Одјељење за културу, туризам и социјалну политику
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1 МАРИЈА ЂУРИЦА стручни савјетник за нормативно-правне послове и управни надзор дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 25.11.2008.
2 БРАНКА ВУКИЧЕВИЋ виши стручни сарадник за документацију дипл.економиста-менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и системе у управи Висока школа " Бања Лука College", 10.11.2011.
3 ДРАГАНА ДОБРАШ стручни сарадник-секретар начелника Одјељења машински техничар Металска школа, Бања Лука, 25.06.1996.
4 НЕВЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПОДРИЋ стручни савјетник за културу дипл.политолог Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву, 30.09.1991.
5 ДАЛИБОРКА ГАЋЕША самостални стручни сарадник за културно-умјетнички аматеризам дипл.педагог Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 17.11.2000.
6 НАТАША БАШТИНАЦ самостални стручни сарадник за координацију пројеката професор енглеског језика и књижевности Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 07.05.2004.
7 ЛАНА МАТИЋ самостални стручни сарадник за удружење грађана дипл.социјални радник Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 08.02.2006.
8 ДРАШКО ВАЛАН самостални стручни сарадник за социјалну политику професор социологије и филозофије Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.06.1983.
9 ВЕСНА МАРИЋ самостални стручни сарадник за вјерска питања и националне мањине дипл.правник Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 20.06.1983.
10 ДУБРАВКА МИЛОБАРА самостални стручни сарадник за избјегла и расељена лица и повратнике дипл.економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 03.12.1984.