Редни број Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
 1  8913-4-0222-4101379  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   10,862.04
 2  KO 4101374  14.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  К.О. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ФЕБРУАР 2022.   -135.28
 3  22-362r-000121  28.02.2022. ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ   608.40
 4  5094/22-jn  14.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ САНАЦИЈА ПЈЕШАЧКЕ ПАСАРЕЛЕ НА ЗАПАДНОМ ТРАНЗИТУ КОД МОТЕЛА КАМЕЛ   98.00
 5  1680721249/2  28.02.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА   3,091.57
 6  8911-4-0222-4101374  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   478.10
 7  0025/22 предрачун  23.03.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ИЗВОД ИЗ ЈРР ЗА БАНИГО ГРАЂЕЊЕ   30.00
 8  9000226746  16.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ   122.85
 9  796317-04-0222-7366515  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈР   2.94
 10  794610-4-0222-7366640  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   50.35
 11  794611-4-0222-7366640  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНИ ТОАЛЕТ   27.37
 12  791247-4-0222-7366527  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПУМПНА СТАНИЦА   36.77
 13  22-360-000122  16.03.2022.  ГЛОБАЛ ГПС д.о.о.  УСЛУГА САТЕЛИТСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА - ФЕБРУАР 2022. ГОД.   720.72
 14  22-3600-000044  10.02.2022.  ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК д.о.о.  СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА САНАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПУТА СУТУРЛИЈА-КЕНЕ   702.00
 15  62/2022  11.03.2022.  РАДИС д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ КУЉАНИ   583.83
 16  35/22  28.02.2022. САС д.о.о. ПРИБОЈ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА   219.32
 17  81-661/2022  17.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ПЛАЋАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ДА ЈЕ ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР   166.73
 18  5794/22-jn  21.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ПЛАЋАЊЕ ИСПРАВКЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   52.00
 19  101-51-181/2022  24.03.2022.  ТАМ СЕРВИС а.д.  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА А69-О-664   54.83
 20  bslz 034/22 предрачун  24.03.2022.  БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  ПРЕДРАЧУН BSLZ 037/22 - СЕМИНАР - Н. КУТЛИЈА И К. МАРЈАНОВИЋ   977.92
 21  795976-4-0222-7366520  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   54.72
 22  793027-4-0222-7366519  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   415.54
 23  17/22  28.02.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - IV СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ   8,562.12
 24  796074-4-0222-7366518  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   46.22
 25  796071-4-0222-7366505  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.42
 26  794011-4-0222-7366478  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   97.57
 27  794012-4-0222-7366478  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   208.37
 28  794014-4-0222-7366478  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   28.29
 29  794015-4-0222-7366478  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   169.46
 30  01/2200364457  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДВОЗ СМЕЋА   561.56
 31  792609-4-0222-7366415  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   64.54
 32  796083-4-0222-7366411  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   89.30
 33  796076-4-0222-7366410  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   219.81
 34  796052-4-0222-7366409  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   47.88
 35  795882-4-0222-7366408  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   100.04
 36  7849-4-0222-4101720  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   1,586.70
 37  796068-4-0222-7366490  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   359.74
 38  796034-4-0222-7366491  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   131.29
 39  791242-4-0222-7366492  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   227.06
 40  791977-4-0222-7366493  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.42
 41  796088-4-0222-7366494  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   33.93
 42  5911970395  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ, РАЧУН БРОЈ: 5911970395. ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ:38766903388   229.61
 43  795967-4-0222-7366514  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.42
 44  796085-4-0222-7366507  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.24
 45  796089-4-0222-7366513  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.43
 46  01/2200364766  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДВОЗ СМЕЋА   1,082.91
 47  01/2200364485  28.02.2022. „ЧИСТОЋА” а.д. БАЊА ЛУКА  ОДВОЗ СМЕЋА   1,265.83
 48  796054-4-0222-7366484  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   131.55
 49  796057-4-0222-7366485  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   45.62
 50  795881-4-0222-7366486  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   139.45
 51  791187-4-0222-7366487  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   62.02
 52  796006-4-0222-7366488  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   191.16
 53  790446-4-0222-7366489  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   50.52
 54  790479-4-0222-7366416  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   148.90
 55  790325-4-0222-7366479  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   106.61
 56  796023-4-0222-7366480  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   260.69
 57  789221-4-0222-7366481  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   478.77
 58  791782-4-0222-7366482  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   90.79
 59  795978-4-0222-7366483  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   27.42
 60  795539-4-0222-7366472  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   353.76
 61  791341-4-0222-7366470  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   429.18
 62  793030-4-0222-7366466  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   48.88
 63  791462-4-0222-7366467  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   70.33
 64  794783-4-0222-7366468  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   275.73
 65  789687-4-0222-7366453  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   600.57
 66  794763-4-0222-7366535  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   421.30
 67  792690-4-0222-7366531  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   52.98
 68  794017-4-0222-7366521  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   40.84
 69  795447-4-0222-7366407  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   86.51
 70  794870-4-0222-7366476  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   607.79
 71  796062-4-0222-7366475  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   287.32
 72  796000-4-0222-7366495  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   39.91
 73  794093-4-0222-7503640  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   81.72
 74  797216-4-0222-7366537  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   160.55
 75  794492-4-0222-7366501  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   519.84
 76  790337-4-0222-7366500  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   755.67
 77  790331-4-0222-7366499  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   291.12
 78  793076-4-0222-7366498  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   60.63
 79  795965-4-0222-7366497  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   400.12
 80  796066-4-0222-7366496  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   39.75
 81  795880-4-0222-7366504  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   284.39
 82  796055-4-0222-7366503  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   260.44
 83  796087-4-0222-7366509  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   113.82
 84  796084-4-0222-7366512  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   258.69
 85  796081-4-0222-7366508  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   184.21
 86  796082-4-0222-7366502  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022.   305.03
 87  62597-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ НАВОДЊАВАЊЕ - БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   1.40
 88  62490-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - СОЛУНСКА   1.40
 89  62338-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА, НАВОДЊАВАЊЕ -ПАРКИЋ   1.40
 90  61394-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ КРАЈИНЕ   5.85
 91  61371-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА   1.40
 92  61349-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   1.40
 93  61488-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ) - ГОЛУБА БАБИЋА   16.14
 94  62667-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА - ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА   1.40
 95  62664-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ВОЖДОВАЧКА   1.40
 96  61489-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ - КНИНСКА ББ   11.70
 97  62620-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ САМОУСЛУЖНА ПРАОНИЦА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - СИМЕ МАТАВУЉА   1.40
 98  62041-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА   1.40
 99  61101-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (ГРОБЉЕ СВ. ПАНТЕЛИЈА) - АЛЕЈА СВ. САВЕ   12.98
 100  61231-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА (НОВО ГРОБЉЕ) -ФРАНЦА ШУБЕРТА   1.40
 101  62375-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - ДРАКУЛИЋ   6.66
 102  62471-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ СПОМЕН-ЧЕСМА, ЛАУШ   2.45
 103  62485-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНИ TОАЛЕТ - Н. Х. МИЛАНА ТЕПИЋА   20.07
 104  796072-4-0222-7366506  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   27.42
 105  22-360-000080  15.02.2022.  ГЛОБАЛ ГПС д.о.о.  УСЛУГА САТЕЛИТСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА - ЈАНУАР 2022. ГОД.   720.72
 106  62675-2022-01  31.01.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КУПРЕШКА   1.40
 107  25290/21-jn  27.12.2021.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТРОШКОВЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНЕ У ПРИРОДИ   98.00
 108  4211976738  31.01.2022. „М:ТЕЛ“ а.д.  ПРЕТПЛАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ТД XЛ 5 ГБ, РАЧУН БРОЈ 4211976738, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ: 38766830618   193.63
 109  0068  18.02.2022.  SMART COMPUTER  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕТ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ У МЗ ПРОЈЕКАТ   15,701.40
 110  62598-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ФОНТАНА И НАВОДЊАВАЊЕ -БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ   5.85
 111  62675-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  УТРОШАК ВОДЕ ЧЕСМА - КУПРЕШКА   1.40
 112  240856  04.03.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА САГЛАСНОСТ - МОТИКЕ ШКОЛА   1,806.78
 113  62319-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   11.70
 114  62320-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ ВОДЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ РАМИЋИ   1.40
 115  13/22  28.02.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  УКЛАЊАЊЕ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА   157,289.37
 116  16/22  28.02.2022.  ЕКО ЕУРО ТИМ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ II СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - ФЕБРУАР 2022. ГОД. (III ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА)   19,641.38
 117  2-1937/2022  18.03.2022.  СУПЕР ПЕТРОЛ д.о.о. БАЊА ЛУКА  ГОРИВО   30.00
 118  81-702/2022  21.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ КОНКУРС   778.05
 119  149-22  16.03.2022.  НОТАР ЛЕЈЛА КОСИЋ  УСЛУГЕ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ УГОВОРА ОПУ-210/22   334.62
 120  if-00118-1-22  23.03.2022.  АПИФ БАЊА ЛУКА  ИЗВОД ИЗ ЈАВНОГ РЕГИСТРА БР: 19-017-4045/21   10.00
 121  01-r-708/22  22.03.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  РЕД КУЦАНОГ ТЕКСТА   1,712.88
 122  81-707/2022  21.03.2022.  ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА  ЈАВНИ КОНКУРС   611.33
 123  01-r-627/22  11.03.2022. ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС  ЈАВНИ КОНКУРС   3,945.24
 124  1-769/22  15.03.2022.  „ЛАНАКО“ БАЊА ЛУКА  475 СОФТВЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ОМ И КОНТРОЛУ ПЛАЋАЊА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОД., РАЧУН БР: 1-769/22, ЛАНАKО   7,741.42
 125  2.1.-s-252/22  05.03.2022.  РЕСТОРАН КАЗАМАТ д.о.о. БАЊА ЛУКА  РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ   129.50
 126 предрачун 1060026  22.03.2022. ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о.  СЕМИНАР - ЈАВНЕ НАБАВКЕ   139.23
 127  01-250/900  16.03.2022.  ЕНСА БХ д.о.о.  БРИКЕТ ЗА МЗ ЗАЛУЖАНИ   848.25
 128  794506-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   27.48
 129  794508-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   121.94
 130  794509-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   202.78
 131  8983-4-0222-4101660  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1,184.57
 132  4993/22-jn  07.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ОБАВЈЕШТЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 133  794512-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   173.40
 134  794513-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   32.88
 135  794500-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   53.16
 136  794504-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   27.55
 137  794505-4-0222-7366436  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   27.65
 138  4  18.03.2022. ЗИБЛ а.д.  КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ У КАМПУСУ   808.70
 139  792493-4-0222-7527648  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   31.61
 140  794565-4-0222-7366454  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   149.51
 141  794288-4-0222-7366474  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   373.85
 142  2398-1515/2022  07.03.2022. ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о.   НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ   16,380.47
 143  5676/22-jn  21.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ОБАВЈЕШТЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 144  fu-117-0/22  21.03.2022. ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.  ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ   377.00
 145  fu-118-0/22  21.03.2022. ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ 11-Г-954/22   453.00
 146  4994/22-jn  07.03.2022.  ЈП НИО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ БИХ  ОГЛАС ОБАВЈЕШТЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   98.00
 147  792011-4-0222-7333277  28.02.2022. МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   40.01
 148  fu-115-0/22  21.03.2022. ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ 11-Г-954/22   4,737.00
 149  fu-116-0/22  21.03.2022. ТРАВЕЛ ПЛАН д.о.о.  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ 11-Г-954/22   153.20
 150  fr-021-0021/22  21.03.2022.  ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ ДР ВАСО БУТОЗАН БАЊА ЛУКА  НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА ТРИХИНЕЛОЗНИХ ЖИВОТИЊА / ДИВЉЕ И ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ   234.00
 151  364-22  16.03.2022.  НОТАР ДР ДРАГИЦА РИСТИЋ  УСЛУГЕ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ УГОВОРА ОПУ -458/22   351.00
 152  14614-AO-676659-00/22  28.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А69-О-664   271.38
 153  14622-ZK-0460279-00/22  28.03.2022.  „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ”  ЗЕЛЕНИ КАРТОН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА А69-О-664   4.00
 154  22-362-000007  26.02.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   1,501.20
 155  22-362-000008  26.02.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   1,131.50
 156  22-362-000009  25.02.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   3,754.00
 157  22-362-000010  24.02.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   304.50
 158  90158231  31.01.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.
 5% НАПЛАТЕ РЕАЛ. ЗА УСЛУГЕ МПАРКИНГ ЗА 12/21, БР. ФАКТУРЕ: 90158231, БХ ТЕЛЕКОМА д.д. САРАЈЕВО   192.00
 159  90158229  31.01.2022.  БХ ТЕЛЕКОМ д.д.
 5% НАПЛАТЕ РЕАЛ. ЗА УСЛУГЕ МПАРКИНГ ЗА 12/2021, БРОЈ ФАКУТРЕ: 90158229, БХ ТЕЛЕКОМ д.д. САРАЈЕВО   9.50
 160  22-362-000011  24.02.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 161  22-362-000012  04.03.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   75.00
 162  22-362-000013  04.03.2022.  „АКВАНА” д.о.о. БАЊА ЛУКА  ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ   100.30
 163  5034294022  28.02.2022.   РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   7.50
 164  4033422022  28.02.2022.   РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   7.50
 165  5017153022  28.02.2022.   РТРС ЈП БАЊА ЛУКА  РТВ ТАКСА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   7.50
 166  62686-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   2.10
 167  01/2022  01.04.2022.  ЗИБЛ а.д.  КОМУНАЛНА НАКНАДА   78,684.40
 168  60513-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   5.85
 169  62634-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   20.07
 170  54715-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 171  60420-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   47.16
 172  60424-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   34.06
 173  60566-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   42.80
 174  60565-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 175  62635-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 176  60631-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   8.80
 177  62028-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   2.57
 178  61949-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   9.47
 179  61865-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   1.40
 180  61689-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   7.63
 181  62068-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   4.51
 182  62069-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   5.85
 183  62030-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   11.70
 184  62032-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   13.14
 185  62029-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   2.57
 186  61427-2022-02  28.02.2022.   „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА  ВОДА ЗА ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ   107.21
Укупно: 367,817.01