Одсјек за послове цивилне заштите и професионално територијално ватрогасно-спасилачке јединице
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 БАБИЋ ДРАГАН Шeф Одсјека за послове цивилне заштите и професионално територијално ватрогасно-спасилачке јединице професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бања Луци, 19.10.2007.
2 ТАНАСИЋ СЛАВКО стручни савјетник за правне послове у Одсјеку дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.10.1982.
3 ТЕПИЋ МАНОЈЛО самостални стручни сарадник-координатор за израду плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће-руковаоц плана професор општенародне одбране  Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву,17.08.1983.
4 ЛАЗЕНДИЋ МИЛЕ виши стручни сарадник за мјере цивилне заштите струковни инжењер заштите животне средине Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 05.10.2007.
5 КАРАЏА МАРИО самостални стручни сарадник за попуну и организацију јединица цивилне заштите дипломирани инжињер саобраћаја Војнотехничка академија Војске Југославије-Београд, 17.07.1996.
6 ЗОРЧИЋ МИРЈАНА самостални стручни сарадник за обуку структура система заштите и спасавања становништва професор народне одбране Факултет народне одбране Универзитета у Београду, 19.09.1983.
7 АЛЕКСИЋ МИЛАН референт за набавке и евиденцију дипломирани економиста Висока школа за економију и информатику Приједор, 28.11.2018.
8 ВУКАЈЛОВИЋ ДРАГОЉУБ референт за набавке и евиденцију дипломирани менаџер заштите животне средине Висока школа Бања Лука College, 26.07.2018.
9 ШИПКА ВЕСНА самостални стручни сарадник за планове заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће дипломирани физичар Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.09.2005.
10 ЧАНКОВИЋ ПЕТАР референт за евиденцију припадника цивилне заштите техничар електроенергетике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 05.10.2015.
11 ДОБРАШ МИЛЕНКО стручни сарадник за евиденцију материјално-техничких средстава и административно техничке послове управни техничар Управна школа Бања Лука, 26.06.1984.
12 ВУКОВИЋ ОСТОЈА Шеф тима за превентивне мјере и активности аутоелектричар -специјалиста Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 04.02.2000.
13 БЛАГОЈЕВИЋ СЛАДИМИР возач-руковалац грађевинских машина електротехничар рачунара Средња информатичка школа, Сремски Карловци, 22.06.2018.
14 ТРИВУНОВИЋ СИНИША радник на одржавању јавне површине и комуналне опреме техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука, 11.06.2015.
15 БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН радник на одржавању јавне површине и комуналне опреме пољопривредни техничар Пољопривредно технолошки школски центар Бања Лука,22.06.1990.
ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МАЛИНИЋ МИРОСЛАВ командант бригаде-старјешина ватрогасне јединице специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 04.11.2014.
2 ШВРАКА ИЉА помоћник комаданта бригаде за техничке послове специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Високо техничка школа струковних студија у Новом Саду, 06.11.2014.
3 ПЕЈИЋ ДИЈАНА стручни сарадник за административно-техничке послове сарадник у настави Гимназија Бања Лука, 25.05.1992.
4 САВАНОВИЋ ДРАГАН командир ватрогасне чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 04.11.2014.
5 ЈАЊЕТОВИЋ СИНИША командир ватрогасне чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 06.11.2014.
6 ПОЛИЋ НЕМАЊА замјеник командира ватрогасне чете  струковни инжењер заштите животне средине-180ЕЦТС Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 18.05.2012.
7 КОПРЕНА НЕБОЈША командир ватрогасног вода возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
8 ПОНОРАЦ БУДИМИР командир ватрогасног вода возач моторних возила -специјалиста Техничка школа Бања Лука, 14.03.2002.
9 ГУСЛОВ ДАЛИБОР командир ватрогасног вода електроничар за електронику и аутоматику-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
10 РЕГОДА РАНКО командир ватрогасног вода електротехничар специјалиста за рачунарску опрему Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 25.05.2009.
11 БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГО командир ватрогасног вода ватрогасац специјалиста Правно-баротехничка школа у Земуну, 19.06.2006.
12 СИМИЋ ПРЕДРАГ командир ватрогасног вода механичар алатних машина-специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.08.2005.
13 БУКША ИЛИЈА командир Одјељења за подршку аутоелектричар-специјалист Школа ученика у привреди, Бања Лука, 31.08.2005.
14 УВАЛИЋ ДРАШКО замјеник командира ватрогасног вода електроенергетичар за мреже и постројење Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 26.04.2002.
15 ТРИВИЋ ДАРКО замјеник командира ватрогасног вода возач моторних возила специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.08.2009.
16 БУРГИЋ ГОСТИМИР замјеник командира ватрогасног вода руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
17 КУКОЉ ЖИВОРАД замјеник командира ватрогасног вода електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста Електротехничка школа у Приједору, 15.12.2001.
18 ТРИВИЋ ДЕЈАН командир ватрогасног одјељења техничар електроенергетике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 26.06.1995.
19 РОМЧЕВИЋ БОРИС командир ватрогасног одјељења бравар специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
20 ДОБРИЧАНИН ВИЂЕНКО командир ватрогасног одјељења машински техничар Средња школа Челинац, 03.07.1995.
21 ЂЕРМАН ВЛАДИМИР командир ватрогасног одјељења машински техничар Металска школа, Бања Лука, 27.05.1992.
22 ЂЕРИЋ ДЕЈАН командир ватрогасног одјељења техничар електронике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 10.06.1996.
23 ДОБРАШ ДАРКО командир ватрогасног одјељења машински техничар Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош, 12.06.2002.
24 РИСОВИЋ ДРАГАН командир ватрогасног одјељења бравар специјалист ПУ Центар за образовање одраслих "Вита плус" Цазин, 28.01.2017.
25 КЕЗИЋ ЈОВИЦА командир ватрогасног одјељења ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
26 СТАНИВУКОВИЋ ДРАЖЕНКО ватрогасац магационер бравар специјалиста Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
27 БИЛБИЈА ДРАГАН ватрогасац машински техничар Центар за средње усмјерено обратовање и васпитање Босанско Грахово, 02.06.1989.
28 ЛОЛИЋ МЛАДЕН ватрогасац руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
29 БАНЂУР ВЛАДИМИР ватрогасац фотограф Технолошка школа Бања Лука, 11.06.2007.
30 АМИЏИЋ ЗОРАН ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
31 АЛЕКСИЋ ДАНЕ ватрогасац руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
32 ЛОЛИЋ ЖЕЉКО ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 16.06.2017.
33 ЛОВРИЋ РАНКО ватрогасац возач моторних возила специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.08.2001.
34 МАЛИНОВИЋ СИНИША ватрогасац руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
35 МАЛЧИЋ ВЕСЕЛИН ватрогасац мајстор возач тешких моторних возила Приватна установа Центар за образовање одраслих Грачаница, Средња стручна школа, 02.07.2011.
36 МЕДАКОВИЋ ОГЊЕН ватрогасац грађевински техничар за високоградњу Грађевинска школа Бања Лука,15.06.2006.
37 КРЕМЕНОВИЋ РАДЕНКО ватрогасац механичар алатних машина-специјалист Машинска школа, Приједор, 07.09.2001.
38 КРЕМЕНОВИЋ ЉУБИША ватрогасац противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 26.06.1988.
39 МИХАЈЛОВИЋ Б.МЛАДЕН ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
40 МИХАЈЛОВИЋ М.МЛАДЕН ватрогасац бравар-специјалист Приватна средња струковна школа с правом јавности "Едука Центар" Љубушки, 25.09.2009.
41 КОС ВИТОМИР ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
42 ЈАНКОВИЋ ВЕСЕЛКО ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
43 ИГЊИЋ САША ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 10.06.2010.
44 ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКИЦА ватрогасац противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 16.06.1986.
45 ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН ватрогасац заваривач-специјалиста Техничка школа Бања Лука, 14.03.2002.
46 ГАЛИЋ ДАЛИБОР ватрогасац електромонтер за стројеве и опрему-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
47 ВУЧИЋ ГОРАН ватрогасац водоинсталатер-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
48 БОКАН ЖЕЉКО ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
49 БОГДАНИЋ ИГОР ватрогасац  техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука, 09.06.2006.
50 МИХАЉИШИН ТОМИСЛАВ ватрогасац аутоелектричар-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
51 ПОПОВИЋ ДРАГАН ватрогасац аутолимар-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
52 ПОПОВИЋ СИНИША ватрогасац машински техничар Техничка школа Бања Лука, 27.08.1999.
53 РАДОЊИЋ ДАЛИБОРКО ватрогасац техничар друмског саобраћаја ЈУ "Раднички универзитет" у Бањој Луци, 03.08.2012.
54 РАДУСИНОВИЋ ДРАГАН ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
55 РАЂЕВИЋ ПРЕДРАГ ватрогасац машински техничар Средњошколски центар "Никола Тесла", Котор Варош, 20.01.1997.
56 РАТКОВИЋ СЛОБОДАН ватрогасац електротехничар телекомуникација Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 14.06.2005.
57 САВИЋ ДАРКО ватрогасац руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 27.01.2017.
58 САВИЋ ЛАЗО ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
59 САВИЋ СВЕТКО ватрогасац аутоелектричар-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
60 СТАНИВУКОВИЋ ДРАГАН ватрогасац електротехничар за комугационе системе Електротехничка школа "Никола Тесла" Београд, 14.06.1996.
61 СТАНИВУКОВИЋ ЖЕЉКО ватрогасац возач моторних возила-специјалиста Техничка школа Бања Лука, 25.06.2009.
62 ШТРУКЕЉ САНДРО ватрогасац шумарски техничар Школа ученика у привреди, Бања Лука, 29.08.2006.
63 ТАЛИЋ ЗОРАН ватрогасац машински техничар Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 25.10.2013.
64 ЛАЗИЋ ДРАГАН руководилац ватрогасне службе на аеродрому-са функцијом Командир чете Bachelor инжењер заштите на раду Висока школа "ЦЕПС-Центар за пословне студије" у Кисељаку, Студиј заштите на раду и заштите од пожара, 31.07.2015.
65 ЛУКАЈИЋ ДРАГАН комадир ватрогасног одјељења-са функцијом Командир одјељења електромонтер-специјалист Приватна средња струковна школа с правом јавности "Едука Центар" Љубушки, 15.06.2009.
66 ЛАЗИЧИЋ ИЛИЈА комадир ватрогасног одјељења-са функцијом Командир одјељења руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
67 ТАДИЋ ОГЊЕН комадир ватрогасног одјељења-са функцијом Командир одјељења ваздухопловни техничар Техничка школа Бања Лука, 30.08.2019.
68 АНТУНОВИЋ БРАНИСЛАВ комадир ватрогасног одјељења-са функцијом Командир одјељења машински техничар Металска школа, Бања Лука, 25.06.1994.
69 СИКИМИЋ ЉУБОМИР комадир ватрогасног одјељења-са функцијом Командир одјељења техничар заштите од пожара Правно-баротехничка школа у Београду, 21.06.2010.
70 ЧЕКО ДРАГАН командир јединице ватрогасне службе-са функцијом замјеник команданта чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Сад, 15.03.2012.
71 ВЕРИШ НЕБОЈША ватрогасац-са функцијом Ватрогасац машински техничар Средњошколски центар "Никола Тесла", Котор Варош, 12.02.2004.
72 ВУКЕЛИЋ ЈОВИЦА ватрогасац-са функцијом Ватрогасац машински техничар ПУ Центар за образовање одраслих "Вита плус" Цазин, 18.04.2017.
73 ВУКОВИЋ НИКОЛА ватрогасац-са функцијом Ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
74 ВУКОВИЋ НОВИЦА ватрогасац-са функцијом Ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
75 ДАВИДОВИЋ ГОРАН ватрогасац-са функцијом Ватрогасац аутоелектричар-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
76 ДАВИЧЕВИЋ МИЛАН ватрогасац-са функцијом Ватрогасац обућарски техничар Школа ученика у привреди Бања Лука, 19.08.1995.
77 ДАВИЧЕВИЋ СЛАВИША ватрогасац-са функцијом Ватрогасац техничар електронике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука, 21.06.1996.
78 ПОПАДИЋ МИОДРАГ ватрогасац-са функцијом Ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 21.04.2017.
79 НОВАКОВИЋ ГОРАН ватрогасац-са функцијом Ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
80 МИРНИЋ ДАРКО ватрогасац-са функцијом Ватрогасац техничар за финалну обраду дрвета Средњошколски центар "Никола Тесла", Котор Варош, 09.11.2000.
81 ЈАРОШ СЛАВЕН ватрогасац-са функцијом Ватрогасац машински техничар Металска школа Бања Лука, 24.08.1992.
82 ДИМИТРИЋ САША ватрогасац-са функцијом Ватрогасац електромонтер електричних мрежа и постројења-специјалист Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.
83 РАЂЕНОВИЋ НЕБОЈША ватрогасац-са функцијом Ватрогасац руковатељ енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности "Центар за образовање" Широки бријег, 31.01.2017.