Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  126/22 бф 2381  30.07.2022.  ЛУКАЈИЦ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуга превоза путника-инвалидних лица 8,334.00
 2  10374-1515/2022  11.10.2022.  ХИФА-ПЕТРОЛ ДОО  набавка горива за потребе ПТВСЈ 13,080.13
 3  И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 53/22  30.09.2022.  САНА ТЕХНИКА ДОО  Санација фасаде стмбеног објекта у улици Браће Пантића бр.7-ЛОТ 1 45,483.94
 4  00987/01  24.10.2022.  ВАМАЛ ГРУПА ДОО  набавка акумулатора 218.67
 5  038-173-2/22  13.10.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА-ГАРАНЦИЈА 50.00
 6  2-7510/2022  15.10.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА рачун за нафту и нафтне деривате 16,758.44
 7  иф-00075-8-22  21.10.2022.  ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО  трошкови реконструкције ватрогасне гараже бр.13 (преграђивање) 5,499.00
 8  176/22  30.09.2022.  ЛУКАЈИЋ-ТРАВЕЛ&ТРАНСПОРТ АГЕНЦY  Услуга превоза путника-инвалидних лица 7,471.08
 9  1122-11730/22  03.10.2022.  АТОС БАНК АД  НАКНАДА ЗА ОБРАЧУН 10.00
 10  ИФ-1531/2022  08.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ПОТВРДА 10.00
 11  5551101010404537  31.08.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА 144.74
 12  5551101010404537  30.09.2022.  НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ПЛАЋАЊА 366.77
 13  02.06-2-30387-2/22  10.10.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА ЗА ВОДЈЕЊЕ РАЧУНА 5.00
 14  02.06-2-30387/22  10.10.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  НАКНАДА-ОБРАЧУН 42.50
 15  2735/2022  14.10.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ПОТВРДА-ХОВ 10.00
 16  БЛ551/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 192.00
 17  9000244592  13.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица у Верићима 1,660.25
 18  СТОРНО ФАКТУРА АВАНС 04/22  17.10.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  Сторнирање аванса по рачуну бр.07/22 -18,837.00
 19  10/22  26.10.2022.  ПЕРО ГРИЂО  Услуга декорисања 6,000.00
 20  xиии привремена ситуација 01-185/22  13.10.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Изводјење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш 228,523.10
 21  01/2100735752  31.12.2021.  ЧИСТОЋА АД  Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара за зимску службу 2021/2022 годину В градско подручје (ЛОТ 1) 3,784.37
 22  БЛ552/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 32.00
 23  БЛ553/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 512.00
 24  БЛ554/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 800.00
 25  БЛ555/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 544.00
 26  БЛ556/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 96.00
 27  106/22 и привремена ситуација  30.09.2022.  МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО  Радови на реконструкцији приступног пута до пословних објеката на Туњицама 106,749.77
 28  2572698-4-0522-7366615  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за утрошену електричну енергију у пословном простору бр. 198 у Ул. Ђуре Ђаковића бр. 12 32.40
 29  АВАНС 119/2/20  30.09.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА У НАСЕЉУ МОТИКЕ -17,599.49
 30  БЛ565/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 608.00
 31  БЛ566/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 576.00
 32  8520/1/20 И привремена ситуација  30.09.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА У НАСЕЉУ МОТИКЕ 87,997.46
 33  БЛ567/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 544.00
 34  БЛ568/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 32.00
 35  БЛ569/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 384.00
 36  БЛ570/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 736.00
 37  БЛ571/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 640.00
 38  БЛ572/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 448.00
 39  29  20.10.2022.  ХИДРОПОИНТ  Израда Главног пројекта водоснадбијевања према засеоку Шумари, подсистем Звијезда МЗ Горња Пискавица 6,961.50
 40  9000245047  17.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Азил за псе на Мањачи 2,714.04
 41  24935/22-ЈН  17.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Радови на завршетку пројектованог водовода узасеоку Бркићи Спасенићи-МЗ Борковићи 98.00
 42  БЛ573/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 448.00
 43  БЛ574/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 512.00
 44  БЛ576/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 96.00
 45  9000244593  13.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Амбуланта Драгочај 2,146.72
 46  75/22  27.10.2022.  МЕСИНГ СТИЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ  Израда стандардне плоце за категорисане угоститељске објекте 720.72
 47  усл-00270-1-22  20.10.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Идејни пројекат за уређење сквера на углу улица Реље Крилатице и Саве Ковачевића у БЛ-ЛОТ 2 2,340.00
 48  усл-00272-1-22  20.10.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Измјена УТУ за јавну инфраструктуру у улици 1.Крајишког Корпуса-ЛОТ 1 1,170.00
 49  052/2022 авансни рачун  13.10.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Сторно аванса по 8.пр.сит. -91,409.24
 50  усл-00271-1-22  20.10.2022.  РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Идејни пројекат за пилатес у парку МС-ЛОТ 3 3,510.00
 51  25177/22-ЈН  17.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Оквирни споразум-хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције 98.00
 52  БЛ409/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 288.00
 53  БЛ408/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 448.00
 54  БЛ407/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 192.00
 55  БЛ406/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 288.00
 56  4845488-4-0922-7366524  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Јеврејска бр. 28 21.60
 57  001-0279  13.10.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Инвестиционо одржавање јавне расвјете-09/22 6,657.89
 58  001-0278  13.10.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  редовно одржавање јавне расвјете на сеоском подручју-09/22 8,093.08
 59  БЛ415/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 448.00
 60  БЛ414/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 96.00
 61  БЛ413/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 544.00
 62  БЛ412/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 384.00
 63  БЛ411/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 448.00
 64  БЛ410/22  30.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 64.00
 65  БЛ420/22  31.08.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста са лабораторијом 32.00
 66  04/22  28.10.2022.  КОТЕX ЦОМПАНY ДОО ГРАДИСКА  технички преглед и остали трошкови за регистрацију чамаца 456.30
 67  70-648/2022  26.10.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за октобар 2022. године 315.90
 68  001-0280  13.10.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Инвестиционо одржавање јавне расвјете за 09/22 20,150.91
 69  9000241461  13.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за скидање/постављање пломбе на мјерном мјесту у Улици Старине Новака, стан бр. 8 14.04
 70  400468/21  15.05.2021.  ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Рачун за ИВ 2021. Стан у П. А. Чарнојевића 33 5.20
 71  400469/21  15.06.2021.  ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Рачун за В 2021. Стан у П. А. Чарнојевића 33 5.20
 72  400470/21  15.07.2021.  ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Рачун за ВИ 2021. Стан у П. А. Чарнојевића 33 5.20
 73  145722-295  19.09.2022.  ЕУРО ЗНАК ДОО БАЊА ЛУКА  Радови по уговору 11-Г-248/22 11,307.47
 74  01/2200761668  30.09.2022.  ЧИСТОЋА АД  Јавна хигијена за 09/22 100,707.18
 75  46902-4-0822-4101605  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 436.17
 76  351/22  26.09.2022.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО  Извођење радова на санацији клизишта у улици Краља Александра И Карађорђевића (окончана ситуација) 54,350.93
 77  218/1 3/2022  30.09.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  Мјере аерозагађења за 09/22 7,133.49
 78  1001906021  27.10.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  КОТИЗАЦИЈА 70.00
 79  10011907523  27.10.2022.  САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС  КОТИЗАЦИЈА 70.00
 80  09/2022  21.10.2022.  ПРАШКО МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА  ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА У ОБЈЕКТИМА МЗ 980.00
 81  24617/22-јн  07.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Троскови објаве додјеле уговора у Слузбеном листу БиХ 98.00
 82  488  14.10.2022.  ЦСК САМОСТАЛНА РАДЊА БАЊА ЛУКА  медијска опрема 8,760.96
 83  215/22  21.10.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО ЛАКТАСИ  Контејнер запремине 5м3 46,098.00
 84  01/2200000027 књижно одобрење  26.10.2022.  ЧИСТОЋА АД  књижно одобрење -1,968.36
 85  18767/22-ЈН  15.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Набавка комуналне опреме ЛОТ 1 и ЛОТ4 98.00
 86  19133/22-ЈН  15.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Набавка комуналне опреме ЛОТ-ЛОТ 98.00
 87  10026-С-1-2209  18.09.2022.  ХОТЕЛ НОВИ ЗАГРЕБ ДОО  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ-СМЈЕШТАЈ 258.17
 88  53309-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 24.90
 89  4525048263  30.09.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за ИX 2022. за ГПС геодетски инструмент 19.00
 90  и01-001-130/2022  11.10.2022.  ГЕА ЦОМПАНY  Уговор са инвеститорима 22,020.44
 91  200-01-0011  11.10.2022.  ХЕСТИА ДОО  УГОВОР СА ИНВЕСТИТОРИМА-Хестиа 185,912.18
 92  10/22  10.10.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  Хигијеничарске услуге за 09/22 17,375.10
 93  53334-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 12.44
 94  60275-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 38.78
 95  001-0277  13.10.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање јавне расвјете за 09/22 12,422.48
 96  ИФ-00061-8-22  28.09.2022.  ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО  Услуга изведених радова на набавци транспорту и уградњи држача за бицикле 4,600.00
 97  2022-000170  21.06.2022.  РДТ СWИСЛИОН ДОО  Рааун плаћен по предрачуну. На надлежност финансијама. 742.50
 98  24908/22-ЈН  17.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор опремање спортске дворане Лауш 98.00
 99  р22-1109  02.11.2022.  УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ ПРИВРЕДНИКА У ШВАЈЦАРСКОЈ  Троскови закупа станда на Самиту пословне дијаспоре УСПС САММИТ 2022 2,089.56
 100  537-10/22  22.10.2022.  ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО  СЕМИНАР-ЈАВНЕ НАБАВКЕ 489.64
 101  81-2904/2022  17.10.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Објава конкурса за додјелу стипендија Града студентима првог циклуса на високошколским установама 778.05
 102  67408-ао-701783-00/22  01.11.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Услуга осигурања специјалних ватргоасних возила 150.89
 103  67509-ао-701787-00/22  02.11.2022.  БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ  Услуга осигурања специјалних ватрогансих возила 150.89
 104  101-51-1000/2022  01.11.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  услуга техничког прегледа за специјална ватрогасна возила 89.83
 105  101-51-1002/2022  01.11.2022.  ТАМ СЕРВИС АД  услуга техничког прегледа за специјална ватрогасна возила 89.83
Укупно: 945,904.71