Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  4252880-4-0822-7366524  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Јеврејска 28 21.60
2  40573-4-0822-4101003  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Крагујевачких и краљевачких жртава 98 996.41
3  4252863-4-0822-7366406  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - И Куљанска бб 56.29
4  4257460-4-0822-7366465  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Наплатна кућица код Медицинеке електронике , Вука Караџица 1 25.01
5  9000241449  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности 29.25
6  9000241455  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за израду документа електроенергетске сагласности 29.25
7  9000241477  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
8  9000241480  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  такса за израду документа електроенергетске сагласности 29.25
9  9000241464  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
10  40800-4-0822-4101605  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  утрошак електричне енергије 574.83
11  228  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 17 12.29
12  15/22  10.06.2022.  ГС ИЗГРАДЊА ДОО  Рачун за извођење радова на отклањању квара насталог на водоводној цијеви која напаја пословни простор бр.1 у Ул. Војводе Момчила бр. 5 по Уговору бр. 11-Г-4308/22 од 16.09.2022. 1,872.00
13  9000241454  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
14  9000241456  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
15  07/2022  23.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за ВИИ 2022. - п.п. бр. 108 5.20
16  08/2022  23.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п. бр. 108 5.20
17  11/2022  15.09.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  Уклањање графита са бетонских столова 170.00
18  9000241450  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
19  09/2022  23.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА 63  Рачун за ИX 2022. - п.п. бр. 108 5.20
20  102/22  20.09.2022.  КРАЈИШКА КУЋА  Поклони за делегације 411.32
21  9000241453  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
22  9000241452  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
23  9000241451  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
24  58-д/22  23.09.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА ДОО  И привремена ситуација - Уговор бр. 11-Г-36711/22 (Редовно одржавање пословних простора, станова и гаража у власништву Града и хитне интервенције на истим - Лот 1) 29,448.32
25  350/22  23.09.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  И привремена ситуација - Уговор бр. 11-Г-2250/22 од 31.05.2022. (Извођење радова на прикључку пословног простора на канализациону мрежу и поправка водоводне цијеви у Ул. К.П. И Карађорђевића бр. 17) 2,088.45
26  572  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 67 16.00
27  571  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 66 16.40
28  568  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 63 16.00
29  566  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 61 16.00
30  575  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 70 16.00
31  573  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 68 16.00
32  60275-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 57.04
33  53334-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 6.23
34  53309-2022-08  31.08.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  рачун за воду 18.67
35  514  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 9 16.00
36  509  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 4 16.40
37  125  31.08.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п.185 А у Ул. Цара Лазара 22-24-26 35.40
38  112  31.08.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ВИИИ 2022. - гаража 12 м2 6.00
39  111  31.08.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ВИИИ 2022. - гаража 11 м2 5.50
40  587  31.08.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  трошкови текућег одржавања 600.00
41  214  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 3 12.29
42  573  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 68 16.00
43  565  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 60 12.00
44  539  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 34 16.00
45  530  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 25 16.00
46  515  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 10 14.00
47  563  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 58 16.00
48  515  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 10 14.00
49  514  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 9 15.20
50  512  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 7 15.20
51  509  31.08.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за ВИИИ 2022. - стан бр. 4 16.40
52  01/2200752219  31.08.2022.  ЧИСТОЋА АД  одвоз контејнера 1,265.83
53  01/2200752190  31.08.2022.  ЧИСТОЋА АД  комуналне услуге 561.56
54  1707540763/2  31.08.2022.  МТЕЛ АД  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНУ ЛИНИЈУ 3,234.12
55  2593  07.09.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови средстава за одржавање 7,441.45
56  2-6667/2022  15.09.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА ГОРИВА 549.94
57  4253483-4-0822-7366471  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Услуга пуњач електричних возила 986.54
58  2617  13.09.2022.  КЕЦКОМ ДОО  трошкови средстава за одржавање 2,968.27
59  22359/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ОБЈАВА 98.00
60  21851/22-ЈН  19.09.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објва за јавну набавку 98.00
61  186  14.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  цвјећарске услуге 100.00
62  185  14.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  цвјећарске услуге 130.00
63  184  14.09.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  цвјећарске услуге 680.00
64  043/22  20.09.2022.  ТРКУЉА СП  израда кључева 764.01
65  ИФ-02028-1-22  24.08.2022.  ДУОЛИФТ ДОО  текуће одржавање 272.31
66  4033422082  31.08.2022.  РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  ртв такса 7.50
67  2-6469/2022  15.09.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  потрошња горива 6,814.41
68  638/22  23.09.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција за мјесец Август 2022.год. 7,909.20
69  иф-00321-1-22  26.09.2022.  АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА  Субвенција за мјесец Август 2022.год. 2,654.98
70  089/2022  28.09.2022.  НТВ ДОО  трошкови закупа по уговору Шибови 772.20
71  ИФ-03947-01-22  29.08.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  услуге штампања 351.00
72  01/2200752496  31.08.2022.  ЧИСТОЋА АД  одвоз контејнера 925.57
73  иф-01040-1-22  20.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Замјена фиксирне фолије и ролера 259.74
74  иф-01038-1-22  20.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Фусер фиxинг филм фолија 101.79
75  ИФ-00415-1-22  06.09.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ; ИФ-00415-1-22 Износ 10км Веза рн. бр. 14-017-1886/2022 10.00
76  1119/22-02С  08.09.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  одржавање возила 1,026.38
77  178/22  23.09.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција за мјесец Август 2022.год. 4,689.05
78  иф-01041-1-22  20.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Замјена фиксирне филм фолије 101.79
79  иф-01039-1-22  20.09.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Замјена фиксирне фолије и ролера 259.74
80  02.06-2-28293/22  09.09.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ОБРАЧУН 42.50
81  038-155-1/22  13.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА/ЛОРО ГАРАНЦИЈА 50.00
82  ИФ-00176-1-22  16.09.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција за мјесец Август 2022.год. 14,002.50
83  493/2022  27.09.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Субвенција за мјесец Август 2022.год. 22,135.75
84  ПРЕДРАЧУН  13.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Предрачун радова за израду прикључка воде за п.п. у објекту Козара у Доњој Пискавици 708.31
85  5824652046  31.08.2022.  МТЕЛ АД  Претплата Нет XС+ за ГПС уређај 12.26
86  02.06-2-28293-2/22  09.09.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА 5.00
87  9000242596  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
88  9000242597  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
89  9000241512  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУМПНА СТАНИЦА ЈАГАРЕ 2 3,283.63
90  УСЛ-00227-1-22  12.09.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Урбанистичко-технички услови за изградњу планиране саобраћајнице између улица Булевар српске војске и Олимпијских побједника 6,996.60
91  207/1/3/2022  31.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА 3,732.30
92  9000241476  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
93  9000241479  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
94  9000241478  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
95  9000241462  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
96  9000241463  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
97  9000241466  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
98  9000241467  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
99  9000241471  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
100  9000241460  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
101  9000241459  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
102  9000241458  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
103  9000241457  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
104  70-579/2022  26.09.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за септембар 2022. године 315.90
105  9000241511  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУМПНА СТАНИЦА ЈАГАРЕ 1 2,733.06
106  9000241481  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
107  ко 01-0722-110544  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА  Књижна обавијест 869.83
108  9/2022  19.09.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови изласка комисије - искључење - п.п. у Ул. Симе Матавуља 10 35.10
109  088/22  30.09.2022.  СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА закуп пословног простора за 09/2022 346.32
110  16446-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ПРИЈЕЧАНИ 5.85
111  16448-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ДРАГОЧАЈ 5.85
112  16449-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - БУКВАЛЕК 5.85
113  16450-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ЧОКОРИ 1 5.85
114  1747  12.07.2022.  ПРЕВЕНТИВА ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за Ј.Н. "Извођење радова на уградњи паник свјетиљки у пословном објекту на углу улица Цара Лазара и Мирка Ковачевића"; Уговор бр.11-Г-4227/22 од 14.09.2022. 1,462.50
115  185  12.07.2022.  ПРЕВЕНТИВА ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за Ј.Н. "Извођење радова на уградњи паник свјетиљки у пословном објекту на углу улица Цара Лазара и Мирка Ковачевића"; Уговор бр.11-Г-4227/22 од 14.09.2022. 1,318.59
116  16456-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ДУЦИПОЉЕ 5.85
117  16451-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - КАРАНОВАЦ 1 5.85
118  16444-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - КРУПА НА ВРБАСУ ЦЕНТАР 5.85
119  16443-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - КАРАНОВАЦ 1 5.85
120  16445-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - КРУПА ЗИДИНЕ 5.85
121  16447-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ДРАГОЧАЈ 5.85
122  18/2022  23.09.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п. бр. 111 4.40
123  9000242598  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
124  9000242599  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
125  9000242537  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
126  9000242536  22.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
127  9000242538  22.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
128  9000242539  22.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
129  16452-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - ПАВЛОВАЦ 5.85
130  16453-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - БОЧАЦ 5.85
131  16454-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - РАМИЋИ 5.85
132  16455-4-0422-4101765  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ОБАВЈЕСТЕЊЕ - БИСТРИЦА 5.85
133  32/22  23.09.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊ ЕЈАВНИХ САТОВА 526.50
134  9000242542  22.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРО САГЛАСНОСТ 29.25
135  9000241509  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПЛАЖА У УЛ. ОД ЗМИЈАЊА РАЈКА 1,291.40
136  9000241507  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУМПНА СТАНИЦА ЛОКВАРИ 2,144.15
137  9000242593  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
138  55-д/22  23.09.2022.  ПРОГРЕСГРАДЊА ДОО  ИЗГРАДЊА ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ДОМА ОМЛАДИНЕ 2,808.00
139  177/22  21.09.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 7,004.79
140  9000242296  20.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУМПНА СТАНИЦА ЈАГАРЕ 3 29.25
141  9000242295  20.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ПУМПНА СТАНИЦА ЈАГАРЕ 2 29.25
142  9000242594  23.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбене објекте и стамбене зграде /пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
143  9000241472  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
144  9000241473  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
145  9000241474  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
146  9000241475  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Издавање ЕЕС за индивидуалне стамбрне објекте и стамбене зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4 мјерна мјеста 45.63
147  4252881-4-0822-7366540  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Вељка Петровића-08/22 108.17
148  иф-00145-1-22  31.08.2022.  ВАЛЕК КОМЕРЦ БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ 10,245.57
149  4258185-4-0822-7366437  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Депонија смећа 25.36
150  4259978-4-0822-7366515  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Барловци-ново насеље-08/22 2.96
151  60/22  30.09.2022.  ГЕОПРОЈЕКТ БАЊА ЛУКА  Геодетске услуге од 26.05.2022.-други дио 2,824.38
152  10-210  23.09.2022.  СВ ЦОМПАНY ДОО ТРН ЛАКТАСИ  МЕТАЛНИ КОНТЕЈНЕР 12,402.00
153  иф-00319-1-22  15.09.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Накнада по основу разлике цијена за мјесец септембар 2022 28,774.69
154  608/22  16.09.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Накнада по основу разлике цијена за мјесец септембар 2022 16,785.50
155  иф-04498-01-22  27.09.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  услуге штампаног материјала 1,077.52
156  484/2022  15.09.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Субвенција превоза за мјесец септембар 2022 17,277.75
157  177/22  13.09.2022.  АЛДЕМО ТУРС  Накнада по основу разлике цијена за мјесец септембар 2022 10,779.50
158  160/22  03.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДЈЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА БАЊА ЛУКА  СЕМИНАР 100.00
159  665-1585/2022  20.09.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка горива 10,536.08
160  иф-00174-1-22  14.09.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Накнада по основу разлике цијена за мјесец септембар 2022 12,487.00
161  2892/22  27.09.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду за2021-2022 -у годину ЛОТ 15,054.00
162  05050001-1164/22  29.09.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Трошкови санитетског обезбјеђења скупова 500.00
163  2691  19.09.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  трошкови за канцеларијски материјал 8,298.03
164  283/2022  26.09.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Субвенција превознику за мјесец септембар 2022 23,409.30
165  52136-4-0822-5100779  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пословни простор у парку Петар Кочић-08/22 250.31
166  4258299-4-0822-7366640  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц, занатски центар-08/22 21.60
167  4258300-4-0822-7366640  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц-Николе Тесле бб-08/22 26.70
168  yф 01/2214000483  23.09.2022.  СЕЦТОР СЕЦУРИТY ДОО БАЊА ЛУКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА 351.00
169  159 ПРЕДРАЧУН  05.10.2022.  ФИНКОМ ДОО  Семинар 300.00
170  22-360-000895  30.09.2022.  ХЕМИЈСКА ЦИСТИОНИЦА АД СЗР БАЊА ЛУКА  прање ватрогасних униформи 59.68
171  3825038339  30.09.2022.  МТЕЛ  МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 12,259.69
172  609  16.09.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Накнада по основу разлике цијена за мјесец септембар 2022 13,505.06
352,891.92