Одјељење за општу управу
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДУЈКО КОМЉЕНОВИЋ стручни савјетник у Одјељењу дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 21.10.1982. године
2. ЈЕЛЕНА ВУРУНА стручни сарадник - секретар начелника Одјељења за општу управу економски техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2010. године
3. ВИТОМИР ВУЛИН сарадник у Одјељењу пољопривредни механичар Школа ученика у привреди, 29.8.1980. године
Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДИАНА ЏАЈА ЈОКИЋ шеф Одсјека за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.11.1984. године
2. НАДА АРБУТИНА самостални стручни сарадник за правну помоћ грађанима дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.4.1985. године
3. ЈАСНА ЈАНКОВИЋ самостални стручни сарадник за правну помоћ грађанима дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 16.11.2004. године
4. БОЈАНА ТАТИЋ ГАЈИЋ самостални стручни сарадник за правну помоћ грађанима дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 10.7.2009. године
5. САЊА ШУБЕРТ самостални стручни сарадник за грађанска стања и административна извршења дипломирани правник Паневропски универзитет Апеирон, Факултет правних наука, 15.12.2012. године
6. ДРАГАНА АЋИЋ самостални стручни сарадник за грађанска стања и административна извршења дипломирани правник Паневропски универзитет Апеирон, Факултет правних наука, 3.12.2012. године
4. САЊА ЛАТИНЧИЋ самостални стручни сарадник за грађанска стања и административна извршења дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.6.2014. године
7. КОСОВКА СТОЈАНОВИЋ самостални стручни сарадник за контролу послова матичних евиденција дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 27.10.1987. године
8. ЈАДРАНКО ГОЛИЋ виши стручни сарадник за административно-техничке послове у пружању правне помоћи грађанима дипломирани економиста - менаџер 180 ЕЦТС Висока школа Banja Luka College”, 21.4.2010. године
9. СЛОБОДАНКА ЈАКОВЉЕВИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији административни техничар Економска школа Бања Лука, 20.6.1995. године
10. ВИДА ГАТАРИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији управни техничар Управна школа Бања Лука, 17.6.1975. године
11. МИРОСЛАВА ЈОВАНИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар Економска школа Бања Лука, 1.6.2006. године
12. СВЈЕТЛАНА ШУШАК стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији правни техничар Економска школа Бања Лука, 19.6.1997. године
13. ЈАДРАНКА КЕЦМАН стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији финансијско-банкарски техничар Економска школа Бања Лука, 2.6.1990. године
14. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији правни техничар Економска школа Бања Лука, 12.6.2003. године
15. МИРЈАНА ЈОВИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар Средња пословна менаџерска школа Нови Сад, 16.6.2011. године
16. СЛАВИЦА КУСТУРИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији управни техничар  Управна школа Бања Лука, 24.6.1978. године
17. ВЕСНА СТАНОЈЕВИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар Школски центар за усмјерено образовање у Зеници, Економска школа 29.8.1979. године
19. НИКОЛИНА ПЕТРОВИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији пословно-правни техничар Економска школа Бања Лука, 22.11.2013. године
20. ЈАДРАНКА ФАТКИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар Економска школа Бања Лука, 22.6.1981. године
21. САЊА ПАНЏА стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар Економска школа Бања Лука, 24.8.2007. године
22. ДАНИЈЕЛА ЗРНИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији економски техничар ЈУ Раднички универзитет Бања Лука, 8.6.2012. године
19. МЛАДЕН МИКУЛИЋ стручни сарадник - матичар у Пријемној канцеларији пословно-правни техничар Економска школа Бања Лука, 12.6.2018. године
24. НЕВЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији правни техничар Угоститељско-економска школа Приједор, 20.4.2006. године
25. РАДМИЛА ВУКЛИШЕВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији управни техничар Управна школа Бања Лука, 29.8.1980. године
26. РУШКО ДЕДИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији економски техничар Економска школа Бања Лука, 15.6.1982. године
27. ДУБРАВКА ДРАГИШИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији сарадник преводиоца за њемачки језик Школа за образовање кадрова у области културе и умјетности у Бањој Луци, 7.6.1985. године
28. ЛАЗАР СТОЈИЧИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији правни техничар Техничка школа Бања Лука, 9.6.2006. године
29. ЗДЕНКА ПАНИЋ ВУЧКОВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији финансијски техничар Економска школа Бања Лука, 7.6.1984. године
30. БИЉАНА РАДУСИНОВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији економски техничар ЈУ Раднички универзитет, 20.6.2015. године
31. НЕНАД СИМИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији управни техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.1982. године
32. ЖИВАНА СТАНАРЕВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији управни техничар Управна школа Бања Лука, 31.8.1979. године
33. ГОРДАНА СТРИКА стручни сарадник у мјесној канцеларији управни техничар Технолошка школа Бања Лука, 31.8.1979. године
34. СЛОБОДАН ШКОРИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији управни техничар Управна школа Бања Лука, 30.8.1982. године
35. СМИЉАНА ШТЕКОВИЋ стручни сарадник у мјесној канцеларији правни техничар Угоститељско-економска школа Приједор, 20.6.2007. године
36. КОСАНА ТОПАЛОВИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове правни техничар Средња школа Јован Дучић у Кнежеву, 29.8.2006. године
37. БРАНКИЦА ПРАНИЋ стручни сарадник за административно-техничке послове техничар друмског саобраћаја Металска школа Бања Лука, 26.6.1989. године
Одсјек за послове писарнице Градске управе, Пријемне канцеларије и услужних центара
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЉУБИША СЛАДОЈЕВИЋ шеф Одсјека за послове Писарнице Градске управе, Пријемне канцеларије и услужних центара дипломирани правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 23.10.1999. године
2. ДУБРАВКО МАЛИНИЋ самостални стручни сарадник за послове Центра за бирачки списак и радне књижице дипломирани менаџер Висока школа за економију и информатику, Приједор, 24.2.2010. године
3. МИЛИЈАНА КОЧИЋ МИТРОВИЋ самостални стручни сарадник за координацију послова Центра за бирачки списак изборног процеса дипломирани комуниколог Комуниколошки факултет у Бањој Луци Капа Фи, 22.6.2009. године
4. ТИЈАНА БОЈЕЧКО самостални стручни сарадник за координацију послова Центра за бирачки списак изборног процеса професор српског језика и културе Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.5.2006. године
5. ЉИЉА ПОПОВИЋ виши стручни сарадник за послове овјера и радних књижица дипломирани економиста - 180 ЕЦТС Универзитет за пословне студије, Факултет за пословне студије, 15.7.2008. године
6. МИРКО БЛАГОЈЕВИЋ виши стручни сарадник за послове овјера и радних књижица професор разредне наставе - 180 ЕЦТС Независни универзитет „НУБЛ” - Педагошки факултет, 21.7.2014. године
7. ДАРКО ПЕТРУШИЋ виши стручни сарадник за послове са правним лицима и помоћ грађанима у Пријемној канцеларији дипломирани правник - јавна управа - 180 ЕЦТС Висока школа Примус Градишка, 10.9.2015. године
8. СЛАВИЦА ВАВАН стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији управни техничар Управна школа Бања Лука, 19.6.1979. године
9. БОЈАНА ГЛИГИЋ стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији правни техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2002. године
10. ТАТЈАНА ГРБИЋ стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији правни техничар Средња школа Јован Дучић Кнежево, 29.6.2006. године
11 ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији електротехничар енергетике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 27.8.2003. године
12 ГОРДАНА ШОБОТ стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији матурант Гимназије Гимназија Светозар Милетић у Србобрану, 3.6.1996. године
13 ТАЊА МИХАЈЛОВИЋ стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији економски техничар Економска школа Бања Лука, 10.6.2009. године
14 ЈАДРАНКО ГАЈИЋ стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа матурант Гимназије Гимназија Бања Лука, 28.8.1981. године
15 БОРКА МАЛИНИЋ стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа управно-правни референт Приватна средња школа с правом јавности, Широки Бријег 4.6.2016. године
16 СЛАВКО КАРАЛИЋ стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 19.6.1997. године
17 МИЛОШ КАСАЛОВИЋ стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа машински техничар Средња школа Челинац, 1.12.1995. године
18 ДАЛИБОРКА ЗЕКАНОВИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене административни техничар Економска школа Бања Лука, 15.6.1993 године
19 МИЛЕНА ЈЕРКОВИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене матурант Гимназије Школски центар Сански Мост - Гимназија, 22.6.1978. године
20 БОЖАНА ШОБОТ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене управни техничар Управна школа Бања Лука, 10.6.1983. године
21 ДРАГАНА ЗОРИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене матурант Гимназије Гимназија Свети Саво Приједор, 13.6.2007. године
22 ЖИВКО БАБИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене управни техничар Управна школа Бања Лука, 29.8.1980. године
23 МИЛИЦА КЕРКЕЗ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене управни техничар Управна школа Бања Лука, 18.1.1983. године
24 БОЈАНА МАРТИНОВИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене правни техничар Економска школа Бања Лука, 14.6.2004. године
25 ВЕСНА МУШИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене правни техничар Економска школа Бања Лука, 16.6.2000. године
26 РАНКА ШТРБАЦ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене економски техничар Средња школа Челинац, 19.6.2009. године
27 АЛЕКСАНДАР ВОЂЕВИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене електротехничар аутоматике Електротехничка школа Бања Лука, 7.6.2004. године
28 ОЗРЕНКА ШКЕЉИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене економски техничар Приватна установа Центар за образовање одраслих Грачаница - Техничка и сродне школе, 30.8.2017. године
29 МИШО ЂАКОВИЋ стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене матурант Гимназије Гимназија Бања Лука, 23.6.1978. године
30 СРЂАН РОГИЋ самостални стручни сарадник за архивску грађу дипл. правник за безбједност и криминалистику - 180 ЕЦТС Универзитет Синергија Бијељина, Факултет за безбједност и заштиту 26.12.2012. године
31 СЛАВИЦА ЗИМОЊА стручни сарадник за послове архиве Градске управе Града економски техничар Економска школа Бања Лука, 23.6.1980. године
32 БОРКА ИЛИЋ стручни сарадник за послове архиве Градске управе Града управни техничар Управна школа Бања Лука, 31.8.1979. године
33 ПАВА СИКИРА стручни сарадник за послове архиве Градске управе Града економиста Приватна средња струковна школа с правом јавности Вербум Мостар, 30.6.2017. године
34 ЉИЉАНА МИЛОВАНОВИЋ стручни сарадник за послове архиве Градске управе Града трговински техничар Школа са практичном обуком, Бос. Петровац, 17.9.1979. године
35 ВЛАДИМИР РИТАН стручни сарадник за отпрему поште фармацеутски техничар Медицинска школа Бања Лука, 11.6.2012. године
37 МЛАЂЕНКА ШОБОТ стручни сарадник за отпрему поште економски техничар Средња школа Челинац, 15.6.2007.
38 МИЉЕНКО ЈАКАРА курир кожарски техничар Школа ученика у привреди, 31.1.2005. године
39 БОЈАН ЈАЛОВИ курир електротехничар рачунара Електротехничка школа Бања Лука, 29.8.2003. године
40 БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ курир трговински техничар Средња школа Челинац, 24.2.2003. године
41 ДРАГИЦА ПРЕДОЈЕВИЋ стручни сарадник за отпрему поште машински техничар РО Школски центар ООУР Металско-машинска школа у Санском Мосту, 13.6.1984. године
42 ИВАН УВАЛИЋ курир електротехничар радио и видео технике Електротехничка школа Никола Тесла Бања Лука, 15.6.2000. године
43 СИНИША ЈАНКОВИЋ курир полицајац - техничар за послове безбједности Средња школа унутрашњих послова Бања Лука, 2.6.2000. године
Одсјек за послове мјесних заједница
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. РАДОВАН ИЛИЋ шеф Одсјека за послове мјесних заједница дипломирани економиста Факултет за услужни бизнис Нови Сад, 5.3.2004. године
2. НАДА БАТИНАР самостални стручни сарадник за послове мјесних заједница дипломирани менаџер јавне управе Паневропски универзитет „Апеирон”, Факултет пословне економије Бања Лука, 27.7.2006. године
3. ВЕДРАНА МАРЧЕТИЋ самостални стручни сарадник за послове мјесних заједница дипл. социјални радник Факултет политичких наука Бања Лука, 10.12.2014. године
4. АЛЕКСАНДАР ВРАЊЕШ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача кухарски технолог Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 19.8.1994. године
5. ВЛАДИМИР ТРИКИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача економски техничар финансијско- књиговодственог смјера Економска школа Бања Лука, 19.6.1976. године
6. МИЛКА БАЊАЦ ПЕШЕВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача електротехничар за телекомуникационе уређаје Електротехничка школа Бања Лука, 24.6.1980. године
7. МИЛОРАД ГАЛИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача дипломирани економиста - 180 ЕЦТС Висока школа пословног менаџмента „Примус” Градишка, 15.8.2009. године
8. ЈАСНА ЂЕКИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача хотелско-туристички техничар Угоститељско-туристичка школа Бања Лука, 14.6.1996. године
9. ДРАГАНА ЈОВАНИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача електротехничар Центар усмјереног образовања Кључ, 30.6.1988.године
10. ЂУЈА ГРМУША стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача инжењер организације и менаџмента Виша пословна школа Приједор, 9.11.2007. године
11. РАНКО ИКАЛОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача управни техничар Управна школа Бања Лука, 18.6.1977. године
12. ДРАШКО ПЕЈИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача инжењер организације рада и менаџмента Виша пословна школа Приједор, 15.2.2008. године
13. ЗОРАН РАЧИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.2.1983. године
14. ЗОРИЦА СТОЈАНЧИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице преко 6000 бирача техничар електронике Електротехничка школа Приједор, 24.4.1989. године
15. СТОЈА ПАЛАЧКОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице машински техничар Металска школа Бања Лука, 10.7.1987. године
16. ЗОРАН ЂУКИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економиста Приватна средња струковна школа с правом јавности „Вербум” Мостар, 25.1.2019. године
17. НЕДЕЉКА БАНОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице матурант Гимназије Гимназија Бања Лука, 29.8.1978. године
18. ЈАДРАНКА ВУЈАСИН стручни сарадник за послове мјесне заједнице комерцијални техничар Економска школа Бања Лука, 7.6.1984. године
19. МИЛАН ВУЧКОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице пољопривредни техничар Пољопривредна школа Бања Лука, 12.6.1985. године
20. ВЕСНА ГАЈИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице погонски техничар штампе Технолошка школа Бања Лука, 29.8.1996. године
21. ОБРЕНКО ГЛАВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар ССШ „Јован Дучић” у Кнежеву, 14.6.2005. године
22. ТАТЈАНА КОСТИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице банкарски техничар Прва економска школа „Владимир Перић-Валтер”, Београд, 12.6.1982. године
23. РАДОСЛАВ ГРАНУЛА стручни сарадник за послове мјесне заједнице ветеринарски техничар АИПК РО Пољопривредно технолошки школски центар, 9.6.1988. године
24. ЈОВАН КЕКИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице хемијски техничар Прехрамбено-шумарска и хемијска школа Сремска Митровица, 12.6.1977. године
25. ТАЊА ВУЧИНИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице текстилни техничар Кожарско-тектилна школа, 30.5.1990. године
26. БРАНИСЛАВ ЛУЖИЈА стручни сарадник за послове мјесне заједнице машински техничар Технички школски центар Бања Лука, 23.6.1979. године
27. ЖЕЉКО МИТРОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице математички техничар Гимназија Бања Лука, 5.6.1990. године
28. ЈЕЛЕНА НИНИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице текстилни техничар Школа ученика у привреди, Бања Лука, 11.6.2008. године
29. ВИЛКА ПАЈИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар Економска школа Бања Лука, 29.8.1979. године
30. МАРА ПОПОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице управни техничар Управна школа Бања Лука, 14.6.1982. године
31. ГОРДАНА ПРПОШ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар Економска школа Бања Лука, 15.6.1982. године
32. БРАЦО РАЈИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице инжењер за организацију рада Виша школа за организацију рада Нови Сад, 16.3.1980. године
33. МОМИР РИСТИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице машински техничар Школски центар „Веселин Маслеша” Котор Варош, 25.5.1989. године
34. РАДОВАН ЧИВЧИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар Економска школа Бања Лука, 15.6.1982. године
35. МАРА ШКАВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар Економска школа Кључ, 17.6.1989. године
36. МИЛЕНА ПЕТРЕШ стручни сарадник за послове мјесне заједнице пословно-правни техничар ЈУ „Раднички универзитет” Бања Лука, 29.4.2014. године
37. ЗЛАТКО СЛАДОЈЕВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице машински техничар Центар за средње усмјерено образовање и васпитање Металска школа Бања Лука, 27.6.1985. године
38. ЂУРАЂ ИВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице шумарски техничар Шумарски школски центар Илиџа, 18.6.1990. године
39. РАДИЈАНА ПАЈИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економски техничар Приватна средња школа с правом јавности, Широки Бријег, 11.5.2019. година
40. ГОРДАНА БАРАЛИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице комерцијалиста Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, 7.4.2014. године
41. НЕВЕНА ЈАЋИМОВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице туристички техничар Средњошколски центар „Никола Тесла” Котор Варош, 30.8.2008. године
42. МИЛЕНА ТРИВИЋ стручни сарадник за послове мјесне заједнице економиста Средња струковна школа са правом јавности, Широки Бријег, 27.10.2017. године