Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  9000228125  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ПЛОМБИРАЊЕ ГЛАВНОГ ОСИГУРАЧА, НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ И ДР.   1,533.18
 2  02-22-09/22  10.03.2022.  ZAMM MEDIA CONSULTUNG д.о.о.  КОТИЗАЦИЈА   498.00
 3  22-3600-000056  24.03.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК  УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА - РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА ОШ СВЕТИ САВА   1,521.00
 4  1937/rs 5025mvu/22  04.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  СИМ КАРТИЦА   1.00
 5  4222694171  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА НЕТ:Л ЗА МАРТ 2022.   46.80
 6  12605-4-0322-4101605  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МАРТ. ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, ВИДОВДАНСКА; РАЧУН БРОЈ: 12605-4-0322-4101605   491.88
 7  fi-18779/21  19.05.2021. АПИФ БАЊА ЛУКА  ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2020.   120.00
 8  KO 8352-4-0222-4100521-1  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -920.63
 9  KO 2229-4-0122-4100521-1  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -1,290.51
 10 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 13323-4-0322-4100521 И ДР.  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   85,015.30
 11  22-3010-003536  19.04.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА   245.00
 12  22-3000-000025  27.04.2022.  ГРИД д.о.о.  УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ОБРАЧУНА УТРОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА НА НАСИПАЊУ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА   6,975.54
 13  53334-2022-03  31.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊА ЛУКА - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, УПЛАТА РАЧУНА ЗА МАРТ 2022. РАЧУН ЗА ВОДУ БР: 53334-2022-3   6.23
 14  256/22  19.04.2022. ПАВЛОВИЋ ТУРС  ТРОШКОВИ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   30.00
 15  USL-00098-1-22  19.04.2022.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ШАРГОВАЧКЕ УЛИЦЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ   6,247.80
 16  60275-2022-03  31.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УПЛАТА ЗА ВОДУ МАРТ 2022, ОДЈ. ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМ. ПОСЛ. ОБЈ. БИТОЉСКА 126, РАЧУН БРОЈ: 60275-2022-03   11.41
 17  8129/22-JN  18.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОБРАЧУН ЗАРАДА   98.00
 18  8466/22-JN  18.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА - НАДОГРАДЊА АПЛИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКА ПАТРОЛА   98.00
 19  7889/22-JN  11.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ   98.00
 20  8423/22-JN  18.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА НАСТАВКА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ - III ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ   98.00
 21  7730/22-JN  11.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЛОТ 1-РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА-ПРИСТУПНИ ПУТ ДО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ТУЊИЦАМА (ВОЛВО И РАДИС); ЛОТ 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - СПОЈ УЛИЦА ДАВИДА ШТРПЦА И ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА, ОГРАНАК УЛИЦЕ ДУШАНА И ВЛАДЕ КОПАЊЕ (КОД БР. 111), ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА КОД БР 83, ДУБОКИ ПОТОК - ЧЕСМА 1   98.00
 22  7906/22-JN  11.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЛОТ 1- РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА-ПРИСТУПНИ ПУТ ДО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ТУЊИЦАМА (ВОЛВО И РАДИС), ЛОТ 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - СПОЈ УЛИЦА ДАВИДА ШТРПЦА И ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА, ОГРАНАК УЛИЦЕ ДУШАНА И ВЛАДЕ КОПАЊЕ (КОД БР.111), ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА КОД БРОЈА 83, ДУБОКИ ПОТОК - ЧЕСМА 1   98.00
 23  1685975058/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 30 МБ/С (1 КОМАД) / ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 2 МБ/С (1 КОМАД) - ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   1,749.15
 24  1683619361/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 256 МБ/С (4 КОМАДА) / ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 2 МБ/С (1 КОМАД) ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 192 МБ/С (15 КОМАДА) - ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   5,277.94
 25  1683561639/2  31.03.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512 КБ/С (1 КОМАД) ЗА МАРТ 2022. ГОДИНЕ   580.35
 26  6872/22-JN  04.04.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У УЛИЦИ ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА У НАСЕЉУ ДЕБЕЉАЦИ   98.00
 27 рекапитулација 1279624-4-0322-7366538 и др.  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   27,980.61
 28  рекапитулација 80543-4-1121-4101765 и др.  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   12,020.06
 29  1/4  01.04.2022. САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЛАНАРИНА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ   8,963.60
 30  70-1233/2022  18.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1   163.80
 31  81-1005/2022  19.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗВЈЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 32  81-1000/2022  19.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 33  USL-00097-1-22  19.04.2022.  ROUTING д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ МИЛЕТИЋ КОД БР. 16, У НАСЕЉУ ЈАГАРЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ   1,989.00
 34  bl-270/22  28.04.2022.  CIAK TRUCK  НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ   634.67
 35  81-999/2022  19.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 36  81-985/2022  18.04.2022. ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЛАУШ 1   166.73
 37  70-1257/2022  19.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 38  70-1256/2022  19.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ 1 ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 39  70-1258/2022  19.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ НАЦРТ ИЗВЈЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 40  kk0112070  21.04.2022.  СЛАДАБОНИ д.о.о. КЊИЖАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА НАБАВКА УКРАСНИХ КУТИЈА И МАТЕРИЈАЛА ЗА УКРАШАВАЊЕ   520.20
 41   I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2387/1/20  31.03.2022.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЛОТ 3 (I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   24,679.02
 42  20/22  14.04.2022.  БУНИЋ КОМПАНИ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА - VI ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ   19,809.27
 43  bl-200/22  24.03.2022.  CIAK TRUCK НАБАКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПТВСЈ   173.16
 44  80-241/2022  26.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА ОБЈАВА ОБАВЈЕШТЕЊА   380.25
 45  I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 2390/1/20  31.03.2022.  МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЛОТ 4   36,526.90
 46  0102/2022  31.03.2022.  MAJOR CITIES OF EUROPE IT USERS GROUP  ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ЗА ИТ ГРУПУ   1,369.08
 47  3459/22  31.03.2022.  LIBUSOFT CICOM д.о.о.  МЈЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА, РЕГИСТАР НЕКРЕТНИНА И ЗАКУПНИНЕ   1,828.40
 48  0036  01.04.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ( I ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   12,735.71
 49  01/2200367097  31.03.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022. ГОД. III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   17,960.38
 50  if-00399-1-22  05.04.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ д.о.о.  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОПИР АПАРАТИ И ОПРЕМА   11,699.04
 51  11/4-2022  07.04.2022. ГОЛДЕН КАРД д.о.о.  ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (V СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ) - ДЕЦЕМБАР 2021, ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2022. ГОД.   52,840.89
 52  rnost-420512/22/01874411  15.06.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2022 Г.   42.50
 53  5/2022  28.01.2022.  ЗЕВ УЛИЦА ТИНА УЈЕВИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   39.00
 54  789934-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -522.56
 55  790106-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -5.76
 56  790013-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -192.11
 57  90160156  31.03.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА 02/2022, БХ ТЕЛЕКОМ ДД САРАЈЕВО, БРОЈ ФАКТУРЕ: 90160156   11.60
 58  90160157  31.03.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5 % НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ ЗА 02/2022, БХ ТЕЛЕКОМ ДД САРАЈЕВО. БРОЈ ФАКТУРЕ: 90160157   143.40
 59  80-240/2022  26.04.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  МАПЕ ГРАД БАЊА ЛУКА, ПОВЕЉЕ И ПЛАКЕТЕ ГРАД БАЊА ЛУКА   1,763.19
 60  83/22  08.04.2022.  ББ ПРИНТ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА, КАШИРАЊА И ДИЗАЈНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛОЖБЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ВИДИКОВЦА НА БАЊ БРДУ   4,036.50
 61  53  21.03.2022. „УНИКО“ ВЛ. РАДУКИЋ СТАНИЈА с.п.  ВИЈЕНАЦ   50.00
 62  53309-2022-03  31.03.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ ЗА МАРТ 2022, ГРАД БАЊА ЛУКА - ЈАВНЕ ГАРАЖЕ, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ К59, БРОЈ РАЧУНА: 53309-2022-3   24.90
 63  2423889-4-0821-7366540 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -68.97
 64  2423896-4-0821-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -21.12
 65  3001760-4-0921-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -67.24
 66  3577167-4-1021-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -83.57
 67  4196526-4-1121-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -57.63
 68  4196530-4-1121-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -62.05
 69  4196769-4-1121-7366540-1 књижна обавијест  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -255.51
 70  783895-4-0521-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -0.20
 71  1460710-4-0621-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -96.06
 72  1460694-4-0621-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -24.97
 73  1943272-4-0721-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -53.21
 74  1943321-4-0721-7366540-1 књижна обавијест  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -19.21
 75  3001783-4-0921-7366540-1 књижна обавијест  21.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -20.36
 76  3577269-4-1021-7366540-1 књижна обавијест  21.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -24.02
 77  4196801-4-1121-7366540 књижна обавијест  21.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -479.33
 78  3577159-4-1021-7366540-1 књижна обавијест  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -19.59
 79  4196642-4-1121-7366540 књижна обавијест  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -678.53
 80  4196702-4-1121-7366540-1  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -53.98
 81  789979-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -192.11
 82  112184-4-0122-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -192.11
 83  789933-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -545.41
 84  1943344-4-0721-7366540-1 књижна обавијест  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -19.21
 85  1943322-4-0721-7366540-1 књижна обавијест  31.08.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -108.73
 86  2423806-4-0821-7366540-1 књижна обавијест  21.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -24.02
 87  3577377-4-1021-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -2.89
 88  111943-4-0122-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -5.76
 89  111975-4-0122-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -78.96
 90  112092-4-0122-7366540 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -114.12
 91  789972-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -363.10
 92  789974-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -149.27
 93  3001738-4-0921-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   40.34
 94  2423762-4-0821-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -9.61
 95  4196723-4-1121-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -50.15
 96  4196730-4-1121-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -5.76
 97  4845520-4-1221-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   40.34
 98  1943126-4-0721-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -9.23
 99  790175-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -768.46
 100  790056-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -129.10
 101  790075-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -149.84
 102  790154-4-0222-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -146.98
 103  2423899-4-0821-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -343.89
 104  3001772-4-0921-7366540-1 књижна обавијест  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   -8.83
 105  04-r-410/22  28.04.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ ИЗДАВАЊА УВЈЕРЕЊА - ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ И УМРЛИХ   7,200.00
 106  204  31.03.2022.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  РАЧУН ЗА МАРТ 2022, ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2. РАЧУН УСЛУГА БРОЈ: 204   600.00
 107  6430010696/2022  31.03.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА ВОЗИЛА ЗА ПЕРИОД 01.03-31.03.2022., ФАКТУРА БРОЈ:6430010696/2022;   3,765.00
 108  1283521-4-0322-7366465  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ; НАПЛАТНА КУЋИЦА КОД МЕДИЦИНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ - ВУКА КАРАЏИЋА 1. РАЧУН БРОЈ: 1283521-4-0322-7366465   31.13
 109  13651-4-0322-4101301  31.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ГРАД БАЊА ЛУКА, АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ГРАДА, АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ. РАЧУН БРОЈ: 13651-4-0322-4101301   709.17
 110  330/22  12.04.2022.  GRAFOTEX д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА   253.76
 111  1000906021 предрачун  26.04.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  АВАНС-КОТИЗАЦИЈА   60.00
 112  1000907523  27.04.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  АВАНС-КОТИЗАЦИЈА   60.00
 113  01-p-269/22  06.05.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ОБЈАВА КОНКУРСА   4,563.00
Укупно: 359,468.11