Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  95/22  књижно одобрење  15.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ СУПЕР ПЕТРОЛ 95/22   -6.38
 2  101-51-99/2022  22.02.2022. „ТАМ СЕРВИС” а.д.  ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА Е02-К-007   99.16
 3  36  31.01.2022. ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА ЈАНУАР 2022.   33.49
 4  31  31.01.2022. ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  ОДРЖАВАЊЕ ЈАНУАР 2022.   59.60
 5  38  31.01.2022. ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЈАНУАР 2022.   28.54
 6  1-R-200/22  16.02.2022.  ТЕМПО ГРАДЊА д.о.о. НАБАВКА ДУКАТА ЗА БОГОЈАВЉЕНСКУ ЛИТИЈУ   2,550.00
 7  4850686-4-1221-7366469  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ДЕЦЕМБАР 2021, МЗ ЦЕНТАР   27.34
 8  2-1037/2022  15.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ AdBlue   1,160.00
 9  70-351/2022  09.02.2022. „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ШАРГОВАЦ 1 НА ЈАВНИ УВИД   163.80
 10  10-188  18.02.2022.  DELTA PC БАЊА ЛУКА  МЕМОРИЈА ДДР2 2ГБ (4 КОМАДА), КАБЛОВИ (75 КОМАДА)   378.11
 11  81-389/2022  17.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 5   333.45
 12  81-391/2022  17.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6   333.45
 13  81-390/2022  17.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЕДЕНО ПОЉЕ   333.45
 14  2-815/2022  15.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГУ   5,317.25
 15  mfk-00001-11-22  21.02.2022.  NO DESIGN СТЕФАН НОВАКОВИЋ СП  ОПРЕМАЊЕ И МОНТАЖА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА   3,665.03
 16  1/22  02.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЈАНУАР 2022.   47.60
 17  2173/22-jn  31.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ   98.00
 18  usl-00020-1-22  07.02.2022.  РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВЕ ФАЗЕ ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЈУГ 6   1,400.49
 19  81-322/2022  09.02.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ПРВОГ ОБАВЈЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ШАРГОВАЦ 1 НА ЈАВНИ УВИД   166.73
 20  2-420/2022  01.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  НАФТНИ ДЕРИВАТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА   4,003.68
 21  10  31.01.2022. ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЈАНУАР 2022.   37.76
 22  12/21  01.02.2022. ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.   47.60
 23  30402000314809  31.01.2022.  „ЦЕНТРУМ ТРЕЈД” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА   29.27
 24  2-67/2022  15.01.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА   1,461.50
 25  k65-2022-1  10.01.2022. СВЕУЧИЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ  ПРОВЈЕРА ДИПЛОМЕ - ДРАГАН НОВАКОВИЋ   19.56
 26  03/22  07.02.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ФЕБРУАР 2022.   47.60
 27  4850065-4-1221-7366436-1  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - 1/22 - ПП ГРЧКА 4   -378.26
 28  if-00009-01-22  31.01.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ЈАНУАР 2022.   64.48
 29  02/2022  05.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА ФЕБРУАР 2022.   36.40
 30  2812-4-0122-4101379  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   10,422.12
 31  08-r-735/22  14.02.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ РС И БИХ   5,803.20
 32  114689-4-0122-7366531  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   52.60
 33  књижно одобрење бр. 1  02.01.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГОРИВА   -4.14
 34  116513-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   31.62
 35  116507-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   204.81
 36  116509-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   44.48
 37  116514-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.47
 38  116517-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   122.72
 39  116520-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   33.76
 40  116523-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.28
 41  118093-4-0122-7366505  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 42  118094-4-0122-7366506  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 43  116519-4-0122-7366436  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   115.63
 44  116017-4-0122-7366478  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   28.80
 45  116018-4-0122-7366478  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   103.86
 46  116019-4-0122-7366478  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   227.43
 47  116021-4-0122-7366478  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   196.40
 48  2882-4-0122-4101660  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   1,793.16
 49  116620-4-0122-7366640  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   27.22
 50  116621-4-0122-7366640  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   151.32
 51  113228-4-0122-7366527  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПУМПНА СТАНИЦА   49.86
 52  111369-4-0122-7366524  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПОДЗЕМНИ ХОДНИК ТЦ ДЕЛТА   111.66
 53  7/22 II привремена ситуација  31.01.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА, ЗИМСКА СЛУЖБА IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   12,643.24
 54  6/22 II привремена ситуација  31.01.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА, ЗИМСКА СЛУЖБА II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   26,641.17
 55  3466/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБЈАВА ОГЛАСА   98.00
 56  114000-4-0122-7333277  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   38.20
 57  22-3000-000006  23.02.2022. ГЕОПУТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЉЕВЧАНСКЕ УЛИЦЕ СА ИЗГРАДЊОМ ПОТПОРНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ БАЊАЛУКА   1,111.50
 58  2-8505/2021  31.12.2021.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА НАФТУ И НАФТНЕ ДЕРИВАТЕ   4,560.48
 59  7366478-књижна обавијест- корекција камате  04.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   -0.29
 60  116295-4-0122-7366474  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   441.73
 61  2810-4-0122-4101374  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   584.60
 62  12  10.01.2022. ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  12/21   4.40
 63  01/2022  10.02.2022. ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  1/22   4.40
 64  03/2022  10.02.2022. ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  02/22   4.40
 65  35  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   16.00
 66  59  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 67  62  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 68  5  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.40
 69  8  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   15.20
 70  10  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   15.20
 71  11  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   14.00
 72  71  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 73  68  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 74  69  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 75  67  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.40
 76  64  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  1/22   16.00
 77  69  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   16.00
 78  61  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11 - 1/22   12.00
 79  11  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   14.00
 80  1  09.02.2022.  ЗЕВ СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 8  1/22   4.40
 81  5  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   16.40
 82  10  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   16.00
 83  6  31.01.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  1/22   12.76
 84  13  31.01.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  1/22   11.00
 85  14  31.01.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  1/22   12.00
 86  32  31.01.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  1/22   123.20
 87  4  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  1/22   12.39
 88  18  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  1/22   12.39
 89  26  31.01.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  1/22   16.00
 90  116099-4-0122-7503640  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   70.95
 91  62625-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 92  62476-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   40.18
 93  62477-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 94  61748-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 95  61939-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   102.25
 96  61533-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   4.51
 97  61731-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 98  61976-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   4.71
 99  62505-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   55.29
 100  62522-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   5.97
 101  62624-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 102  62676-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   33.34
 103  60477-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   631.40
 104  60550-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 105  60604-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 106  60649-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   77.44
 107  60818-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   42.36
 108  60861-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   2,392.54
 109  62634-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   26.30
 110  62635-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 111  62275-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 112  62276-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 113  62360-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   48.61
 114  60006-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   264.17
 115  60513-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   5.85
 116  60565-2022-01  11.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 117  62686-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   2.10
 118  54715-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 119  62619-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 120  61966-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   5.97
 121  62024-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   4.33
 122  62072-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   79.21
 123  62073-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА СТРУЈУ 2022.   260.68
 124  62274-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   12.81
 125  60424-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   12.27
 126  61865-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 127  61949-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА СТРУЈУ 2022.   9.47
 128  62028-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   2.57
 129  62029-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   2.57
 130  62030-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   11.70
 131  62032-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   19.37
 132  50643-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 133  62596-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 134  60566-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   45.91
 135  62068-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   23.18
 136  620-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   5.85
 137  61532-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   4.51
 138  111663-4-0122-7366453  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   714.78
 139  115035-4-0122-7366466  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   46.05
 140  117558-4-0122-7366472  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   452.09
 141  113322-4-0122-7366470  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   426.60
 142  1720-4-0122-4101720  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   1,216.91
 143  1674898850/2  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА   3,110.07
 144  339/21  31.12.2021.   ПРОЦЕСНА ОПРЕМА д.о.о. ЛАКТАШИ  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ   6,651.11
 145  116502-4-0122-7366501  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   574.49
 146  112306-4-0122-7366499  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   267.13
 147  115081-4-0122-7366498  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   57.02
 148  117987-4-0122-7366497  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   411.69
 149  118088-4-0122-7366496  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   35.34
 150  118023-4-0122-7366495  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   39.69
 151  118103-4-0122-7366508  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   127.19
 152  118107-4-0122-7366507  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.18
 153  117902-4-0122-7366504  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   166.34
 154  118077-4-0122-7366503  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   300.90
 155  112313-4-0122-7366500  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   28.94
 156  118104-4-0122-7366502  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   216.87
 157  118096-4-0122-7366518  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.45
 158  117989-4-0122-7366514  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 159  118111-4-0122-7366513  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 160  118106-4-0122-7366512  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   336.86
 161  118109-4-0122-7366509  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   106.57
 162  116023-4-0122-7366521  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   190.51
 163  117998-4-0122-7366520  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   34.70
 164  115032-4-0122-7366519  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   56.93
 165  60631-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   8.80
 166  61427-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 167  61689-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   4.51
 168  61196-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   7.14
 169  119193-4-0122-7366537  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.29
 170  11675-4-0122-7366535  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   407.23
 171  118110-4-0122-7366494  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   34.33
 172  113965-4-0122-7366493  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 173  113223-4-0122-7366492  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   188.20
 174  118056-4-0122-7366491  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   155.14
 175  3065/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАШАВАЊЕ   98.00
 176  60669-2021-12  31.12.2021.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   8.25
 177  117904-4-0122-7366408  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   110.30
 178  117466-4-0122-7366407  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   35.53
 179  02/22  14.02.2022.  ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САТОВА 01/22   526.50
 180  113168-4-0122-7366487  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   0.11
 181  118090-4-0122-7366490  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   431.44
 182  112423-4-0122-7366489  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   51.98
 183  62396-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   1.40
 184  126  21.02.2022. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ   36.93
 185  if-00867-01-22  17.02.2022. ПРИМАПРОМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВИЗИТ КАРТЕ   39.78
 186  113443-4-0122-7366467  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   63.77
 187  118105-4-0122-7366411  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   55.18
 188  114608-4-0122-7366415  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   74.66
 189  112457-4-0122-7366416  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   151.28
 190  118098-4-0122-7366410  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   182.92
 191  118074-4-0122-7366409  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.24
 192  113770-4-0122-7366482  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   76.59
 193  112300-4-0122-7366479  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   57.45
 194  118045-4-0122-7366480  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   235.53
 195  116884-4-0122-7366476  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   516.02
 196  118084-4-0122-7366475  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   325.40
 197  116795-4-0122-7366468  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   326.61
 198  118029-4-0122-7366488  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   184.59
 199  117903-4-0122-7366486  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   156.09
 200  118076-4-0122-7366484  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   146.77
 201  118079-4-0122-7366485  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   36.59
 202  118000-4-0122-7366483  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   27.22
 203  111195-4-0122-7366481  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   552.00
 204  161633-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ЈАНУАР 2022.   18.90
 205  10-d/22  21.02.2022.  ПРОГРЕС-ГРАДЊА д.о.о.  САНАЦИЈА ФАСАДЕ НА РАВНОМ И КРОВА ОБЈЕКТА ДОМА ОМЛАДИНЕ   6,996.60
 206  127  21.02.2022. КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ   31.66
 207  95/22  15.02.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  К.О СУПЕР ПЕТРОЛ   -6.38
 208  2987/22-JN  07.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАШАВАЊЕ   98.00
 209  114488-4-0122-7527648  31.01.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022.   31.38
 210  100/22  21.02.2022.  ПАВЛОВИЋ ТУРС  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОКРИЋЕ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА   30.00
 211  1367/rs5025mvu/22  16.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ЗАМЈЕНА СИМ КАРТИЦЕ   5.85
 212  if-00069-1-22  14.02.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  АПИФ БР. ПРЕДМЕТА 19-017-4067/2021   10.00
 213  if-22-0089  24.02.2022.  ОРКА д.о.о. САРАЈЕВО  ОДРЖАВАЊЕ ЕDMWS СИСТЕМА ЗА ФЕБРУАР 2022.   376.07
 214  rnost-420510/22/01874411  15.04.2022.
 ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2022. Г.   42.50
 215  01106044-1623/21  23.12.2021.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БЛ   117.02
 216  rnost-420509/22/01874411  15.03.2022.  
 ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115
 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ У ЗЕВ-у ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР   42.50
 217  3742/22-jn  21.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ОБИЉЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   98.00
 218  02/22  21.02.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  РАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕВ-а, ФЕБРУАР 2022.   44.80
 219  4849568-4-1221-7366478  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  АМБУЛАНТА ПЕТРИЋЕВАЦ 12/21 СТРУЈА   159.25
 220  33-1001115 1/2022  31.01.2022.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ   78.75
 221  01/22  27.01.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДИЈЕЛОВА   89.60
 222  3379/22-JN  14.02.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  С1 ЈАНАБ 320-69/22 УГОВОР   98.00
 223  3/2022  28.01.2022.  ЗЕВ УЛИЦА ТИНА УЈЕВИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   39.00
 224  2/2022  28.01.2022.  ЗЕВ УЛИЦА ТИНА УЈЕВИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   39.00
 225  02-02/2022  01.02.2022.  MEGA COMPUTER ENGINEERING  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПИСАРНИЦУ И ПРИПАДАЈУЋИХ МОДУЛА ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР-АПРИЛ 2022.   3,024.75
 226  1/2022  28.01.2022.  ЗЕВ УЛИЦА ТИНА УЈЕВИЋА 3  ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗЕВ-а   39.00
 227  60420-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  РАЧУН ЗА ВОДУ - ЈАНУАР 2022.   31.60
Укупно: 124,787.63