Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  514/21  29.12.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   1,589.59
 2  517/21  30.12.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊУ   69,805.12
 3  518/21  30.12.2021.  ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о.  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА   27,238.04
 4  4201200-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - КРАЉА АЛФОНСА XIII   35.35
 5  hkpc-do-872/21  24.12.2021.  ХКП КОНСАЛТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ПРОЈЕКАТ ВОДА 2   76,498.57
 6  81-3563/2021  21.12.2021.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ИЗЛОЖЕН НА ЈАВНИ УВИД   333.45
 7  4201201-4-1121-7366436  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР / ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 25   58.26
 8  usl-00359-1-21  27.12.2021.  РУТИНГ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ТУЊИЦАМА (ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋИМА РАДИС, ВОЛВО И ДР.)   6,903.00
 9  80726-4-1121-5100640  30.11.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕРИОД 01. 11 - 30. 11. 2021 - ПП У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   1,740.78
 10  880  31.12.2021.  ЗЕВ ВИДОВДАНСКА 2  ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   600.00
 11  21-3000-000242  22.12.2021. ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА  УСЛУГА ИЗРАДЕ РЕВИЗИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА И ИЗГРАДЊУ ТРОТОАРА   748.80
 12  230/1/3  30.12.2021.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  ДОКАЗИ УЗ ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА ПРЕКО РИЈЕКЕ ВРБАС У УЛИЦИ БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋ У БАЊОЈ ЛУЦИ   702.00
 13  04-r-1139/21  30.12.2021.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА   7,016.90
 14  90156960  30.12.2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАЋИВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   191.65
 15  6430010265/2021  31.12.2021. МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  НАКНАДА 25% ЗА ПРЕМЈЕШТЕНА И ДЕПОНОВАНА ВОЗИЛА - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.   2,790.00
 16  tk-23/2022  04.01.2022.  РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ САРАЈЕВО  НАКНАДА ПО ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НЕГЕОГРАФСКИХ/КРАТКИХ БРОЈЕВА ОТ-083-1410/21   600.00
 17  21/22  20.01.2022. ПАВЛОВИЋ ТУРС  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА НАБАВКУ МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА РОМСКИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА   30.00
 18  22-3010-000124  11.01.2022.   ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  УЗОРКОВАЊЕ - ПАСТРМКА "ФИС" д.о.о., ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО   148.00
 19  90156959  30.12.2021.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.  5% НАПЛАТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МПАРКИНГ - НОВЕМБАР 2021. ГОД.   11.15
 20  5411580489  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  МЈЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА - НЕТ:Л - ДЕЦЕМБАР 2021.   46.80
 21  4849549-4-1221-7366529  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ ПС 1, КАНАЛИЗАЦИЈА УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ (ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД.)   81.72
 22  4849587-4-1221-7366528  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПУМПНУ СТАНИЦУ МОТИКЕ 2, КАНАЛИЗАЦИЈА. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 105 КОД   27.20
 23  1594/22-jn  17.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА   98.00
 24  1475/22-jn  17.01.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА-РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОТ 1   98.00
 25  33-1001473 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГИЈЕ У ПРОСТОРУ БИВШЕ ГАЛЕРИЈЕ ТЕРЗИЋ   495.10
 26  01/2100735751  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ 2021/2022. ГОДИНУ, IV ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   2,176.20
 27  01/2100735750  31.12.2021. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРГОВА, МОСТОВА И ТРОТОАРА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ 2021/2022. III ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ (ЛОТ 1)   6,951.26
 28  05/22  31.01.2022.  STARS & MORE  УСЛУГЕ ХОСТИНГА ТРАНСФЕРА И КЕТЕРИНГА   4,972.50
 29  86045-4-1221-4100521 i dr  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈАВНА РАСВЈЕТА   124,525.82
 30  86006-4-1221-4101765 i dr  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈАВНА РАСВЈЕТА   14,930.47
 31  80548-4-1121-4101765-1  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЈАВНА РАСВЈЕТА   -0.62
 32  3-1-156/22  25.01.2022.  ЗИБЛ а.д.  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗВРШЕНЕ ПРЕМА ЗИБЛ-у НА ОСНОВУ УГОВОРА БРОЈ 11-Г-98/22 ОД 21. 01. 2022. ГОДИНЕ, ПОСЛОВИ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ   1,116.77
 33  3-1-158/22  25.01.2022.  ЗИБЛ а.д.  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗВРШЕНЕ ПРЕМА ЗИБЛ-у НА ОСНОВУ УГОВОРА БРОЈ 11-Г-98/22 ОД 21. 01. 2022. ГОДИНЕ, РЕГИСТРАЦИЈА ЗЕВ-а   4,787.52
 34  3-1-157/22  25.01.2022.  ЗИБЛ а.д.  НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗВРШЕНЕ ПРЕМА ЗИБЛ-у НА ОСНОВУ УГОВОРА БРОЈ 11-Г-98/22 ОД 21.01.2022. ГОДИНЕ, ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БАЗЕ ПОДАТАКА СТАНОВА   1,115.71
 35  33-1001852 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / ГЛАВНА ЗГРАДА   16,076.54
 36  33-1001612 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / ВИДОВДАНСКА ББ   953.94
 37  33-1000190 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / К. АЛФОНСА XIII 1   894.04
 38  33-1002493 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР   563.17
 39  33-1001266 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР/ К. АЛФОНСА XIII 12   1,581.06
 40  21-362-000091  31.12.2021. ЈП „АКВАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА 12/21   488.70
 41  73998-4-1021-4101720  31.10.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 10/21   1,325.14
 42  84726-4-1221-4101720  31.12.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 12/21   1,594.25
 43  68600-4-0921-4101720  30.09.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 09/21   822.43
 44  34116-4-0721-4101720  31.07.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 07/21   1,109.42
 45  29319-4-0621-4101720  30.06.2021. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ТРОШКОВИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 06/21   944.63
 46  33-1001491 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / СИМЕ ШОЛАЈЕ 5   1,124.46
 47  33-1001486 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 1   6,139.42
 48  33-1001496 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / В.Ђ. КЕЦМАНОВИЋА 1   602.60
 49  33-1000566 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / СИМЕУНА ЂАКА 13   1,935.61
 50  33-1000749 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 113   612.71
 51  33-1000836 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР / ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 33   1,099.46
 52  33-1001127 12/2021  31.12.2021.  ЕКО ТОПЛАНЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ГРИЈАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР/ БУЛ. Ж. МИШИЋА 31   2,225.52
 53  1672147655/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЛИНИЈУ 512КБ/С-ДЕЦЕМБАР 2021.   578.10
 54  1671990856/1  31.12.2021. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ - 256 КБ/С, 2МБ/С И 192 КБ/С - ДЕЦЕМБАР 2021.   5,257.44
 55  74  20.12.2021.  INTELLTRAFFIC д.о.о.  ПОПРАВКА ТЕЛЕСКОПА НА БАЊ БРДУ   1,143.09
Укупнo: 405,534.84