Одсјек за сарадњу са грађанима-Канцеларија за грађане
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 РАЧИЋ НИКОЛИНА Шеф Одсјека дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.06.2003.
2 МАЛЕШ СЊЕЖАНА самостални стручни сарадник за контакте са грађанима дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 30.01.2013.
3 ЧАКАЛО МАЛЕШ ДРАГАНА самостални стручни сарадник за контакте са грађанима дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.03.2011.
4 ШЕВО КРИСТИНА самостални стручни сарадник за контакте са грађанима дипл.политиколог Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 29.09.2017.
5 ДИМИЋ ДАНИЈЕЛА стручни сарадник за административно-техничке послове и сарадњу са грађанима економски техничар Економска школа Бања Лука, 17.06.1998.