Одјељење за саобраћај и путеве
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МАРЈАНОВИЋ ВЕРИЋ ДАЈАНА самостални стручни сарадник-координатор за опште и имовинско правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 19.07.2013.
2 СТУПАР ВЛАЧИНА ТИЈАНА самостални стручни сарадник за опште и имовинско-правне послове у Одјељењу дипломирани правник Факултет правних наука "APEIRON" Бања Лука 11.09.2015.
3 ДЕРЕТИЋ АНА самостални стручни сарадник-координатор за опште и имовинско правне послове дипломирани правник Правни фаултет Универзитета у Бањој Луци 10.04.2007.
4 РОГИЋ БОЈАНА самостални стручни сарадник за економске послове дипломирани економиста Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент 17.09.2012.
5 ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА самостални стручни сарадник-координатор за пројектну документацију дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Београд 26.03.2004.
6 СИМАНИЋ СЛАЂАНА стручни сарадник-секретар начелника Одјељења административни техничар Економска школа, Бања Лука, 15.06.1993.
7 ЛОЛИЋ МИРА самостални стручни сарадник-координатор за економске послове дипломирани економиста Бања Лука College 21.06.2016.
8 ТУШЕК САЊА стручни сарадник за административно техничке послове техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука 21.06.1999.
Одсјек за саобраћај
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ДАВИДОВИЋ СЛАВКО шеф Одсјека за саобраћаја дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад 14.02.2003.
2 МАЛЕШ ЉИЉАН самостални стручни сарадник-главни инжењер за саобраћај и надзор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад 19.05.2004.
3 ЦИГАНОВИЋ БРАНКИЦА самостални стручни сарадник-главни инжењер за саобраћај и надзор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад 25.11.1998.
4 ЏЕВЕР МИЛЕНКО самостални стручни сарадник за безбједност саобраћаја дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад 14.01.2003.
5 ПЕРИШИЋ ВЛАДО виши стручни сарадник за свјетлосну саобраћајну сигнализацију дипломирани инжењер електротехнике (180 ECTS) Саобраћајни факултет Добој 11.10.2008.
6 КОЈИЋ АЛЕКСАНДАР самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 26.11.1992.
7 БУРСАЋ ВЕСНА самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 29.09.1981.
8 КЕРЕЗОВИЋ ДАЛИБОР шеф Паркинга Града Бања Лука дипломирани економиста Паневропски универзитет "APEIRON" Бања Лука 28.11.2018.
9 АЈДЕР ДРАГАН самостални референт за послове паркинга, гаража и бициклистичког саобраћаја дипломирани правник за безбједност и криминалистику Универзитет Синергија Бијељина, Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука 05.07.2012.
10 СРДИЋ ИГОР самостални референт за послове паркинга, гаража и бициклистичког саобраћаја дипломирани економиста Факултет за примјењену економију Бања Лука 06.06.2012.
11 БУДИША МИЛЕНКА самостални референт за информисање и сарадњу дипломирани новинар Филозофски факултет Бања Лука 18.12.2008.
12 СТАНКОВИЋ СРЕЋКО координатор за информатичке послове и регулисање саобраћаја дипломирани инжењер саобраћаја Факултет прометних знаности Загреб 22.04.1991.
13 БЕРИСАВЉЕВИЋ ВЕСНА самостални стручни сарадник за стационарни саобраћај дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад 26.03.2002.
14 РАДОЊИЋ МАРИЈАНА стручни сарадник за административно-техничке послове фризер специјалист Средња струковна школа са правом јавности "Центар за образовање" Широки Бријег 27.06.2014.
15 ТАДИЋ СЛАВЕНКО виши стручни сарадник за систем јавних бицикала дипломирани инжењер саобраћаја Висока школа за примјењене и правне науке, Прометеј - Бања Лука 19.07.2016.
16 ШУКАЛО МИЛИЈАН виши стручни сарадник за систем јавних бицикала дипломирани биолог Природно математички факултет Бања Лука, 04.05.2012.
17 ВУЧАН БРАНКО радник на одржавању опреме вкв погонски електричар Електро школа Бања Лука 11.02.1983.
18 НОВАКОВИЋ СИНИША виши референт на наплати и контроли паркирања наставник историје и географије Филозофски факултет 29.06.1999.
19 ТЕШАНОВИЋ ЗОРАН радник на наплати и контроли паркирања кожарски техничар Школа ученика у привреди, Бања Лука 30.08.1999.
20 РАКОВИЋ ДУШКО радник на наплати и контроли паркирања продавач-специјалист Средња струковна школа са правом јавности "Центар за образовање" Широки Бријег 20.01.2017.
21 КАРАЧИЋ БЕГАН радник на наплати и контроли паркирања инсталер клима уређаја Металска школа Бања Лука 15.09.1986.
22 ПРЕРАД ДАРКО радник на наплати и контроли паркирања продавач-специјалист Средња струковна школа са правом јавности "Центар за образовање" Широки Бријег 31.01.2017.
23 РАДУЛОВИЋ МИЛОЈКО радник на наплати и контроли паркирања ватрогасни техничар Средња струковна школа са правом јавности "Центар за образовање" Широки Бријег 20.01.2017.
24 ЋИКИЋ РАДИВОЈКО радник на наплати и контроли паркирања пољопривредни техничар Пољопривредна техничка школа Бања Лука 27.06.1980.
25 ДОЈЧИНОВИЋ СЛАВИША радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња пословно менаџерска школа Нови Сад 30.08.2011.
26 ШМИТРАН ДРАГАН радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја Металска школа Бања Лука 25.06.1996.
27 ВРКАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР радник на наплати и контроли паркирања техничар за рачунарску технику и аутоматику Електро школа Бања Лука 05.06.1989.
28 ТОМИШИЋ ДРАГАН радник на наплати и контроли паркирања машински техничар Металска школа Бања Лука 25.06.1996.
29 АРАМБАШИЋ ЖЕЉКО радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња полово техничка школа Сремски Карловци 22.08.2016.
30 ЏАЈИЋ ЈОВИЦА радник на наплати и контроли пракирања електротехничар телекомуникација Електротехничка школа Бања Лука 30.06.2000.
31 ТЕШАНОВИЋ МИРОСЛАВ радник на наплати и контроли паркирања ауто-саобраћајни техничар Металска школа Бања Лука 31.08.1984.
32 МЕДАКОВИЋ АЉОША радник на наплати и контроли паркирања туристички техничар Угоститељско трговинско туристичка школа, Бања Лука, 29.01.2015.
33 БАБИЋ ДРАГАН радник на наплати и контроли паркирања техничар за финалну обраду дрвета Средњошколски центар Рибник 29.08.1997
34 ТОДОРОВИЋ ДУШАН радник на наплати и контроли паркирања хотелско-туристички техничар Угоститељско трговинско туристичка школа, Бања Лука, 30.10.1998.
35 ДЕМИРАЧА ЈАСМИНА радник на наплати и контроли паркирања хемијски техничар Технолошка школа Бања Лука 05.12.2008.
36 ПЕЋАНАЦ МИЛАН радник на наплати и контроли паркирања електротехничер енергетике Електротехничка школа "Никола Тесла" Бања Лука 15.06.1999.
37 САВИЋ ЖЕЉКО радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња пословно менаџерска школа Сремски Карловци 22.08.2016.
38 ШКРБИЋ СЛОБОДАН радник на наплати и контроли паркирања пољопривредни техничар Пољопривредни технолошки центар Бања Лука 07.05.1988.
39 КАЛАБИЋ МИРКО радник на наплати и контроли паркирања кулинарски техничар Угоститељско трговинско туристичка школа, Бања Лука, 2002.
40 ВУЧКОВИЋ МИОДРАГ радник на наплати и контроли паркирања кухарски технолог Средња стручна и техничка школа Градишка 28.05.1996.
41 СЛАВНИЋ ДРАГАН радник на наплати и контроли паркирања машински техничар Техничка школа Бања Лука 18.06.1998.
42 САМАРЏИЈА НЕМАЊА радник на наплати и контроли паркирања кухарски технолог Угоститељско трговинско туристичка школа, Бања Лука, 1996.
43 АРАМБАШИЋ АЦО радник на наплати и контроли паркирања техничар жељезничког саобраћаја Жељезничко образовно-васпитни центар Сарајево - Жељезничка техничка школа 12.06.1989.
44 БАБИЋ ЗОРАН радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 30.04.2019.
45 ГРБИЋ ГОРАН радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 16.04.2019.
46 МИХАИЛОВИЋ ЗОРАН радник на наплати и контроли паркирања електроинсталатер Електро школа Бања Лука12.2.1979.
47 ПОДГОРЕЛЕЦ ИВАН радник на наплати и контролли паркирања електромеханичар за машине и опрему Школа ученика у привреди Бања Лука 20.06.2003. године
48 ГРАНУЛА КОСА радник на наплати и контроли паркирања дактилограф Центар за стручно образовање кадрова Бања Лука 1979.
49 НИКШИЋ АЉОША радник на наплати и контроли паркирања механичар машина и постројења Школски центар "Веселин Маслеша" Котор Варош 21.12.1991.
50 ТОМАШ ДЕЈАН виши референт на премјештају, блокирању, деблокирању, пријему и предаји возила дипломирани економиста (180 ECTS) Висока школа за примјењене и правне науке "Прометеј" Бања Лука 04.09.2012.
51 ВРАЊЕШ МИРОСЛАВ виши референт на премјештају, блокирању, деблокирању, пријему и предаји возила дипломирани економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, Факултет за пословне и финансијске студије 08.07.2011.
52 СРДИЋ АЛЕКСАНДАР радник на пријему и предаји депонованих возила бравар-специјалист Средња стручна школа са правом јавности "Центар за образовање" Широки Бријег 21.04.2017.
53 НИКОЛИЋ ГОРАН радник на пријему и предаји депонованих возила економски техничар Средња пословно менаџерска школа у Новом Саду 06.06.2013.
54 ЛУЖИЈА ДРАГАН возач специјланог возила "Паук" возач моторних возила Техничка школа Бања Лука 2004.
55 АНТОНИЋ СЛАВИША возач специјалног возила "Паук" машински техничар Техничка школа Бања Лука 19.11.2003.
56 САВИЋ ДАРКО возач специјланог возила "Паук" електротехничар телекомуникација Електротехничка школа Бања Лука 15.06.2000.
57 ЋУТКОВИЋ МИЛОМИР возач специјалног возила "Паук" економски техничар Средња пословно менаџерска школа, Сремски Карловци 22.08.2016.
58 ВУКОВИЋ МИРКО возач специјалног возила "Паук" економски техничар Средња пословно менаџерска школа Сремски Карловци 22.08.2016.
59 КНЕЖЕВИЋ САША манипулант на специјалном возилу "Паук" економски техничар Средња пословно менаџерска школа Сремски Карловци 22.08.2016.
60 ТРАМОШЉИКА СИНИША манипулант на специјланом возилу "Паук" туристички техничар Угоститељко трговинско туристичка школа Бања Лука 14.06.1997.
61 ЈЕЛИСАВАЦ ЉУБИНКО манипулант на специјланом возилу "Паук" техничар електроенергетике Електротехничка школа Бања Лука 25.05.2010.
Одсјек за путеве
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 РОКИЋ ДРАГАН шеф Одсјека за путеве дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско грађевински факултет у Бањој Луци, 02.10.2008.
2 МИРИЋ ДРАГАН стручни сарадник за геодетске послове геодетски техничар Грађевинска школа Бања Лука 25.06.1980.
3 КОС ЈЕЛЕНА самостални стручни сарадник-пројект менаџер за инвестиције из области нискоградње дипломирани грађевински инжењер Грађевински факултет у Београду 17.12.1999.
4 ТОМИЋ ДАВОРА самостални стручни сарадник за инвестиције у области нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско грађевинско геодетски факултет у Бањој Луци 13.03.2017.
5 ПОПОВИЋ СЛАВИША самостални стручни сарадник-координатор тима за одржавање дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско грађевински факултет у Бањој Луци, 28.12.2009.
6 БУДИМИР ГОРАН самостални стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско грађевински факултет у Бањој Луци, 26.06.2009.
7 ГУТИЋ НЕНАД самостални стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Грађевински факултет Универзитета у Мостару, 03.07.1985.
8 ШИКАЊИЋ ДУШКО стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње грађевински техничар Грађевинска школа Бања Лука, 13.06.1983.
9 САВИЋ СЊЕЖАНА стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње грађевински техничар за нискоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 16.06.1998.