Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  ппп-9818/21/10  26.10.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  10/2021 14.30
 2  ппп-10879/21/11  26.10.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  11/2021 14.30
 3  ппп-11940/21/12  26.10.2021.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  12/21 14.30
 4  70-3796/2022  07.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање другог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид 163.80
 5  7368/1/20  31.08.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  18.пр.сит.-ВОДА 2 14,821.77
 6  70-4237/2022  04.11.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука 163.80
 7  70-4238/2022  04.11.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање другог обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 6" изложен на јавни увид 163.80
 8  70-4238/2022  04.11.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање другог обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "Чокорска Поља" изложен на јавни увид 163.80
 9  70-4081/2022  27.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  плаћање обавјештења о додјели награда 163.80
 10  26447/22-јн  31.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња секундарног крака водовода на подручју Горња Пискавица-крак Шешићи Вуксани 98.00
 11  26704/22-јн  31.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Поништење обезбјеђивања услуга преноса података од камера до центра 98.00
 12  21/22  01.11.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  10/2022 47.60
 13  70-4141/2022  31.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" 327.60
 14  70-4142/2022  31.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 4" 327.60
 15  70-4143/2022  31.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање првог и другог обавјештења о одржавању Јавне расправе о нацрту измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" 327.60
 16  фактура аванс 100/2/20  31.08.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Реконструкција и проширење дистрибутивне мреже питке воде- ВОДА 2 -2,964.35
 17  70-3487/2022  14.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 7" изложен на јавни увид 163.80
 18  70-3489/2022  14.09.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" изложен на јавни увид 163.80
 19  108  31.10.2022.  ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ  10/2022 37.76
 20  62264-2022-09  30.09.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  09/2022 6.85
 21  ппп-5658/22/06  05.05.2022.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  06/22 14.30
 22  718  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 70 16.00
 23  324  30.09.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЧИЋА 4  трошкови одржавања 33.49
 24  358  30.09.2022.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  трошкови зева 28.54
 25  70-3877/2022  13.10.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЧОКОРСКА ПОЉА" изложен на јавни увид 163.80
 26  70-3878/2022  13.10.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање првог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЈУГ 6" изложен на јавни увид 163.80
 27  ппп-9996/22/10  21.10.2022.  ЗИБЛ АД  комунална накнада 14.30
 28  ИФ-00009-09-22  30.09.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23  одрзавање згаде 64.48
 29  287  30.09.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  трошкови одржавања 59.60
 30  8527/1/20 xиx привремена ситуација  17.10.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  19.привремена ситуација-ВОДА 2 695,059.16
 31  120/2/20 аванс  30.09.2022.  МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД  Авансна фактура 120/2/20-ВОДА 2 -139,011.83
 32  10/22  25.10.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19  одрзавање зграде 44.80
 33  27745/22-јн  14.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Поништење мјерења аерозагађења и буке 98.00
 34  1715702085/2  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за изнајмљену линију-пренос података за 10/22 3,229.36
 35  26985/22-јн  07.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  ОДржавање комуналне опреме ЛОТ 1,2,3,4 98.00
 36  27022/22-јн  07.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња секундарног крака водовода на подручју МЗ Горња Пискавица крак Шешићи 98.00
 37  27021/22-јн  07.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња секундарног крака у засеоку Лојићи, Тркуље, Пантоши, МЗ Голеши 98.00
 38  26865/22-јн  07.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности санација фасада ЛОТ1-ЛОТ5 98.00
 39  5325439817  31.10.2022.  МТЕЛ АД  Претплата за 10/22 76.00
 40  иф-00504-1-22  07.11.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  Извод из јавног регистра 14-017-1827/2022 15.00
 41  ппп-11081/22/11  21.10.2022.  ЗИБЛ АД  комунална накнада 14.30
 42  16/22  10.11.2022.  ЗЕВ РОМАНИЈСКА 1 Ф БАЊА ЛУКА  Рачун за X, XИ и XИИ 2022. за стан бр. 14 39.00
 43  5151  20.11.2019.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  смјештај 428.08
 44  657  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан 9 16.00
 45  001-0307 и привремена сит  09.11.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Изградња јавне расвејте на подручју града за 10/22 53,912.01
 46  5162  20.11.2019.  ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА  СМЈЕШТАЈ 428.08
 47  62596-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 6.85
 48  62476-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 15.97
 49  62360-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 47.91
 50  61976-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 51  61748-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 2.28
 52  61533-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 53  61532-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 9.34
 54  60818-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 20.54
 55  50643-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 56  62714-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 6.85
 57  62274-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 9.12
 58  61966-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 4.57
 59  61939-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 105.31
 60  61196-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 9.83
 61  60604-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 4.57
 62  62676-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 27.38
 63  62619-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 9.34
 64  62634-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 12.44
 65  62686-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 6.23
 66  62032-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 12.44
 67  60566-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 49.80
 68  60424-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 24.90
 69  60631-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 70  62505-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 22.82
 71  62522-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 4.57
 72  60477-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 768.71
 73  60649-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 121.38
 74  61949-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 9.12
 75  62073-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 491.72
 76  62072-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 74.69
 77  62068-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 78  60861-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3,314.50
 79  61427-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 3.11
 80  61689-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 6.23
 81  60420-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 74.69
 82  60006-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 345.45
 83  ппп-12166/22/12  21.10.2022.  ЗИБЛ АД  комунална накнада 14.30
 84  ппп-4594/22/05  05.05.2022.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  05/22 14.30
 85  167/22 ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТ  31.10.2022.  ХИДРО КОП  2.привремена ситуација-изградња секундарне вод.мреже у МЗ Чокорска поља, засеоци Лукајићи, Косићи Цвијићи и Бранковац 88,859.49
 86  23/2022  10.11.2022.  ЗЕВ РАВНОГОРСКА 1 3 5  Рачун за ВИИИ, ИX и X 2022. - стан бр. 35 у Ул. Равногорска бр. 5 21.00
 87  11/2022  05.11.2022.  ЗЕВ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25  11/2022 36.40
 88  19/22  08.10.2022.  ЗЕВ ПОТКОЗАРЈЕ  одржавање зграде 47.60
 89  ппп-3530/22/04  05.05.2022.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  04/22 14.30
 90  315/2022  30.09.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Рачун за ИX 2022. - Ал. Св. Саве бр. 20 - п.п. 191 187.06
 91  62396-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  10/2022 2.28
 92  706  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 58 16.00
 93  658  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 10 14.00
 94  657  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 9 15.20
 95  652  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 4 16.40
 96  655  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 7 15.20
 97  158  31.10.2022.  ЗЕВ ЦАРА ЛАЗАРА 22,24 И 26  Рачун за X 2022. - п.п. 185 а 35.40
 98  212  31.10.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЦИЦА 8 БАЊА ЛУКА  Рачун за X 2022. - стан бр. 5 13.49
 99  714  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 66 16.40
 100  715  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 67 16.00
 101  716  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 68 16.00
 102  709  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 61 16.00
 103  711  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Рачун за X 2022. - стан број 63 16.00
 104  350/2022  31.10.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20  Рачун за X 2022. - п.п. 191 187.06
 105  716  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан број 68 16.00
 106  682  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан 34 16.00
 107  673  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан 25 16.00
 108  658  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан 10 14.00
 109  652  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Рачун за X 2022. - стан 4 16.40
 110  иф-00775-1-22  07.11.2022.  АДУТ ПЛУС  Разводни ормари 16,303.95
 111  20/22  14.11.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  Рачун за X 2022. - Ал. Св. Саве бр. 16, п.п. бр. 190 29.20
 112  0202 и привремена ситуација  16.11.2022.  НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Одржавање макадамских саобраћајница локалних и некатегорисаних путева 95,578.65
 113  138  31.10.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за X 2022. - гаража 11 м2 5.50
 114  139  31.10.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за X 2022. - гаража 12 м2 6.00
 115  273  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за X 2022. - стан 3 12.55
 116  287  31.10.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Рачун за X 2022. - стан 17 12.55
 117  60275-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 212.18
 118  359  31.10.2022.  ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЦИЦА 4  20/2022 33.49
 119  397  31.10.2022.  ЗЕВ КЊАЗА МИЛОША 31  одржавање 28.54
 120  318  31.10.2022.  ЗЕВ СИМЕ ШОЛАЈЕ 5  одржавање 59.60
 121  332/22  17.11.2022.  ТОП СПОРТ ДОО БИЈЕЉИНА  Постављање реквизита за дјечијеигралиште у рацунама у Крупи на Врбасу 7,018.83
 122  27/22 окончана ситуација  14.11.2022.  САНА ТЕХНИКА ДОО  Извођење радова на санацији фасаде стамбеног објекта у улици Душка Кошчице 61,444.14
 123  10/22  27.10.2022.  ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31  одржавање зграде 47.60
 124  70-3797/2022  07.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање другог обавјештења да је нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 1" изложен на јавни увид 163.80
 125  70-3795/2022  07.10.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање другог обавјештења да је Нацрт измјене дијела Регулационог плана "ЛАУШ 4" изложен на јавни увид 163.80
 126  5456144-4-1022-7366452  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  обрачун електричне енергије 343.38
 127  предрачун 263882  09.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Такса за ЕЕС 29.25
 128  40-1100-2022-2121  14.11.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис ватрогасног возила ивецо даилy 55с17 регистарских ознака Ј92-А-396 682.05
 129  5457879-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. на Бањ брду 134.22
 130  5457880-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 11.54
 131  5457881-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Раднички универзитет, Ул. Грчка бр. 4 27.19
 132  5457872-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. бр. 134 у Ул. Саве Љубоје бр. 2 27.17
 133  5457868-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - ЈС "Пећина" 2.90
 134  5457867-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. бр. 99 - НУБЛ, Б. В. Ж. Мишића бр. 33 113.51
 135  фа-204-0/22  17.11.2022.  ГРИ-ВЕНТ ДОО БАЊА ЛУКА  Трошкови техничког надзора и сервисирања централног гријања и клима уређаја у Дому омладине. 3,276.00
 136  5457884-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. у Ул. Грчка бр. 4 195.17
 137  5457875-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Архив РС, Јавно склониште у Ул. Симе Матавуља бр. 10 код 27.71
 138  5457874-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Централна гаража бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 28.80
 139  5457873-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - стан у Ул. Симе Матавуља бр. 4 А 9.98
 140  123-22  12.11.2022.  ЕЛЕЦТРОНИЦ СП БАЊА ЛУКА  уградња лед панела и командних прекидача, 910.26
 141  052/22  08.11.2022.  ТРКУЉА СП  кључеви 58.50
 142  238/1/3/2022  27.10.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА  Мјере аерозагађења 3,732.30
 143  001-0317  17.11.2022.  АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА  Редовно одржавање расвјете за 11/22 7,967.93
 144  53334-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 6.23
 145  3345/22 ии привремена сит  31.10.2022.  КОЗАРАПУТЕВИ АД  Одржавање градских асфалтних саобраћајница 13,977.45
 146  ппп-7823/22/08 комунална накнада  03.08.2022.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  08/2022 14.30
 147  ппп-8900/22/09 комунална накнада  03.08.2022.  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  09/2022 14.30
 148  9000247637  17.11.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Прикључак за Клупе 2,147.20
 149  пност-427851/22/01874411  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови одржавања простора 42.50
 150  рност-427852/22/01874411  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  трошкови одржавања простора 42.50
 151  2-8387/2022  15.11.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА набавка горива 4,305.51
 152  РНОСТ-424159/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за X 2022. 5.20
 153  РНОСТ 424160/22  28.07.2022.  ЗЕВ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33  Трошкови одржавања за XИ 2022. 5.20
 154  28112/22-јн  14.11.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Поништење набавке за рачунарску опрему 98.00
 155  03/2021  28.10.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Рачун за ИИИ 2021. Ул. Симеуна Ђака 17, гаража бр. 3 6.25
 156  03/2021  28.10.2022.  ЗЕВ СИМЕУНА ЂАКА 17  Рачун за ИИИ 2021. - Ул. Симеуна Ђака бр. 17, гаража бр. 7 5.55
 157  РНОСТ-427005  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 158  РНОСТ-427006  28.06.2022.  ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3  одрзавање зева 39.00
 159  1512  14.11.2022.  КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА  каб-повремени послови 52.17
 160  5452609-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Шумадијска 11-10/22 325.65
 161  5452607-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Младена Ољаче-10/22 384.25
 162  5452606-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Марак Липовца-10/22 417.87
 163  5452605-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Косте Јарића-10/22 294.14
 164  5452604-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Дубичка 90-10/22 98.96
 165  5452603-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Београдска 13-10/22 561.76
 166  5452602-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 218 238.57
 167  2022/1-20-216-319  24.11.2022.  ЕТНО СЕЛО СТАНИСИЦИ ДОО  СМЕШТАЈ - Сања Станишић и Вукица Пејаковић- Стојић 204.00
 168  1471/22  24.11.2022.  ЕТНО СЕЛО СТАНИСИЦИ ДОО  СМЕШТАЈ - Сања Станишић и Вукица Пејаковић- Стојић 206.00
 169  5459366-4-7366475  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 113.69
 170  5459327-4-1022-7366480  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 47.76
 171  5453870-4-1022-7366479  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 45.28
 172  5458223-4-1022-7366476  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 42.70
 173  5453989-4-1022-7366489  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 82.01
 174  5459311-4-1022-7366488  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 124.38
 175  5454706-4-1022-7366487  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 54.84
 176  5459187-4-1022-7366486  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 42.57
 177  5459361-4-1022-7366485  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 43.35
 178  5459358-4-1022-7366484  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 93.07
 179  5459305-4-1022-7366495  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 27.72
 180  5459392-4-1022-7366494  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 34.46
 181  5455460-4-1022-7366493  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 61.02
 182  5454761-4-1022-7366492  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 66.43
 183  5459338-4-7366491  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 65.46
 184  5459372-4-1022-7366490  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 55.04
 185  97/2022  17.11.2022.  ГЕОМАКС ДОО  Геодетске услуге - израда тлоцрта у к.о. Ивањска и Ул. Краља Алфонса 585.00
 186  5455273-4-1022-7366482  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 105.27
 187  5452781-4-1022-7366481  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 255.82
 188  5459370-4-1022-7366496  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  10/2022 34.25
 189  224/22  16.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  Осигурање 90.00
 190  22-300-001560  14.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 735.70
 191  бл614/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 288.00
 192  бл613/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 224.00
 193  222/22  14.11.2022.  СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА  Смјестај 267.93
 194  бл606/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 64.00
 195  бл604/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 128.00
 196  бл603/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 197  бл599/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 198  бл607/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 64.00
 199  бл608/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 200  бл609/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 64.00
 201  бл610/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 160.00
 202  бл611/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 203  10-60 окончана ситуација 24/22-с  14.11.2022.  ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ  Окончана ситуација-Извођење радова на изградњи водоводне мреже у огранку Улице Франца Шуберта 421.87
 204  бл600/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 205  бл601/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 206  бл602/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 207  бл605/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 208  бл616/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 209  бл615/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 192.00
 210  бл612/22  31.10.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 160.00
 211  5452608-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Милана Цвијетића-10/22 306.43
 212  22-353-000922  18.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 215.75
 213  5452601-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 15-10/22 379.47
 214  5452600-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Змај Огњеног Вука 9-10/22 506.25
 215  5452599-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Тузланска-10/22 557.54
 216  5452610-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Трг Крајине-10/22 303.63
 217  5452613-4-1022-7366540  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Ивана Горана Ковачића-10/22 283.01
 218  5459631-4-1022-7366515  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  ЈР Барловци Ново насеље-10/22 2.97
 219  5457974-4-1022-7366640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ Занатски центар-Јеврејска бб-10/22 27.24
 220  5457973-4-1022-7366640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни WЦ Николе Тесле бб-10/22 33.72
 221  5452390-4-1022-7366640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица Вида Њежића-10/22 164.90
 222  11/22  01.11.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  Услуге за 10/22 13,222.54
 223  62485-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Народног хероја Милана Тепића-10/22 56.01
 224  5452391-4-1022-7366640  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумнпна станица Вида Њежића-10/22 61.03
 225  08/22  21.05.2022.  ПЕРО ГРИЂО  Поклон 300.00
 226  5457642-4-1022-7366526  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Самоуслужна праоница за кућне љубимце-10/22 31.76
 227  5454766-4-1022-7366527  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица-Браће Милетића бб-10/22 27.17
 228  22-339-003778  21.10.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 360.83
 229  иф-01242-1-22  08.11.2022.  ДРАГИЧЕВИЋ ДОО  Поправка принтера ХП ЛАСЕРЈЕТ ПРО1606 101.79
 230  22-353-000886  11.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО БАЊА ЛУКА  Гуме 192.35
 231  22-3600-000318  28.10.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК ДОО  Технички преглед објекта дјечијег вртића "Колибри" 444.60
 232  22-301-000969  10.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 384.70
 233  22-3600-0230  11.11.2022.  УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА  Израда УТУ и идејног пројекта за уређење јавног купалишта-3 бање 5,265.00
 234  5452944-4-1022-7366524  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Подземни ходник ТЦ Делта-10/22 115.40
 235  5457861-4-1022-7366437  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Депонија смећа Рамићи-10/22 30.19
 236  168/22  22.11.2022.  ХИДРО КОП  20.привремена ситуација-Вода 2 166,217.76
 237  9000246346  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рад на квару ДВ СТС Кањон Врбас 5,557.31
 238  22-300-001642  22.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 384.70
 239  06011001-1430/22  17.11.2022.  ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА  Годишњи план И програм мјера дезинсекције, дератизације И дезинфекције за Град. 4,392.00
 240  22-353-000915  17.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 384.70
 241  22-300-001622  18.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 225.11
 242  22-300-001616  18.11.2022.  АУТОЦЕНТАР МЕРКУР ДОО  Гуме 239.15
 243  БЛ557/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 384.00
 244  БЛ558/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 32.00
 245  БЛ559/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 576.00
 246  БЛ560/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 128.00
 247  22-3600-0229  11.11.2022.  УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА  Израда УТУ за изградњу архтектонско урбанистичког видиковца на Бањ Брду 585.00
 248  БЛ561/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 96.00
 249  БЛ562/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 544.00
 250  БЛ563/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 704.00
 251  БЛ564/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 480.00
 252  БЛ575/22  30.09.2022.  ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС  Систематски преглед спортиста с лабораторијом. 160.00
 253  24371/22-јн  10.10.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уговор-пружање услуге сложених захтјева његе стабала и дендрохирургија 93.00
 254  60863-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Тихомира Тихе Дамјановића-10/22 6.85
 255  4850767-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.36
 256  4850766-4-0922-7366436  30.09.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИX 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.36
 257  62337-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат бана Милосављевића 10/22 73.01
 258  28-10/2022  31.10.2022.  АДДИКО БАНК АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 6.80
 259  10-214143,275641/2022  01.11.2022.  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 547.40
 260  1003309-1/22  24.11.2022.  АУРА ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА  осигурање 1,212.60
 261  10/2022  01.11.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 181.80
 262  3660123-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.01
 263  3660122-4-0722-7366436  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.01
 264  00000033328  31.10.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 245.70
 265  8075969749  03.11.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 7.10
 266  0000033328  04.11.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 50.90
 267  10/2022  01.11.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 92.30
 268  1122-14917/22  02.11.2022.  АТОС БАНК АД  МЕСЕЧНА НАКНАДА 10.00
 269  52/22  22.11.2022.  ОШ ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ  Трошкови закупа сале за спортске организације. 1,700.00
 270  4258202-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.21
 271  4258203-4-0822-7366436  31.08.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИИИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 22.21
 272  135/22  08.11.2022.  КРАЈИШКА КУЋА поклони 140.40
 273  10/2022  01.11.2022.  УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА  МЕСЕЧНА НАКНАДА 10.00
 274  62041-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Краља Петра 1.Карађорђевића-10/22 98.11
 275  62675-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Купрешка бб-10/22 31.13
 276  32/22  22.06.2022.  ОШ ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ  Трошкови закупа сале за април,мај и јуни 2022. године 920.00
 277  3067797-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 21.79
 278  3067798-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ВИ 2022. - Ј.С. Нова Варош 21.79
 279  127/22  31.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 100.45
 280  126/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 135.10
 281  125/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 308.40
 282  123/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 58.20
 283  121/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 122.35
 284  122/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 310.40
 285  134/22  08.11.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 301.70
 286  130/22  02.11.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 188.15
 287  129/22  02.11.2022.  КРАЈИШКА КУЋА Поклони 83.55
 288  61349-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат царице Милице-10/22 13.69
 289  61394-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Трг Крајине К1-10/22 18.25
 290  61240-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Бана Милосављевића-10/22 38.78
 291  61488-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Голуба Бабића-10/22 10.54
 292  62338-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Бана Милосављевића-10/22 20.54
 293  62598-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Булевар српске војске бб-10/22 17.90
 294  57449-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат 1.Крајишког Корпуса-10/22 15.97
 295  61101-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Алеја Светог Саве-10/22 20.01
 296  61231-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Франца Шуберта бб-10/22 1.40
 297  61761-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Булевар Цара Душана-10/22 45.63
 298  61983-2022-10  31.10.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Објекат Бана Милосављевића бб-10/22 73.01
 299  124/22  27.10.2022.  КРАЈИШКА КУЋА поклони 192.27
 300  2574000-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Ј.С. Нова Варош 21.84
 301  2574001-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Ј.С. Нова Варош 21.61
 302  5457882-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - п.п. бр. 221 и 222 у Ул. Веселина Маслеше бр. 1/11 122.10
 303  5457877-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Ј.С. Нова Варош 28.21
 304  5457876-4-1022-7366436  31.10.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за X 2022. - Ј.С. Нова Варош 28.21
 305  16/2022  14.11.2022.  ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП  уклањање графита 2,040.00
 306  11/22  28.03.2022.  ОШ ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ  Трошкови закупа сале за јануар, фебруар и март 2022. године 880.00
 307  6430012073/2022  31.10.2022.  МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БАЊА ЛУКА  накнада за премјештање возила 2,932.50
 308  22-3010-010549  11.11.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  микробиолошко испитивнаје воде за пиће 119.50
Укупно: 1,170,618.22