Одсјек за правна питања и прописе
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. НАТАША ВУКМИРОВИЋ шеф Одсјека дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.12.1998. године
2. ДИЈАНА ЈОЛЏИЋ стручни савјетник за послове заступања дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 1.7.1981. године
3. ЈАСМИНКА ШИРОЊИЋ стручни савјетник за послове заступања дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 30.6.1987. године
4. НЕВЕНА ОРЛОВИЋ стручни савјетник за послове заступања дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.4.1993. године
5. ГОРАН БУНДАЛО стручни савјетник за послове заступања дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.11.2008. године
6. ЈЕЛЕНА ВРКАЧЕВИЋ стручни савјетник за нормативно-правне послове и другостепени поступак дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.9.2002. године
7 САЊА ШАРИЋ самостални стручни сарадник -координатор за правне послове у области инвестирања дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.9.2001. године
8 НАТАША ЛАКИЋ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.4.2014. године
9 РАНКА ПЕЦАЉ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.2.1997. године
10 СЕНКА ЛАКИЋ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.2.1993. године
11 ДИЈАНА СТУПАР самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.3.2014. године
12 МАРИЈАНА ЧИВЧИЋ референт за вођење евиденција економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
13 МАРТА АНТОНИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове пословно-правни техничар Економска школа Бања Лука, 9.6.2016. године