Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ДЕЈАН ТРАВАР самостални стручни сарадник - коориднатор за спорт и омладину професор физичког васпитања и спорта Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, 20.5.2004. године
2. БОЈАНА РАДИЋ стручни савјетник за нормативно-правне послове, управно-правне послове и управни надзор дипл. правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 8.11.2006. године
3. ДАНИЈЕЛА КАЈКУТ стручни савјетник за науку и образовање дипл. економиста Универзитет за пословне студије Бања Лука, 7.7.2017. године
4. САЊА НИКОДИНОВИЋ стручни сарадник - секретар начелника Одјељења козметички техничар Школа ученика у привреди, Бања Лука, 15.6.2000. године
5. СЊЕЖАНА КЕСЕРОВИЋ самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард професор разредне наставе Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 7.4.2015. године
6. МИРА КЕЦМАН самостални стручни сарадник -координатор за здравство доктор медицине Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 12.11.1985. године
7. ДРАГАНА КРЕМЕНОВИЋ самостални стручни сарадник за развој спорта и сарадњу са спортским организацијама професор спорта и физичке културе ECPD - Међународни факултет за спорт и физичку културу Универзитета у Бањој Луци, 19.10.2004. године
8. ДАВОР СТРИКА самостални стручни сарадник за питања младих дипл. политиколог Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 19.7.2012. године
9. ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ самостални стручни сарадник - управник Дома омладине професор одбране и заштите Факултет политичких наука Загреб, 12.4.1989. године
10. БРАНКА ВУКИЧЕВИЋ самостални стручни сарадник за пројекте из области науке и туризма дипл. економиста - менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Високошколска установа Banja Luka College, 18.10.2011. године