ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   3,195.27
 73  72  28.02.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   33.49
 74  63  28.02.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   59.60
 75  019/2022 авансни рачун  05.04.2022.  ТЕКТОН д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У НАСЕЉУ ЛАУШ БАЊАЛУКА 12-?-3958/20   527,342.09
 76  101-51-195/2022  31.03.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А64-К-858   50.16
 77  101-51-194/2022  31.03.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Е57-О-471   99.16
 78  347  31.05.2018.   ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, РАЧУН УСЛУГА БР. 347   600.00
 79  04-r-304/22  01.04.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ - ЋИРИЛИЦА   1,375.00
 80  031/22  31.03.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПОСЛ. ПРОСТОРА ЗА 03/2022 (ЛОКАЛ БР. 8 - УЛ. РОМАНИЈСКА БР. 1Е) ПО УГОВОРУ 12-Г-54/22   346.32
 81  2022-v001-53-000004  31.03.2022. МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА  ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ   1,755.00
 82  05/22  08.03.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   47.60
 83  421  30.06.2020.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, РАЧУН УСЛУГА БР. 421   600.00
 84  33-1000190 1/2022 корекција рачуна  27.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   810.20
 85  33-1000836 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   987.26
 86  33-1000749 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   546.35
 87  33-1000566 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,725.98
 88  33-1000190 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   802.81
 89  33-1001127 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,998.39
 90  33-1001266 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,306.11
 91  33-1001612 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   850.62
 92  33-1001496 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   537.37
 93  33-1001491 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   1,002.68
 94  33-1001486 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   5,834.95
 95  33-1002493 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   497.58
 96  33-1001852 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   13,851.74
 97  386  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГ.ФЕКАЛНЕ И ОБ. КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ КУЉАНИ   134.55
 98  2022/01300  28.03.2022.  MY WAY БАЊА ЛУКА  РЕСТОРАНСКА УСЛУГА   505.10
 99  03/22  25.03.2022. ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МАРТ 2022.   44.80
 100  20/22  01.04.2022.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ИЗРАДА ПЛОЧА ЗА КАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ   131.04
 101  70-902/2022  24.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НОВАКОВИЋ ЗАПАД ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   163.80
 102  70-893/2022  23.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ВЕЛЕПРЕХРАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   163.80
 103  81-736/2022  24.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НОВАКОВИЋ ЗАПАД ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ДРУГИ ПУТ   166.73
 104  81-737/2022  24.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: СРПСКИХ УСТАНИКА, СТЕВАНА БУЛАЈИЋА И ПОТОКА ЈУЛАРАЦ (СТАРЧЕВИЦА 2)   166.73
 105  81-723/2022  23.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ВЕЛЕПРЕХРАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД ПРВИ ПУТ   142.50
 106  936  28.03.2022. КЕЦКОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ   2,369.25
 107  33-1000191 2/2022  28.02.2022.   „ЕКО ТОПЛАНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ГРИЈАЊА   995.60
 108  0677  30.03.2022. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   9,132.90
 109  05050001-19/22  24.01.2022. ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СКУПОВА   400.00
 110  70-908/2022  24.03.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: СРПСКИХ УСТАНИКА, СТЕВАНА БУЛАЈИЋА И ПОТОКА ЈУЛАРАЦ (СТАРЧЕВИЦА 2)   163.80
 111  IF-00313-1-22  24.03.2022.  „BIOCONCEPT” д.о.о.  ИСПОРУКА ПЕЛЕТА   3,382.40
 112  3/22  24.03.2022.   ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МАРТ 2022.   47.60
 113  if-00009-02-22  28.02.2022.   ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МАРТ 2022.   64.48
 114  if-01504-01-22  24.03.2022.  „ПРИМАПРОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ   437.58
 115  03/2022  30.03.2022.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МАРТ 2022.   41.80
 116  02/2022  30.03.2022.  ЗЕВ КРАЉА АЛФОНСА XIII 31  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МАРТ 2022.   41.80
 117  486  21.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  МИШЉЕЊЕ НА УТУ ЗА ИЗГ. РЕЗЕРВОАРА ПИЛИПОВО БРДО НА ПОДСИСТЕМУ БРОНЗАНИ МАЈДАН   134.55
 118  01-243/2022  22.03.2022. VILUX д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН - ОТПРЕМНИЦА БРОЈ 01-243/2022   965.25
 119  78  28.02.2022.    ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА   28.54
 120  01-03/21  22.03.2022.    ЗЕВ КАЛЕМЕГДАНСКА 5  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА   118.80
 121  7s-27/2022  04.04.2022. НИСКОГРАДЊА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА (I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   61,936.96
 122  19/2022  16.03.2022. ГЕОМАКС д.о.о.  УСЛУГА ЗА ИЗРАДУ ЕЛAБОРАТА КАТАСТРА ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УПЛАНА ОБЈЕКТА СА ИЗРАДОМ ТЛОЦРТА СТАНОВА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА У УЛИЦИ ПАЛИХ БОРАЦА У НАСЕЉУ АДА (БИХ 6)   4,321.98
 123  274  21.03.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ   167.92
 124  if-00125-1-22  30.03.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА; БАНИГО ГРАЂЕЊЕ ДОО, ЕКВАТОР И ДЛП ИНВЕСТ ДОО   30.00
 125  if-00357-1-22  29.03.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА   93.60
 126  if-00356-1-22  29.03.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГЕ СЕРВИСА   746.46
 127  if-00355-1-22  29.03.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГА СЕРВИСА   93.60
 128  if-00353-1-22  29.03.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГЕ СЕРВИСА   93.60
 129  if-00358-1-22  29.03.2022. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  УСЛУГЕ СЕРВИСА   650.52
 130  if-01651-01-22  01.04.2022.  „ПРИМАПРОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ   19.89
 131  3001358/21-5  01.04.2022.  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP а.д.  ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЗА ПЕРИОД 02. 12. 21 - О2. 12. 2022   915.00
 132  if-01686-01-22  04.04.2022.  „ПРИМАПРОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ   139.23
 133  if-01687-01-22  04.04.2022.  „ПРИМАПРОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВИЗИТ КАРТЕ   49.73
 134  01-120-114/22  01.04.2022.  ZAMM MEDIA CONSULTUNG д.о.о.  КЊИГА 101 ПРЕСУДА СУДА БИХ ИЗ ЈН СА КОМЕНТАРОМ   163.80
 135  81-769/2022  29.03.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ У 2022. ГОДИНИ.   389.03
 136  81-819/2022  01.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНОГ И УМЈЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ   389.03
 137  if-01620-01-22  31.03.2022.  „ПРИМАПРОМ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА МЕМОРАНДУМА А4   16.38
 138  2201459  30.03.2022. ТЕХПРО д.о.о.   ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕДА АПАРАТА МСА   8,760.96
 139  7095prs  31.03.2022.  ФИНРАР д.о.о. БАЊА ЛУКА  ВЕБИНАР - САНДРА СТАНИЋ   150.00
 140  22-3000-000044  01.04.2022. ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС“ а.д.  ПОСЛОВИ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ   5,000.00
 141  05050001-430/22  31.03.2022. ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА  САНИТЕТСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЕКИПЕ (ТЕХНИЧАР ВОЗАЧ И ДОКТОР МЕДИЦИНЕ) УДАЉЕНОСТ ДО 5 КМ   200.00
 142  24/22  30.03.2022.  DIS&A d.o.o.  ВУЛКАНИЗЕРСКИ РАЧУН   56.00
 143  03/22  30.03.2022. ГАЛЕРИЈА И АТЕЉЕ ПЕРО ГРИЂО  ПОКЛОН СЛИКА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   380.00
 144  14323/2022  30.03.2022.  ЛОВАЧКИ РЕСТОРАН  РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ   306.00
 145  967  30.03.2022.  КЕЦКОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТОАЛЕТНИ ПАПИР И УБРУСИ   1,677.43
 146  20-87/22  01.04.2022.  КИС ПРОДУКТ д.о.о. ТРН, ЛАКТАШИ  МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ   7,005.96
 147  0740  01.04.2022. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   КАНЦЕЛАРИЈСКИ И РАЧУНАРСКИ МАТЕРИЈАЛ   41,571.59
 148  2-2023/2022  31.03.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАФТНИ ДЕРИВАТИ ЗА СЛ. ВОЗИЛА   7,231.56
 149  49/2022  17.01.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   169.34
 150  50/2022  20.01.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   981.36
 151  53/2022  22.01.2022.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   84.67
 152  0739  01.04.2022. ГРАФО КОМЕРЦ д.о.о. БАЊА ЛУКА   КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   8,189.53
 153  26/22  31.03.2022. КРАЈИШКА КУЋА  ПОКЛОНИ   155.93
 154  63  05.04.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   50.00
 155  VF-000170/20  28.03.2022.  ДЕРМАЛ Р д.о.о. КОТОР ВАРОШ  ХТЗ ОПРЕМА   6,396.80
Укупно: 957,959.16