Одсјек за сарадњу са грађанима-Канцеларија за грађане
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. НИКОЛИНА РАЧИЋ шеф Одсјека дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.6.2003. године
2. СЊЕЖАНА МАЛЕШ самостални стручни сарадник за контакте са грађанима дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 30.1.2013. године
3. ДРАГАНА ЧАКАЛО МАЛЕШ самостални стручни сарадник за контакте са грађанима дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.3.2011. године
4. ДАНИЈЕЛА ДИМИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове и сарадњу са грађанима економски техничар Економска школа Бања Лука, 17.6.1998. године
5. ТАЊА ПАЛАЧКОВИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове и сарадњу са грађанима машински техничар Техничка школа Бања Лука, 12.6.2013. године