Одсјек за информатику
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДРАШКО БОШЊАК шеф Одсјека дипл. ликовни умјетник Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, 24.9.2012. године
2. ПРЕДРАГ СТОЈАКОВИЋ администратор базе података дипл. математичар Математички факултет Универзитета у Београду, 5.10.1996. године
3. ДЕЈАН СТЈЕПАНОВИЋ програмер дипл. инж. eлектротехнике Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, 28.2.2006. године
4. НЕБОЈША НОВАКОВИЋ администратор система квалитета дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 1.6.2006. године
5. РАНКО ГАЈИЋ техничар за рачунарску технику дипл. информатичар информационих технологија -180 ЕЦТС Висока школа „Banja Luka College”, 11.7.2011. године
6. ЗОРАН ГРБА техничар за рачунарску технику дипл. информатичар Паневропски универзитет ,,Апеирон" Бања Лука, 18.9.20120. године
7. ВИШЊА ЕРБЕЗ стручни сарадник за административне послове аутоматичар Технички школски центар за одгој и усмјерено образовање - Задар, 26.8.1981. године