Стручна служба Скупштине Града
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ИГОР ШУКАЛО секретар Скупштине Града дипломирни правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.11.2006. године
2 ВЕЛИША МАЛОБАБИЋ стручни савјетник - шеф Кабинета предсједника Скупштине Града дипломирани економиста Паневропски универзитет Апеирон, Факултет пословне економије, 18.5.2012. године
3 ОСТОЈА ПЕРИШИЋ стручни савјетник за опште послове предсједника Скупштине Града дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.11.2008. године
4 МИРЈАНА ДЕСПОТ самостални стручни сарадник за опслуживање Скупштине Града дипломирани новинар Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.7.2008. године
5 БРАНИСЛАВ ШКОБО самостални стручни сарадник за скупштинске послове дипломирани правник Универзитет за пословне студије Бања Лука - Факултет правних наука, 10.9.2018. године
6 ИРЕНА ТУНИЋ стручни сарадник - секретар потпредсједника Скупштине Града правник - 180 ЕЦТС Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 31.12.1987. године
7 ГОЈА МИЛОВАНОВИЋ сарадник у Служби економски техничар Економска школа Бања Лука, 11.2.1981. године
8 ЛАРА БАНИКА виши референт за електронску обраду и скупштинске документације дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Високошколска установа „Banja Luka College”, 30.10.2013. године
9 ГОРДАНА ПЕЈАКОВИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове у Стручној служби Скупштине Града правни техничар Угоститељско-економска школа Приједор, 20.6.2007. године
10 ЗОРА РАДУКИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове правни техничар Средња стручна школа Јован Дучић Кнежево, 30.8.2002. године
11 ГОРАН МИРКОВИЋ стручни савјетник за скупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.4.2005. године
12 ГОСПАНА ДИВЈАК самостални стручни сарадник за скупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.9.1981. године
13 ЈУЛИЈАНА РАШИЋ самостални стручни сарадник за послове Скупштине Града и административно-техничке послове дипломирани педагог Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.7.2009. године
14 КОВИЉКА ВИДОВИЋ виши стручни сарадник - секретар предсједника Скупштине Града дипломирани економиста - менаџер 180 ЕЦТС Високошколска установа „Banja Luka College”, 8.3.2012. године
15 НЕДА СИМИЋ ЖЕРАЈИЋ референт за лекторисање професор српског језика и књижевности Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 5.7.2013. године
16 ЗДРАВКА КОЉАНИЋ оператер дактилограф/дактилокореспондента Центар за стручно образовање кадрова Бања Лука, 19.5.1980. године
17 СИНИША ГРМУША возач возач моторних возила у међународном и цестовном промету роба и путника Приватна средња струковна школа са правом јавности Либар Широки Бријег, 22.8.2017. године
18 МИЛИЈАНА ШТРБАЦ самостални стручни сарадник - координатор за радна тијела скупштине града дипломирани политиколог Независни универзитет Бања Лука, 26.09.2014. године
19 РАДАНА РАДУЉ самостални стручни сарадник - координатор за припрему сједница Скупштине Града дипломирани менаџер јавне управе Паневропски универзитет Апеирон - Факултет пословне економије, 27.7.2006. године
20 БИЉАНА БИРАЧ самостални стручни сарадник - координатор за скупштинске послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.11.1981. године
21 МИЛАН ПОПОВИЋ виши стручни сарадник за економске послове у Кабинету предсједника Скупштине Града дипломирани економиста - 180 ЕЦТС Факултет за примијењену економију, Универзитет за примијењену економију, 7.11.2011. године.
22 МИЛЕНА БЈЕЛОВУК самостални стручни сарадник за опслуживање Скупштине Града дипломирани економиста Универзитет за пословне студије - Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука, 26.12.2013. године