Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1  81-2268/2022  15.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ОБЈАВА 600.00
2  3654780-4-0722-7366540  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест 2.90
3  16663/22-јн  27.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Уређење уз обалу ријеке Врбас 98.00
4  17485/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Обавјештење о додјели уговора - обављање стручних услуга израде елабората за уплану објеката у Врбањи, Шарговцу, Вртачама, Рамићима, Новаковићима и Дракулићу и њихово провођење у РУГИПП-у 98.00
5  3654775-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Младена Ољаче бб-07/22 257.46
6  3654774-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Марка Липовца 119-07/22 247.65
7  3654772-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Дубичка 90-07/22 185.61
8  3660225-4-0722-7366640  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц-Занатски центар-07/22 21.60
9  авансни рачун 042/2022  03.08.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  Авансни рачун 042/2022 -46,222.89
10  85/22  15.08.2022.  УНИЈАТ-М ДОО ПРИЈЕДОР  2.пр.сит.-изградња водовода у засеоку Бркићи-Спасенићи у МЗ Борковићи 51,209.33
11  2458  26.08.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  хигијена 789.75
12  26-у/22  08.08.2022.  ИНСТЕЛ ДОО БИЈЕЉИНА  2.привремена ситуација 60,810.88
13  3654781-4-0722-7366540  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Вељка Петровића бб-07/22 21.57
14  3656954-4-0722-7366527  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Пумпна станица Браће Милетића-07/22 29.84
15  3661631-4-0722-7366517  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавна расвјета Стојановићи-07/22 104.93
16  ко 3062437-4-0622-7366524-1  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Књижна обавијест -207.68
17  3654764-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Трг Крајине бб-07/22 33.46
18  3654777-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Шумадијска 11-07/22 184.06
19  3654776-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Милана Цвијетића 33-07/22 208.85
20  3654773-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Косте Јарића 12-07/22 177.54
21  3654771-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Београдска 13 230.73
22  3654770-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 218-07/22 145.03
23  30001000357893  12.08.2022.  ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА  опрема за расвјету 357.28
24  3659890-4-0722-7366526  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Симе Матавуља бб-самоуслужна праоница-07/22 24.51
25  3660226-4-0722-7366640  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Јавни wц-НИколе Тесле бб-07/22 31.04
26  3654769-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 150-07/22 225.54
27  3654767-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Тузланска бб-07/22 389.05
28  3654768-4-0722-7366524  31.07.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Змај Огњеног Вука 9-07/22 302.80
29  8/22  02.08.2022.  ВЕТ ЦЕНТАР  одрзавање прихватилишта 14,374.17
30  152  14.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  ПОЛАГАЊЕ ВИЈЕНЦА ГЕНЕРАЛУ МОМИРУ ТАЛИЋУ. 50.00
31  151  14.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање сузе погинулим борцима ВРС из МЗ Паприковац 40.00
32  150  17.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима НОР-а МЗ Бронзани Мајдан. 50.00
33  149  14.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање сузе погинулим боцима ВРС из МЗ Кочећев Вијенац, Булевар и Побрђе. 40.00
34  01-141/22  03.08.2022.  ТЕКТОН ДОО БАЊА ЛУКА  11.прив.ситуација од 03.08.2022. 115,557.23
35  17127/22-јн  01.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Обезбјеђење услуге преноса података 98.00
36  155  27.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вјјенца погинулим боцима НОР-а на Бањ Брду. 50.00
37  153  17.07.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Бронзани Мајдан. 50.00
38  163  03.08.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Полагање вијенца погинулим борцима ВРС из МЗ Доња Кола. 50.00
39  1994/2022  03.08.2022.  ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ АГЕНТА ЗА ДУЖНИЧКЕ ХОВ 30.00
40  145/22  12.08.2022.  АЛДЕМО ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА  Превоз ученика из хранитељских породица 11-Г-4241/21 864.80
41  61133-2022-05  31.05.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  Рачун за воду у Ул. Јеврејска бр. 12 Б за мај 2022. године 56.01
42  13/22  29.07.2022.  САНА ТЕХНИКА ДОО  Набавка и уградња саоб.сигнализације и обезбјеђење и обиљежавање пјешачких прелаза у улици Пут српских бранилаца 20,974.75
43  04-Р-730/22  25.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ИЗДАВАЊА УВЈЕРЕЊА. ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ И УМРЛИХ 5,499.99
44  16588/22-јн  27.07.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња јавне расвјете 98.00
45  2573999-4-0522-7366436  31.05.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за В 2022. - Јавно склониште Центар 1 Ул. Симе Шолаје 1 бб 105.67
46  1284284-4-0322-7366436  31.03.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИИ 2022. - Јавно склониште Центар 1, Ул. Симе Шолаје 1 978.91
47  14/22  16.08.2022.  ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 16  Рачун за ВИИИ 2022. - Ал. Св. Саве 16 29.20
48  19513/22-ЈН  22.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  објава уговора у сл.листу 98.00
49  1875809-4-0422-7366436  30.04.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИВ 2022. - Јавно склониште Центар 1, Ул. Симе Шолаје 1 243.02
50  84  30.06.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Трошкови инвестиционог одржавања за гаражу 12 м2 за ВИ 2022. 6.00
51  83  30.06.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Трошкови инвестиционог одржавања за гаражу 11 м2 за ВИ 2022. 5.50
52  494  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 61 16.00
53  496  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 63 16.00
54  499  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 66 16.40
55  500  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 67 16.00
56  501  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 68 16.00
57  501  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 68 16.00
58  493  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 60 12.00
59  98  31.07.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ВИИ 2022. - гаража 12 м2 6.00
60  22-300-004168  08.08.2022.  ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО  средства за хигијену 1,801.98
61  491  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 58 16.00
62  7548/рс5025мву/22  12.08.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 1.00
63  7690/рс5025мву/22  17.08.2022.  МТЕЛ АД  Телефон ЗТЕ 1.00
64  166  08.08.2022.  УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП  Поклон делегације 80.00
65  00724/01  19.08.2022.  ВАМАЛ ГРУПА ДОО  акумулатор за потребе ватрогасне јединице 120.88
66  01-р-2258/22  09.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС ЈУ  ОГЛАС 280.80
67  21/22  12.08.2022.  ТЕЛЕВИЗИЈА СИМИЋ  Услуге продукције по основу Уговора број: 12-Г-3380/21 - 09.11.2021. ГОДИНЕ 936.00
68  939/22-02с  04.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис сл. возила А43-О-922 419.07
69  956/22-02с  11.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис за сл возило 837-ј-428 91.26
70  958/22-02с  11.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис сл. возила 205 Т 228 763.93
71  957/22-02с  11.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис сл возило А25-Т-583 60.84
72  467  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 34 16.00
73  458  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 25 16.00
74  442  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 9 16.00
75  198  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 17 12.21
76  184  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 5  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 3 12.21
77  7689/рс5025мву/22  17.08.2022.  МТЕЛ АД  Телефон ЗТЕ и СИМ картица 1.00
78  6766/рс5025мву/22  19.07.2022.  МТЕЛ АД  Телефон ЗТЕ 1.00
79  6768/рс5025мву/22  19.07.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 11.70
80  40-1100-2022-1460  17.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  СЕРВИС ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР О69-М-672 1,462.51
81  315/рф/2022  05.08.2022.  ИДПД ДИСТРИБУЦИЈА ДОО  дневна.седмична,мјесечна штампа 206.51
82  07/22  10.08.2022.  ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО  јавна набавка металне концертне куполе-концертног крова за Дом омладине. 18,837.00
83  144  31.07.2022.  ЗЕВ ЈОВАНА ЈАНЧИЋА 8  Рачун за ВИИ 2022. - стан бр. 5 13.49
84  503  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 70 16.00
85  443  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 10 14.00
86  440  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 7 15.20
87  40-1100-2022-1455  16.08.2022.  ЕУРОМОДУС ДОО  сервис возила МЕРЦЕДЕС АТЕГО 1629 АФ Е75-Т-413 1,684.80
88  иф-03719-01-22  10.08.2022.  ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА  штампани материјал 39.78
89  443  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 10 14.00
90  7547/рс5025мву/22  12.08.2022.  МТЕЛ АД  Телефон ЗТЕ 1.00
91  7691/рс5025мву/22  17.08.2022.  МТЕЛ АД  Замјена СИМ картице 5.85
92  437  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 11  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 4 16.40
93  794499-4-0222-7366436  28.02.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ИИ 2022. - Јавно склониште Центар 1, Ул. Симе Шолаје бб 33.45
94  97  31.07.2022.  ЗЕВ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦА 1  Рачун за ВИИ 2022. - гаража 11 м2 5.50
95  3067795-4-0622-7366436  30.06.2022.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС  Рачун за ел. енергију за 06/2022 - Јавно склониште Центар 1 32.93
96  959/22-02с  11.08.2022.  ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА  редован сервис за сл возило 867-А-614 1,018.16
97  442  31.07.2022.  ЗЕВ ПАЛИХ БОРАЦА 13  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - Стан бр. 9 15.20
98  6764/рс5025мву/22  19.07.2022.  МТЕЛ АД  СИМ картица 1.00
99  16/2022  19.08.2022.  ЗЕВ РЕЉЕ КРИЛАТИЦЕ 3 БАЊА ЛУКА  Рачун за ВИИИ 2022. - п.п. 111 4.40
100  6430011490/2022  31.07.2022.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС  Накнада за премјештена депонована возила 2,757.50
101  обрачуна накнаде  08.08.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 5.00
102  обрачун накнаде  08.08.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ДЕВИЗНОГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 25.43
103  обрачун накнаде  08.08.2022.  НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА  ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА 35.00
104  22-3010-006896  03.08.2022.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС  детекција салмонелла у намирницама 140.00
105  2-5647/2022  15.08.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА  нафта и нафтни деривати за сл. возила 6,713.06
106  08/2022-УСЛ  29.08.2022.  ТЕА ПРОМЕСА  набавка декоративног материјала 7,015.64
107  ФР-002-2064/22  08.08.2022.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  микробиолошко испитивање 98.28
108  60275-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 130.04
109  44/22  03.08.2022.  ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ  услуге превођења 7,020.00
110  иф-01492-1-22  08.08.2022.  ТОП ФИТ ДОО ЦЕЛИНАЦ  чишћење фасаде 8,171.28
111  140/22  08.08.2022.  СТАР ТРАВЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА  хотелске услуге 778.50
112  70-509/2022  26.08.2022.  МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР  Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за август 2022. године. 315.90
113  ИФ-133/22  22.08.2022.  ХКП ЦОНСУЛТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА  Израда урбанистичко-техничких услова за постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима 2,328.30
114  рност-427866/22  18.08.2022.  ЗЕВ КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 113 И 115  Трошкови одржавања за ВИИ 2022. - п.п. бр. 11 8.00
115  2.1.-с-844/22  20.07.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 135.25
116  3751/2022  23.08.2022.  НОТАР ГОРАН ХАЛИД  Нотарске услуге ОПУ-3751/2022 23.40
117  71/2022  25.08.2022.  ГЕОБИРО  Геодетске услуге - Уплана објекта у Врбањи и у Новаковићима 924.71
118  53309-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 24.90
119  53334-2022-07  31.07.2022.  ВОДОВОД ДД БАЊА ЛУКА  трошкови воде 6.23
120  22-362-000087  30.06.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 2,421.90
121  7851.46  12.08.2022.  КЕЦКОМ ДОО БАЊА ЛУКА  канцеларијски материјал 7,851.46
122  106/22  29.07.2022.  ХИДРО КОП  24.привремена ситуација-вода 1 119,801.49
123  18654/22-ЈН  15.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Опремање сале за борилачке вјештине 98.00
124  22-362-000071  08.07.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 75.00
125  003-1-04/22 КО  25.08.2022.  ХИДРО КОП  књижна обавјест 003-1-04/22 301,387.02
126  81-2255/2022  11.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана Паприковац Петрићевац зона Б 166.73
127  70-3036/2022  11.08.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана Паприковац Петрићевац зона Б 163.80
128  70-3027/2022  09.08.2022.  ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради дијела Регулационог плана за простор између улица :М.Стојановића, М.Радмана,Краља Петра ИИ Карађорђевића и Триве Амелице 163.80
129  81-2236/2022  09.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради дијела Регулационог плана за простор између улица :М.Стојановића, М.Радмана,Краља Петра ИИ Карађорђевића и Триве Амелице 166.73
130  XXИИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 86/22  30.06.2022.  ХИДРО КОП  23.привремена ситуација-вода 1 61,626.60
131  81-2257/2022  11.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана Пасколина циглана 166.73
132  81-2256/2022  11.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 166.73
133  70-3035/2022  11.08.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 163.80
134  70-3034/2022  11.08.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана Пасколина циглана 163.80
135  5924257773  31.07.2022.  МТЕЛ АД  Мтел 665.31
136  22-362-000072  08.07.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 289.40
137  22-362-000073  05.07.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 90.00
138  22-362-000074  01.07.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 54.00
139  22-362-000075  07.06.2022.  АQУАНА ДОО БАЊА ЛУКА  ресторанске услуге 120.00
140  18296/22-јн  08.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Изградња цијеле грађевине или њених дијелова ,грађевинарство 98.00
141  18761/22-ЈН  15.08.2022.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ  Додјела уговора-реконструкција спортских терена код Соколског дома 98.00
142  70-3028/2022  09.08.2022.  НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ДОО  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана за простор између улица Краља Петра И Карађорђевића,Васе Пелагића Бана др Т.Лазаревића, Видовданске улице и Трга српских јунака 163.80
143  81-2235/2022  09.08.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  Плаћање обавјештења да је донесена Одлука о изради Регулационог плана за простор између улица Краља Петра И Карађорђевића,Васе Пелагића Бана др Т.Лазаревића, Видовданске улице и Трга српских јунака 166.73
УКУПНО: 790,901.80