Одсјек за послове цивилне заштите и професионално територијално ватрогасно-спасилачке јединице
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДРАГАН БАБИЋ шeф Одсјека за послове цивилне заштите и професионално територијално ватрогасно-спасилачке јединице професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, 19.10.2007. године
2. СЛАВКО ТАНАСИЋ стручни савјетник за правне послове у Одсјеку дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.10.1982. године
3. МАНОЈЛО ТЕПИЋ самостални стручни сарадник - координатор за израду плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће -руковалац плана професор општенародне одбране Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву, 17.8.1983. године
4. МИЛЕ ЛАЗЕНДИЋ виши стручни сарадник за мјере цивилне заштите струковни инжењер заштите животне средине Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 5.10.2007. године
5. МАРИО КАРАЏА самостални стручни сарадник за попуну и организацију јединица цивилне заштите дипломирани инжењер саобраћаја Војнотехничка академија Војске Југославије - Београд, 17.7.1996. године
6. МИРЈАНА ЗОРЧИЋ самостални стручни сарадник за обуку структура система заштите и спасавања становништва професор народне одбране Факултет народне одбране Универзитета у Београду, 19.9.1983. године
7. МИЛАН АЛЕКСИЋ референт за набавке и евиденцију дипломирани економиста Висока школа за економију и информатику Приједор, 28.11.2018. године
8. ДРАГОЉУБ ВУКАЈЛОВИЋ референт за набавке и евиденцију дипломирани менаџер заштите животне средине Висока школа „Banja Lukа College”, 26.7.2018. године
9. ВЕСНА ШИПКА самостални стручни сарадник за планове заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће дипломирани физичар Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.9.2005. године
10. ПЕТАР ЧАНКОВИЋ референт за евиденцију припадника Цивилне заштите техничар електроенергетике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 5.10.2015. године
11. МИЛЕНКО ДОБРАШ стручни сарадник за евиденцију материјално-техничких средстава и административно-техничке послове управни техничар Управна школа Бања Лука, 26.6.1984. године
12. ОСТОЈА ВУКОВИЋ шеф Тима за превентивне мјере и активности аутоелектричар - специјалиста Електротехничка школа „Никола Тесла” Бања Лука, 4.2.2000. године
13. СЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ возач - руковалац грађевинских машина електротехничар рачунара Средња информатичка школа Сремски Карловци, 22.6.2018. године
14. СИНИША ТРИВУНОВИЋ радник на одржавању јавне површине и комуналне опреме техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука, 11.6.2015. године
15. ДРАГАН БЛАГОЈЕВИЋ радник на одржавању јавне површине и комуналне опреме пољопривредни техничар Пољопривредно-технолошки школски центар Бања Лука, 22.6.1990. године
ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. МИРОСЛАВ МАЛИНИЋ командант бригаде - старјешина ватрогасне јединице специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 4.11.2014. године
2. ИЉА ШВРАКА помоћник команданта бригаде за техничке послове специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 6.11.2014. године
3. ДИЈАНА ПЕЈИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове сарадник у настави Гимназија Бања Лука, 25.5.1992. године
4. ДРАГАН САВАНОВИЋ командир ватрогасне чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 4.11.2014. године
5. СИНИША ЈАЊЕТОВИЋ командир ватрогасне чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 6.11.2014. године
6. НЕМАЊА ПОЛИЋ замјеник командира ватрогасне чете струковни инжењер заштите животне средине - 180 ЕЦТС Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 18.5.2012. године
7. НЕБОЈША КОПРЕНА командир ватрогасног вода возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
8. БУДИМИР ПОНОРАЦ командир ватрогасног вода возач моторних возила -специјалиста Техничка школа Бања Лука, 14.3.2002. године
9. ДАЛИБОР ГУСЛОВ командир ватрогасног вода електроничар за електронику и аутоматику - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
10. РАНКО РЕГОДА командир ватрогасног вода електротехничар специјалиста за рачунарску опрему Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 25.5.2009. године
11. ДРАГО БЛАГОЈЕВИЋ командир ватрогасног вода ватрогасац специјалиста Правно-баротехничка школа у Земуну, 19.6.2006. године
12. ПРЕДРАГ СИМИЋ командир ватрогасног вода механичар алатних машина -специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.8.2005. године
13. ИЛИЈА БУКША командир Одјељења за подршку аутоелектричар - специјалистa Школа ученика у привреди Бања Лука, 31.8.2005. године
14. ДРАШКО УВАЛИЋ замјеник командира ватрогасног вода електроенергетичар за мреже и постројење Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 26.4.2002. године
15. ДАРКО ТРИВИЋ замјеник командира ватрогасног вода возач моторних возила специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.8.2009. године
16. ГОСТИМИР БУРГИЋ замјеник командира ватрогасног вода руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
17. ЖИВОРАД КУКОЉ замјеник командира ватрогасног вода електроенергетичар за мреже и постројења - специјалиста Електротехничка школа у Приједору, 15.12.2001. године
18. ДЕЈАН ТРИВИЋ командир ватрогасног одјељења техничар електроенергетике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 26.6.1995. године
19. БОРИС РОМЧЕВИЋ командир ватрогасног одјељења бравар специјалист Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
20. ВИЂЕНКО ДОБРИЧАНИН командир ватрогасног одјељења машински техничар Средња школа Челинац, 3.7.1995. године
21. ВЛАДИМИР ЂЕРМАН командир ватрогасног одјељења машински техничар Металска школа Бања Лука, 27.5.1992. године
22. ДЕЈАН ЂЕРИЋ командир ватрогасног одјељења техничар електронике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 10.6.1996. године
23. ДАРКО ДОБРАШ командир ватрогасног одјељења машински техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 12.6.2002. године
24. ДРАГАН РИСОВИЋ командир ватрогасног одјељења бравар - специјалистa ПУ Центар за образовање одраслих Вита плус Цазин, 28.1.2017. године
25. ЈОВИЦА КЕЗИЋ командир ватрогасног одјељења ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
26. ДРАЖЕНКО СТАНИВУКОВИЋ ватрогасац магационер бравар - специјалиста Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
27. ДРАГАН БИЛБИЈА ватрогасац машински техничар Центар за средње усмјерено образовање и васпитање Босанско Грахово, 2.6.1989. године
28. МЛАДЕН ЛОЛИЋ ватрогасац руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
29. ВЛАДИМИР БАНЂУР ватрогасац фотограф Технолошка школа Бања Лука, 11.6.2007. године
30. ЗОРАН АМИЏИЋ ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
31. ДАНЕ АЛЕКСИЋ ватрогасац руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
32. ЖЕЉКО ЛОЛИЋ ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 16.6.2017. године
33. РАНКО ЛОВРИЋ ватрогасац возач моторних возила специјалиста Техничка школа Бања Лука, 31.8.2001. године
34. СИНИША МАЛИНОВИЋ ватрогасац руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
35. ВЕСЕЛИН МАЛЧИЋ ватрогасац мајстор возач тешких моторних возила Приватна установа Центар за образовање одраслих Грачаница, Средња стручна школа, 2.7.2011. године
36. ОГЊЕН МЕДАКОВИЋ ватрогасац грађевински техничар за високоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 15.6.2006. године
37. РАДЕНКО КРЕМЕНОВИЋ ватрогасац механичар алатних машина -специјалистa Машинска школа Приједор, 7.9.2001. године
38. ЉУБИША КРЕМЕНОВИЋ ватрогасац противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 26.6.1988. године
39. МЛАДЕН Б. МИХАЈЛОВИЋ ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
40. МЛАДЕН М. МИХАЈЛОВИЋ ватрогасац бравар - специјалистa Приватна средња струковна школа с правом јавности Едука Центар Љубушки, 25.9.2009. године
41. ВИТОМИР КОС ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
42. ВЕСЕЛКО ЈАНКОВИЋ ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
43. САША ИГЊИЋ ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 10.6.2010. године
44. БРАНКИЦА ДРАГОЈЕВИЋ ватрогасац противпожарни техничар Школа за терцијарна занимања Бања Лука, 16.6.1986. године
45. ДРАГАН ДАНИЛОВИЋ ватрогасац заваривач - специјалиста Техничка школа Бања Лука, 14.3.2002. године
46. ДАЛИБОР ГАЛИЋ ватрогасац електромонтер за стројеве и опрему - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
47. ГОРАН ВУЧИЋ ватрогасац водоинсталатер - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
48. ЖЕЉКО БОКАН ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
49. ИГОР БОГДАНИЋ ватрогасац техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука, 9.6.2006. године
50. ТОМИСЛАВ МИХАЉИШИН ватрогасац аутоелектричар - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
51. ДРАГАН ПОПОВИЋ ватрогасац аутолимар - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
52. СИНИША ПОПОВИЋ ватрогасац машински техничар Техничка школа Бања Лука, 27.8.1999. године
53. ДАЛИБОРКО РАДОЊИЋ ватрогасац техничар друмског саобраћаја ЈУ Раднички универзитет у Бањој Луци, 3.8.2012. године
54. ДРАГАН РАДУСИНОВИЋ ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
55. ПРЕДРАГ РАЂЕВИЋ ватрогасац машински техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 20.1.1997. године
56. СЛОБОДАН РАТКОВИЋ ватрогасац електротехничар телекомуникација Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 14.6.2005. године
57. ДАРКО САВИЋ ватрогасац руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.1.2017. године
58. ЛАЗО САВИЋ ватрогасац ватрогасни техничар Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
59. СВЕТКО САВИЋ ватрогасац аутоелектричар - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
60. ДРАГАН СТАНИВУКОВИЋ ватрогасац електротехничар за комутационе системе Електротехничка школа Никола Тесла Београд, 14.6.1996. године
61. ЖЕЉКО СТАНИВУКОВИЋ ватрогасац возач моторних возила -специјалиста Техничка школа Бања Лука, 25.6.2009. године
62. САНДРО ШТРУКЕЉ ватрогасац шумарски техничар Школа ученика у привреди, Бања Лука, 29.8.2006. године
63. ЗОРАН ТАЛИЋ ватрогасац машински техничар Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 25.10.2013. године
64. ОГЊЕН ТАДИЋ ватрогасац ваздухопловни техничар Техничка школа Бања Лука, 30.8.2019. године
65. ДРАГАН ЛАЗИЋ руководилац ватрогасне службе на аеродрому - са функцијом командир чете Bachelor инжењер заштите на раду Висока школа ЦЕПС-Центар за пословне студије у Кисељаку, Студиј заштите на раду и заштите од пожара, 31.7.2015. године
66. ДРАГАН ЛУКАЈИЋ командир ватрогасног одјељења - са функцијом командир одјељења електромонтер - специјалистa Приватна средња струковна школа с правом јавности Едука Центар Љубушки, 15.6.2009. године
67. ИЛИЈА ЛАЗИЧИЋ командир ватрогасног одјељења - са функцијом командир одјељења руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
68. БРАНИСЛАВ АНТУНОВИЋ командир ватрогасног одјељења - са функцијом командир одјељења машински техничар Металска школа Бања Лука, 25.6.1994. године
69. ЉУБОМИР СИКИМИЋ командир ватрогасног одјељења - са функцијом командир одјељења техничар заштите од пожара Правно-баротехничка школа у Београду, 21.6.2010. године
70. ДРАГАН ЧЕКО командир јединице ватрогасне службе - са функцијом замјеник команданта чете специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, заштите од пожара Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 15.3.2012. године
71. НЕБОЈША ВЕРИШ ватрогасац - са функцијом ватрогасац машински техничар Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 12.2.2004. години
72. ЈОВИЦА ВУКЕЛИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац машински техничар ПУ Центар за образовање одраслих Вита плус Цазин, 18.4.2017. године
73. НИКОЛА ВУКОВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
74. НОВИЦА ВУКОВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
75. ГОРАН ДАВИДОВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац аутоелектричар - специјалистa Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
76. МИЛАН ДАВИЧЕВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац обућарски техничар Школа ученика у привреди Бања Лука, 19.8.1995. године
77. СЛАВИША ДАВИЧЕВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац техничар електронике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 21.6.1996. године
78. МИОДРАГ ПОПАДИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 21.4.2017. године
79. ГОРАН НОВАКОВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац возач моторних возила у међународном цестовном промету робе и путева Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
80. ДАРКО МИРНИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац техничар за финалну обраду дрвета Средњошколски центар Никола Тесла Котор Варош, 9.11.2000. године
81. СЛАВЕН ЈАРОШ ватрогасац - са функцијом ватрогасац машински техничар Металска школа Бања Лука, 24.8.1992. године
82. САША ДИМИТРИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац електромонтер електричних мрежа и постројења -специјалистa Средња струковна школа с правом јавности Центар за образовање Широки Бријег, 31.1.2017. године
83. НЕБОЈША РАЂЕНОВИЋ ватрогасац - са функцијом ватрогасац руковалац енергетским постројењима, котловским постројењима и посудама под тлаком Средња струковна школа с правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године