Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. НАТАША САВКОВИЋ шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.11.2008. године
2. БИЉАНА МИЛАКОВИЋ ДИВЉАК самостални стручни сарадник за људске ресурсе и нормативну дјелатност дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.2.2015. године
3. МАРИЈА ЊЕЖИЋ ШТЕКОВИЋ самостални стручни сарадник за радне односе дипломирани правник Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион - Никола Тесла”, Београд 22.11.2016. године
4. БОЈАНА БАБИЋ стручни сарадник за административно техничке послове трговачки техничар Угоститељско -трговинско -туристичка школа Бања Лука, 20.06.2011. година
5. МАЈА ВРАНЧИЋ приправник дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 3.7.2020. године