Одсјек за регионалну и међународну сарадњу и протокол градоначелника  
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ  
1. ДРАГАНА ПОПОВИЋ координатор за регионалну и међународну сарадњу и превођење професор енглеског језика и књижевности Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 15.2.2002. године  
2.  МАЈА ЛУКАЧ МАРЈАНОВИЋ координатор за регионалну и међународну сарадњу и превођење професор енглеског језика и књижевности Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, 24.9.1990. године  
3. САЊА ГАЈИЋ лектор професор италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.5.2014. године  
4. АЛЕКСАНДАР ЧАВИЋ референт за протоколарне послове и фотографисање фотограф Технолошка школа Бања Лука, 6.6.2005. године  
5. ЈЕЛЕНА ХРКА стручни сарадник за административно-техничке послове економски техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2002. године