Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  КО 27  19.11.2021. ВИНАРИЈА "ЈУНГИЋ" д.о.о. ЧЕЛИНАЦ ПОКЛОНИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ   -24.15
 2  24397/21-јн  20.12.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА   98.00
 3  иф-06352-01-21  22.12.2021. "ПРИМАПРОМ" д.о.о. БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   160.88
 4  9000219628  12.11.2021. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПРИКЉУЧАК ЕНЕРГИЈЕ СПОРТСКА ДВОРАНА ОШ "Б. РАДИЧЕВИЋ"   5.289.90
 5  9000219627  25.11.2021. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПРИКЉУЧАК ЕНЕРГИЈЕ НА ТРГУ КРАЈИНЕ   3.306.29
 6  81-3497/2021  13.12.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6 НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 7  2-8095/2021  15.12.2021. "СУПЕР ПЕТРОЛ" д.о.о. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   4.040.31
 8  1-3934-/21  16.12.2021. "LANACO" БАЊА ЛУКА СЕРТИФИКАТ SSL - SECTIGO SSL MULTI - DOMAIN/UCC (1 КОМАД)   374.40
 9 препис рачуна 9000178126  20.07.2020. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ИЗМЈЕШТАЊЕ НН КАБЛА. МБТС ПЕТРИЋЕВАЦ   4.756.09
 10  21-3600-0263  15.12.2021. "УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. БАЊА ЛУКА ИЗРАДА УТУ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА КОРИТА РИЈЕКЕ ВРБАС   5.733.00
 11  804  30.11.2021. ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА - НОВЕМБАР 2021 ГОД.   600.00
 12  61761-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И ЧЕСМА БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА   44.63
 13  61835-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НА СПОРТСКИМ ИГРАЛИШТИМА САВЕ ЉУБОЈЕ   1.40
 14  62667-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА "ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА"   1.40
 15  61240-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА "БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА"   1.40
 16  60580-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021 - БАРАКА У УЛИЦИ ХАЈДУК ВЕЉКА БРОЈ 70   1.40
 17  62319-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021 - ОБЈЕКАТ У ДРАГОЧАЈУ   11.70
 18  62620-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ПРАОНА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 19  62375-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ДРАКУЛИЋ   1.40
 20  62471-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - СПОМЕН ЧЕСМА ЛАУШ   3.51
 21  61489-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УРТОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ КНИ8НСКА   11.70
 22  62664-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ВОЖДОВАЧКА   1.40
 23  60863-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ТУШЕВИ И ЧЕСМА Т.Т. ДАМЈАНОВИЋА   1.40
 24  61231-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА НОВО ГРОБЉЕ   221.83
 25  61101-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ГРОБЉЕ "СВ ПАНТЕЛИЈА"   22.46
 26  61488-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) ГОЛУБА БАБИЋА   11.94
 27  61394-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
 28  61371-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   3.68
 29  62041-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА КРАЉА ПЕТРА I   5.97
 30  3179  14.12.2021. ГРАФО КОМЕРЦ БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   5.079.22
 31  3180  14.12.2021. ГРАФО КОМЕРЦ БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   634.33
 32  4202580-4-1121-7366621  30.11.2021. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС РАЧУН ЗА ЕЕ ПЕРИОД 01.до 30.11.2021 -ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   527.21
 33  62490-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА СОЛУНСКА   1.40
 34  62338-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА /НАВОД ПАРКИЋ   1.40
 35  62597-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - НАВОДЊАВАЊЕ КРУЖНА РАКРСНИЦА КОД ЛЕСНИНЕ   1.40
 36  203  15.12.2021. "УНИКО" ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ТРОШКОВИ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ДОГАЂАЈЕ/ НОВОГОДИШЊЕ УКРАШАВАЊЕ   150.00
 37  057/21  14.12.2021. РОНИЛАЧКИ КЛУБ "БУК" ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКА - ЛОЦИРАЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА   5.440.50
 38  207/1/3  30.11.2021. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" БАЊА ЛУКА МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА   3.732.30
 39  48/2021  13.12.2021.  "TAMARIS COMPANY" d.o.o. БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА И САДЊА САДНИЦА   3.445.65
 40  53320-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ (ХИДРАНТ) АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - НОВЕМБАР 2021.   11.70
 41  60275-2021-09  30.09.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ОБЈЕКАТ У БИТОЉСКОЈ УЛИЦИ (ПАУК СЛУЖБА)-септембар 2021   10.75
 42  62485-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ- ЈАВНИ WC МИЛАНА ТЕПИЋА   13.84
 43  62036-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И.Г. КОВАЧИЋ   35.34
 44  60275-2021-10  31.10.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ОКТОБАР 2021 ГОД. (ОБЈЕКАТ БИТОЉСКА 126)   83.76
 45  62033-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНИ WC ЗАНАТСКИ   11.70
 46  1048  24.09.2021. "МАКО ПРИНТ" д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГА ДИЗАЈНА И ШТАМПЕ   696.15
 47  70-4394/2021  01.12.2021. НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ д.о.о. ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈЕ Ц,Е,Г и Х на јавни увид   163.80
 48  if-01409-1-21  22.12.2021. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЗА КОПИР АПАРАТЕ   255.06
 49  81267-4-1121-4101301  30.11.2021. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС УТРОШАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА ГАРАЖА АЛЕЈА СВЕТОГ.САВЕ - НОВЕМБАР 2021. год.   508.29
 50  II ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 75/21  15.12.2021.  "BUNIC COMPANY" д.о.о. БАЊА ЛУКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА (II ПРИВ. СИТУАЦИЈА)   11.660.22
 51  61983-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА   11.70
 52  1160195-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021 - ПП У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА. I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 87 ЈАДОВНО   5.85
 53  61840-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021 - ПП У УЛИЦИ САВЕ ЉУБОЈЕ БРОЈ 2   1.40
 54  53309-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59 - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   20.07
 55  62321-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021 - ОБЈЕКАТ У ДРАГОЧАЈУ   11.70
 56  VI ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 483/21  30.11.2021. ГРАЂЕЊЕ "ЂУРИЋ" д.о.о. ХИТНЕ ИНТ. ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМ. ПОЛИЦЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА   7.188.65
 57  70-4522/2021  13.12.2021. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6 НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 58  24207/21-JN  13.12.2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ ОБЈАВА УСЛ. У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ   98.00
 59  21-360-000044  03.12.2021.  "CAMBRIDGE" д.о.о. КУРС ЕНГЛЕСКОГЈЕЗИКА ЗА РАДНИКЕ У ТУРИЗМУ ПРОЈЕКАТ "FORTITUDE"   6.400.00
 60  90-63  10.12.2021.  "DESIGN OFFICE" д.о.о. ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА   23.394.15
 61  119/2021  01.12.2021. СТАКЛАР "ДИЈАМАНТ", ПАШАЛИЋ МИШО с.п. ЗАМЈЕНА СТАКЛЕНИХ ПОВРШИНА   176.00
 62  1573/21  19.11.2021. ВИНАРИЈА "ЈУНГИЋ" д.о.о.ЧЕЛИНАЦ ПОКЛОНИ СЛУЖБЕНИ ПУТ   241.49
 63  81-3556/2021  20.12.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ОБЈАВА ОГЛАСА   166.73
 64  81-3557/2021  27.12.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ОБЈАВА ОГЛАСА   277.88
 65  04--r-1116/21  28.12.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   3.825.01
 66  114/21  10.12.2021. КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРОИЗВОДИ   290.80
 67  112/21  02.12.2021. КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРОИЗВОДИ   580.00
 68  123/21  23.12.2021. КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРОИЗВОДИ   114.05
 69  117/21  13.12.2021. КРАЈИШКА КУЋА ДОМАЋИ АУТЕНТИЧНИ ПРОИЗВОДИ   64.23
 70  78/21  24.12.2021. МАЛИЧЕВИЋ БОЈАН МАЛИЧЕВИЋ с.п. ТРОШКОВИ РЕПАРАЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА У ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ   2.404.35
 71  2021-v001-53-000026  29.12.2021. МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЈЕНЧАЊА   3.627.00
 72  727  30.12.2021. ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА НАБАВКУ ПОКЛОНА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА   6.570.72
 73  21-362-000081  27.12.2021.  "AQUANA" д.о.о.БАЊА ЛУКА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ   4.280.30
 74  740/21  17.12.2021. "ПАВЛОВИЋ ТУРС" МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021 ГОДИНЕ ЗА РАДАНОВИЋ САЊУ   30.00
 75  096/2021  28.12.2021. "НТВ" д.о.о. ЗАКУП ПО УГОВОРУ ЗА РАДИО ВЕЗУ ШИБОВИ   772.20
 76  1-4127/21  27.12.2021.  "LANACO" БАЊА ЛУКА УСЛУГА КОНТРОЛЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021 ГОДИНЕ   567.45
 77  1-4144/21  27.12.2021. " LANACO" БАЊА ЛУКА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД   2.193.75
 78  583-1525/2021  20.12.2021. "ХИФА - ПЕТРОЛ" д.о.о. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ АД BLUE ТЕЧНОСТИ ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА   585.00
 79  1575/21-02s  17.11.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   279.63
 80  1566/21-02s  17.11.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   243.94
 81  1613/21-02s  10.11.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   546.39
 82  1584-21-02s  18.11.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   220.29
 83  1585/21-02s  18.11.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   255.64
 84  vp-0338/21  08.12.2021.  "IN VESTA GROUP" д.о.о. БАЊА ЛУКА ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КУЉАНИМА   55.836.14
 85  81-3280/2021  25.11.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц,Е,Ф,Г и Х   500.18
 86  62320-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА НОВЕМБАР 2021.- ОБЈЕКАТ У ДРАГОЧАЈУ   1.40
 87  81-3356/2021  01.12.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПАПРИКОВАЦ ПЕТРИЋЕВАЦ СЕКЦИЈА Ц,Е,Ф,Г и Х НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 88  81-3304/2021  27.11.2021. "ГЛАС СРПСКЕ" БАЊА ЛУКА ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД   389.03
 89  1673/21-02s  08.12.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   307.71
 90  1674/21-02s  08.12.2021. ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА   273.19
 91  62337-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ -ЧЕСМА /НАВОД. ПАРКИЋ   5.85
 92  62675-2021-10  31.10.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА КУПРЕШКА   72.99
 93  248  31.12.2021.  AAP "ELEKTRONIK" д.о.о.БАЊА ЛУКА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА   49.959.00
 94  62667-2021-10  31.10.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ФОНТАНА "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"   1.40
 95  62664-2021-10  31.10.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА УТРОШАК ВОДЕ - ЧЕСМА ВОЖДОВАЧКА   4.51
 96  85/2021  16.12.2021.  "FIRE SECURITY" d.o.o. ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНИХ СИСТЕМА У ВАТРОГАСНИМ ДОМОВИМА   2.281.50
 97  197  02.12.2021. "УНИКО" ВЛ.РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п. ВИЈЕНАЦ   40.00
 98  if-00035-1-21  28.12.2021. ГРАЂЕВИНАРСТВО "КОС" с.п. САНАЦИЈА КЛИЗИШТА ПРИЈАКОВЦИ   30.401.28
 99  53334-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ЗА ЈАВНУ ГАРАЖУ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К 59 НОВЕМБАР 2021. ГОД   7.63
 100  40-1100-2021-2296  20.12.2021. "ЕУРОМОДУС" д.о.о. ТРОШКОВИ СЕРВИСА ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА А62-О-836   2.844.20
 101  40-1100-2021-2295  20.12.2021. "ЕУРОМОДУС" д.о.о. ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А62-О- 836   7.314.47
 102  001-3980  26.10.2021.  "UNICOOP TRADE" TD ТРОШКОВИ НА АЛ ВОДИЛИЦИ ЗА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЈУ   3.223.40
 103  40-xii/21  24.12.2021.  "FABRUM SOLUTIONS" d.o.o. ИЗРАДА ПРОГРАМА РЕДОВНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКА   6.786.00
 104  if-01407-1-21  22.12.2021. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. ТРОШКОВИ УСЛУГЕ СЕРВИСА   187.20
 105  if-01408-1-21  22.12.2021. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. УСЛУГЕ СЕРВИСА   187.20
 106  5/21  21.12.2021. МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА РАСХОДЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА   1.500.00
 107  1975  20.12.2021. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА ТРОШКОВИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ КАБА ЗА ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ   71.22
 108  60275-2021-11  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊ АЛУКА УТРОШАК ВОДЕ ОБЈЕКАТ БИТОЉСКА (ПАУК СЛУЖБА)НОВЕМБАР 2021 ГОД.   115.70
 109  15  22.12.2021. ЦЕНТАР ЗА ХИДРОТЕХНИКУ ХИДРОПОИНТ ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБ.ГРАДИНА, СТРАЊАНИ И ДР.   6.961.50
 110  1514  21.12.2021. "МАКО ПРИНТ" д.о.о. БАЊА ЛУКА УСЛУГА ДИЗАЈНА И ШТАМПЕ   585.00
 111  if-01410-1-21  22.12.2021. ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о. ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЗА КОПИР АПАРАТЕ   255.06
 112  33/21  31.12.2021. ШУМЕ РС а.д. СОКОЛАЦ СЈЕЧА И ИЗРАДА ШДС   29. 524.66
 113  31/21  31.12.2021. ШУМЕ РС а.д. СОКОЛАЦ ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ   5.025.60
 114  USL-00279-1-21  20.10.2021.  "ROUTING" d.o.o.. БАЊА ЛУКА УТУ И ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КРУЖНИХ РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЊУ УЛ. БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА - КРАЉА ПЕРТА I КАРАЂОРЂЕВИЋА (ЕКВАТОР) И БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА - КНИНСКА   5,850.00
 115  11/21  24.11.2021. ЗЕВ БУЛ. ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ   44.80
 116  12/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ ЈУН   36.00
 117  14/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ ЈУЛ   36.00
 118  18/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР   36.00
 119  20/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ ОКТОБАР   36.00
 120  22/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   36.00
 121  24/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР   36.00
 122  3398  30.11.2021. ВОДОВОД д.д. БАЊА ЛУКА МИШЉЕЊЕ НА УТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЈЕШЧАНОГ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У ЗАСЕОКУ КАЛУЂЕРИЦЕ РЕКАВИЦЕ   113.49
 123  3/21  01.03.2021. ЗЕВ КРФСКА 88 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ   4.40
 124  438  30.11.2021. ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ЗА ЗЕВ МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   28.54
 125  398  31.10.2021. ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31   28.54
 126  11/2021  01.12.2021.  "UNICREDIT BANK" а.d. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 11/21   74.10
 127  11/21  23.12.2021. ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР   47.60
 128  12/2021  09.11.2021. ЗЕВ Д. ДРАГЕ МАЛИЋА 3 РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕВ   64.00
 129  158/21  27.12.2021.  "ELTA MEDIA GROUP" d.o.o. ЕМИТОВАЊЕ СКУПШТИНСКЕ ХРОНИКЕ   4.095.00
 130  157/21  27.12.2021.  "ELTA MEDIA GROUP" d.o.o. ПРАЋЕЊЕ РАДА ГРААДОНАЧЕЛНИКА КРОЗ ПРОГРАМ ТВ   7.020.00
 131  140  31.10.2021. ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ   6.00
 132  1-3889/21  09.12.2021. "LANACO" БАЊА ЛУКА 475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋЕЊЕ ПАРКИНГА СМС-ОМ И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА - НОВЕМБАР 2021. ГОД   5.671.00
 133  139  31.10.2021. ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ   5.50
 134  9000219626  25.11.2021. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПРИКЉУЧАК ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ НА ТРГУ КРАЈИНЕ   87.75
 135  poreska faktura 226884823  30.11.2021. НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 11/21   523.20
 136  226934609  30.11.2021. НОВА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 11/21   70.60
 137  0000033328-30-11-21  01.12.2021. НЛБ БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 11/21   123.10
 138  4975/002/21  30.11.2021. МТЕЛ а.д. ПРОВИЗИЈА ЗА ВАС СМА МПАРКИНГ ГРАД БАЊА ЛУКА- НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   8.558.61
 139  10/2021  20.12.2021. ЗЕВ ВОЈИСЛАВА КЕЦМАНОВИЋА 1 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ   36.00
 140  226884818  30.11.2021. НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА 11/21   38.20
 141  6430009949/2021  30.11.2021. МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОЗИЛА - НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   2.585.00
Укупно: 363. 049.29