Одјељење за привреду
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДРАГАН НОВАКОВИЋ стручни савјетник за привреду и коорпоративно управљање дипл. инж. шумарства Шумарски факултет у Загреб, 23.12.1993. године
2. ЈАСНА САВИЋ стручни савјетник у Одјељењу дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.6.1988. године
3. МИЛИЦА МАНДИЋ стручни сарадник - секретар начелника Одјељења пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 1.6.2004. године
4 ТАТЈАНА ФЕЛШТИНСКИ сарадник за евиденције и документацију за приватно предузетништво дипл. економиста - 180 ECTS Универзитет за пословне студије, Факултет за пословне и финансијске студије, 27.6.2013. године
5 ДРАГАНА РИТАН ЦРНОБРЊА оператер економски техничар Економска школа Бања Лука, 28.4.2002. године
Одсјек за привреду
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 ВЕСНА РАДИЋ шеф Одсјека за привреду дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.1.2005. године
2 ДРАГАНА ШУКАЛО самостални стручни сарадник за привреду, предузетништво и буџет дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 30.1.2006. године
3 ГОРАН ПОПОВИЋ самостални стручни сарадник за привреду - индустрија и енергетика дипл. менаџер Паневропски универзитет „Апеирон”, Факултет пословне економије, 29.10.2007. године
4 ВЛАДИМИР КОЈИЋ самостални стручни сарадник за трговину и угоститељство дипл. економиста Високошколска установа „Banja Lukа College”, 25.4.2013. године
5 НАТАША ПАРТАЛО самостални стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство и ловство дипл. инж. пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, 29.11.2006. године
6 СРЂАН МИЈАТОВИЋ самостални стручни сарадник за привреду и развој комуналне дјелатности дипломирани економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.10.2011. године
7 ДИЈАНА МИТРОВИЋ самостални стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство и ловство дипл. инж. пољопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.5.2003. године
8 ТАТЈАНА ДУКИЋ самостални стручни сарадник за концесије и развој производних и прерађивачких капацитета дипломирани инжењер прехрамбене технологије Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.2.2003. године
9 НЕЂЕЉКО РАДУЛОВИЋ самостални стручни сарадник за правне послове из области привреде и предузетништва дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.12.1997. године
10 СНЕЖАНА НОВАКОВИЋ стручни сарадник за вођење базе података металрушки техничар Металска школа Бања Лука, 24.6.1988. године
Одсјек за управно-правне послове
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЈОВАНКА ПОЛИЋ шеф Одсјека за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.5.1985. године
2. СТОЈАНКА УТЈЕШАНОВИЋ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 21.11.1987. године
3. НАТАША МОМЧИЛОВИЋ самостални стручни сарадник за управно-правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.2.1987. године
4. КРИСТИНА НАКИЋ самостални стручни сарадник за правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 23.1.2014. године
5. ВЕСНА ХАНАК самостални стручни сарадник за правне послове дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.12.1996. године
6. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ самостални стручни сарадник за регистар предузетника дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 31.3.2014. године
7. ОЛГА ГОВЕДАР самостални стручни сарадник за опште и техничке послове и послове евиденција дипл. еколог Независни универзитет Бања Лука, Факултет за екологију, 25.11.2015. године
8. АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ самостални стручни сарадник за правне послове дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 26.11.1992. године