Одјељење за саобраћај и путеве
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДАЈАНА МАРЈАНОВИЋ ВЕРИЋ самостални стручни сарадник - координатор за опште и имовинско-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.7.2013. године
2. ТИЈАНА СТУПАР ВЛАЧИНА самостални стручни сарадник за опште и имовинско-правне послове у Одјељењу дипломирани правник Факултет правних наука „Апеирон” Бања Лука, 11.9.2015. године
3. АНА ДЕРЕТИЋ самостални стручни сарадник - координатор за опште и имовинско-правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.4.2007. године
4. БОЈАНА РОГИЋ самостални стручни сарадник за економске послове дипломирани економиста Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, 17.9.2012. године
5. ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ самостални стручни сарадник - координатор за пројектну документацију дипломирани инжењер архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 26.3.2004. године
6. СЛАЂАНА СИМАНИЋ стручни сарадник - секретар начелника Одјељења административни техничар Економска школа Бања Лука, 15.6.1993. године
7. МИРА ЛОЛИЋ самостални стручни сарадник - координатор за економске послове дипломирани економиста Високошколска установа „Banja Lukа College”, 21.6.2016. године
8. САЊА ТУШЕК стручни сарадник за административно- техничке послове техничар друмског саобраћаја Техничка школа Бања Лука, 21.6.1999. године
Одсјек за саобраћај
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. СЛАВКО ДАВИДОВИЋ шеф Одсјека за саобраћај дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад, 14.2.2003. године
2. ЉИЉАН МАЛЕШ самостални стручни сарадник - главни инжењер за саобраћај и надзор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад, 19.5.2004. године
3. БРАНКИЦА ЦИГАНОВИЋ самостални стручни сарадник - главни инжењер за саобраћај и надзор дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад, 25.11.1998. године
4. МИЛЕНКО ЏЕВЕР самостални стручни сарадник за безбједност саобраћаја дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад, 14.1.2003. године
5. СЛАВИША САНДИЋ самостални стручни сарадник за јавни превоз дипломирани инжењер саобраћаја Факултет прометних знаности Загреб, 25.2.1991. године
6. ВЛАДО ПЕРИШИЋ виши стручни сарадник за свјетлосну саобраћајну сигнализацију дипломирани инжењер електротехнике (180 ЕЦТС) Саобраћајни факултет Добој, 11.10.2008. године
7. ВЕСНА БУРСАЋ самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 29.9.1981. године
8. ДАЛИБОР КЕРЕЗОВИЋ шеф Паркинга Града Бања Лука дипломирани економиста Паневропски универзитет „Апеирон” Бања Лука, 28.11.2018. године
9. ДРАГАН АЈДЕР самостални референт за послове паркинга, гаража и бициклистичког саобраћаја дипломирани правник за безбједност и криминалистику Универзитет „Синергија” Бијељина, Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука, 5.7.2012. године
10. ИГОР СРДИЋ самостални референт за послове паркинга, гаража и бициклистичког саобраћаја дипломирани економиста Факултет за примијењену економију Бања Лука, 6.6.2012. године
11. МИЛЕНКА БУДИША самостални референт за информисање и сарадњу дипломирани новинар Филозофски факултет Бања Лука, 18.12.2008. године
12. ОГЊЕН МАТИЋ самостални референт за информисање и сарадњу дипломирани правник за безбједност и криминалистику Независни универзитет Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту, 14.9.2017. године
13. СРЕЋКО СТАНКОВИЋ самостални стручни сарадник за информатичке послове и регулисање саобраћаја дипломирани инжењер саобраћаја Факултет прометних знаности Загреб, 22.4.1991. године
14. ВЕСНА БЕРИСАВЉЕВИЋ самостални стручни сарадник за стационарни саобраћај дипломирани инжењер саобраћаја Факултет техничких наука Нови Сад, 26.3.2002. године
15. МАРИЈАНА РАДОЊИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове фризер специјалист Средња струковна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 27.6.2014. године
16. СЛАВЕНКО ТАДИЋ виши стручни сарадник за систем јавних бицикала дипломирани инжењер саобраћаја Висока школа за примијењене и правне науке „Прометеј” Бања Лука, 19.7.2016. године
17. МИЛИЈАН ШУКАЛО виши стручни сарадник за систем јавних бицикала дипломирани биолог Природно-математички факултет Бања Лука, 4.5.2012. године
18. БРАНКО ВУЧАН радник на одржавању опреме ВКВ погонски електричар Електро школа Бања Лука, 11.2.1983. године
19. СИНИША НОВАКОВИЋ виши референт на наплати и контроли паркирања наставник историје и географије Филозофски факултет, 29.6.1999. године
20. ЗОРАН ТЕШАНОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања кожарски техничар Школа ученика у привреди Бања Лука, 30.8.1999. године
21. ДУШКО РАКОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања продавач - специјалист Средња струковна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 20.1.2017. године
22. БЕГАН КАРАЧИЋ радник на наплати и контроли паркирања инсталер клима уређаја Металска школа Бања Лука, 15.9.1986. године
23. ДАРКО ПРЕРАД радник на наплати и контроли паркирања продавач - специјалист Средња струковна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 31.1.2017. године
24. МИЛОЈКО РАДУЛОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања ватрогасни техничар Средња струковна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 20.1.2017. године
25. РАДИВОЈКО ЋИКИЋ радник на наплати и контроли паркирања пољопривредни техничар Пољопривредно-техничка школа Бања Лука, 27.6.1980. године
26. СЛАВИША ДОЈЧИНОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Нови Сад, 30.8.2011. године
27. ДРАГАН ШМИТРАН радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја Металска школа Бања Лука, 25.6.1996. године
28. АЛЕКСАНДАР ВРКАЧЕВИЋ радник на наплати и контроли паркирања техничар за рачунарску технику и аутоматику Електро школа Бања Лука, 5.6.1989. године
29. ДРАГАН ТОМИШИЋ радник на наплати и контроли паркирања машински техничар Металска школа Бања Лука, 25.6.1996. године
30. ЖЕЉКО АРАМБАШИЋ радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња пословно-техничка школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
31. ЈОВИЦА ЏАЈИЋ радник на наплати и контроли паркирања електротехничар телекомуникација Електротехничка школа Бања Лука, 30.6.2000. године
32. МИРОСЛАВ ТЕШАНОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања ауто-саобраћајни техничар Металска школа Бања Лука, 31.8.1984. године
33. АЉОША МЕДАКОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 29.1.2015. године
34. ДРАГАН БАБИЋ радник на наплати и контроли паркирања техничар за финалну обраду дрвета Средњошколски центар Рибник, 29.8.1997. године
35. ДУШАН ТОДОРОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања хотелско-туристички техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 30.10.1998. године
36. ЈАСМИНА ДЕМИРАЧА радник на наплати и контроли паркирања хемијски техничар Технолошка школа Бања Лука, 5.12.2008. године
37. МИЛАН ПЕЋАНАЦ радник на наплати и контроли паркирања електротехничар енергетике Електротехничка школа „Никола Тесла” Бања Лука, 15.6.1999. године
38. ЖЕЉКО САВИЋ радник на наплати и контроли паркирања економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
39. СЛОБОДАН ШКРБИЋ радник на наплати и контроли паркирања пољопривредни техничар Пољопривредни технолошки центар Бања Лука, 7.5.1988. године
40. МИРКО КАЛАБИЋ радник на наплати и контроли паркирања кулинарски техничар Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 2002. године
41. МИОДРАГ ВУЧКОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања кухарски технолог Средња стручна и техничка школа Градишка, 28.5.1996. године
42. ДРАГАН СЛАВНИЋ радник на наплати и контроли паркирања машински техничар Техничка школа Бања Лука, 18.6.1998. године
43. НЕМАЊА САМАРЏИЈА радник на наплати и контроли паркирања кухарски технолог Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 1996. године
44. ЗОРАН БАБИЋ радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја ЈУ „Раднички универзитет” Бања Лука, 30.4.2019. године
45. ГОРАН ГРБИЋ радник на наплати и контроли паркирања техничар друмског саобраћаја ЈУ „Раднички универзитет” Бања Лука, 16.4.2019. године
46. ЗОРАН МИХАИЛОВИЋ радник на наплати и контроли паркирања електроинсталатер Електро школа Бања Лука, 12.2.1979. године
47. ИВАН ПОДГОРЕЛЕЦ радник на наплати и контроли паркирања електромеханичар за машине и опрему Школа ученика у привреди Бања Лука, 20.6.2003. године
48. КОСА ГРАНУЛА радник на наплати и контроли паркирања дактилограф Центар за стручно образовање кадрова Бања Лука, 1979. године
49. АЉОША НИКШИЋ радник на наплати и контроли паркирања механичар машина и постројења Школски центар „Веселин Маслеша” Котор Варош, 21.12.1991. године
50. ДЕЈАН ТОМАШ виши референт на премјештају, блокирању, деблокирању, пријему и предаји возила дипломирани економиста (180 ЕЦТС) Висока школа за примијењене и правне науке „Прометеј” Бања Лука, 4.9.2012. године
51. МИРОСЛАВ ВРАЊЕШ виши референт на премјештају, блокирању, деблокирању, пријему и предаји возила дипломирани економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, Факултет за пословне и финансијске студије, 8.7.2011. године
52. АЛЕКСАНДАР СРДИЋ радник на пријему и предаји депонованих возила бравар - специјалист Средња стручна школа са правом јавности „Центар за образовање” Широки Бријег, 21.4.2017. године
53. ГОРАН НИКОЛИЋ радник на пријему и предаји депонованих возила економски техничар Средња пословно-менаџерска школа у Новом Саду, 6.6.2013. године
54. ДРАГАН ЛУЖИЈА возач специјалног возила „Паук” возач моторних возила Техничка школа Бања Лука, 2004. године
55. СЛАВИША АНТОНИЋ возач специјалног возила „Паук” машински техничар Техничка школа Бања Лука, 19.11.2003. године
56. ДАРКО САВИЋ возач специјалног возила „Паук” електротехничар телекомуникација Електротехничка школа Бања Лука, 15.6.2000. године
57. МИЛОМИР ЋУТКОВИЋ возач специјалног возила „Паук” економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
58. МИРКО ВУКОВИЋ возач специјалног возила „Паук” економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
59. САША КНЕЖЕВИЋ манипулант на специјалном возилу „Паук” економски техничар Средња пословно-менаџерска школа Сремски Карловци, 22.8.2016. године
60. СИНИША ТРАМОШЉИКА манипулант на специјалном возилу „Паук” туристички техничар Угоститељко-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 14.6.1997. године
61. ЉУБИНКО ЈЕЛИСАВАЦ манипулант на специјалном возилу „Паук” техничар електроенергетике Електротехничка школа Бања Лука, 25.5.2010. године
Одсјек за путеве
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЈЕЛЕНА КОС шеф Одсјека за путеве дипломирани грађевински инжењер Грађевински факултет у Београду, 17.12.1999. године
2. ДРАГАН МИРИЋ стручни сарадник за геодетске послове геодетски техничар Грађевинска школа Бања Лука, 25.6.1980. године
3 ДАВОРА ТОМИЋ самостални стручни сарадник за инвестиције у области нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет у Бањој Луци, 13.3.2017. године
4 СЛАВИША ПОПОВИЋ самостални стручни сарадник - координатор тима за одржавање дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци, 28.12.2009. године
5 ГОРАН БУДИМИР самостални стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци, 26.6.2009. године
6 НЕНАД ГУТИЋ самостални стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње дипломирани инжењер грађевинарства Грађевински факултет Универзитета у Мостару, 3.7.1985. године
7 ДУШКО ШИКАЊИЋ стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње грађевински техничар Грађевинска школа Бања Лука, 13.6.1983. године
8 СЊЕЖАНА САВИЋ стручни сарадник за одржавање објеката нискоградње грађевински техничар за нискоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 16.6.1998. године