Стручна служба Скупштине Града
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ШУКАЛО ИГОР Секретар скупштине Града дипломирни правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 04.11.2006. године
2 МАЛОБАБИЋ ВЕЛИША стручни савјетник - шеф Кабинета предсједника Скупштине Града дипломирани еконимиста Паневропски универзитет Апеирон - Факултет пословне економије, 18.05.2012. године
3 ДЕСПОТ МИРЈАНА Самостални стручни сарадник за опслуживање Скупштине Града дипломирани новинар Филозофски факултет Бања Лука, 16.07.2008. године
4 ШКОБО БРАНИСЛАВ самостални стручни сараддник за скупштинске послове дипломирани правник Универзитет за пословне студије Бања Лука - Факултет правних наука 10.09.2018. године
5 ТУНИЋ ИРЕНА стручни сарадник - секретар Потпредсједника Скупштине Града правник - 180 ецтс Правни факултет Универзитета у Бањој Луци,31.12.1987.године
6 МИЛОВАНОВИЋ ГОЈА сарадник у Служби економски техничар Економска школа Бања Лука, 11.02.1981. године
7 БАНИКА ЛАРА виши референт за електронску обраду и скупштинске документације дипломирани менаџер у јавној управи, за јаввне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Banјa Luka College, 30.10.2013. године
8 ПЕЈАКОВИЋ ГОРДАНА Стручни сарадник зуа административно техничке Стручни сарадник зуа административно техничке полсове правни техничар Угоститељко-економска школа Приједор, 20.06.2007. године
9 РАДУКИЋ ЗОРА стрчни сарадник за административно техничке послове правни техничар Средња стручна школа "Јован Дучић" Кнежево 30.08.2002. године
10 МИРКОВИЋ ГОРАН Стручни савјетник за скупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.04.2005. године
11 ДИВЈАК ГОСПАНА Самостални стручни сарадник за шкупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Бања Лука, 04.09.1981. године
12 РАШИЋ ЈУЛИЈАНА самостални стручни сарадникм за посслове Скупштине Града и административно-техничке послове дипломирани педагог Филозофсдки факултет Бања Лука 14.07.2009. године
13 ВИДОВИЋ КОВИЉКА виши стручни сарадник - секретар Предсједника Скупштине Града дипломирани економиста - менаџер 180 ецтс Banјa Luka College, 08.03.2012. године
14 СИМИЋ ЖЕРАЈИЋ НЕДА референт за лекторисање професор српског језика и књижевности Филолошки факултет Универзитета Бања Лука, 05.07.2013. године
15 КОЉАНИЋ ЗДРАВКА оператер дактилограф/дактилокореспондента Центар за стручно образовање кадрова Бања Лука, 19.05.1980. године
16 ГРМУША СИНИША возач возач моторних возила у међународном и цестовном промету роба и путника Приватна средња струковна школа са правом јавности Либар Широки Бријег, 22.08.2017. године
17 РАДУЉ РАДАНА самостални стручни сарадник-координатор за припрему сједница скупштине града дипломирани менаџер јавне управе Паневропски универзитет Апеирон - Факултет пословне економије, 27.07.2006. године
18 БИРАЧ БИЉАНА самостални стручни сарадник-координатор за скупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета Бања Лука, 24.11.1981. године
19 ПОПОВИЋ МИЛАН виши стручни сададник за економске послове у Кабинету предсједника Скупштине Града дипломирани економиста - 180 ецтс Факултет за примјењену економију, Универзитет за примјењену економију, 07.11.2011. године.