Одјељење за просторно уређење
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. САНЕЛА КЕЦМАН стручни савјетник у Одјељењу дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 23.5.1990. године
2. ГОРДАНА ВУЧКОВАЦ стручни сарадник - секретар начелника Одјељења архивски техничар Школа за образовање кадрова у области културе и умјетности, 14.6.1985. године
3. ЖЕЉКО ЈАЊЕТОВИЋ стручни савјетник за правне послове у Одјељењу дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.12.2001. године
4. ЈАСНА ШАКОТИЋ самостални стручни сарадник -координатор за послове урбанизма за инвестиционе објекте дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 6.6.1988. године
5. ДИЈАНА ВАСИЛИЋ самостални стручни сарадник -координатор за грађевинске и употребне дозволе за инвестиционе објекте дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.9.2008. године
6. ВЛАДИМИР КРЕМЕНОВИЋ самостални стручни сарадник за правне послове за инвестиционе објекте дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 31.1.2012. године
7. ГОРАН ЧУКОВИЋ самостални стручни сарадник за правне послове за инвестиционе објекте дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 23.6.2010. године
8. МИЛИЦА СТУПАР самостални стручни сарадник за правне послове за инвестиционе објекте дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.12.2010. године
9. ДИЈАНА РОМИЋ СТЈЕПАНОВИЋ самостални стручни сарадник за урбанизам за инвестиционе објекте дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 17.7.2008. године
10. ВИТОМИР МАЛЕШЕВИЋ самостални стручни сарадник за урбанизам за инвестиционе објекте дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 6.5.2005. године
11. ДУШИЦА ИКИЋ самостални стручни сарадник за инфраструктурне објекте дипл. инж. грађевинaрства Факултет техничких наука Нови Сад, 18.3.2003. године
12. СЛАВКА КАНТАР стручни сарадник за припрему документације грађевински техничар Грађевинска школа Бања Лука, 29.8.2000. године
13. ВЕДРАН МАЈСТОРОВИЋ приправник грађевински техничар Грађевинска школa Бања Лука, 17.6.2008. године
Одсјек за послове Пријемне канцеларије Одјељења
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДРАГАНА МИЛАНОВИЋ НОВЧИЋ шеф Одсјека за послове Пријемне канцеларије Одјељења дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.6.2006. године
2. МИРА БЕРИЋ самостални стручни сарадник за правне послове у Пријемној канцеларији дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 4.12.2013. године
3. ВАЛЕНТИНА САВИЋ МАНДИЋ самостални стручни сарадник за урбанистичко-техничке послове у Пријемној канцеларији дипл. инж. архитектуре Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 21.12.2003. године
4. ТАЊА МАРЈАНОВИЋ самостални стручни сарадник за правне послове у Пријемној канцеларији дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.6.2008. године
5 ДАНИЈЕЛ МИЈИЋ стручни сарадник за рад у Пријемној канцеларији грађевински техничар за високоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 17.6.2002. године
6 САНДРА ЂИЛАС БОЈАНИЋ стручни сарадник за рад у Пријемној канцеларији грађевински техничар за високоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 10.6.1991. године
7 ГОРАН БАРАЋ виши стручни сарадник за административно-техничке послове инжењер електротехнике Виша електротехничка школа Чачак, 16.11.2001. године
8 НИКОЛА ТОМАШЕВИЋ стручни сарадник за доставу поште -курир геодетски техничар Грађевинска школа Бања Лука, 14.6.2013. године
Одсјек за грађење
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЗДРАВКА ЈЕЛИЋ шеф Одсјека за грађење дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 13.5.1987. године
2. НАТАША МИЛОШЕВИЋ самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.7.2005. године
3. АНА ИШТВАНИЋ ПЕРЕНДИЈА самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 3.7.2006. године
4. ЗОРАНА ГРБИЋ самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.7.2008. године
5. МИРА ГОЈКОВИЋ ЈАНИЧИЋ самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 21.2.1985. године
6. МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 31.5.1997. године
7. ДИЈАНА ЦВЕТКОВИЋ самостални стручни сарадник за локацијске услове и грађевинске дозволе дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 30.6.1993. године
8. ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.7.2006. године
9. ТИЈАНА БАЛАБАН самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 05.9.2014. године
10. МИЛАН СТАНИВУК самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Правни факултет, Бања Лука, 24.3.2014. године
11. ЉИЉАНА ВУКОВИЋ самостални стручни сарадник за издавање употребних дозвола дипл. инж. архитектуре Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, 10.4.2006. године
12. АНА ШТИКИЋ самостални стручни сарадник за екологију и водопривреду дипл. еколог Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.7.2007. године
Одсјек за просторно планску документацију
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. АДРИЈАНА ШЕШИЋ шеф Одсјека за просторно планску документацију дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 31.10.2008. године
2. ЉИЉАНА ЗВОНАР самостални стручни сарадник за документацију за послове из области урбанизма дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 14.4.2003. године
3. ЗОРАН КАРИЋ самостални стручни референт за информатику дипл. инж. електротехнике Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.7.1996. године
4. АЛВИРА ВУЈИНОВИЋ самостални стручни сарадник за документацију за послове из области урбанизма дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 17.3.1988. године
5. МАЈА СМИЉАНИЋ самостални стручни сарадник за правне послове из области просторног уређења дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 18.2.1997. године
6. МАРКО СТАНИЋ самостални стручни сарадник за уговоре и наплату дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.2.2002. године
7. ИВАНА ПАСТИР самостални стручни референт за формирање базе података у простору дипломирани дизајнер - 180 ЕЦТС бодова Универзитет за пословне студије - Факултет за информационе технологије и дизајн, Бања Лука, 25.12.2009. године
Одсјек за легализацију
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ВУК ВИШЕКРУНА шеф Одсјека за легализацију дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 19.7.2007. године
2. БРАНКИЦА ДОКИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 26.2.1983. године
3. ВЕДРАН ЈАКОВЉЕВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.11.2008. године
4. ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 14.12.2006. године
5. ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 5.3.2005. године
6. БОЈАНА ИЛИШЕВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1.6.2006. године
7. МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 5.7.2011. године
8. РАЈКО РАЂЕВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.2.2010. године
9. МИРЈАНА ГАКОВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.11.2009. године
10. ГОРАНА СТЈЕПАНОВИЋ БОРОЈЕВИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 5.4.2007. године
11. АЗРА ОДОБАШИЋ самостални стручни сарадник за легализацију објеката дипл. инж. архитектуре Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 8.7.1980. године
12 ЈАДРАНКА ДЕЛИЋ ВУКОВИЋ самостални стручни сарадник за накнадно одобрење за грађење и управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 17.7.2001. године
13 СЛАЂАНА ЋУЋУН самостални стручни сарадник за накнадно одобрење за грађење и управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 9.10.2013. године
14 БОЈАНА ТЕШАНОВИЋ стручни сарадник за припрему документације грађевински техничар за високоградњу Грађевинска школа Бања Лука, 31.1.2007. године