Редни број Број фактуре датум издавања фактуре Назив добављача Opis usluge Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  101-51-703/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВОЗИЛО Ј85-Е-465   19.83
 2  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВОЗИЛО Ј85-Е-466   -0.26
 3  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.30
 5  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.40
 6  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.04
 7  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.03
 8  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 9  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.76
 10  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.31
 11  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.01
 12  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 13 ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.84
 14  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.19
 15  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.65
 16  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.13
 17  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.53
 18  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.04
 19  ко 7366540  01.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.17
 20  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.69
 21  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.10
 22  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.32
 23  2573524-4-0522-7366478  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун "22   35.86
 24  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.08
 25  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.04
 26  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.49
 27  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.31
 28  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.50
 29  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.34
 30  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 31  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.23
 32  101-51-708/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А94-Ј-193   89.83
 33  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.05
 34  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.13
 35  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.61
 36  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест   -0.17
 37  2111/22  14.07.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Инвестиционо одржавање улице Краља Петра И Карађорђевића   264,621.24
 38  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.80
 39  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.10
 40  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 41  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.63
 42  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 43  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.55
 44  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.27
 45  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 46  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.57
 47  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.04
 48  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.69
 49  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.55
 50  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 51  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.84
 52  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.10
 53  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.68
 54  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.04
 55  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.32
 56  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.16
 57  3067860-4-0622-7366454  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг за јун "22   105.89
 58  3067319-4-0622-7366478  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун"22   32.89
 59  01-127/22  08.07.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  10.привремена ситуација   117,913.10
 60  039/2022 авансни рачун  08.07.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Сторно аванса по X пр.сит.   -47,165.24
 61  3067811-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун"22   28.80
 62  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.34
 63  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.76
 64  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.12
 65  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.94
 66  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.75
 67  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 68  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.47
 69  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.05
 70  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.05
 71  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.09
 72  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.03
 73  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.22
 74  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.32
 75  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.54
 76  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.51
 77  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.94
 78  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.89
 79  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.13
 80  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.23
 81  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 82  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.61
 83  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Кwижна обавијест   -0.12
 84  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.20
 85  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.73
 86  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.37
 87  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.28
 88  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.42
 89  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.01
 90  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.03
 91  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.63
 92  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.17
 93  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 94  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 95  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.40
 96  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -2.39
 97  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.61
 98  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.85
 99  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.22
 100  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.33
 101  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.12
 102  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.69
 103  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.47
 104  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.73
 105  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 106  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.28
 107  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 108  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 109  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.73
 110  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.27
 111  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.15
 112  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 113  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 114  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.50
 115  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 116  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.44
 117  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.78
 118  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.80
 119  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.12
 120  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.90
 121  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.09
 122  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.13
 123  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.45
 124  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.81
 125  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.88
 126  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.31
 127  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.06
 128  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.40
 129  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.67
 130  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.91
 131  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 132  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.07
 133  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.32
 134  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.64
 135  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.75
 136  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.54
 137  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 138  ИВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0103  07.07.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева по ИВ привременој ситуацији   10,994.12
 139  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 140  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.31
 141  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.24
 142  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.84
 143  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.65
 144  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.89
 145  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.39
 146  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.13
 147  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.19
 148  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.49
 149  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.02
 150  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 151  33-17198 5/2022  31.05.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Утрошена топлотна енергија у Улици Рајка Боснића бр. 13 ст. 3 за мај 2022. године   80.84
 152  ИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 0095  26.06.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева по ИИИпривременој ситуацији   40,678.48
 153  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.21
 154  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.47
 155  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 156  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.89
 157  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.70
 158  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.14
 159  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.13
 160  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.09
 161  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.44
 162  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 163  45062-зк-0460992-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА 385-Е-466   4.00
 164  101-51-700/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е466   19.83
 165  101-51-686/2022  18.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ , НОВО ВОЗИЛО   65.33
 166  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.33
 167  33-17198 3/2022  31.03.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Плаћање Екотоплани за мјесец март 2022 године - Стан у Улици Рајка Боснића 13, стан 3   83.16
 168  30719-4-0622-4101660  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун '22   1,673.18
 169  44866-ао-692726-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ НОВОГ ВОЗИЛА   147.29
 170  5551101010404537  30.06.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ НОВА БАНКА   412.68
 171  45358-ао-692740-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А94-Ј-193   147.29
 172  33-17198 6/2022  30.06.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИ 2022. Ул. Рајка Боснића 13 ст. 3   80.84
 173  02.06-2-21989-2/22  07.07.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА   5.00
 174  3065827-4-0622-7527653  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун'22   23.25
 175  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 176  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.23
 177  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 178  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.51
 179  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.54
 180  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 181  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.55
 182  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 183  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.47
 184  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.34
 185  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.49
 186  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  књижна обавијест   -0.08
 187  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.75
 188  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.50
 189  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 190  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.24
 191  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 192  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.89
 193  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 194  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 195  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.04
 196  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књићна обавијест   -2.62
 197  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 198  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.18
 199  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.97
 200  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 201  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.16
 202  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.43
 203  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 204  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.10
 205  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.28
 206  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -2.07
 207  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.28
 208  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.66
 209  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.15
 210  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.69
 211  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.16
 212  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 213  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.06
 214  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.03
 215  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.24
 216  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 217  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.70
 218  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 219  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.03
 220  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.09
 221  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 222  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.39
 223  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.11
 224  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.20
 225  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.68
 226  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 227  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 228  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 229  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 230  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 231  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.81
 232  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.58
 233  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.17
 234  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 235  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.12
 236  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.12
 237  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.84
 238  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.79
 239  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.12
 240  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.21
 241  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.15
 242  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.80
 243  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.58
 244  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.70
 245  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.68
 246  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.62
 247  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.51
 248  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.41
 249  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.04
 250  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.31
 251  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.35
 252  7366540 ко  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.57
 253  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.25
 254  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.57
 255  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.12
 256  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.09
 257  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.10
 258  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.41
 259  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.07
 260  45019-ао-692731-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Ј85-Е-468   14.43
 261  45056-ао-692732-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА 385-Е-466   14.43
 262  7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.20
 263  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.38
 264  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.46
 265  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.29
 266  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.16
 267  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 268  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.77
 269  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.46
 270  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.84
 271  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.10
 272  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.08
 273  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.32
 274  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.23
 275  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест   -0.33
 276  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.26
 277  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.23
 278  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.16
 279  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.95
 280  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.82
 281  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.39
 282  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 283  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.13
 284  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.25
 285  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.33
 286  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.09
 287  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.65
 288  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.46
 289  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.59
 290  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.50
 291  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.01
 292  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.26
 293  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.85
 294  33-17198 4/2022  30.04.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА  Плаћање Екотоплани за мјесец април 2022 године - Стан у Улици Рајка Боснића 13, стан 3   82.31
 295  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.39
 296  174/22  31.05.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Плацање троскова израде приступне саобрацајнице   2,018.64
 297  101-51-707/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 864-К672   54.83
 298  44954-ао-692729-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А32-395   14.43
 299  44969-зк-0460989-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ЗЕЛЕНИ КАРТОН А32-О-395   4.00
 300  44985-ао-692730-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 385-Е465   14.43
 301  45005-зк-0460990-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА 385-Е-465   4.00
 302  45050-зк-0460991-00/22  26.07.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА Ј85-Е-468   4.00
 303  101-51-701/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију ј85-е-468   19.83
 304  101-51-702/2022  25.07.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  технички преглед за регистрацију а32-о-395   50.16
 305  9000237459  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у војводе живојина мишића бб   29.25
 306  9000237457  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у ул.патре бб код водовода из града ка обилићеву   29.25
 307  9000237456  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште,трећа од хотела палас   29.25
 308  9000237452  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  краља петра 1.карадјордјевића,пословни   29.25
 309  9000237450  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у церској бб (старчевица,интеграл из града)   29.25
 310  9000237444  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у младена стојановића бб   29.25
 311  9000237422  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у цара лазара бб из обилићева ка граду   29.25
 312  9000237420  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у рајка боснића бб   29.25
 313  9000397  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код рк боска,друга од хотела палас   29.25
 314  9000396  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница др ђеде кецмановића бб   29.25
 315  2574004-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енергија за мај'22   110.91
 316  2574011-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енергија за мај'22   44.87
 317  9000237428  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код народне скупштине рс   29.25
 318  2574015-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енг јун '22   26.71
 319  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.03
 320  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.37
 321  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 322  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.24
 323  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.11
 324  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.15
 325  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.28
 326  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.29
 327  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.57
 328  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.55
 329  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.35
 330  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.05
 331  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.60
 332  9000237446  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у церској бб   29.25
 333  9000237427  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште,друга од хотела палас   29.25
 334  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.81
 335  1207-1/22  12.07.2022.  РУДПРОМ ДОО ПРИЈЕДОР  елаборат о геомеханичким испитивањима терена за санацију клизишта у ул.браће Милетић   994.50
 336  9000237423  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у цара лазара из града ка обилићеву   29.25
 337  9000237470  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у војводе пере креце бб   29.25
 338  9000237469  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код пмф ка граду   29.25
 339  9000237467  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у јована рашковића бб   29.25
 340  1207/22  12.07.2022.  РУДПРОМ ДОО ПРИЈЕДОР  елаборат о инжењерско-геолошким и геомеханичким карактеристикама терена за проширење Лијевчанске улице   994.50
 341  148-07-2022  19.07.2022.  АРАГОСТА ИНВЕСТ БАЊА ЛУКА  Радови на изградњи инфраструктуре за обј.Николе Пашића   54,681.34
 342  466/22  15.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Субвенција пензионерских мјесечних карата за Јули 2022   12,692.30
 343  9000237426  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у рајка боснића бб   29.25
 344  9000237424  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у скендера куленовића цјб из града   29.25
 345  ФА-49-0/22  02.08.2022.  МАЦРО МЕДИА  медијска промоциј за поступање становништва у случају елементарних непогода   3,164.85
 346  окончана ситуација  05.04.2022.  БУНИЦ ЦОМПАНY ДОО БАЊА ЛУКА  Вањско уређење вртића у насљу Врбања   69,281.67
 347  9000237468  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у ул.цара душана бр.4-6   29.25
 348  9000237464  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у видовданској бб   29.25
 349  9000237460  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у ђеде кецмановића бб   29.25
 350  9000237421  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код поште,прва од хотела палас   29.25
 351  9000237399  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код мљекаре,према граду   29.25
 352  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.79
 353  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.39
 354  9000237425  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у улици патре бб од водовода ка граду   29.25
 355  9000237458  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у војводе живојина мишица бб   29.25
 356  9000237454  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код леснине према граду   29.25
 357  9000237396  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код рк боска   29.25
 358  2574006-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енергија за мај'22   93.84
 359  2574009-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ел енергија за мај'22   34.57
 360  467/22  15.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Накнада за мјесечне карте дјеце из породица 4 плус   3,161.65
 361  9000237430  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница од цјб ка граду   29.25
 362  9000237466  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница код леснине из правца града   29.25
 363  9000237465  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у видовданској бб   29.25
 364  9000237463  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у видовданској бб   29.25
 365  9000237462  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у бул.цара душана бб   29.25
 366  9000237461  15.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  надстрешница у младена стојановића бб   29.25
 367  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -1.19
 368  КО 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.72
 369  ко 7366540  01.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест   -0.88
 370  01/2200439120  30.06.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 06/22   122,926.55
 371  иф-03469-01-22  28.07.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  штампани материјал   11,289.56
 372  54/22  30.06.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  1.пр.ситуација   11,198.21
 373  53/22  30.06.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА  5.привремена ситуација   70,147.58
 374  4547/1/20  21.06.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  4.привремена ситуација   179,328.23
 375  12962/22-ЈН  13.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Објава,Реконструкција моста у насељу Траписти   98.00
 376  12964/22-ЈН  13.06.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оглашавање,реконструкција локалног пута Буквалек-Доња Кола-Дедић Локва-Суботица И фаза   98.00
 377  2573504-4-0522-7366529  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије ,пунпна станица ПС 1,канализација   56.33
 378  2573540-4-0522-7366528  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије ,пунпна станица Мотике 2,канализација   22.03
 379  ИВ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА  13.07.2022.  ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Рн.бр.011/22 од 13.07.2022.   66,178.25
 380  369/22  02.08.2022.  БОЧАЦ ТУРС ДОО  Разлика између цијена утврђених Економским цјеновником возних карата и Цјеновником возних карата у јавном градском и приградском превозу путника број 12-Г-665/18 од 21.02.2018.год   36,053.20
 381  иф-00148-1-22  03.08.2022.  РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  И зона појединачне карте Рале турс 07/22 -градска линија и приградске линије   8,769.20
 382  иф-00258-1-22  31.07.2022.  АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О.  Накнада разлике у цијени ПК   20,364.00
 383  05/2022  19.07.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Окончана ситуација бр. 05/22   105,300.00
 384  490/22  31.07.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  Разлика између цијена утврђених Цјеновником возних карата и наплаћених цијена возних карата у складу са Споразумом са градоначелником града Бањалука број 11-Г-2934/2022 од 06.07.2022   40,034.00
 385  3067336-4-0622-7366528  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије ,пунпна станица Мотике 2,канализација   21.79
 386  145722-182  07.07.2022.  ЕУРО ЗНАК ДОО БАЊА ЛУКА  Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на улицама и локалним путевима на подручју града бањалука   44,637.10
 387  3067300-4-0622-7366529  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Утрошак ел.енергије ,пунпна станица 1,канализација   23.03
Ukupno: 1,255,067.98