Служба за заједничке послове
Р.бр.  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 КОМЉЕНОВИЋ МИЛОШ стручни савјетник за правне послове и јавне набавке дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 22.03.1986.
2 БУКАРА САЊА стручни савјетник за правне послове и јавне набавке дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.06.1987.
2 ГРБИЋ ТИЈАНА стручни сарадник - секретар начелника Службе за заједничке послове пословно-правни техничар Економска школа Бања Лука, 12.06.2018.
3 МАЈСТОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР самостални стручни сарадник-координатор за послове јавних набавки и праћење комуналних расхода дипломирани инжењер машинства Машински факултет, Универзитета у Бања Лука, 13.11.2009.
4 МАЛБАША БОРИС самостални стручни сарадник за заштиту на раду и противпожарну заштиту дипломирани менаџер заштите животне средине Бања Лука College, 24.07.2017.
5 ПОПАДИЋ ДИЈАНА самостални стручни сарадник за набавке дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 22.02.2018.
6 САРАЈЛИЋ САБИНА самостални стручни сарадник за набавке дипломирани економиста-менаџер Бања Лука College, 12.07.2012.
7 ГРОЗДАНИЋ ВЕСНА виши стручни сарадник за набавке и административне послове дипломирани правник (180 ECTS) Факултет правних наука "APEIRON" Бања Лука 10.02.2017.
8 РОГИЋ ЈОВАНКА телефониста економски техничар Економска школа Кључ, 19.06.1981.
9 ЈОВИЋ САЊА телефониста економски техничар Економска школа Бања Лука, 24.07.2008.
Одсјек за обезбјеђење
Р.бр.  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ДАКИЋ ПРЕДРАГ шеф Одсјека за обезбјеђење дипломирани правник за безбједност и криминалистику Универзитет Синергија Бијељина, Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука 06.12.2010.
2 МАТИЋ ОГЊЕН самостални стручни сарадник за послове безбједности дипломирани правник за безбједност и криминалистику Независни универзитет Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту, 14.09.2017.
3 ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ радник обезбјеђења кухарски технолог Угоститељско трговинско туристичка школа Бања Лука 27.06.1996.
4 ЈАКОВЉЕВИЋ ВУЈАДИН радник обезбјеђења економски техничар Економска школа Бања Лука 14.06.2002.
5 ЈАЗВИЋ СИНИША радник обезбјеђења туристички техничар Угоститељско трговинско туристичка школа Бања Лука 18.06.2001.
6 ВРЖИНА БОЈАН радник обезбјеђења хотелско-туристички техничар Угоститељско туристичка школа Бихаћ 10.02.2011.
7 КНЕЖЕВИЋ ОГЊЕН радник обезбјеђења техничар електронике Електротехничке школа "Никола Тесла" Бања Лука, 13.06.2013.
8 КЕСИЋ БРАНКО радник обезбјеђења противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 16.06.1986.
9 БЛАГОЈЕВИЋ СРЂАН радник обезбјеђења угоститељски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 26.06.2008.
10 ЛЕСЈАК ВЛАДО радник обезбјеђења електротехничар енергетике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука 02.07.2001.
11 МИЛИНКОВИЋ ДРАЖЕН радник обезбјеђења економско-комерцијални техничар Економска школа Бања Лука, 07.06. 1996.
12 САВИЋ ПРЕДРАГ радник обезбјеђења електротехничар за комутационе системе Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 28.06.1998.
13 ВУЈАНЧЕВИЋ ДУШАН радник обезбјеђења правни техничар Средња школа Јован Дучић Кнежево, 29.08.2006.
14 ГРАНУЛИЋ ДУШКО радник обезбјеђења пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука 2002.
15 АНТОНИЋ РАДА радник обезбјеђења трговински техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 14.06.2005.
16 ТРКУЉА БРАНИСЛАВ радник обезбјеђења правни техничар Средња школа Јован Дучић Кнежево, 14.06.2005.
17 КОНДИЋ МЛАДЕН радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Кључ, 14.04.1995.
18 ПЕПИНОВИЋ ЧЕДОМИР радник обезбјеђења ветеринарски техничар Пољопривредна школа Бања Лука 23.08.2002.
19 ВУЛЕТА ЗОРАН радник обезбјеђења саобраћајни техничар Металска школа Бања Лука, 15.06.1981.
20 ЖАРИЋ ДРАШКО радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар "Никола Тесла", 19.06.1997.
21 КРНДИЋ ДРАГАН радник обезбјеђења машински техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 31.08.2006.
22 ВРАЊЕШ ЖЕЉКО радник обезбјеђења економски техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 28.06.2010.
23 КЛИНЦОВ МИОДРАГ радник обезбјеђења грађевински техничар Приватна средња школа са правом јавности Широки Бријег, 08.06.2019.
24 КАМБЕР БОЖО радник обезбјеђења угоститељско кулинарски техничар Угоститељско трговинско туристичка школа Бања Лука 29.10.2010.
25 ПОПОВИЋ ВЕЛИМИР радник обезбјеђења возач моторних возила Школски центар за цестовни саобраћај, Загреб, 18.06.1979.
Одсјек за одржавање и возни парк
Р.бр.  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 РОКВИЋ ЖЕЛИМИР шеф Одсјека за одржавање и возни парк дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администарцију Бања Лука College, 23.07.2015.
2 МИЛИНОВИЋ ЗОРАН шеф одржавања инжењер електротехнике Виша техничка школа Суботица, 20.03.1982.
3 КАЧАВЕНДА АЦО стручни сарадник-економ економски техничар Економска школа Бања Лука, 02.06.1979.
4 НОВКОВИЋ ЉУБА стручни сарадник-економ економист Приватна средња школа са правом јавности Вербут-Мостар, 20.02.2016.
5 ЧЕКИЋ СИНИША референт у економату машински техничар Техничка школа Бања Лука 25.06.2008.
6 ЂУКИЋ ПЕТКО радник за одржавање опреме и инсталација машински техничар Школски центар "Веселин Маслеша" Котор Варош 31.08.1989.
7 ТОДИЋ ДАРКО радник за одржавање опреме и инсталација техничар за електроенергетику Средња струковна школа Томиславград, 18.06.2012.
8 ОЉАЧА ПРЕДРАГ копирничар офсетмашиниста Металска школа Бања Лука, 05.06.1989.
9 БУНИЋ ЖЕЉКО копирничар техничар за рачунараску технику и аутоматику Електро школа Бања Лука 05.06.1989.
10 КРЕЧАР НЕДЕЉКА радник у копирници техничар рачунараства ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 11.10.2019.
11 ПИЛИПОВИЋ ДРАГАНА чистач пољопривредни техничар Угоститељски школски центар Бихаћ 26.05.1987.
12 КРЕЧАР ДАРИЈАНА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 1997.
13 ВУЛИН ЉУБИЦА чистач основна школа Основна школа у Ситници 04.06.1997.
14 ВУЧЕНОВИЋ БОЈАНА чистач основна школа Основна школа у Живиницама 21.05.2004.
15 СТРАЖИВУК ДРЕНКА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 26.05.1983.
16 РОМИЋ МИРЈАНА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 26.05.2009.
17 ЈУНГИЋ МИЛИВОЈКА чистач прерађивач алкохолних и безалкохолних пића Школа ученика у привреди Бања Лука 23.06.1981.
18 МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАНКА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 05.06.1989.
19 ЈАЊЕТОВИЋ СТОЈА чистач управни техничар Управна школа Добој 22.06.1985.
20 САВИЋ ЈОВАНА чистач машински техничар Техничка школа Бања Лука 31.01.2014.
21 ЋУРЛИЋ ЉУБИНКА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 06.06.1990.
22 ВУКОВИЋ ЈАДРАНКА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 06.06.1990.
23 АЏИЋ ЗЛАТКА чистач основна школа Основна школа у Котор Варошу 20.06.1989.
24 ЈОРГАНОВИЋ ДИЈАНА чистач основна школа Основна школа у Александровцу, 10.12.1997.
25 КОЉАНЧИЋ МИРЈАНА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 04.06.1991.
26 МИЛОВАНОВИЋ ЉИЉАНА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци 24.05.1980
27 КРЕМЕНОВИЋ СЛАЂАНА чистач основна школа Основна школа у Бањој Луци, 30.05.1984.
28 МУДРЕНОВИЋ ИГОР шеф возног парка возач моторних возила-специјалиста Саобраћајно техничке школа у Земуну 23.06.2000.
29 ГРГИЋ ИВИЦА радник за одржавање и контролу употребе возила техничар друмског саобраћаја Раднички универзитет у Бањој Луци, 26.07.2012.
30 КУЗМАНОВИЋ ДРАШКО возач возач моторних возила-специјалиста Техничка школа Бања Лука 17.02.2000.
31 СТОЈАКОВИЋ ДРАГАН возач возач моторних возила-специјалиста Саобраћајно техничка школа у Земуну 26.04.2002.
32 ШКОБИЋ ДАРКО возач возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и услуга Приватна средња струковна школа са правом јавности Вербум, Мостар 29.06.2017.