Служба за заједничке послове
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МИЛОШ КОМЉЕНОВИЋ стручни савјетник за правне послове и јавне набавке дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 22.3.1986. године
2 САЊА БУКАРА стручни савјетник за правне послове и јавне набавке дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.6.1987. године
3 АЛЕКСАНДАР МАЈСТОРОВИЋ самостални стручни сарадник -координатор за послове јавних набавки и праћење комуналних расхода дипломирани инжењер машинства Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 13.11.2009. године
4 БОРИС МАЛБАША самостални стручни сарадник за заштиту на раду и противпожарну заштиту дипломирани менаџер заштите животне средине Високошколска установа „Banja Luka College”, 24.7.2017. године
5 ДИЈАНА ПОПАДИЋ самостални стручни сарадник за набавке дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 22.2.2018. године
6 САБИНА САРАЈЛИЋ самостални стручни сарадник за набавке дипломирани економиста - менаџер Високошколска установа „Banja Lukа College”, 12.7.2012. године
7 ВЕСНА ГРОЗДАНИЋ виши стручни сарадник за набавке и административне послове дипломирани правник (180 ЕЦТС) Факултет правних наука „Апеирон” Бања Лука, 10.2.2017. године
8 ЈОВАНКА РОГИЋ телефониста економски техничар Економска школа Кључ, 19.6.1981. године
9 САЊА ЈОВИЋ телефониста економски техничар Економска школа Бања Лука, 24.7.2008. године
Одсјек за обезбјеђење
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ВЕСЕЛКО ВУЧИЋ шеф Одсјека за обезбјеђење дипломирани правник за безбједност и криминалистику Независни универзитет Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту, 20.10.2015. године
2 МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ радник обезбјеђења кухарски технолог Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 27.6.1996. године
3 СИНИША ЈАЗВИЋ радник обезбјеђења туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 18.6.2001. године
4 БОЈАН ВРЖИНА радник обезбјеђења хотелско-туристички техничар Угоститељско-туристичка школа Бихаћ, 10.2.2011. године
5 ОГЊЕН КНЕЖЕВИЋ радник обезбјеђења техничар електронике Електротехничка школа „Никола Тесла” Бања Лука, 13.6.2013. године
6 БРАНКО КЕСИЋ радник обезбјеђења противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 16.6.1986. године
7 СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ радник обезбјеђења угоститељски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 26.6.2008. године
8 ВЛАДО ЛЕСЈАК радник обезбјеђења електротехничар енергетике Електротехничка школа „Никола Тесла” Бања Лука, 2.7.2001. године
9 ДРАЖЕН МИЛИНКОВИЋ радник обезбјеђења економско-комерцијални техничар Економска школа Бања Лука, 7.6.1996. године
10 ПРЕДРАГ САВИЋ радник обезбјеђења електротехничар за комутационе системе Електротехничка школа „Никола Тесла” Бања Лука, 28.6.1998. године
11 ДУШАН ВУЈАНЧЕВИЋ радник обезбјеђења правни техничар Средња школа „Јован Дучић” Кнежево, 29.8.2006. године
12 ДУШКО ГРАНУЛИЋ радник обезбјеђења пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 2002. године
13 РАДА АНТОНИЋ радник обезбјеђења трговински техничар Средњошколски центар „Никола Тесла” Котор Варош, 14.6.2005. године
14 БРАНИСЛАВ ТРКУЉА радник обезбјеђења правни техничар Средња школа „Јован Дучић” Кнежево, 14.6.2005. године
15 МЛАДЕН КОНДИЋ радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар „Лазар Ђукић” Кључ, 14.4.1995. године
16 ЧЕДОМИР ПЕПИНОВИЋ радник обезбјеђења ветеринарски техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 23.8.2002. године
17 ЗОРАН ВУЛЕТА радник обезбјеђења саобраћајни техничар Металска школа Бања Лука, 15.6.1981. године
18 ДРАШКО ЖАРИЋ радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар „Никола Тесла”, 19.6.1997. године
19 ДРАГАН КРНДИЋ радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар „Никола Тесла” Котор Варош, 31.8.2006. године
20 ЖЕЉКО ВРАЊЕШ радник обезбјеђења економски техничар Средњошколски центар „Никола Тесла” Котор Варош, 28.6.2010. године
21 ВЕЛИМИР ПОПОВИЋ радник обезбјеђења возач моторних возила Школски центар за цестовни саобраћај, Загреб, 18.6.1979. године
22 БОЖО КАМБЕР радник обезбјеђења угоститељско-трговинско-туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 29.10.2010. године
23 ДЕЈАН ПОПОВИЋ радник обезбјеђења електротехничар енергетике Електротехничка школа "Никола Тесла", Бања Лука, 21.06.2004. године
24 ЖЕЉКО БОГОЈЕВИЋ радник обезбјеђења техничар друмског саобраћаја Раднички универзитет у Бањој Луци, 03.08.2012. године
25 МИОДРАГ КЛИНЦОВ радник обезбјеђења грађевински техничар Грађевинска школа с правом јавности, Широки Бријег, 19.08.2019. године
26 ОГЊЕН САВОВИЋ радник обезбјеђења ваздухопловни техничар Техничка школа Бања Лука, 14.6.2017. године
Одсјек за одржавање и возни парк
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ЖЕЛИМИР РОКВИЋ шеф Одсјека за одржавање и возни парк дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију Високошколска установа „Banja Luka College”, 23.7.2015. године
2 ЗОРАН МИЛИНОВИЋ шеф одржавања инжењер електротехнике Виша техничка школа Суботица, 20.3.1982. године
3 АЦО КАЧАВЕНДА стручни сарадник - економ економски техничар Економска школа Бања Лука, 2.6.1979. године
4 ЉУБА НОВКОВИЋ стручни сарадник - економ економист Приватна средња школа са правом јавности ВербумМостар, 20.2.2016. године
5 СИНИША ЧЕКИЋ референт у економату машински техничар Техничка школа Бања Лука, 25.6.2008. године
6 ПЕТКО ЂУКИЋ радник за одржавање опреме и инсталација машински техничар Школски центар Веселин Маслеша Котор Варош, 31.8.1989. године
7 ДАРКО ТОДИЋ радник за одржавање опреме и инсталација техничар за електроенергетику Средња струковна школа Томиславград, 18.6.2012. године
8 ПРЕДРАГ ОЉАЧА копирничар офсет машиниста Металска школа Бања Лука, 5.6.1989. године
9 ЖЕЉКО БУНИЋ копирничар техничар за рачунарску технику и аутоматику Електро школа Бања Лука, 5.6.1989. године
10 НЕДЕЉКА КРЕЧАР радник у копирници техничар рачунарства ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 11.10.2019. године
11 ДРАГАНА ПИЛИПОВИЋ чистач пољопривредни техничар Угоститељски школски центар Бихаћ, 26.5.1987. године
12 ДАРИЈАНА КРЕЧАР чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 1997. године
13 ЉУБИЦА ВУЛИН чистач основна школа Основна школа у Ситници, 4.6.1997. године
14 БОЈАНА ВУЧЕНОВИЋ чистач основна школа Основна школа у Живиницама, 21.5.2004. године
15 ДРЕНКА СТРАЖИВУК чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 26.5.1983. године
16 МИРЈАНА РОМИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 26.5.2009. године
17 МИЛИВОЈКА ЈУНГИЋ чистач прерађивач алкохолних и безалкохолних пића Школа ученика у привреди Бања Лука, 23.6.1981. године
18 СЛОБОДАНКА МИЛОШЕВИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 5.6.1989. године
19 СТОЈА ЈАЊЕТОВИЋ чистач управни техничар Управна школа Добој, 22.6.1985. године
20 ЈОВАНА САВИЋ чистач машински техничар Техничка школа Бања Лука, 31.1.2014. године
21 ЉУБИНКА ЋУРЛИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 6.6.1990. године
22 ЗЛАТКА АЏИЋ чистач основна школа Основна школа у Котор Варошу, 20.6.1989. године
23 ДИЈАНА ЈОРГАНОВИЋ чистач основна школа Основна школа у Александровцу, 10.12.1997. године
24 МИРЈАНА КОЉАНЧИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 4.6.1991. године
25 ЉИЉАНА МИЛОВАНОВИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 24.5.1980. године
26 СРЂАНА ЧАЈИЋ чистач основна школа Основна школа у Бистрици, 2.6.2000. године
27 ВЕСНА ПОДОБНИК чистач економски техничар Економска школа Бања Лука, 13.6.1983. године
28 СЛАЂАНА КРЕМЕНОВИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 30.5.1984. године
29 ЗОРИЦА РАДАНОВИЋ чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 7.5.2014. године
30 ВУЈАДИН ЈАКОВЉЕВИЋ шеф возног парка економски техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2002. године
31 ИВИЦА ГРГИЋ радник за одржавање и контролу употребе возила техничар друмског саобраћаја Раднички универзитет у Бањој Луци, 26.7.2012. године
32 ИГОР МУДРЕНОВИЋ возач возач моторних возила - специјалиста Саобраћајно-техничка школа у Земуну, 23.6.2000. године
33 ДРАШКО КУЗМАНОВИЋ возач возач моторних возила - специјалиста Техничка школа Бања Лука, 17.2.2000. године
34 ДРАГАН СТОЈАКОВИЋ возач возач моторних возила - специјалиста Саобраћајно-техничка школа у Земуну, 26.4.2002. године
35 ДАРКО ШКОБИЋ возач возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и услуга Приватна средња струковна школа са правом јавности „Вербум”, Мостар, 29.6.2017. године